httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1544388 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs: man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/programs/
Date Fri, 22 Nov 2013 00:55:46 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Nov 22 00:55:45 2013
New Revision: 1544388

URL: http://svn.apache.org/r1544388
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.en
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.en
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.en
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1 Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "AB" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
+.TH "AB" 1 "2013-11-22" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 ab \- Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
@@ -27,7 +27,7 @@ ab \- Apache HTTP sunucusu başarım
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ] [ -\fBB\fR \fIyerel-adres\fR ] [ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [ -\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR \fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR ] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR \fIzamanasimi\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR \fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBu\fR \fIPUT-dosyası\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\fIport\fR
 ]/\fIdizin\fR
+\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ] [ -\fBB\fR \fIyerel-adres\fR ] [ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [ -\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBn\fR \fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR ] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR \fIzamanasimi\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR \fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBu\fR \fIPUT-dosyası\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\f
 R[:\fIport\fR]/\fIdizin\fR
 
 
 .SH "ÖZET"
@@ -79,6 +79,9 @@ GET istekleri yerine HEAD istekleri yap�
 \fB-k\fR
 HTTP KeepAlive (kalıcı bağlantı) özelliğini etkinleştirir, yani tek bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir\&. Özellik öntanımlı olarak kapalıdır\&. 
 .TP
+\fB-l\fR
+Yanıtarın uzunluğu sabir değilse hataları raporlamaz\&. Özdevinimli sayfalarda kullanışlı olabilir\&. 
+.TP
 \fB-n\fR \fIistek-sayısı\fR
 Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı\&. Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek yapılır\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
+.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2013-11-22" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 fcgistarter \- Bir FastCGI programını çalıştır

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
 açıklanmıştır.</p>
@@ -103,7 +102,7 @@ açıklanmıştır.</p>
   dosyasındaki işlemlerde çok daha sonra yer alır.</p>
 
   <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
-  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a href="configuring.xml#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
+  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a href="configuring.html#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
   8190 karakterdir.</p>
 
   <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -36,7 +36,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q" value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden" /><input name="as_epq" value="Sürüm 2.4" type="hidden" /><input name="as_oq" value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden" /><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden" /><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr" type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i" name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden" /><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -49,8 +48,7 @@ Belgeleri</h1>
 <ul><li><a href="install.html">Derleme ve Kurulum</a></li>
 <li><a href="invoking.html">Başlatma</a></li>
 <li><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></li>
-<li><a href="mod/directives.html">Çalışma anı Yapılandırma Yönergeleri</a></li>
-<li><a href="mod/quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</a></li>
+<li><a href="mod/quickreference.html">Çalışma anı Yapılandırma Yönergeleri</a></li>
 <li><a href="mod/">Modüller</a></li>
 <li><a href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</a></li>
 <li><a href="filter.html">Süzgeçler</a></li>
@@ -60,7 +58,8 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="glossary.html">Terimler</a></li>
 </ul>
 </div></td><td><div class="category"><h2><a name="usersguide" id="usersguide">Kullanıcı Kılavuzu</a></h2>
-<ul><li><a href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</a></li>
+<ul><li><a href="getting-started.html">Başlarken</a></li>
+<li><a href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</a></li>
 <li><a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li>
 <li><a href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</a></li>
 <li><a href="caching.html">İçerik Bellekleme</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -182,7 +182,7 @@ LoadModule cache_module modules/mod_cach
     CacheDirLevels 5
     CacheDirLength 3
   &lt;/IfModule&gt;
-  
+
   # When acting as a proxy, don't cache the list of security updates
   CacheDisable http://security.update.server/update-list/
 &lt;/IfModule&gt;
@@ -468,6 +468,8 @@ manager</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_cache</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>A url-string of '/' applied to forward proxy content in 2.2 and
+ earlier.</td></tr>
 </table>
   <p>The <code class="directive">CacheEnable</code> directive instructs
   <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> to cache urls at or below
@@ -493,9 +495,8 @@ manager</td></tr>
   <code class="directive">&lt;LocationMatch&gt;</code> sections are processed
   before globally defined <code class="directive">CacheEnable</code> directives.</p>
 
-  <p>When acting as a forward proxy server, <var>url-string</var> can
-  also be used to specify remote sites and proxy protocols which
-  caching should be enabled for.</p>
+  <p>When acting as a forward proxy server, <var>url-string</var> must
+  minimally begin with a protocol for which caching should be enabled.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
 # Cache content (normal handler only)
@@ -510,13 +511,13 @@ CacheQuickHandler off
   CacheEnable disk
 &lt;/LocationMatch&gt;
 
