httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1468989 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs: ab.xml.tr dbmmanage.xml.tr htdbm.xml.tr htdigest.xml.tr htpasswd.xml.tr httxt2dbm.xml.tr other.xml.tr
Date Wed, 17 Apr 2013 16:07:11 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Apr 17 16:07:10 2013
New Revision: 1468989

URL: http://svn.apache.org/r1468989
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1308864:1430300 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1430300 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -59,7 +59,7 @@
   [ -<strong>P</strong> <var>vekil-yetkilisi:parola</var> ]
   [ -<strong>q</strong> ]
   [ -<strong>r</strong> ]
-  [ -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>s</strong> <var>zamanasimi</var> ]
   [ -<strong>S</strong> ]
   [ -<strong>t</strong> <var>saniye</var> ]
   [ -<strong>T</strong> <var>içerik-türü</var> ]
@@ -166,12 +166,9 @@
   <dt><code><strong>-r</strong></code></dt>
   <dd>Soket hata alsa bile program çıkmaz.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
-  <dd>Derlendiği takdirde (<code><strong>ab -h</strong></code>
bunu
-   gösterir) <code>http</code> protokolü yerine SSL korumalı
-   <code>https</code> protokolü kullanılır. Bu özellik henüz
-   <em>emekleme</em> aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.
Bu
-   bakımdan kullanımı önerilmez.</dd>
+  <dt><code><strong>-s</strong> <var>zamanasimi</var></code></dt>
+  <dd>Soket zaman aşımına uğramadan önce beklenecek azami saniye sayısı.
+   30 saniye öntanımlı süredir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
   <dd>Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1420732 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1420732 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -41,6 +41,9 @@
   yarar. Düz metin bir veritabanı kullanmak isterseniz
   <strong><program>htpasswd</program></strong> sayfasına bakınız.</p>
 
+  <p>DBM parola veritabanı sağlayan diğer bir araç da
+   <strong><program>htdbm</program></strong>'dir.</p>
+
   <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
   Kullanıcı kimlik doğrulamasını
   <strong><program>httpd</program></strong>'de yapılandırmak
için gerekli
@@ -49,6 +52,7 @@
   adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
 </summary>
 <seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><program>htdbm</program></seealso>
 <seealso><module>mod_authn_dbm</module></seealso>
 <seealso><module>mod_authz_dbm</module></seealso>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758944:1420732 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1420732 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -44,33 +44,40 @@
 <section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
   <p><code><strong>htdbm</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
-  [ -<strong>x</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>kullanıcı</var></code></p>
@@ -78,20 +85,25 @@
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>nb</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>v</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
@@ -100,19 +112,17 @@
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong>
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>x</strong>
   [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
-  [ -<strong>m</strong> |
-   -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
   <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>l</strong>
@@ -125,7 +135,12 @@
   <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
   <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
   verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından
çok
-  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+  dikkatli kullanmak gerekir. Betik kullanımı için
+  <code><strong>-i</strong></code> seçeneğine bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı
+  için).</dd>
 
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur.
Dosya mevcutsa,
@@ -142,17 +157,30 @@
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
   için bu öntanımlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
+  kabul edilmektedir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>bedel</var></code></dt>
+  <dd>Bu seçenek sadece <code><strong>-B</strong></code>
(bcrypt şifrelemesi)
+  seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Bcrypt algoritmasına hesaplama
+  süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5,
+  geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
+
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
   ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htdbm</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde
-  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
+  günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
+  edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
   biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
-  kolaylaştırır.</dd>
+  kolaylaştırır. Bu algoritma günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
   <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htdbm</strong></code>
@@ -164,12 +192,6 @@
   <dd>Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart
   çıktıya gönderir.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
-  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
-  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
-  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
-  alanında saklanır.</dd>
-
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd>Kullanıcı adını ve parolasını doğrular. Program belirtilen parolanın
   geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar. Eğer parola geçersizse
@@ -179,6 +201,12 @@
   <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa
   silinir.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
+  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
+  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
+  alanında saklanır.</dd>
+
   <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
   <dd>DBM dosyasının ismi. Genellikle, <code>.db</code>, <code>.pag</code>
   veya <code>.dir</code> eklentisi olmaksızın belirtilir.
@@ -269,6 +297,19 @@
   <p>Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle
   <code><strong>-b</strong></code> seçeneğinin kullanımından
kaçınılmasını
   öneriyoruz.</p>
+
+  <p><code>crypt()</code> algoritması kullanılırken, parolayı
+  şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat
+  ediniz. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin
+  iptal edilir.</p>
+
+  <p>SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın
+  sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
+  MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
+  eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.</p>
+
+  <p>SHA ve <code>crypt()</code> biçimleri günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</p>
 </section>
 
 <section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 487904:1363282 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1363282 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -64,7 +64,9 @@
   değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.</dd>
 
   <dt><code><var>bölge</var></code></dt>
-  <dd>Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi.</dd>
+  <dd>Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi. Daha fazla bilgi için:
+  <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-3.2.1">
+  http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-3.2.1</a></dd>
 
