httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1468990 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs: man/tr/ manual/programs/
Date Wed, 17 Apr 2013 16:14:52 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Apr 17 16:14:51 2013
New Revision: 1468990

URL: http://svn.apache.org/r1468990
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apachectl.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htcacheclean.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdbm.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdigest.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httpd.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/logresolve.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/ab.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "AB" 1 "2012-04-03" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
+.TH "AB" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 ab \- Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
@@ -27,7 +27,7 @@ ab \- Apache HTTP sunucusu başarım
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ] [ -\fBB\fR \fIyerel-adres\fR ] [ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [ -\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR \fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR ] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR \fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBu\fR \fIPUT-dosyası\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\fIport\fR]/\fIdizi
 n\fR
+\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ] [ -\fBB\fR \fIyerel-adres\fR ] [ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [ -\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR \fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR ] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR \fIzamanasimi\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR \fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBu\fR \fIPUT-dosyası\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\f
 Iport\fR]/\fIdizin\fR
 
 
 .SH "ÖZET"
@@ -94,8 +94,8 @@ Vekil sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulama
 \fB-r\fR
 Soket hata alsa bile program çıkmaz\&. 
 .TP
-\fB-s\fR
-Derlendiği takdirde (\fBab -h\fR bunu gösterir) http protokolü yerine SSL korumalı https protokolü kullanılır\&. Bu özellik henüz \fIemekleme\fR aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir\&. Bu bakımdan kullanımı önerilmez\&. 
+\fB-s\fR \fIzamanasimi\fR
+Soket zaman aşımına uğramadan önce beklenecek azami saniye sayısı\&. 30 saniye öntanımlı süredir\&. 
 .TP
 \fB-S\fR
 Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan fazlası varsa ne ortalama değer ne standart sapma değeri ne de uyarı/hata iletileri gösterilir\&. Öntanımlı olarak, asgari/ortalama/azami değerler gösterilir\&. (Geriye uyumluluk)\&. 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apachectl.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apachectl.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apachectl.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apachectl.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "APACHECTL" 8 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "apachectl"
+.TH "APACHECTL" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "apachectl"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 apachectl \- Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "APXS" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "apxs"
+.TH "APXS" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "apxs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 apxs \- Apache Eklenti Aracı

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/dbmmanage.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "DBMMANAGE" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "dbmmanage"
+.TH "DBMMANAGE" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "dbmmanage"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 dbmmanage \- DBM biçemli kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -42,6 +42,9 @@ dbmmanage \- DBM biçemli kullanıc�
 \fBdbmmanage\fR, mod_authn_dbm üzerinden HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBdbmmanage\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&. Bu program sadece, kullanıcı isimleri bir DBM dosyasında saklanmak istenirse işe yarar\&. Düz metin bir veritabanı kullanmak isterseniz \fBhtpasswd\fR sayfasına bakınız\&.
 
 .PP
+DBM parola veritabanı sağlayan diğer bir araç da \fBhtdbm\fR'dir\&.
+ 
+.PP
 Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
 
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
+.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 fcgistarter \- Bir FastCGI programını çalıştır

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htcacheclean.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htcacheclean.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htcacheclean.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htcacheclean.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTCACHECLEAN" 8 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "htcacheclean"
+.TH "HTCACHECLEAN" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htcacheclean"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htcacheclean \- Disk arabelleğini temizler

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdbm.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdbm.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdbm.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDBM" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
+.TH "HTDBM" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdbm \- DBM parola veritabanlarını yönetir
@@ -27,25 +27,25 @@ htdbm \- DBM parola veritabanların�
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBx\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+\fBhtdbm\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBn\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBn\fR [ -\fBi\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBnb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBnb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBv\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBv\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBvb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBvb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 .PP
-\fBhtdbm\fR -\fBx\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+\fBhtdbm\fR -\fBx\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
 \fBhtdbm\fR -\fBl\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ]
@@ -62,7 +62,10 @@ htdbm \- DBM parola veritabanların�
 