-# Cache proxied url's (normal or quick handler)
+# Cache all but forward proxy url's (normal or quick handler)
 CacheEnable disk /
 
 # Cache FTP-proxied url's (normal or quick handler)
 CacheEnable disk ftp://
 
-# Cache content from www.example.org (normal or quick handler)
+# Cache forward proxy content from www.example.org (normal or quick handler)
 CacheEnable disk http://www.example.org/
   </pre>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -29,6 +29,8 @@
 <a href="../ja/mod/mod_cache.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_cache.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
+      anglaise pour les changements récents.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Filtre de mise en cache HTTP conforme à la RFC 2616</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Identificateur de Module:</a></th><td>cache_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision : 1505987 -->
+<!-- English Revision: 1505987:1544385 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ja?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ja [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 504183:1505987 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 504183:1544385 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ko?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.ko [euc-kr] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105569:1505987 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105569:1544385 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_cache.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale
 etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.en?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.en Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -386,8 +386,8 @@ Header merge Cache-Control no-store env=
 
   <p>For <code>edit</code> there is both a <var>value</var> argument
   which is a <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="see glossary">regular expression</a>,
-  and an additional <var>replacement</var> string.</p> As of version 2.4.7
-  the replacement string may also contain format specifiers.
+  and an additional <var>replacement</var> string. As of version 2.4.7
+  the replacement string may also contain format specifiers.</p>
 
   <p>The <code class="directive">Header</code> directive may be followed by
   an additional argument, which may be any of:</p>
@@ -470,7 +470,7 @@ Header merge Cache-Control no-store env=
   <dt><code>set</code></dt>
   <dd>The request header is set, replacing any previous header
   with this name</dd>
- 
+
   <dt><code>setifempty</code></dt>
   <dd>The request header is set, but only if there is no previous header
   with this name</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.html.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -29,6 +29,8 @@
 <a href="../ja/mod/mod_headers.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_headers.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
+      anglaise pour les changements récents.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Personnalisation des en-têtes de requêtes et de réponses
 HTTP</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision : 1540313 -->
+<!-- English Revision: 1540313:1544385 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:1540313 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:1544385 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko [euc-kr] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:1540313 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:1544385 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_headers.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.en?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.en Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -106,9 +106,9 @@ LDAPOpCacheTTL 600
 
 &lt;Location /ldap-status&gt;
   SetHandler ldap-status
-  
+
   Require host yourdomain.example.com
-  
+
   Satisfy any
   AuthType Basic
   AuthName "LDAP Protected"
@@ -142,9 +142,9 @@ LDAPOpCacheTTL 600
   credentials used when binding to an LDAP server. These
   credentials can be provided to LDAP servers that do not
   allow anonymous binds during referral chasing. To control
-  this feature, see the 
-  <code class="directive"><a href="#ldapreferrals">LDAPReferrals</a></code> and 
-  <code class="directive"><a href="#ldapreferralhoplimit">LDAPReferralHopLimit</a></code> 
+  this feature, see the
+  <code class="directive"><a href="#ldapreferrals">LDAPReferrals</a></code> and
+  <code class="directive"><a href="#ldapreferralhoplimit">LDAPReferralHopLimit</a></code>
   directives. By default, this feature is enabled.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -231,26 +231,26 @@ LDAPOpCacheTTL 600
 <h2><a name="usingssltls" id="usingssltls">Using SSL/TLS</a></h2>
 
   <p>The ability to create an SSL and TLS connections to an LDAP server
-  is defined by the directives 
-  <code class="directive"><a href="#ldaptrustedglobalcert">LDAPTrustedGlobalCert</a></code>, 
+  is defined by the directives
+  <code class="directive"><a href="#ldaptrustedglobalcert">LDAPTrustedGlobalCert</a></code>,
   <code class="directive"><a href="#ldaptrustedclientcert">LDAPTrustedClientCert</a></code>
-   and <code class="directive"><a href="#ldaptrustedmode">LDAPTrustedMode</a></code>. 
-  These directives specify the CA and optional client certificates to be used, 
-  as well as the type of encryption to be used on the connection (none, SSL or 
+   and <code class="directive"><a href="#ldaptrustedmode">LDAPTrustedMode</a></code>.
+  These directives specify the CA and optional client certificates to be used,
+  as well as the type of encryption to be used on the connection (none, SSL or
   TLS/STARTTLS).</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
-# Establish an SSL LDAP connection on port 636. Requires that 
-# mod_ldap and mod_authnz_ldap be loaded. Change the 
+# Establish an SSL LDAP connection on port 636. Requires that
+# mod_ldap and mod_authnz_ldap be loaded. Change the
 # "yourdomain.example.com" to match your domain.
 
