httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1573280 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ mod/ programs/ vhosts/
Date Sun, 02 Mar 2014 10:51:05 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Mar 2 10:51:04 2014
New Revision: 1573280

URL: http://svn.apache.org/r1573280
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 810189:1555912 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1555912 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -323,7 +323,7 @@
   </section>
   <section id="no-cache"><title>no-cache</title>
     <p><em>2.2.12'den sonraki sürümlerde kullanılabilmektedir.</em></p>
-    
+
     <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> başka bir
      önbelleklenebilir yanıtı kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni, bir
      yanıtın geçerli bir istek için evvelce önbelleğe alınmış olduğu
@@ -470,7 +470,7 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      varsayılmıştır.</p>
 
     <example>
-     SetEnvIf Referer "^http://filan\.fesmekan\.dom/" local_referal<br />
+     SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal<br />
      # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
      SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
      &lt;Directory /siteler/resimler&gt;

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1426995:1555566 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1555566 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
@@ -213,9 +213,9 @@
   hassasiyete sahip bilgiler için kullanılmamalıdır. Apache bir başka
   kimlik doğrulama yöntemini daha destekler: <code>AuthType
   Digest</code>. Bu yöntem <module>mod_auth_digest</module> tarafından
-  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenlidir. Güncel tarayıcılar, Özet
-  (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
-  desteklemektedir.</p>
+  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenli olacağı düşünülmüştü. Bu artık
+  geçerliliğini yitirmiştir ve bağlantı artık <module>mod_ssl</module>
+  tarafından şifrelenmektedir.</p>
 
   <p><directive module="core">AuthName</directive> yönergesi
   ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1371056:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -349,7 +349,7 @@
 
   <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a
    href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
-   <a href="./">docs/manual/</a> altında bulabileceğiniz gibi en
+   <code><em>ÖNEK</em>/docs/manual/</code> altında bulabileceğiniz
gibi en
    son sürümünü daima <a href="http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/"
    >http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/</a> adresinde
    bulabilirsiniz.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1422377:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -134,7 +134,9 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
    eğer</p>
 
-  <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
+  <example>
+    Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/
+  </example>
 
   <p>diye bir tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için,
sonunda bir /
    yokmuşçasına bir <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır.
Benzer

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1304981:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -162,7 +162,7 @@
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
-   <dt><module>mod_auth_ldap</module></dt>
+   <dt><module outdated="true">mod_auth_ldap</module></dt>
 
    <dd>Apache 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
@@ -235,10 +235,9 @@
     <module>mod_include</module> modülünün <code>$0</code>
..
     <code>$9</code> değişkenleri sayesinde kullanılabilmektedir.</dd>
 
-   <dt><module>mod_auth_dbm</module></dt>
+   <dt><module outdated="true">mod_auth_dbm</module></dt>
 
-   <dd><a href="../2.0/mod/mod_auth_dbm.html#AuthDBMType"><code
-    >AuthDBMType</code></a> yönergesi
+   <dd><code>AuthDBMType</code> yönergesi
     sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
     desteklenmektedir.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1296924:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -324,19 +324,15 @@
      HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
 
     <dt><code>--disable-auth-basic</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth</module> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
-     parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
-     Doğrulaması için kullanılır.</dd>
+    <dd><module>mod_auth_basic</module> modülü tarafından sağlanan
+     kullanıcıya dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı
+     isminin ve parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP
+     Kimlik Doğrulaması için kullanılır.</dd>
 
     <dt><code>--disable-autoindex</code></dt>
     <dd><module>mod_autoindex</module> modülü tarafından sağlanan
dizin
      içerik listelemesini iptal eder.</dd>
 
-    <dt><code>--disable-access</code></dt>
-    <dd><module>mod_access</module> modülü tarafından sağlanan
konağa
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir.</dd>
-
     <dt><code>--disable-cgi</code></dt>
     <dd>CGI betiklerine destek sağlayan <module>mod_cgi</module>,
çok
      evreli olmayan MPM kullanıldığında öntanımlı olarak etkin kılınır.
@@ -422,7 +418,7 @@
 
    <dl>
     <dt><code>--enable-authn-anon</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth_anon</module> modülünün sağladığı anonim
+    <dd><module>mod_authn_anon</module> modülünün sağladığı
anonim
      kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
 