   <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak
veya

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1420732 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1420732 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -43,15 +43,14 @@
   <code><strong>htpasswd</strong></code> sadece düz metin dosyalarda
   saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri
   saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir. Bir DBM veritabanı
-  kullanmak isterseniz <strong><program>dbmmanage</program></strong>
-  sayfasına bakınız.</p>
+  kullanmak isterseniz <strong><program>dbmmanage</program></strong>
ve
+  <strong><program>htdbm</program></strong> sayfasına bakınız.</p>
 
-  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları
şifrelemek için ya
-  Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin
-  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli
-  parolalara, bazıları da <code>crypt()</code> ile şifrelenmiş parolalara
-  sahip olabileceğinden <code><strong>htpasswd</strong></code>
tarafından
-  yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir.</p>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları
şifrelemek için
+  bcrypt, Apache'nin kendine özgü MD5 algoritması, SHA1 ya da sistemin
+  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bu bakımdan
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından yönetilen
dosyalar farklı
+  algoritmalarla şifrelenmiş parolalar içerebilir.</p>
 
   <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
   Kullanıcı kimlik doğrulamasını
@@ -61,34 +60,49 @@
   adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
 </summary>
 <seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><program>htdbm</program></seealso>
 <seealso>Kaynak paketinin support/SHA1 dizinindeki betikler.</seealso>
 
 <section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
   <p><code><strong>htpasswd</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
-  [ -<strong>m</strong> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
-   -<strong>p</strong> |
-   -<strong>s</strong> ]
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
   [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
   <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>i</strong> ]
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
    -<strong>s</strong> |
-   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>nb</strong>
   [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>B</strong> |
    -<strong>d</strong> |
    -<strong>s</strong> |
-   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+   -<strong>p</strong> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ] <var>kullanıcı</var>
+  <var>parola</var></code></p>
 </section>
 
 <section id="options"><title>Seçenekler</title>
@@ -96,7 +110,12 @@
   <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
   <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
   verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından
çok
-  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+  dikkatli kullanmak gerekir. Betik kullanımı için
+  <code><strong>-i</strong></code> seçeneğine bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı
+  için).</dd>
 
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur.
Dosya mevcutsa,
@@ -115,17 +134,30 @@
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
   Bu öntanımlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
+  kabul edilmektedir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>bedel</var></code></dt>
+  <dd>Bu seçenek sadece <code><strong>-B</strong></code>
(bcrypt şifrelemesi)
+  seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Bcrypt algoritmasına hesaplama
+  süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5,
+  geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
+
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
   ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
-  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
+  günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
+  edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
   biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
-  kolaylaştırır.</dd>
+  kolaylaştırır.Bu algoritma günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
   <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>
@@ -217,6 +249,9 @@
   sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
   MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
   eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdırlar.</p>
+
+  <p>SHA ve <code>crypt()</code> biçimleri günümüz standartlarında
+  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</p>
 </section>
 
 <section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1229232:1450091 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1450091 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -33,6 +33,9 @@
   <p><code><strong>httxt2dbm</strong></code>, <directive
   module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> ile kullanmak için düz metin
   dosyalardan DBM dosyaları üretir.</p>
+
+  <p>Çıktı dosyası mevcutsa dosya kırpılmaz. Yeni anahtarlar eklenir,
+  mevcutlar da güncellenir.</p>
 </summary>
 <seealso><program>httpd</program></seealso>
 <seealso><module>mod_rewrite</module></seealso>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr?rev=1468989&r1=1468988&r2=1468989&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] Wed Apr 17 16:07:10
2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1332681 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1332681 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -30,45 +30,11 @@
 <title>Diğer Programlar</title>
 
 <summary>
-  <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
-  programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar
-  özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları
-  <code>support/</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
-</summary>
-
-<section id="log_server_status"><title>log_server_status</title>
-  <p>Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için
-  tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları
-  tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların
-  kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde
-  değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.</p>
-</section>
-
-<section id="split-logfile"><title>split-logfile</title>
-  <p>Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak
-  alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyasındaki her kaydın ilk
-  bileşeninin, <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
-  yönergesinde "<code>%v</code>" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı
-  olduğu varsayılır.
-  </p>
-
-  <example>
-    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
-       combined_plus_vhost<br />
-    CustomLog logs/access_log combined_plus_vhost
-  </example>
-
-  <p>Birleşik günlük dosyasında görünen her sanal konak için betiğin
-  çalıştırıldığı dizinde ayrı birer günlük dosyası açılır. Bu günlük
-  dosyalarının isimleri, <code>.log</code> uzantılı sanal konak
-  isimleridir.</p>
-
-  <p>Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça
-  her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.</p>
+  <p>Bu sayfada daha önce belgelenen programlar şimdi kendi belgelerine
+  sahiptir. Bu sayfaya verilmiş bağlantıları lütfen güncelleyin.</p>
 
-  <example>split-logfile &lt; access_log</example>
-
-
-</section>
+  <p><program>log_server_status</program></p>
+  <p><program>split-logfile</program></p>
+</summary>
 
 </manualpage>Mime
View raw message