httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1573310 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ howto/ mod/ programs/ vhosts/
Date Sun, 02 Mar 2014 14:06:22 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Mar 2 14:06:21 2014
New Revision: 1573310

URL: http://svn.apache.org/r1573310
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
    Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
@@ -232,9 +231,9 @@ Require user umut</pre>
   hassasiyete sahip bilgiler için kullanılmamalıdır. Apache bir başka
   kimlik doğrulama yöntemini daha destekler: <code>AuthType
   Digest</code>. Bu yöntem <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code> tarafından
-  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenlidir. Güncel tarayıcılar, Özet
-  (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
-  desteklemektedir.</p>
+  gerçeklenmişti ve çok daha güvenli olacağı düşünülmüştü. Bu artık
+  geçerliliğini yitirdiğinden bağlantının bundan böyle
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> ile şifrelenmesi gerekmektedir.</p>
 
   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authname">AuthName</a></code> yönergesi
   ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da
@@ -489,10 +488,10 @@ Require group Grupismi</pre>
    değil birşeylere dayanarak izin vermek istersiniz. Örneğin nereden
    geldikleri gibi.</p>
 
-   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#all">all</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#env">env</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#host">host</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#ip">ip</a></code> gibi yetkilendirme
-   tedarikçileri ile, bir belgenin istendiği makinenin IP adresi veya
-   konak ismi gibi bazı özelliklerine dayalı olarak erişime izin
-   verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
+   <p><code>all</code>, <code>env</code>, <code>host</code> ve
+   <code>ip</code> gibi yetkilendirme tedarikçileri ile, bir belgenin
+   istendiği makinenin IP adresi veya konak ismi gibi bazı özelliklerine
+   dayalı olarak erişime izin verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
 
    <p>Bu tedarikçilerin kullanımı <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesinde açıklanmıştır. Bu yönergeler,
    isteklerin işlenmesi sırasında yetkilendirme aşamasında
@@ -581,7 +580,7 @@ Require group Grupismi</pre>
 <h2><a name="moreinformation" id="moreinformation">Daha fazla bilgi</a></h2>
   <p>Daha fazla bilgi için <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> ve
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> modüllerinin belgelerine bakınız.
-  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#&lt;authnprovideralias&gt;">&lt;AuthnProviderAlias&gt;</a></code>
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authnprovideralias">AuthnProviderAlias</a></code>
   yönergesi ile bazı yapılandırmalarınızı basitleştirebilirsiniz.</p>
 
   <p>Apache tarafından desteklenen şifrelerle ilgili bilgi için <a href="../misc/password_encryptions.html">Parola Biçemleri</a>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -956,6 +955,19 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    ifadeler dikkatli yazılmalıdır.
   </div>
 
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi modüllerden veya <a href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
+
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Normal <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code>
@@ -1763,6 +1775,19 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
 
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi modüllerden veya <a href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
+
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
@@ -1919,6 +1944,10 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    üstünde yapılabilir. <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
    İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.</p>
 
+  <p>Bu yapılandırma bölümünün içinde sadece
+   <a href="directive-dict.html#Context">dizin bağlamını</a> destekleyen
+   yönergeler kullanılabilir.</p>
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
@@ -2696,6 +2725,19 @@ uygulanır.</td></tr>
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
    dizgeleriyle eşleşecektir.</p>
 
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi modüllerden veya <a href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
+
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/directive-dict.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/directive-dict.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede Apache <a href="directives.html">yapılandırma
    yönergeler</a>ini tanımlamakta kullanılan terimler açıklanmıştır.</p>
@@ -164,7 +163,7 @@
 
    <dt>dizin</dt>
 
-   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> bölümlerinde
+   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> bölümlerinde
     kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir. Bu bağlama konu
     sınırlamaların çerçevesi <a href="../sections.html">Yapılandırma
     Bölümleri</a> içinde çizilmiştir.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -141,7 +140,8 @@ Alias /foo /gaq</pre>
    sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
    eğer</p>
 
