httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1573292 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: bind.xml.tr env.xml.tr filter.xml.tr glossary.xml.tr new_features_2_0.xml.tr sections.xml.tr
Date Sun, 02 Mar 2014 12:20:05 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Mar 2 12:20:04 2014
New Revision: 1573292

URL: http://svn.apache.org/r1573292
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1512462:1565335 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1565335 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -75,26 +75,26 @@
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
-  <highlight language="config">
+  <example><highlight language="config">
 Listen 80
 Listen 8000
-  </highlight>
+  </highlight></example>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
    bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
    arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
 
-  <highlight language="config">
+  <example><highlight language="config">
 Listen 192.0.2.1:80
 Listen 192.0.2.5:8000
-  </highlight>
+  </highlight></example>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
    gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
 
-  <highlight language="config">
+  <example><highlight language="config">
 Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
-  </highlight>
+  </highlight></example>
 
   <note type="warning">
    <p>Bir <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinin
@@ -145,10 +145,10 @@ Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    tüm <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde
    örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
-  <highlight language="config">
+  <example><highlight language="config">
 Listen 0.0.0.0:80
 Listen 192.0.2.1:80
-  </highlight>
+  </highlight></example>
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
    <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli
IPv6
@@ -171,9 +171,9 @@ Listen 192.0.2.1:80
    gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
    çalıştırmak isterseniz:</p>
 
-  <highlight language="config">
+  <example><highlight language="config">
 Listen 192.170.2.1:8443 https
-  </highlight>
+  </highlight></example>
  </section>
 
  <section id="virtualhost">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -154,7 +154,17 @@
       <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive> gibi
       yönergeler <directive module="mod_env">SetEnv</directive> ile
       atanan değişken değerlerini görmezler.</li>
-    </ul>
+
+     <li><module>mod_autoindex</module> ile dizin listesi oluşturulması
+      veya bir <directive module="mod_dir" >DirectoryIndex</directive>
+      için yol aranması gibi bir dahili <glossary ref="subrequest">alt
+      istek</glossary> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
+      ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
+      olarak, <module>mod_setenvif</module> modülünün devreye girdiği
API
+      fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
+      <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergeleri
+      ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</li>
+   </ul>
   </section>
  </section>
  <section id="using">
@@ -171,7 +181,7 @@
     <module>mod_rewrite</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
-    <directive module="mod_access_compat">Allow</directive>
+    <directive module="mod_authz_core">Require</directive>
     <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive>
     <directive module="mod_access_compat">Deny</directive>
     <directive module="mod_ext_filter">ExtFilterDefine</directive>
@@ -444,7 +454,7 @@
 
    <p>Bozuk başlıklar gönderdiği halde bunlara dokunulmamasını gerektiren
     bir istemciniz varsa, <module>mod_setenvif</module> ve
-    <module>mod_header</module> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki
gibi
+    <module>mod_headers</module> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki
gibi
     kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
 
    <highlight language="config">
@@ -521,9 +531,7 @@ SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.
 # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
 SetEnvIf Referer "^$" local_referal
 &lt;Directory /siteler/resimler&gt;
- Order Deny,Allow
- Deny from all
- Allow from env=local_referal
+ Require env local_referal
 &lt;/Directory&gt;
     </highlight>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -50,7 +50,6 @@
     <module>mod_substitute</module>
     <module>mod_xml2enc</module>
     <module>mod_proxy_html</module>
-    <module>mod_policy</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_filter">FilterChain</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1556104 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1556104 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -54,6 +54,15 @@
    Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
   </dd>
 
+  <dt><a name="subrequest" id="subrequest">Alt istek</a></dt>
+  <dd>Diğer dosya sistemlerini veya URL yollarını kısmen veya tamamen
+   değerlendiren modüller için sunucuda bir alt istek API'si mevcuttur. Bu
+   API'nin olası müşterileri için
+   <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>,
+   <module>mod_autoindex</module> ve <module>mod_include</module>
örnek
+   verilebilir.
+  </dd>
+
   <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
   <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
    cümle. Genellikle sadece <glossary ref="cipher">şifreler</glossary>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1304806:1562488 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1562488 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -162,7 +162,7 @@
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
-   <dt><module>mod_auth_ldap</module></dt>
+   <dt><module outdated="true">mod_auth_ldap</module></dt>
 
    <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
@@ -235,10 +235,9 @@
     <module>mod_include</module> modülünün <code>$0</code>
..
     <code>$9</code> değişkenleri sayesinde kullanılabilmektedir.</dd>
 
-   <dt><module>mod_auth_dbm</module></dt>
+   <dt><module outdated="true">mod_auth_dbm</module></dt>
 
-   <dd><a href="../2.0/mod/mod_auth_dbm.html#AuthDBMType"
-    ><code>AuthDBMType</code></a> yönergesi
+   <dd><directive>AuthDBMType</directive> yönergesi
     sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
     desteklenmektedir.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1573292&r1=1573291&r2=1573292&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 12:20:04 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1384858:1555551 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1555551 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -309,6 +309,18 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
   Require all denied
 &lt;/FilesMatch&gt;
   </highlight>
+
+  <p><strong>İsimli gruplar ve geriye başvurular</strong> içeren düzenli
+   ifadeler ortama eklenirken ilgili isimler büyük harfli yapılır. Böylece,
+   URL'lere ve dosya yolları elemanlarına <a href="expr.html">ifadelerin
+   içinden</a> ve <module>mod_rewrite</module> gibi modüllerden başvurmak
+   mümkün olur.</p>
+
+<highlight language="config">
+&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)&gt;
+  require ldap-group cn=%{env:SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+</highlight>
  </section>
 
  <section id="expressions"><title>Mantıksal İfadeler</title>Mime
View raw message