httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1573309 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ howto/ mod/ programs/ vhosts/
Date Sun, 02 Mar 2014 14:05:37 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Mar 2 14:05:36 2014
New Revision: 1573309

URL: http://svn.apache.org/r1573309
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1430816:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
@@ -225,9 +225,9 @@ Require user umut
   hassasiyete sahip bilgiler için kullanılmamalıdır. Apache bir başka
   kimlik doğrulama yöntemini daha destekler: <code>AuthType
   Digest</code>. Bu yöntem <module>mod_auth_digest</module> tarafından
-  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenlidir. Güncel tarayıcılar, Özet
-  (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
-  desteklemektedir.</p>
+  gerçeklenmişti ve çok daha güvenli olacağı düşünülmüştü. Bu artık
+  geçerliliğini yitirdiğinden bağlantının bundan böyle
+  <module>mod_ssl</module> ile şifrelenmesi gerekmektedir.</p>
 
   <p><directive module="mod_authn_core">AuthName</directive> yönergesi
   ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da
@@ -496,13 +496,10 @@ Require group Grupismi
    değil birşeylere dayanarak izin vermek istersiniz. Örneğin nereden
    geldikleri gibi.</p>
 
-   <p><directive module="mod_authz_host">all</directive>, <directive
-   module="mod_authz_host">env</directive>, <directive
-   module="mod_authz_host">host</directive> ve <directive
-   module="mod_authz_host">ip</directive> gibi yetkilendirme
-   tedarikçileri ile, bir belgenin istendiği makinenin IP adresi veya
-   konak ismi gibi bazı özelliklerine dayalı olarak erişime izin
-   verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
+   <p><code>all</code>, <code>env</code>, <code>host</code>
ve
+   <code>ip</code> gibi yetkilendirme tedarikçileri ile, bir belgenin
+   istendiği makinenin IP adresi veya konak ismi gibi bazı özelliklerine
+   dayalı olarak erişime izin verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
 
    <p>Bu tedarikçilerin kullanımı <directive module="mod_authz_core"
    >Require</directive> yönergesinde açıklanmıştır. Bu yönergeler,
@@ -595,7 +592,7 @@ Require group Grupismi
  <section id="moreinformation"><title>Daha fazla bilgi</title>
   <p>Daha fazla bilgi için <module>mod_auth_basic</module> ve
   <module>mod_authz_host</module> modüllerinin belgelerine bakınız.
-  <directive module="mod_authn_core">&lt;AuthnProviderAlias&gt;</directive>
+  <directive module="mod_authn_core">AuthnProviderAlias</directive>
   yönergesi ile bazı yapılandırmalarınızı basitleştirebilirsiniz.</p>
 
   <p>Apache tarafından desteklenen şifrelerle ilgili bilgi için <a

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1450091:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -893,6 +893,21 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    yapılan isteklere uygulanır, dolayısıyla satır sonuna ($) çıpalanmış
    ifadeler dikkatli yazılmalıdır.
   </note>
+
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <module>mod_rewrite</module> gibi modüllerden veya <a
+   href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<highlight language="config">
+&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+</highlight>
 </usage>
 <seealso>Normal <directive type="section">Directory</directive>
  bölümlerindeki yönergelerle düzenli ifadelerin nasıl karıştırıldığının bir
@@ -1741,6 +1756,21 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 </highlight>
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
+
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <module>mod_rewrite</module> gibi modüllerden veya <a
+   href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<highlight language="config">
+&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+</highlight>
 </usage>
 
 <seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
@@ -1894,6 +1924,10 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    değişkenlerinde (<code>env</code>) ve çok sayıda başka niteliklerin
    üstünde yapılabilir. <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
    İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu yapılandırma bölümünün içinde sadece
+   <a href="directive-dict.html#Context">dizin bağlamını</a> destekleyen
+   yönergeler kullanılabilir.</p>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
@@ -2689,6 +2723,21 @@ uygulanır.</description>
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code>
alt
    dizgeleriyle eşleşecektir.</p>
+
+  <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
+   olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
+   öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
+   <module>mod_rewrite</module> gibi modüllerden veya <a
+   href="../expr.html">düzenli ifadelerden</a> başvurmak mümkün
+   kılınmıştır. Karışıklığı önlemek için, numaralı (isimsiz) geriye
+   başvurular yoksayılmaktadır. Bunların yerine isimli geriye başvurular
+   kullanılmalıdır.</p>
+
+<highlight language="config">
+&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+</highlight>
 </usage>
 