 .TP
 \fB-b\fR
-Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. 
+Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. Betik kullanımı için \fB-i\fR seçeneğine bakınız\&. 
+.TP
+\fB-i\fR
+Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı için)\&. 
 .TP
 \fB-c\fR
 \fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&. Bu seçenek \fB-n\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
@@ -73,11 +76,17 @@ Sonuçları veritabanında günc
 \fB-m\fR
 Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows ve Netware için bu öntanımlıdır\&. 
 .TP
+\fB-B\fR
+Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır\&. Şu an için çok güvenli kabul edilmektedir\&. 
+.TP
+\fB-C\fR \fIbedel\fR
+Bu seçenek sadece \fB-B\fR (bcrypt şifrelemesi) seçeneği ile birlikte kullanılabilir\&. Bcrypt algoritmasına hesaplama süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5, geçerli değerler: 4 - 31)\&. 
+.TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
-Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
+Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
 .TP
 \fB-p\fR
 Düz metin parolalar kullanılır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir\&. 
@@ -85,15 +94,15 @@ Düz metin parolalar kullanılır\
 \fB-l\fR
 Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart çıktıya gönderir\&. 
 .TP
-\fB-t\fR
-Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar\&. Bu seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge eklenebilir\&. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment" alanında saklanır\&. 
-.TP
 \fB-v\fR
 Kullanıcı adını ve parolasını doğrular\&. Program belirtilen parolanın geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar\&. Eğer parola geçersizse program hata kodu 3 ile çıkar\&. 
 .TP
 \fB-x\fR
 Kullanıcıyı siler\&. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa silinir\&. 
 .TP
+\fB-t\fR
+Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar\&. Bu seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge eklenebilir\&. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment" alanında saklanır\&. 
+.TP
 \fIparola-dosyası\fR
 DBM dosyasının ismi\&. Genellikle, \&.db, \&.pag veya \&.dir eklentisi olmaksızın belirtilir\&. \fB-c\fR seçeneği ile birlikte verilmişse ve DBM dosyası mevcut değilse dosya oluşturulur, mevcutsa dosya güncellenir\&. 
 .TP
@@ -156,6 +165,15 @@ Komut satırından verilen parolayÄ
 .PP
 Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle \fB-b\fR seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını öneriyoruz\&.
 
+.PP
+crypt() algoritması kullanılırken, parolayı şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat ediniz\&. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin iptal edilir\&.
+ 
+.PP
+SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın sadece bir şifreli gösterimi olabilir\&. crypt() ve MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdır\&.
+ 
+.PP
+SHA ve crypt() biçimleri günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&.
+ 
 .SH "KISITLAMALAR"
 
 .PP

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdigest.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdigest.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdigest.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htdigest.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
+.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdigest \- Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -50,7 +50,7 @@ Bu kılavuz sayfası sadece komut sa
 Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur\&. 
 .TP
 \fIbölge\fR
-Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. 
+Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. Daha fazla bilgi için: http://tools\&.ietf\&.org/html/rfc2617#section-3\&.2\&.1 
 .TP
 \fIkullanıcı\fR
 \fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir\&. 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2012-04-03" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -27,16 +27,16 @@ htpasswd \- Temel kimlik doğrulama do
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+\fBhtpasswd\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR -\fBb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtpasswd\fR -\fBb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR -\fBn\fR [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] \fIkullanıcı\fR
+\fBhtpasswd\fR -\fBn\fR [ -\fBi\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR -\fBnb\fR [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtpasswd\fR -\fBnb\fR [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 
 .SH "ÖZET"
@@ -45,10 +45,10 @@ htpasswd \- Temel kimlik doğrulama do
 \fBhtpasswd\fR, HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. \fBhtpasswd\fR, güncelleme sırasında yazmak veya okumak için bir dosyaya erişemezse beklenen hiçbir işlemi yapmaz ve hata vererek çıkar\&.
 
 .PP
-Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBhtpasswd\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&. \fBhtpasswd\fR sadece düz metin dosyalarda saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir\&. Bir DBM veritabanı kullanmak isterseniz \fBdbmmanage\fR sayfasına bakınız\&.
+Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBhtpasswd\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&. \fBhtpasswd\fR sadece düz metin dosyalarda saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir\&. Bir DBM veritabanı kullanmak isterseniz \fBdbmmanage\fR ve \fBhtdbm\fR sayfasına bakınız\&.
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR, parolaları şifrelemek için ya Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin crypt() yordamını kullanır\&. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli parolalara, bazıları da crypt() ile şifrelenmiş parolalara sahip olabileceğinden \fBhtpasswd\fR tarafından yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir\&.
+\fBhtpasswd\fR, parolaları şifrelemek için bcrypt, Apache'nin kendine özgü MD5 algoritması, SHA1 ya da sistemin crypt() yordamını kullanır\&. Bu bakımdan \fBhtpasswd\fR tarafından yönetilen dosyalar farklı algoritmalarla şifrelenmiş parolalar içerebilir\&.
 
