httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1514605 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ misc/ mod/ programs/ vhosts/
Date Fri, 16 Aug 2013 07:59:27 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Aug 16 07:59:26 2013
New Revision: 1514605

URL: http://svn.apache.org/r1514605
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1512462 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1512462 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -104,7 +104,11 @@ Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    <example>
    (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
    </example>
-  </note>
+
+   <p>Sorun giderme ile ilgili ipuçları için
+   <a href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress">wiki
+   belgesine</a> bakınız.</p>
+</note>
 
 </section>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1343937:1470515 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1470515 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -70,6 +74,9 @@ açıklanmıştır.</p>
   son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü
   karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
 
+  <p>Yönergelerdeki değiştirgeler boşluklarla ayrılır. Eğer bir değiştirge
+  kendi içinde boşluklar içeriyorsa tırnak içine alınır.</p>
+
   <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
   duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
   değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1387659:1502534 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1502534 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -33,9 +33,11 @@
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
    sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
    derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
-   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer
-   platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine
-   bakınız.</p>
+   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> ve <a
+   href="platform/win_compiling.html">Apache HTTP
+   Sunucusunun Microsoft Windows için Derlenmesi</a> bölümüne bakınız.
+   Diğer platformlar için ise <a href="platform/">platform</a>
+   belgelerine bakınız.</p>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
    Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1480903 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1480903 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1333991:1479873 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1479873 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -363,8 +363,7 @@
 
   <highlight language="config">
 &lt;Directory /&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Deny from all
+  Require all denied
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
 
@@ -375,12 +374,10 @@
 
   <highlight language="config">
 &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Allow from all
+  Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
 &lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Allow from all
+  Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
 
@@ -440,8 +437,7 @@
 
   <highlight language="config">
 &lt;Files ".ht*"&gt;
-  Order allow,deny
-  Deny from all
+  Require all denied
 &lt;/Files&gt;
   </highlight>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334016:1507321 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1507321 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -69,7 +69,7 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <directivesynopsis>
 <name>SetEnv</name>
 <description>Ortam değişkenlerini tanımlar.</description>
-<syntax>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></syntax>
+<syntax>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>değer</var>]</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>FileInfo</override>
@@ -83,6 +83,8 @@ etmek için kullanılır.</description>
 SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </highlight>
 
+  <p>Bir <var>değer</var> belirtilmezse değişkene boş dizgi atanır.</p>
+
   <note><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
    işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1421892:1510844 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1510844 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -75,7 +75,8 @@
     <td>Yüzde imi.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%a</code></td>
-    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu.</td></tr>
+    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu
+     (<module>mod_remoteip</module> modülüne bakın).</td></tr>
 
   <tr><td><code>%{c}a</code></td>
     <td>bağlantının emsal IP adresi and portu

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334024:1479263 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1479263 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1494953 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1494953 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -112,6 +112,7 @@
   [ -<strong>l</strong> <var>kütüphane-adı</var> ]
   [ -<strong>Wc,</strong><var>derleyici-seçenekleri</var> ]
   [ -<strong>Wl,</strong><var>ilintileyici-seçenekleri</var> ]
+  [ -<strong>p</strong> ]
   <var>dosya</var> ...</code></p>
 
   <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>i</strong>
@@ -231,6 +232,11 @@
    <dd>Bu seçenek <code>libtool --mode=link</code> komutuna doğrudan
    seçenek aktarmak için kullanılır. Bu seçeneği yerel ilintileyiciniz
    için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek apxs'in apr/apr-util kütüphaneleriyle ilintilenmesini
+    sağlar. apr/apr-util kütüphanelerini kullanan yardımcı uygulamaları
+    derlerken yararlıdır.</dd>
    </dl>
   </section>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16
07:59:26 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1301728:1469400 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1469400 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -61,7 +61,6 @@
 
   <dt><code><strong>-N</strong> <var>sayı</var></code></dt>
   <dd>Program örneklerinin sayısı</dd>
-
   </dl>
 </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1420732:1500327 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1500327 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -73,7 +73,8 @@
    -<strong>s</strong> |
    -<strong>p</strong> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
-  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
@@ -83,7 +84,8 @@
    -<strong>s</strong> |
    -<strong>p</strong> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
-  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
   <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
@@ -132,7 +134,7 @@
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
-  Bu öntanımlıdır.</dd>
+  Bu 2.2.18 sürümünden beri öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
@@ -145,13 +147,13 @@
   geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
-  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
-  ve Netware dışında öntanımlıdır.
+  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
   <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
   <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
   günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
-  edilmektedir.</dd>
+  edilmektedir. 2.2.17 sürümüne kadar öntanımlı algoritma olarak
+  kullanılmıştı.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
@@ -169,6 +171,10 @@
   <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa
   silinir.</dd>
 