-  <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</pre>
+
 
   <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
    <code>/icons</code> URL’si için bir <code class="directive">Alias</code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
@@ -159,8 +158,22 @@
    <code class="directive">DirectoryIndexRedirect</code> ise harici bir
    yönlendirmeye sebep olur.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndexRedirect on</pre>
+  <p>Bunlardan biri kullanılabilir:</p>
+  <ul>
+   <li><code>on</code>: Dizin listesi kaynağına bir 302 yönlendirmesi
+   yapılır.</li>
+   <li><code>off</code>: Bir yönlendirme yapılmaz. mod_dir için eski davranış
+   böyleydi.</li>
+   <li><code>permanent</code>: Dizin listesi kaynağına bir 301 (kalıcı)
+   yönlendirmesi yapılır.</li>
+   <li><code>temp</code>: Bu <code>on</code> ile aynı etkiye sahiptir.</li>
+   <li><code>seeother</code>: Dizin listesi kaynağına bir 303 yönlendirmesi
+   ("diğerine bak" olarak da bilinir)yapılır.</li>
+   <li><var>3xx-code</var>: 3xx kodu ile seçilen yönlendirme yapılır.</li>
+  </ul>
 
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndexRedirect on</pre>
+</div>
 
   <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code>http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
    yönlendirme döndürür.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>
@@ -53,6 +52,16 @@
   <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatch ^Mozilla netscape
 BrowserMatch MSIE !netscape</pre>
 
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> ile dizin listesi oluşturulması
+   veya bir <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>
+   için yol aranması gibi bir dahili <a class="glossarylink" href="../glossary.html#subrequest" title="sözlüğe bakınız">alt
+   istek</a> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
+   ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
+   olarak, <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülünün devreye girdiği API
+   fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
+   <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergeleri
+   ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
@@ -247,11 +256,10 @@ belgesinde daha fazla örnek bulunabilir
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">SetEnvIfExpr</code> yönergesi bir
-   <code class="directive">&lt;If&gt;</code> <code>ap_expr</code> ifadesine
-   dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma anında
-   değerlendirilirerek <code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesindeki gibi
-   <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
+  <p><code class="directive">SetEnvIfExpr</code> yönergesi bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> <code>ap_expr</code>
+   ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma
+   anında değerlendirilirerek <code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesindeki
+   gibi <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered</pre>
 
@@ -267,10 +275,10 @@ belgesinde daha fazla örnek bulunabilir
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../expr.html">Expressions in Apache HTTP Server</a>,
-for a complete reference and more examples.</li>
-<li><code class="directive">&lt;If&gt;</code> can be used to achive similar
-results.</li>
+<li>Eksiksiz bir kılavuz ve daha fazla örnek için
+<a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki İfadeler</a> belgesine
+bakınız.</li>
+<li>Benzer sonuçlara ulaşmak için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> yönergesi kullanılabilir.</li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li>
 </ul>
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/configure.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/configure.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code>configure</code> betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını
    belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır.
@@ -317,8 +316,8 @@
     <p>Hangi modüllerin öntanımlı olarak derlendiğini öğrenmek için
      <code>./configure -h</code> veya <code>./configure --help</code>
      komutunu çalıştırın ve çıktıdaki <code>Optional Features</code>
-     bölümüne bakın. Örnek olarak, <code class="module"><a href="../mod/mod_example1.html">mod_example1</a></code> ve
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_example2.html">mod_example2</a></code> modülleriyle ilgilendiğinizi
+     bölümüne bakın. Örnek olarak, <code>mod_example1</code> ve
+     <code>mod_example2</code> modülleriyle ilgilendiğinizi
      varsayalım:</p>
 
     <div class="example"><pre>Optional Features:
@@ -459,21 +458,7 @@
       <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerine ek
       olarak, derlenmiş tüm modüller
       <code>--enable-load-all-modules</code> yapılandırma seçeneği ile de
-      etkinleştirilebilir.</p>
-
-     <p><strong>Yetersizlikler:</strong>
-      <code>--enable-mods-shared=all</code> aslında bütün modüllerin
-      derlenmesini sağlamaz. Tüm modülleri derlemek için şunu
-      yapabilirsiniz:</p>
-
-     <div class="example"><p><code>
-      ./configure \<br />
-      <span class="indent">
-        --with-ldap \<br />
-        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock cache_disk"
-      </span>
-     </code></p></div>
-    </dd>
+      etkinleştirilebilir.</p></dd>
 