 .PP
 Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
@@ -59,7 +59,10 @@ Bu kılavuz sayfası sadece komut sa
 
 .TP
 \fB-b\fR
-Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. 
+Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. Betik kullanımı için \fB-i\fR seçeneğine bakınız\&. 
+.TP
+\fB-i\fR
+Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı için)\&. 
 .TP
 \fB-c\fR
 \fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&. Bu seçenek \fB-n\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
@@ -70,11 +73,17 @@ Sonuçları veritabanında günc
 \fB-m\fR
 Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Bu öntanımlıdır\&. 
 .TP
+\fB-B\fR
+Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır\&. Şu an için çok güvenli kabul edilmektedir\&. 
+.TP
+\fB-C\fR \fIbedel\fR
+Bu seçenek sadece \fB-B\fR (bcrypt şifrelemesi) seçeneği ile birlikte kullanılabilir\&. Bcrypt algoritmasına hesaplama süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5, geçerli değerler: 4 - 31)\&. 
+.TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
-Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
+Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&.Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
 .TP
 \fB-p\fR
 Düz metin parolalar kullanılır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir\&. 
@@ -142,6 +151,9 @@ crypt() algoritması kullanılırk
 .PP
 SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın sadece bir şifreli gösterimi olabilir\&. crypt() ve MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdırlar\&.
 
+.PP
+SHA ve crypt() biçimleri günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&.
+ 
 .SH "KISITLAMALAR"
 
 .PP

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httpd.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httpd.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httpd.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httpd.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTPD" 8 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
+.TH "HTTPD" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 httpd \- Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTXT2DBM" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "httxt2dbm"
+.TH "HTTXT2DBM" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "httxt2dbm"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 httxt2dbm \- RewriteMap ile kullanmak için DBM dosyaları üretir
@@ -35,6 +35,9 @@ httxt2dbm \- RewriteMap ile kullanmak i�
 .PP
 \fBhttxt2dbm\fR, RewriteMap ile kullanmak için düz metin dosyalardan DBM dosyaları üretir\&.
 
+.PP
+Çıktı dosyası mevcutsa dosya kırpılmaz\&. Yeni anahtarlar eklenir, mevcutlar da güncellenir\&.
+ 
 
 .SH "SEÇENEKLER"
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/logresolve.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/logresolve.1?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/logresolve.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/logresolve.1 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "LOGRESOLVE" 1 "2012-04-02" "Apache HTTP Sunucusu" "logresolve"
+.TH "LOGRESOLVE" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "logresolve"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 logresolve \- Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine dönüştürür

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "ROTATELOGS" 8 "2012-04-03" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt programı

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8 Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "SUEXEC" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
+.TH "SUEXEC" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 suexec \- harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir
@@ -36,7 +36,7 @@ suexec \- harici programları çalÄ
 \fBsuexec\fR, CGI programlarını çalıştırmadan önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır\&. Bunu yapabilmek için sunucunun root tarafından çalıştırılmış olması gerekir\&. HTTP artalan süreci normalde root aidiyetinde çalışmadığından \fBsuexec\fR'in çalıştırılabilir dosyasının sahibi root olmalı, setuid biti etkin (u+s) olmalı ve dosyaya root dışında hiç kimse yazamamalıdır\&.
 
 .PP
-\fBsuexec\fR güvenlik modeli ve kavramlar hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (http://httpd\&.apache\&.org/docs/2.4/suexec\&.html) bakınız\&.
+\fBsuexec\fR güvenlik modeli ve kavramlar hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (http://httpd\&.apache\&.org/docs/2\&.4/suexec\&.html) bakınız\&.
 