     <dt><code>--enable-authn-dbm</code></dt>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1559500 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1559500 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04 2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1102962:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -29,8 +29,8 @@
  <title>Site Haritası</title>
 
 <summary>
-<p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm &httpd.major;.&httpd.minor;
-Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
+<p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm
+&httpd.major;.&httpd.minor; Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
 </summary>
 
 <category id="release">
@@ -47,22 +47,23 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="invoking.html">Sunucuyu Başlatma</page>
 <page href="stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</page>
 <page href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</page>
-<page href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</page>
+<page href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl
+Çalışır</page>
 <page href="caching.html">İçerik Bellekleme</page>
 <page href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</page>
 <page href="logs.html">Günlük Dosyaları</page>
 <page href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşlenmesi</page>
-<page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
 <page href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne (DSO) Desteği</page>
 <page href="content-negotiation.html">İçerik Dili Yönetimi</page>
 <page href="custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</page>
-<page href="bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların Ayarlanması</page>
+<page href="bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
+Ayarlanması</page>
 <page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
 <page href="env.html">Ortam Değişkenleri</page>
 <page href="handler.html">Eylemci Kullanımı</page>
 <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
 <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
-<page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
+<page href="dns-caveats.html">DNS ile İlgili Konular ve Apache</page>
 <page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
 </category>
 
@@ -71,27 +72,30 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page separate="yes" href="vhosts/">Genel Bakış</page>
 <page href="vhosts/name-based.html">İsme göre Sanal Konak Desteği</page>
 <page href="vhosts/ip-based.html">IP Adresine göre Sanal Konak Desteği</page>
-<page href="vhosts/mass.html">Sanal Konakların Devingen olarak Yapılandırılması</page>
+<page href="vhosts/mass.html">Sanal Konakların Devingen olarak
+Yapılandırılması</page>
 <page href="vhosts/examples.html">VirtualHost Örnekleri</page>
-<page href="vhosts/details.html">Sanal Konak Eşleştirmesinin Derinliğine İncelenmesi</page>
+<page href="vhosts/details.html">Sanal Konak Eşleştirmesinin Derinliğine
+İncelenmesi</page>
 <page href="vhosts/fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırlamaları</page>
-<page href="dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</page>
 </category>
 
 <category id="rewrite">
 <title>URL’lerin Yeniden Yazılması</title>
 <page separate="yes" href="rewrite/">Genel Bakış</page>
 <page href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Belgesi</page>
-<page href="rewrite/intro.html">Giriş</page>
-<page href="rewrite/flags.html">Seçenekler</page>
-<page href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
-<page href="rewrite/remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve yönlendirilmesi
için mod_rewrite kullanımı</page>
-<page href="rewrite/access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite kullanımı</page>
+<page href="rewrite/intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</page>
+<page href="rewrite/remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve
+yönlendirilmesi içinmod_rewrite kullanımı</page>
+<page href="rewrite/access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite
+kullanımı</page>
 <page href="rewrite/vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</page>
 <page href="rewrite/proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekil kullanımı</page>
 <page href="rewrite/rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</page>
-<page href="rewrite/advanced.html">Gelişkin teknikler ve püfler</page>
+<page href="rewrite/advanced.html">İleri seviye teknikler</page>
 <page href="rewrite/avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanılMAZ</page>
+<page href="rewrite/flags.html">Seçenekler</page>
+<page href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
 </category>
 
 <category id="ssl">
@@ -106,7 +110,8 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <category id="howto">
 <title>Kılavuzlar, Öğreticiler ve Nasıllar</title>
 <page separate="yes" href="howto/">Genel Bakış</page>
-<page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama</page>
+<page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</page>
+<page href="howto/access.html">Erişim Denetimi</page>
 <page href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</page>
 <page href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</page>
 <page href="howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</page>
@@ -116,11 +121,13 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <category id="platform">
 <title>Platformlara Özgü Bilgiler</title>
 <page separate="yes" href="platform/">Genel Bakış</page>
-<page href="platform/windows.html">Microsoft
-Windows ile Apache Kullanımı</page>
-<page href="platform/win_compiling.html">Microsoft Windows için Apache Derleme</page>
+<page href="platform/windows.html">Microsoft Windows ile Apache
+Kullanımı</page>
+<page href="platform/win_compiling.html">Microsoft Windows için Apache
+Derleme</page>
 <page href="platform/netware.html">Novell NetWare ile Apache Kullanımı</page>
-<page href="platform/perf-hp.html">HPUX üzerinde Yüksek Başarımlı HTTP Sunucusu
Çalıştırma</page>
+<page href="platform/perf-hp.html">HPUX üzerinde Yüksek Başarımlı HTTP Sunucusu
+Çalıştırma</page>
 <page href="platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC Portu</page>
 </category>
 