 <seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1544630 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1544630 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -158,7 +162,8 @@
    <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <directive
     module="core" type="section">Directory</directive>, <directive
     type="section" module="core">Location</directive>, <directive
-    module="core" type="section">Files</directive> ve <directive
+    module="core" type="section">Files</directive>, <directive
+    module="core" type="section">If</directive> ve <directive
     module="mod_proxy" type="section">Proxy</directive> bölümlerinde
     kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir. Bu bağlama konu
     sınırlamaların çerçevesi <a href="../sections.html">Yapılandırma

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1422376:1562436 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562436 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -134,7 +134,9 @@ Alias /image /ftp/pub/image
    sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
    eğer</p>
 
-  <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
+  <highlight language="config">
+   Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/
+  </highlight>
 
   <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
    <code>/icons</code> URL’si için bir <directive>Alias</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1421892:1554501 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1554501 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -149,9 +149,24 @@ DirectoryIndex index.html index.txt /cg
    <directive>DirectoryIndexRedirect</directive> ise harici bir
    yönlendirmeye sebep olur.</p>
 
+  <p>Bunlardan biri kullanılabilir:</p>
+  <ul>
+   <li><code>on</code>: Dizin listesi kaynağına bir 302 yönlendirmesi
+   yapılır.</li>
+   <li><code>off</code>: Bir yönlendirme yapılmaz. mod_dir için eski
davranış
+   böyleydi.</li>
+   <li><code>permanent</code>: Dizin listesi kaynağına bir 301 (kalıcı)
+   yönlendirmesi yapılır.</li>
+   <li><code>temp</code>: Bu <code>on</code> ile aynı etkiye
sahiptir.</li>
+   <li><code>seeother</code>: Dizin listesi kaynağına bir 303 yönlendirmesi
+   ("diğerine bak" olarak da bilinir)yapılır.</li>
+   <li><var>3xx-code</var>: 3xx kodu ile seçilen yönlendirme yapılır.</li>
+  </ul>
+
+  <example><title>Örnek</title>
   <highlight language="config">
 DirectoryIndexRedirect on
-  </highlight>
+  </highlight></example>
 
   <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek,
<code
    >http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1479263:1557618 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1557618 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -51,6 +51,16 @@
 BrowserMatch ^Mozilla netscape
 BrowserMatch MSIE !netscape
   </highlight>
+
+  <p><module>mod_autoindex</module> ile dizin listesi oluşturulması
+   veya bir <directive module="mod_dir" >DirectoryIndex</directive>
+   için yol aranması gibi bir dahili <glossary ref="subrequest">alt
+   istek</glossary> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
+   ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
+   olarak, <module>mod_setenvif</module> modülünün devreye girdiği API
+   fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
+   <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergeleri
+   ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</p>
 </summary>
 
 <seealso><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a></seealso>
@@ -247,11 +257,11 @@ belgesinde daha fazla örnek bulunabilir
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><directive>SetEnvIfExpr</directive> yönergesi bir
-   <directive type="section">If</directive> <code>ap_expr</code>
ifadesine
-   dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma anında
-   değerlendirilirerek <directive>SetEnvIf</directive> yönergesindeki gibi
-   <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
+  <p><directive>SetEnvIfExpr</directive> yönergesi bir <directive
+   module="core" type="section">If</directive> <code>ap_expr</code>
+   ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma
+   anında değerlendirilirerek <directive>SetEnvIf</directive> yönergesindeki
+   gibi <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
 
   <highlight language="config">
 SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered
@@ -268,10 +278,11 @@ SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172
   </highlight>
 </usage>
 
-<seealso><a href="../expr.html">Expressions in Apache HTTP Server</a>,
-for a complete reference and more examples.</seealso>
-<seealso><directive type="section">If</directive> can be used to achive
similar
-results.</seealso>
+<seealso>Eksiksiz bir kılavuz ve daha fazla örnek için
+<a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki İfadeler</a> belgesine
+bakınız.</seealso>
+<seealso>Benzer sonuçlara ulaşmak için <directive module="core"
+type="section">If</directive> yönergesi kullanılabilir.</seealso>
 <seealso><module>mod_filter</module></seealso>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1296925:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -318,8 +318,8 @@
     <p>Hangi modüllerin öntanımlı olarak derlendiğini öğrenmek için
      <code>./configure -h</code> veya <code>./configure --help</code>
      komutunu çalıştırın ve çıktıdaki <code>Optional Features</code>
-     bölümüne bakın. Örnek olarak, <module>mod_example1</module> ve
-     <module>mod_example2</module> modülleriyle ilgilendiğinizi
+     bölümüne bakın. Örnek olarak, <code>mod_example1</code> ve
+     <code>mod_example2</code> modülleriyle ilgilendiğinizi
      varsayalım:</p>
 