 
 .SH "SEÇENEKLER"

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/ab.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/ab.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü
    (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir
@@ -62,7 +61,7 @@
   [ -<strong>P</strong> <var>vekil-yetkilisi:parola</var> ]
   [ -<strong>q</strong> ]
   [ -<strong>r</strong> ]
-  [ -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>s</strong> <var>zamanasimi</var> ]
   [ -<strong>S</strong> ]
   [ -<strong>t</strong> <var>saniye</var> ]
   [ -<strong>T</strong> <var>içerik-türü</var> ]
@@ -169,12 +168,9 @@
   <dt><code><strong>-r</strong></code></dt>
   <dd>Soket hata alsa bile program çıkmaz.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
-  <dd>Derlendiği takdirde (<code><strong>ab -h</strong></code> bunu
-   gösterir) <code>http</code> protokolü yerine SSL korumalı
-   <code>https</code> protokolü kullanılır. Bu özellik henüz
-   <em>emekleme</em> aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu
-   bakımdan kullanımı önerilmez.</dd>
+  <dt><code><strong>-s</strong> <var>zamanasimi</var></code></dt>
+  <dd>Soket zaman aşımına uğramadan önce beklenecek azami saniye sayısı.
+   30 saniye öntanımlı süredir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
   <dd>Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/dbmmanage.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/dbmmanage.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>dbmmanage</strong></code>,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel
@@ -39,6 +38,9 @@
   yarar. Düz metin bir veritabanı kullanmak isterseniz
   <strong><code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code></strong> sayfasına bakınız.</p>
 
+  <p>DBM parola veritabanı sağlayan diğer bir araç da
+   <strong><code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code></strong>'dir.</p>
+
   <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
   Kullanıcı kimlik doğrulamasını
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong>'de yapılandırmak için gerekli
@@ -49,7 +51,7 @@
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bugs">Hatalar</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code></li></ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code></li></ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../fr/programs/htdbm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htdbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong></code>,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel
@@ -47,33 +46,40 @@
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
   <p><code><strong>htdbm</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
-  [ -<strong>x</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>kullanıcı</var></code></p>
@@ -81,20 +87,25 @@
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>nb</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>v</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
@@ -103,19 +114,17 @@
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong>
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>x</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
-  [ -<strong>m</strong> |
-   -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>l</strong>
@@ -128,7 +137,12 @@
   <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
   <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
   verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
-  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+  dikkatli kullanmak gerekir. Betik kullanımı için
+  <code><strong>-i</strong></code> seçeneğine bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı
+  için).</dd>
 
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
@@ -145,17 +159,30 @@
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
   için bu öntanımlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
+  kabul edilmektedir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>bedel</var></code></dt>
+  <dd>Bu seçenek sadece <code><strong>-B</strong></code> (bcrypt şifrelemesi)
+  seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Bcrypt algoritmasına hesaplama
+  süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5,
+  geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
+
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
   ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htdbm</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde
-  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
+  günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
+  edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
   biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
-  kolaylaştırır.</dd>
+  kolaylaştırır. Bu algoritma günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
   <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htdbm</strong></code>
@@ -167,12 +194,6 @@
   <dd>Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart
   çıktıya gönderir.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
-  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
-  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
-  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
-  alanında saklanır.</dd>
-
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd>Kullanıcı adını ve parolasını doğrular. Program belirtilen parolanın
   geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar. Eğer parola geçersizse
@@ -182,6 +203,12 @@
   <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa
   silinir.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
+  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
+  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
+  alanında saklanır.</dd>
+
   <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
   <dd>DBM dosyasının ismi. Genellikle, <code>.db</code>, <code>.pag</code>
   veya <code>.dir</code> eklentisi olmaksızın belirtilir.
@@ -272,6 +299,19 @@
   <p>Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle
   <code><strong>-b</strong></code> seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını
   öneriyoruz.</p>
+
+  <p><code>crypt()</code> algoritması kullanılırken, parolayı
+  şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat
+  ediniz. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin
+  iptal edilir.</p>
+
+  <p>SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın
+  sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
+  MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
+  eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.</p>
+
+  <p>SHA ve <code>crypt()</code> biçimleri günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="restrictions" id="restrictions">Kısıtlamalar</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/htdigest.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htdigest.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htdigest</strong></code>, HTTP kullanıcılarının digest
   türü kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
@@ -65,7 +64,9 @@
   değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.</dd>
 
   <dt><code><var>bölge</var></code></dt>
-  <dd>Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi.</dd>
+  <dd>Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi. Daha fazla bilgi için:
+  <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-3.2.1">
+  http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-3.2.1</a></dd>
 
   <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının temel
   kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
@@ -41,15 +40,14 @@
   <code><strong>htpasswd</strong></code> sadece düz metin dosyalarda
   saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri
   saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir. Bir DBM veritabanı
-  kullanmak isterseniz <strong><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></strong>
-  sayfasına bakınız.</p>
+  kullanmak isterseniz <strong><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></strong> ve
+  <strong><code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code></strong> sayfasına bakınız.</p>
 
