httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1573293 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/
Date Sun, 02 Mar 2014 12:20:54 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Mar 2 12:20:53 2014
New Revision: 1573293

URL: http://svn.apache.org/r1573293
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
@@ -68,23 +67,23 @@
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">Listen 80
+  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 80
 Listen 8000</pre>
-
+</div>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
    bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
    arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.0.2.1:80
+  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.0.2.1:80
 Listen 192.0.2.5:8000</pre>
-
+</div>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
    gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80</pre>
-
+  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80</pre>
+</div>
 
   <div class="warning">
    <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergesinin
@@ -135,9 +134,9 @@ Listen 192.0.2.5:8000</pre>
    tüm <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergelerinde
    örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">Listen 0.0.0.0:80
+  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 0.0.0.0:80
 Listen 192.0.2.1:80</pre>
-
+</div>
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
    <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli
IPv6
@@ -159,8 +158,8 @@ Listen 192.0.2.1:80</pre>
    gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
    çalıştırmak isterseniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.170.2.1:8443 https</pre>
-
+  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.170.2.1:8443
https</pre>
+</div>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>
 
@@ -139,14 +138,24 @@
       <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>
gibi
       yönergeler <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code>
ile
       atanan değişken değerlerini görmezler.</li>
-    </ul>
+
+     <li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>
ile dizin listesi oluşturulması
+      veya bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>
+      için yol aranması gibi bir dahili <a class="glossarylink" href="./glossary.html#subrequest"
title="sözlüğe bakınız">alt
+      istek</a> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
+      ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
+      olarak, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
modülünün devreye girdiği API
+      fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
+      <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code>
yönergeleri
+      ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</li>
+   </ul>
   
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="using" id="using">Ortam Değişkenlerinin Kullanımı</a></h2>
   
 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#allow">Allow</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</a
 ></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</
 a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <h3><a name="cgi-scripts" id="cgi-scripts">CGI Betikleri</a></h3>
     
@@ -403,7 +412,7 @@
 
    <p>Bozuk başlıklar gönderdiği halde bunlara dokunulmamasını gerektiren
     bir istemciniz varsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
ve
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_header.html">mod_header</a></code>
modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code>
modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
     kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
 
    <pre class="prettyprint lang-config">#
@@ -476,9 +485,7 @@ CustomLog logs/access_log common env=!im
 # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
 SetEnvIf Referer "^$" local_referal
 &lt;Directory /siteler/resimler&gt;
- Order Deny,Allow
- Deny from all
- Allow from env=local_referal
+ Require env local_referal
 &lt;/Directory&gt;</pre>
 
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 12:20:53
2014
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/filter.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/filter.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge, Apache’de süzgeç kullanımı hakkındadır.</p>
  </div>
@@ -40,7 +39,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="intro" id="intro">Apache 2’de Süzme İşlemi</a></h2>

-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></li><li><code
class="module">
 <a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_policy.html">mod_policy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInpu
 tFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></li><li><code
class="module">
 <a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#add
 outputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a
href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <p>Apache 2.0 ve sonrasında mevcut olan Süzgeç Zinciri, uygulamaların
    nereden geldiğine bakmaksızın gelen ve giden verileri oldukça esnek ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 12:20:53
2014
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
@@ -56,6 +55,15 @@
    Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
   </dd>
 
+  <dt><a name="subrequest" id="subrequest">Alt istek</a></dt>
+  <dd>Diğer dosya sistemlerini veya URL yollarını kısmen veya tamamen
+   değerlendiren modüller için sunucuda bir alt istek API'si mevcuttur. Bu
+   API'nin olası müşterileri için
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>,
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>
ve <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>
örnek
+   verilebilir.
+  </dd>
+
   <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
   <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
    cümle. Genellikle sadece <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cipher"
title="sözlüğe bakınız">şifreler</a>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 
2 12:20:53 2014
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
   başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
@@ -162,7 +161,7 @@
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_ldap.html">mod_auth_ldap</a></code></dt>
+   <dt><code class="module">mod_auth_ldap</code></dt>
 
    <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
@@ -233,9 +232,9 @@
     <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>
modülünün <code>$0</code> ..
     <code>$9</code> değişkenleri sayesinde kullanılabilmektedir.</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_dbm.html">mod_auth_dbm</a></code></dt>
+   <dt><code class="module">mod_auth_dbm</code></dt>
 
-   <dd><a href="../2.0/mod/mod_auth_dbm.html#AuthDBMType"><code>AuthDBMType</code></a>
yönergesi
+   <dd><code class="directive">AuthDBMType</code> yönergesi
     sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
     desteklenmektedir.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -14,6 +14,6 @@
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
   <variant outdated="yes">ru</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Mar 2 12:20:53
2014
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
@@ -274,6 +273,17 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
   Require all denied
 &lt;/FilesMatch&gt;</pre>
 
+
+  <p><strong>İsimli gruplar ve geriye başvurular</strong> içeren düzenli
+   ifadeler ortama eklenirken ilgili isimler büyük harfli yapılır. Böylece,
+   URL'lere ve dosya yolları elemanlarına <a href="expr.html">ifadelerin
+   içinden</a> ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
gibi modüllerden başvurmak
+   mümkün olur.</p>
+
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
+
  
 
  <h3><a name="expressions" id="expressions">Mantıksal İfadeler</a></h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=1573293&r1=1573292&r2=1573293&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta Sun Mar 2 12:20:53 2014
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant htmlonly="yes">tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message