@@ -137,6 +144,7 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <page href="programs/htdbm.html">Kılavuz Sayfası: htdbm</page>
 <page href="programs/htdigest.html">Kılavuz Sayfası: htdigest</page>
 <page href="programs/htpasswd.html">Kılavuz Sayfası: htpasswd</page>
+<page href="programs/httxt2dbm.html">Kılavuz Sayfası: httxt2dbm</page>
 <page href="programs/logresolve.html">Kılavuz Sayfası: logresolve</page>
 <page href="programs/rotatelogs.html">Kılavuz Sayfası: rotatelogs</page>
 <page href="programs/suexec.html">Kılavuz Sayfası: suexec</page>
@@ -146,25 +154,35 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <category id="misc">
 <title>Çeşitli Belgeler</title>
 <page separate="yes" href="misc/">Genel Bakış</page>
+<page href="misc/perf-tuning.html">Başarım - Apache'nin Ayarlanması</page>
+<page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
 <page href="misc/relevant_standards.html">İlgili Standartlar</page>
+<page href="misc/password_encryptions.html">Parola Şifreleme Çeşitleri</page>
 </category>
 
 <category id="modules">
 <title>Apache Modülleri</title>
-<page href="mod/module-dict.html">Apache modüllerini tanımlamakta kullanılan terimlerin
açıklamaları</page>
-<page href="mod/directive-dict.html">Apache yönergelerini tanımlamakta kullanılan
terimlerin açıklamaları</page>
+<page href="mod/module-dict.html">Apache modüllerini tanımlamakta kullanılan
+terimlerin açıklamaları</page>
+<page href="mod/directive-dict.html">Apache yönergelerini tanımlamakta
+kullanılan terimlerin açıklamaları</page>
 </category>
 
 <category id="developer">
 <title>Geliştirici Belgeleri</title>
 <page separate="yes" href="developer/">Genel Bakış</page>
 <page href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</page>
-<page href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</page>
+<page href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata
+Ayıklama</page>
 <page href="developer/documenting.html">Apache 2.0 Belgeleri</page>
 <page href="developer/hooks.html">Apache 2.0 Kullanıcı İşlevleri</page>
-<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.0’a Dönüştürülmesi</page>
+<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.0’a
+Dönüştürülmesi</page>
 <page href="developer/request.html">Apache 2.0’da İsteklerin İşlenmesi</page>
-<page href="developer/filters.html">Apache 2.0’da Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
+<page href="developer/filters.html">Apache 2.0’da Süzgeçler Nasıl
+Çalışır</page>
+<page href="developer/thread_safety.html">2.0'da Çok Evrelilik ile İlgili
+Konular</page>
 </category>
 
 <category id="index">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 989156:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr?rev=1573280&r1=1573279&r2=1573280&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] Sun Mar 2 10:51:04
2014
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1563423 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1563423 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -99,8 +99,7 @@
   <p>Bu yapılandırma ile her günlük kaydının başında sanal konağın
    <directive module="core">ServerName</directive> yönergesine belirtilen
    ismi eklenir. (Günlük dosyalarınızın kişiselleştirilmesi ile ilgili daha
-   fazla bilgi için <a href="../mod/mod_log_config.html#formats">Günlük
-   Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> konusuna bakınız.)</p>
+   fazla bilgi için <module>mod_log_config</module> belgesine bakınız.)</p>
 
   <p>Günlük dosyanızdaki kayıtları bileşenlere göre gruplamak isterseniz
    <code><a href="../programs/other.html">split-logfile</a></code>Mime
View raw message