     <dt><code>--enable-mods-static=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="./tr/sitemap.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/sitemap.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4
 Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
@@ -71,7 +70,6 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</a></li>
 <li><a href="logs.html">Günlük Dosyaları</a></li>
 <li><a href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşlenmesi</a></li>
-<li><a href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></li>
 <li><a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne (DSO) Desteği</a></li>
 <li><a href="content-negotiation.html">İçerik Dili Uzlaşımı</a></li>
 <li><a href="custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</a></li>
@@ -83,7 +81,7 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="filter.html">Süzgeçler</a></li>
 <li><a href="socache.html">Paylaşımlı Nesne Arabelleği Desteği</a></li>
 <li><a href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</a></li>
-<li><a href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a></li>
+<li><a href="dns-caveats.html">DNS ile ilgili Konular ve Apache</a></li>
 <li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -95,18 +93,23 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="vhosts/examples.html">VirtualHost Örnekleri</a></li>
 <li><a href="vhosts/details.html">Sanal Konak Eşleştirmesinin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
 <li><a href="vhosts/fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırlamaları</a></li>
-<li><a href="dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="rewrite" id="rewrite">URL’lerin Yeniden Yazılması</a></h2>
 <ul><li class="separate"><a href="rewrite/">Genel Bakış</a></li>
 <li><a href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Belgesi</a></li>
-<li><a href="rewrite/intro.html">Giriş</a></li>
-<li><a href="rewrite/flags.html">Seçenekler</a></li>
+<li><a href="rewrite/intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</a></li>
+<li><a href="rewrite/remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve
+yönlendirilmesi içinmod_rewrite kullanımı</a></li>
+<li><a href="rewrite/access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite
+kullanımı</a></li>
+<li><a href="rewrite/vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</a></li>
+<li><a href="rewrite/proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekil kullanımı</a></li>
+<li><a href="rewrite/rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</a></li>
+<li><a href="rewrite/advanced.html">İleri seviye teknikler</a></li>
+<li><a href="rewrite/avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanılMAZ</a></li>
+<li><a href="rewrite/flags.html">RewriteRule Seçenekleri</a></li>
 <li><a href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
-<li><a href="rewrite/remapping.html"> URL'lerin Yeniden Eşlenmesi</a></li>
-<li><a href="rewrite/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
-<li><a href="rewrite/advanced.html">İleri Teknikler</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="ssl" id="ssl">Apache SSL/TLS Şifrelemesi</a></h2>
@@ -119,7 +122,8 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="howto" id="howto">Kılavuzlar, Öğreticiler ve Nasıllar</a></h2>
 <ul><li class="separate"><a href="howto/">Genel Bakış</a></li>
-<li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama</a></li>
+<li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 <li><a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a></li>
 <li><a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</a></li>
 <li><a href="howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></li>
@@ -131,6 +135,7 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="platform/windows.html">Microsoft
 Windows ile Apache Kullanımı</a></li>
 <li><a href="platform/win_compiling.html">Microsoft Windows için Apache Derleme</a></li>
+<li><a href="platform/rpm.html">RPM Temelli Sistemlerde Apache Kullanımı</a></li>
 <li><a href="platform/netware.html">Novell NetWare ile Apache Kullanımı</a></li>
 <li><a href="platform/perf-hp.html">HPUX üzerinde Yüksek Başarımlı HTTP Sunucusu Çalıştırma</a></li>
 <li><a href="platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC Portu</a></li>
@@ -144,19 +149,26 @@ Windows ile Apache Kullanımı</a></li>
 <li><a href="programs/apxs.html">Kılavuz Sayfası: apxs</a></li>
 <li><a href="programs/configure.html">Kılavuz Sayfası: configure</a></li>
 <li><a href="programs/dbmmanage.html">Kılavuz Sayfası: dbmmanage</a></li>
+<li><a href="programs/fcgistarter.html">Kılavuz Sayfası: fcgistarter</a></li>
 <li><a href="programs/htcacheclean.html">Kılavuz Sayfası: htcacheclean</a></li>
 <li><a href="programs/htdbm.html">Kılavuz Sayfası: htdbm</a></li>
 <li><a href="programs/htdigest.html">Kılavuz Sayfası: htdigest</a></li>
 <li><a href="programs/htpasswd.html">Kılavuz Sayfası: htpasswd</a></li>
+<li><a href="programs/httxt2dbm.html">Kılavuz Sayfası: httxt2dbm</a></li>
 <li><a href="programs/logresolve.html">Kılavuz Sayfası: logresolve</a></li>
+<li><a href="programs/log_server_status.html">Kılavuz Sayfası: log_server_status</a></li>
 <li><a href="programs/rotatelogs.html">Kılavuz Sayfası: rotatelogs</a></li>
+<li><a href="programs/split-logfile.html">Kılavuz Sayfası: split-logfile</a></li>
 <li><a href="programs/suexec.html">Kılavuz Sayfası: suexec</a></li>
 <li><a href="programs/other.html">Diğer Programlar</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="misc" id="misc">Çeşitli Belgeler</a></h2>
 <ul><li class="separate"><a href="misc/">Genel Bakış</a></li>
+<li><a href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a></li>
+<li><a href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></li>
 <li><a href="misc/relevant_standards.html">İlgili Standartlar</a></li>
+<li><a href="misc/password_encryptions.html">Parola Şifreleme Çeşitleri</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="modules" id="modules">Apache Modülleri</a></h2>
@@ -291,12 +303,14 @@ Windows ile Apache Kullanımı</a></li>
 <ul><li class="separate"><a href="developer/">Genel Bakış</a></li>
 <li><a href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</a></li>
 <li><a href="developer/new_api_2_4.html">Apache HTTPD 2.4'te API güncellemeleri</a></li>
-<li><a href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</a></li>
-<li><a href="developer/documenting.html">Apache 2.x Belgeleri</a></li>
+<li><a href="developer/modguide.html">Apache HTTPD 2.4 için Modül Geliştirme</a></li>
+<li><a href="developer/documenting.html">Apache HTTPD'nin Belgelendirilmesi</a></li>
 <li><a href="developer/hooks.html">Apache 2.x Kullanıcı İşlevleri</a></li>
-<li><a href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</a></li>
-<li><a href="developer/request.html">Apache 2.x’de İsteklerin İşlenmesi</a></li>
-<li><a href="developer/filters.html">Apache 2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</a></li>
+<li><a href="developer/modules.html">Modüllerin 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</a></li>
+<li><a href="developer/request.html">2.x’de İsteklerin İşlenmesi</a></li>
+<li><a href="developer/filters.html">2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</a></li>
+<li><a href="developer/output-filters.html">2.x'de çıktı süzgeçleri için yol göstericiler</a></li>
+<li><a href="developer/thread_safety.html">2.x'de Çok Evrelilik Konuları</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="index" id="index">Terimler ve Dizin</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant htmlonly="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
    sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
@@ -47,7 +46,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="related" id="related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_a
 lias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassrevers
 ecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_a
 lias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassrev
 ersecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="documentroot" id="documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></h2>
@@ -66,7 +65,7 @@
    dosyası sunulur.</p>
 