+  <dt><code>-v</code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrular. Verilen parolayı belitilen htpasswd dosyasında
+   saklanan kullanıcı parolası ile karşılaştırarak doğrulama yapar.</dd>
+
   <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
   <dd>Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi.
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği verilmişse ve dosya
mevcut

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1189220:1492708 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1492708 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -47,6 +47,7 @@
   [ -<strong>v</strong> ]
   [ -<strong>e</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
+   [ -<strong>n</strong> <var>dosya_sayısı</var> ]
   <var>dosyaismi</var>
   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
@@ -102,6 +103,11 @@
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd>Create log file for each interval, even if empty.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>dosya_sayısı</var></code></dt>
+  <dd>Zaman damgalarına bakılmaksızın bir dosya serisi açılır. Örneğin -n3
+   belirtilirse "logfile", "logfile.1", "logfile.2" serisi açılır ve
+   "logfile" üzerine yazılır.</dd>
+
   <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
   <dd><p>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
    <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420993:1498321 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1498321 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1451402:1481368 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1481368 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -40,6 +40,7 @@
 <modulelist>
 <module>mod_actions</module>
 <module>mod_alias</module>
+<module>mod_autoindex</module>
 <module>mod_dir</module>
 <module>mod_imagemap</module>
 <module>mod_negotiation</module>
@@ -53,6 +54,7 @@
 <directive module="mod_alias">Alias</directive>
 <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
 <directive module="mod_speling">CheckSpelling</directive>
+<directive module="core">DirectoryIndex</directive>
 <directive module="core">DocumentRoot</directive>
 <directive module="core">ErrorDocument</directive>
 <directive module="core">Options</directive>
@@ -87,6 +89,23 @@
    istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
    dosyası sunulur.</p>
 
+  <p>Bir dizin istenirse (<code>/</code> ile biten bir yol belirtilmesi
+   durumu), sunulacak dosya <directive module="core"
+   >DirectoryIndex</directive> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
+   Örneğin, <code>DocumentRoot</code> yukarıdaki gibi belirtimiş ve siz
de
+   şunu belirtmişseniz:</p>
+
+  <example>DirectoryIndex index.html index.php</example>
+
+  <p><code>http://www.example.com/fish/</code> isteği, httpd'nin
+   <code>/var/www/html/fish/index.html</code> dosyasını sunmaya, bu dosya
+   bulunmuyorsa <code>/var/www/html/fish/index.php</code> dosyasını sunmaya
+   çalışmasına sebep olacaktır.</p>
+
+  <p>Bu dosyaların ikisi de bulunmuyorsa sonraki adım,
+   <module>mod_autoindex</module> yüklü ve uygun şekilde yapılandırılmışsa
+   bir dizin içeriği dosyası sağlamaya çalışmak olacaktır.</p>
+
   <p>httpd ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
    sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
    durumda her sanal konak için ayrı bir <directive module="core"

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1514605&r1=1514604&r2=1514605&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Fri Aug 16 07:59:26
2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1344676:1500043 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1500043 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -135,6 +135,21 @@ Barındırma</a></seealso>
     yerleştirilmelidir.</p>
   </note>
 
+  <note><title>ServerName miras alma</title>
+    <p>İsme dayalı her sanal konak için daima bir <directive module="core"
+    >ServerName</directive> belirtmek en iyisidir.</p>
+
+    <p>Eğer bir <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümü
+    içinde bir <directive module="core">ServerName</directive>
+    belirtilmezse, sunucu ismi olarak ana sunucu yapılandırmasındaki isim
+    kullanılır. Orada da bir sunucu ismi belirtilmemişse, başlatma sırasında
+    dinlenen ilk IP adresinden ters DNS araması ile elde edilen isim
+    kullanılır. Her iki durumda da miras alınan isim gereksiz yere isme
+    dayalı sanal konak ismi haline gelecektir; bu bakımdan isme dayalı her
+    sanal konak için daima bir <directive module="core"
+    >ServerName</directive> belirtmek en iyisidir.</p>
+  </note>
+
   <p>Örnek olarak, <code>site1.example.com</code> adresinden sitenizi
    sunmakta olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
    <code>site2.example.com</code> sanal konağını eklemek istediğiniziMime
View raw message