-  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları şifrelemek için ya
-  Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin
-  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli
-  parolalara, bazıları da <code>crypt()</code> ile şifrelenmiş parolalara
-  sahip olabileceğinden <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından
-  yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir.</p>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları şifrelemek için
+  bcrypt, Apache'nin kendine özgü MD5 algoritması, SHA1 ya da sistemin
+  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bu bakımdan
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından yönetilen dosyalar farklı
+  algoritmalarla şifrelenmiş parolalar içerebilir.</p>
 
   <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
   Kullanıcı kimlik doğrulamasını
@@ -64,35 +62,49 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Değerlendirmeleri</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li>Kaynak paketinin support/SHA1 dizinindeki betikler.</li></ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code></li><li>Kaynak paketinin support/SHA1 dizinindeki betikler.</li></ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
   <p><code><strong>htpasswd</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
-  [ -<strong>m</strong> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
   <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
    -<strong>s</strong> |
-   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>nb</strong>
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
    -<strong>s</strong> |
-   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ] <var>kullanıcı</var>
+  <var>parola</var></code></p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
@@ -100,7 +112,12 @@
   <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
   <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
   verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
-  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+  dikkatli kullanmak gerekir. Betik kullanımı için
+  <code><strong>-i</strong></code> seçeneğine bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı
+  için).</dd>
 
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
@@ -119,17 +136,30 @@
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
   Bu öntanımlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
+  kabul edilmektedir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>bedel</var></code></dt>
+  <dd>Bu seçenek sadece <code><strong>-B</strong></code> (bcrypt şifrelemesi)
+  seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Bcrypt algoritmasına hesaplama
+  süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5,
+  geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
+
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
   ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
-  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
+  günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
+  edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
   biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
-  kolaylaştırır.</dd>
+  kolaylaştırır.Bu algoritma günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
   <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>
@@ -221,6 +251,9 @@
   sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
   MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
   eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdırlar.</p>
+
+  <p>SHA ve <code>crypt()</code> biçimleri günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="restrictions" id="restrictions">Kısıtlamalar</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -25,10 +25,12 @@
 <a href="../fr/programs/httxt2dbm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/httxt2dbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>httxt2dbm</strong></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> ile kullanmak için düz metin
   dosyalardan DBM dosyaları üretir.</p>
+
+  <p>Çıktı dosyası mevcutsa dosya kırpılmaz. Yeni anahtarlar eklenir,
+  mevcutlar da güncellenir.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -13,7 +13,7 @@
 </script>
 
 <link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
 <p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
 <img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
@@ -26,52 +26,14 @@
 <a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
-  programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar
-  özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları
-  <code>support/</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
-</div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#log_server_status">log_server_status</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#split-logfile">split-logfile</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="log_server_status" id="log_server_status">log_server_status</a></h2>
-  <p>Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için
-  tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları
-  tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların
-  kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde
-  değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="split-logfile" id="split-logfile">split-logfile</a></h2>
-  <p>Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak
-  alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyasındaki her kaydın ilk
-  bileşeninin, <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code>
-  yönergesinde "<code>%v</code>" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı
-  olduğu varsayılır.
-  </p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
-       combined_plus_vhost<br />
-    CustomLog logs/access_log combined_plus_vhost
-  </code></p></div>
-
-  <p>Birleşik günlük dosyasında görünen her sanal konak için betiğin
-  çalıştırıldığı dizinde ayrı birer günlük dosyası açılır. Bu günlük
-  dosyalarının isimleri, <code>.log</code> uzantılı sanal konak
-  isimleridir.</p>
-
-  <p>Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça
-  her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.</p>
+  <p>Bu sayfada daha önce belgelenen programlar şimdi kendi belgelerine
+  sahiptir. Bu sayfaya verilmiş bağlantıları lütfen güncelleyin.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>split-logfile &lt; access_log</code></p></div>
-
-
-</div></div>
+  <p><code class="program"><a href="../programs/log_server_status.html">log_server_status</a></code></p>
+  <p><code class="program"><a href="../programs/split-logfile.html">split-logfile</a></code></p>
+</div>
+</div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/programs/other.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.meta?rev=1468990&r1=1468989&r2=1468990&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.meta Wed Apr 17 16:14:51 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message