   <p>Bir dizin istenirse (<code>/</code> ile biten bir yol belirtilmesi
-   durumu), sunulacak dosya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
+   durumu), sunulacak dosya <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
    Örneğin, <code>DocumentRoot</code> yukarıdaki gibi belirtimiş ve siz de
    şunu belirtmişseniz:</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/examples.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belgede <a href="index.html">sanal konaklarla</a> ile ilgili olarak
@@ -343,8 +342,8 @@ Listen 172.20.30.50:8080
    çalıştırmak istediğimizi varsayıyoruz. <code>192.168.111.2</code> IP
    adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun.
    Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan
-   ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxypreservehost on">ProxyPreserveHost On</a></code> yönergesini
-   kullandık.</p>
+   ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxypreservehost">ProxyPreserveHost
+   On</a></code> yönergesini kullandık.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost *:*&gt;
   ProxyPreserveHost On

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Çok büyük sayıda sanal konak kullanıyorsanız ve bunların her biri için
@@ -97,8 +96,7 @@ CustomLog logs/multiple_vhost_log vhost<
   <p>Bu yapılandırma ile her günlük kaydının başında sanal konağın
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine belirtilen
    ismi eklenir. (Günlük dosyalarınızın kişiselleştirilmesi ile ilgili daha
-   fazla bilgi için <a href="../mod/mod_log_config.html#formats">Günlük
-   Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> konusuna bakınız.)</p>
+   fazla bilgi için <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> belgesine bakınız.)</p>
 
   <p>Günlük dosyanızdaki kayıtları bileşenlere göre gruplamak isterseniz
    <code><a href="../programs/other.html">split-logfile</a></code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1573310&r1=1573309&r2=1573310&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Sun Mar 2 14:06:21 2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message