httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1544386 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: configuring.xml.tr index.xml.tr mod/mod_env.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr new_features_2_4.xml.tr programs/ab.xml.tr
Date Fri, 22 Nov 2013 00:44:31 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Nov 22 00:44:31 2013
New Revision: 1544386

URL: http://svn.apache.org/r1544386
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1470515:1522935 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1522935 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -107,7 +107,7 @@ açıklanmıştır.</p>
 
   <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
   yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a
-  href="configuring.xml#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
+  href="configuring.html#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
   8190 karakterdir.</p>
 
   <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31 2013
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1333447:1524238 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1524238 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -38,8 +42,7 @@ Belgeleri</title>
   <page href="install.html">Derleme ve Kurulum</page>
   <page href="invoking.html">Başlatma</page>
   <page href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</page>
-  <page href="mod/directives.html">Çalışma anı Yapılandırma Yönergeleri</page>
-  <page href="mod/quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</page>
+  <page href="mod/quickreference.html">Çalışma anı Yapılandırma Yönergeleri</page>
   <page href="mod/">Modüller</page>
   <page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
   <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
@@ -50,6 +53,7 @@ Belgeleri</title>
 </category>
 
 <category id="usersguide"><title>Kullanıcı Kılavuzu</title>
+  <page href="getting-started.html">Başlarken</page>
   <page href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</page>
   <page href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</page>
   <page href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</page>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1507321:1533749 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1533749 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1510844:1523269 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1523269 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -254,6 +254,10 @@
   <tr><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
+  <tr><td><code>%S</code></td>
+    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
+     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir. Bunu kullanmak için
+     <module>mod_logio</module> etkinleştirilmelidir.</td></tr>
   </table>
 
   <section id="modifiers"><title>Değiştiriciler</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 630289:1523269 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1523269 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -65,12 +65,15 @@
   <tr><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
     <th>Açıklama</th></tr>
 
-  <tr><td><code>%...I</code></td>
+  <tr><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
      olamaz.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%...O</code></td>
+  <tr><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
+  <tr><td><code>%S</code></td>
+    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
+     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir.</td></tr>
   </table>
 
   <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1426600:1521343 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1521343 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -132,11 +132,11 @@
     sağlar.</dd>
 
    <dt><module>mod_auth_form</module></dt>
-   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamaya izin verir.</dd>
+   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamayı etkinleştirir.</dd>
 
    <dt><module>mod_session</module></dt>
    <dd>Çerezleri ve veritabanı deposunu kullanarak istemciler için oturum
-    durumunun saklanmasını sağlar.</dd>
+    durumunun saklanmasını etkinleştirir.</dd>
 
    <dt><module>mod_allowmethods</module></dt>
    <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
@@ -280,9 +280,9 @@
     <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
    <dd><directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive> içinde
     karmaşık mantıksal ifadeler kullanımını mümkün kılmaktadır.</dd>
-   <dd>llows to use SQL queries as SQL sorgularının <directive
-     module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> işlevleri olarak
-     kullanılması sağlanmıştır.</dd>
+   <dd>SQL sorgularının <directive
+    module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> işlevleri olarak
+    kullanılması sağlanmıştır.</dd>
 
    <dt><module>mod_ldap</module>, <module>mod_authnz_ldap</module></dt>
    <dd><module>mod_authnz_ldap</module> kümelenmiş gruplara destek
sağlar.

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr?rev=1544386&r1=1544385&r2=1544386&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] Fri Nov 22 00:44:31
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1430300:1528053 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1528053 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -54,6 +54,7 @@
   [ -<strong>H</strong> <var>özel-başlık</var> ]
   [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>k</strong> ]
+  [ -<strong>l</strong> ]
   [ -<strong>n</strong> <var>istek-sayısı</var> ]
   [ -<strong>p</strong> <var>POST-dosyası</var> ]
   [ -<strong>P</strong> <var>vekil-yetkilisi:parola</var> ]
@@ -138,6 +139,11 @@
    bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir. Özellik
    öntanımlı olarak kapalıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Yanıtarın uzunluğu sabir değilse hataları raporlamaz. Özdevinimli
+   sayfalarda kullanışlı olabilir.
+  </dd>
+
   <dt><code><strong>-n</strong> <var>istek-sayısı</var></code></dt>
   <dd>Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı.
    Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istekMime
View raw message