 LDAPTrustedGlobalCert CA_DER /certs/certfile.der
 
 &lt;Location /ldap-status&gt;
   SetHandler ldap-status
-  
+
   Require host yourdomain.example.com
-  
+
   Satisfy any
   AuthType Basic
   AuthName "LDAP Protected"
@@ -262,17 +262,17 @@ LDAPTrustedGlobalCert CA_DER /certs/cert
 
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
-# Establish a TLS LDAP connection on port 389. Requires that 
-# mod_ldap and mod_authnz_ldap be loaded. Change the 
+# Establish a TLS LDAP connection on port 389. Requires that
+# mod_ldap and mod_authnz_ldap be loaded. Change the
 # "yourdomain.example.com" to match your domain.
 
 LDAPTrustedGlobalCert CA_DER /certs/certfile.der
 
 &lt;Location /ldap-status&gt;
   SetHandler ldap-status
-  
+
   Require host yourdomain.example.com
-  
+
   Satisfy any
   AuthType Basic
   AuthName "LDAP Protected"
@@ -394,9 +394,9 @@ LDAPTrustedGlobalCert CA_DER /certs/cace
 LDAPTrustedGlobalCert CA_BASE64 /certs/cacert2.pem
 &lt;Location /ldap-status&gt;
   SetHandler ldap-status
-  
+
   Require host yourdomain.example.com
-  
+
   LDAPTrustedClientCert CERT_BASE64 /certs/cert1.pem
   LDAPTrustedClientCert KEY_BASE64 /certs/key1.pem
   # CA certs respecified due to per-directory client certs
@@ -487,10 +487,10 @@ LDAPTrustedGlobalCert CA_BASE64 /certs/c
   connection pool. The default value of -1, and any other negative value,
   allows connections of any age to be reused.</p>
 
-  <p>The timemout is based on when the LDAP connection is returned to the 
+  <p>The timemout is based on when the LDAP connection is returned to the
   pool, not based on the last time I/O has been performed over the backend
   connection. If the information is cached, the apparent idle time can exceed
-  the <code class="directive">LDAPConnectionPoolTTL</code>. </p> 
+  the <code class="directive">LDAPConnectionPoolTTL</code>. </p>
 
   <div class="note"><p>This timeout defaults to units of seconds, but accepts
   suffixes for milliseconds (ms), minutes (min), and hours (h).
@@ -618,31 +618,31 @@ valid</td></tr>
 </table>
   <p>Some LDAP servers divide their directory among multiple domains and use referrals
   to direct a client when a domain boundary is crossed. This is similar to a HTTP redirect.
-  LDAP client libraries may or may not chase referrals by default. This directive 
-  explicitly configures the referral chasing in the underlying SDK.</p> 
-  
- 
+  LDAP client libraries may or may not chase referrals by default. This directive
+  explicitly configures the referral chasing in the underlying SDK.</p>
+
+
   <p><code class="directive">LDAPReferrals</code> takes the takes the following values:
+  </p>
   <dl>
   <dt>"on"</dt>
   <dd> <p> When set to "on", the underlying SDK's referral chasing state
-       is enabled, <code class="directive">LDAPReferralHopLimit</code> is used to 
-       override the SDK's hop limit, and an LDAP rebind callback is 
+       is enabled, <code class="directive">LDAPReferralHopLimit</code> is used to
+       override the SDK's hop limit, and an LDAP rebind callback is
        registered.</p></dd>
   <dt>"off"</dt>
   <dd> <p> When set to "off", the underlying SDK's referral chasing state
        is disabled completely.</p></dd>
   <dt>"default"</dt>
   <dd> <p> When set to "default", the underlying SDK's referral chasing state
-       is not changed, <code class="directive">LDAPReferralHopLimit</code> is not 
-       used to overide the SDK's hop limit, and no LDAP rebind callback is 
+       is not changed, <code class="directive">LDAPReferralHopLimit</code> is not
+       used to overide the SDK's hop limit, and no LDAP rebind callback is
        registered.</p></dd>
   </dl>
-  </p>
 
   <p> The directive <code>LDAPReferralHopLimit</code> works in conjunction with
   this directive to limit the number of referral hops to follow before terminating the LDAP query.
-  When referral processing is enabled by a value of "On", client credentials will be provided, 
+  When referral processing is enabled by a value of "On", client credentials will be provided,
   via a rebind callback, for any LDAP server requiring them. </p>
 