     <example><pre>Optional Features:
@@ -464,21 +464,7 @@
       <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergelerine
ek
       olarak, derlenmiş tüm modüller
       <code>--enable-load-all-modules</code> yapılandırma seçeneği
ile de
-      etkinleştirilebilir.</p>
-
-     <p><strong>Yetersizlikler:</strong>
-      <code>--enable-mods-shared=all</code> aslında bütün modüllerin
-      derlenmesini sağlamaz. Tüm modülleri derlemek için şunu
-      yapabilirsiniz:</p>
-
-     <example>
-      ./configure \<br />
-      <indent>
-        --with-ldap \<br />
-        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias file_cache authnz_ldap
charset_lite dav_lock cache_disk"
-      </indent>
-     </example>
-    </dd>
+      etkinleştirilebilir.</p></dd>
 
     <dt><code>--enable-mods-static=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1075625:1564075 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1564075 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -53,7 +53,6 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</page>
 <page href="logs.html">Günlük Dosyaları</page>
 <page href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşlenmesi</page>
-<page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
 <page href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne (DSO) Desteği</page>
 <page href="content-negotiation.html">İçerik Dili Uzlaşımı</page>
 <page href="custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</page>
@@ -65,7 +64,7 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
 <page href="socache.html">Paylaşımlı Nesne Arabelleği Desteği</page>
 <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
-<page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
+<page href="dns-caveats.html">DNS ile ilgili Konular ve Apache</page>
 <page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
 </category>
 
@@ -78,19 +77,24 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="vhosts/examples.html">VirtualHost Örnekleri</page>
 <page href="vhosts/details.html">Sanal Konak Eşleştirmesinin Derinliğine İncelenmesi</page>
 <page href="vhosts/fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırlamaları</page>
-<page href="dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</page>
 </category>
 
 <category id="rewrite">
 <title>URL’lerin Yeniden Yazılması</title>
 <page separate="yes" href="rewrite/">Genel Bakış</page>
 <page href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Belgesi</page>
-<page href="rewrite/intro.html">Giriş</page>
-<page href="rewrite/flags.html">Seçenekler</page>
+<page href="rewrite/intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</page>
+<page href="rewrite/remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve
+yönlendirilmesi içinmod_rewrite kullanımı</page>
+<page href="rewrite/access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite
+kullanımı</page>
+<page href="rewrite/vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</page>
+<page href="rewrite/proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekil kullanımı</page>
+<page href="rewrite/rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</page>
+<page href="rewrite/advanced.html">İleri seviye teknikler</page>
+<page href="rewrite/avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanılMAZ</page>
+<page href="rewrite/flags.html">RewriteRule Seçenekleri</page>
 <page href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
-<page href="rewrite/remapping.html"> URL'lerin Yeniden Eşlenmesi</page>
-<page href="rewrite/access.html">Erişim Denetimi</page>
-<page href="rewrite/advanced.html">İleri Teknikler</page>
 </category>
 
 <category id="ssl">
@@ -105,7 +109,8 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <category id="howto">
 <title>Kılavuzlar, Öğreticiler ve Nasıllar</title>
 <page separate="yes" href="howto/">Genel Bakış</page>
-<page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama</page>
+<page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</page>
+<page href="howto/access.html">Erişim Denetimi</page>
 <page href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</page>
 <page href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</page>
 <page href="howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</page>
@@ -118,6 +123,7 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="platform/windows.html">Microsoft
 Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <page href="platform/win_compiling.html">Microsoft Windows için Apache Derleme</page>
+<page href="platform/rpm.html">RPM Temelli Sistemlerde Apache Kullanımı</page>
 <page href="platform/netware.html">Novell NetWare ile Apache Kullanımı</page>
 <page href="platform/perf-hp.html">HPUX üzerinde Yüksek Başarımlı HTTP Sunucusu
Çalıştırma</page>
 <page href="platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC Portu</page>
@@ -132,12 +138,16 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <page href="programs/apxs.html">Kılavuz Sayfası: apxs</page>
 <page href="programs/configure.html">Kılavuz Sayfası: configure</page>
 <page href="programs/dbmmanage.html">Kılavuz Sayfası: dbmmanage</page>
+<page href="programs/fcgistarter.html">Kılavuz Sayfası: fcgistarter</page>
 <page href="programs/htcacheclean.html">Kılavuz Sayfası: htcacheclean</page>
 <page href="programs/htdbm.html">Kılavuz Sayfası: htdbm</page>
 <page href="programs/htdigest.html">Kılavuz Sayfası: htdigest</page>
 <page href="programs/htpasswd.html">Kılavuz Sayfası: htpasswd</page>
+<page href="programs/httxt2dbm.html">Kılavuz Sayfası: httxt2dbm</page>
 <page href="programs/logresolve.html">Kılavuz Sayfası: logresolve</page>
+<page href="programs/log_server_status.html">Kılavuz Sayfası: log_server_status</page>
 <page href="programs/rotatelogs.html">Kılavuz Sayfası: rotatelogs</page>
+<page href="programs/split-logfile.html">Kılavuz Sayfası: split-logfile</page>
 <page href="programs/suexec.html">Kılavuz Sayfası: suexec</page>
 <page href="programs/other.html">Diğer Programlar</page>
 </category>
@@ -145,7 +155,10 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <category id="misc">
 <title>Çeşitli Belgeler</title>
 <page separate="yes" href="misc/">Genel Bakış</page>
+<page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
+<page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
 <page href="misc/relevant_standards.html">İlgili Standartlar</page>
+<page href="misc/password_encryptions.html">Parola Şifreleme Çeşitleri</page>
 </category>
 