 </div>
@@ -656,7 +656,7 @@ valid</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ldap</td></tr>
 </table>
-  <p>The server will retry failed LDAP requests up to 
+  <p>The server will retry failed LDAP requests up to
   <code class="directive">LDAPRetries</code> times. Setting this
   directive to 0 disables retries.</p>
   <p>LDAP errors such as timeouts and refused connections are retryable.</p>
@@ -673,7 +673,7 @@ valid</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ldap</td></tr>
 </table>
   <p>If <code class="directive">LDAPRetryDelay</code> is set to a non-zero
-  value, the server will delay retrying an LDAP request for the 
+  value, the server will delay retrying an LDAP request for the
   specified amount of time. Setting this directive to 0 will
   result in any retry to occur without delay.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -27,6 +27,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_ldap.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/mod/mod_ldap.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
+      anglaise pour les changements récents.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Conservation des connexions LDAP et services de mise en
 cache du résultat à destination des autres modules LDAP</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision : 1523263 -->
+<!-- English Revision: 1523263:1544385 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ldap.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -228,6 +227,10 @@
 <tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
+<tr><td><code>%S</code></td>
+    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
+     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir. Bunu kullanmak için
+     <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkinleştirilmelidir.</td></tr>
 </table>
 
   <h3><a name="modifiers" id="modifiers">Değiştiriciler</a></h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
@@ -75,11 +74,14 @@
 
   <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
     <th>Açıklama</th></tr>
-<tr><td><code>%...I</code></td>
+<tr><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
      olamaz.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%...O</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
+<tr><td><code>%S</code></td>
+    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
+     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir.</td></tr>
 </table>
 
   <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
@@ -135,11 +134,11 @@
     sağlar.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_form.html">mod_auth_form</a></code></dt>
-   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamaya izin verir.</dd>
+   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamayı etkinleştirir.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_session.html">mod_session</a></code></dt>
    <dd>Çerezleri ve veritabanı deposunu kullanarak istemciler için oturum
-    durumunun saklanmasını sağlar.</dd>
+    durumunun saklanmasını etkinleştirir.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
    <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
@@ -278,8 +277,8 @@
     <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
    <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code> içinde
     karmaşık mantıksal ifadeler kullanımını mümkün kılmaktadır.</dd>
-   <dd>llows to use SQL queries as SQL sorgularının <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> işlevleri olarak
-     kullanılması sağlanmıştır.</dd>
+   <dd>SQL sorgularının <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> işlevleri olarak
+    kullanılması sağlanmıştır.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> kümelenmiş gruplara destek sağlar.

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/ab.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/ab.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü
    (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir
@@ -57,6 +56,7 @@
   [ -<strong>H</strong> <var>özel-başlık</var> ]
   [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>k</strong> ]
+  [ -<strong>l</strong> ]
   [ -<strong>n</strong> <var>istek-sayısı</var> ]
   [ -<strong>p</strong> <var>POST-dosyası</var> ]
   [ -<strong>P</strong> <var>vekil-yetkilisi:parola</var> ]
@@ -141,6 +141,11 @@
    bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir. Özellik
    öntanımlı olarak kapalıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Yanıtarın uzunluğu sabir değilse hataları raporlamaz. Özdevinimli
+   sayfalarda kullanışlı olabilir.
+  </dd>
+
   <dt><code><strong>-n</strong> <var>istek-sayısı</var></code></dt>
   <dd>Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı.
    Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.en?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.en Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -239,6 +239,12 @@ Allow from example.org
     <code>jsessionid</code>.
     </li>
 
+    <li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>: The second parameter to 
+    <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code> only
+    matches forward proxy content if it begins with the correct
+    protocol. In 2.2 and earlier, a parameter of '/' matched all
+    content.</li>
+
     <li><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>: <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaptrustedclientcert">LDAPTrustedClientCert</a></code> is now
     consistently a per-directory setting only. If you use this
     directive, review your configuration to make sure it is

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.html.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -24,6 +24,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="./en/upgrading.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./fr/upgrading.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
+      anglaise pour les changements récents.</div>
 
  <p>Afin d'assister les utilisateurs lors de leurs opérations de mise à
  jour, nous maintenons un document

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.fr?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.fr Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -3,7 +3,7 @@
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.fr.xsl"?>
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
-<!-- English Revision : 1536367 -->
+<!-- English Revision: 1536367:1543909 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.meta?rev=1544388&r1=1544387&r2=1544388&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/upgrading.xml.meta Fri Nov 22 00:55:45 2013
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message