 <category id="modules">
@@ -159,12 +172,14 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <page separate="yes" href="developer/">Genel Bakış</page>
 <page href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</page>
 <page href="developer/new_api_2_4.html">Apache HTTPD 2.4'te API güncellemeleri</page>
-<page href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</page>
-<page href="developer/documenting.html">Apache 2.x Belgeleri</page>
+<page href="developer/modguide.html">Apache HTTPD 2.4 için Modül Geliştirme</page>
+<page href="developer/documenting.html">Apache HTTPD'nin Belgelendirilmesi</page>
 <page href="developer/hooks.html">Apache 2.x Kullanıcı İşlevleri</page>
-<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</page>
-<page href="developer/request.html">Apache 2.x’de İsteklerin İşlenmesi</page>
-<page href="developer/filters.html">Apache 2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
+<page href="developer/modules.html">Modüllerin 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</page>
+<page href="developer/request.html">2.x’de İsteklerin İşlenmesi</page>
+<page href="developer/filters.html">2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
+<page href="developer/output-filters.html">2.x'de çıktı süzgeçleri için yol göstericiler</page>
+<page href="developer/thread_safety.html">2.x'de Çok Evrelilik Konuları</page>
 </category>
 
 <category id="index">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1481368:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -54,7 +54,7 @@
 <directive module="mod_alias">Alias</directive>
 <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
 <directive module="mod_speling">CheckSpelling</directive>
-<directive module="core">DirectoryIndex</directive>
+<directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>
 <directive module="core">DocumentRoot</directive>
 <directive module="core">ErrorDocument</directive>
 <directive module="core">Options</directive>
@@ -90,7 +90,7 @@
    dosyası sunulur.</p>
 
   <p>Bir dizin istenirse (<code>/</code> ile biten bir yol belirtilmesi
-   durumu), sunulacak dosya <directive module="core"
+   durumu), sunulacak dosya <directive module="mod_dir"
    >DirectoryIndex</directive> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
    Örneğin, <code>DocumentRoot</code> yukarıdaki gibi belirtimiş ve siz
de
    şunu belirtmişseniz:</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334000:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -337,8 +337,8 @@ Listen 80
    adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun.
    Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan
    ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan <directive
-   module="mod_proxy">ProxyPreserveHost On</directive> yönergesini
-   kullandık.</p>
+   module="mod_proxy" name="ProxyPreserveHost">ProxyPreserveHost
+   On</directive> yönergesini kullandık.</p>
 
   <highlight language="config">
 &lt;VirtualHost *:*&gt;

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334000:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -99,8 +99,7 @@ CustomLog logs/multiple_vhost_log vhost
   <p>Bu yapılandırma ile her günlük kaydının başında sanal konağın
    <directive module="core">ServerName</directive> yönergesine belirtilen
    ismi eklenir. (Günlük dosyalarınızın kişiselleştirilmesi ile ilgili daha
-   fazla bilgi için <a href="../mod/mod_log_config.html#formats">Günlük
-   Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> konusuna bakınız.)</p>
+   fazla bilgi için <module>mod_log_config</module> belgesine bakınız.)</p>
 
   <p>Günlük dosyanızdaki kayıtları bileşenlere göre gruplamak isterseniz
    <code><a href="../programs/other.html">split-logfile</a></code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1573309&r1=1573308&r2=1573309&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 14:05:36
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1500043:1555999 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1555999 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>Mime
View raw message