httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1468474 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/
Date Tue, 16 Apr 2013 15:46:05 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 16 15:46:04 2013
New Revision: 1468474

URL: http://svn.apache.org/r1468474
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1326770:1422376 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1422376 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -88,10 +88,10 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
    aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
 
-  <example>
-  Alias /foo/bar /baz<br />
-  Alias /foo /gaz
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /foo/bar /baz
+Alias /foo /gaq
+  </highlight>
 
   <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
    <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan önce
@@ -117,9 +117,9 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    harf büyüklüğüne duyarsız sistemlerde bile harf büyüklüğüne
    duyarlıdır.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   Alias /image /ftp/pub/image
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /image /ftp/pub/image
+  </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
    sunucunun <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine
@@ -155,14 +155,15 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    bir dizine bir <directive>Alias</directive> oluşturuyorsanız hedef
    dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-    Alias /image /ftp/pub/image<br />
-    &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;<br />
-    <indent>
-      Require all granted<br />
-    </indent>
-    &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /image /ftp/pub/image
+&lt;Directory /ftp/pub/image&gt;
+  Require all granted
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
+
+  <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı istek
+   URL-yolundakiler kadardır.</p>
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -184,18 +185,18 @@ eşler.</description>
    elde eder. Örneğin, <code>/icons</code> dizinini etkinleştirmek için şu
    yazılabilir:</p>
 
-  <example>
-   AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
+  </highlight>
 
   <p><glossary ref="regex">Düzenli ifadeler</glossary>in tamamı
    kullanılabilmektedir. Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf
    büyüklüğüne duyarsız eşleşmeler sağlayacak takma adlar
    kullanılabilir:</p>
 
-  <example>
-   AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
+  </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>
    ve <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yönergeleri
@@ -215,22 +216,22 @@ eşler.</description>
 
   <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>
 
-  <example>
-   Alias /image/ /ftp/pub/image/
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /image/ /ftp/pub/image/
+  </highlight>
 
   <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
    dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>
 
-  <example>
-   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
+  </highlight>
 
   <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>
 
-  <example>
-   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
+  </highlight>
 
   <p>Şüphesiz, <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesini
    çalıştığı yerde <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
@@ -238,10 +239,15 @@ eşler.</description>
    >AliasMatch</directive> daha karmaşık şeyler yapmamızı sağlar. Örneğin
    farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>
 
-  <example>
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
+AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
+  </highlight>
+
+  <p>İstek URL'sinin başındaki bölü çizgileri, bu modüldeki yönergeler istek
+   URL-yolu ile eşleştirilmeye çalışılmadan önce sunucu tarafından
+   yokedilir.
+  </p>
 
  </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -274,13 +280,13 @@ yönlendirir.</description>
    dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki ek
    yol hedef URL’ye eklenir.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   # Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme<br />
-   Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet<br />
-   <br />
-   # Aynı konak üzerinde yönlendirme<br />
-   Redirect /bir /iki
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme
+Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet
+
+# Aynı konak üzerinde yönlendirme
+Redirect /bir /iki
+  </highlight>
 
   <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
    isteğine karşılık istemciye isteği
@@ -335,10 +341,10 @@ yönlendirir.</description>
    bilmelidir (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
    <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   Redirect permanent /bir http://example.com/iki<br />
-   Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Redirect permanent /bir http://example.com/iki
+Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
+  </highlight>
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -362,9 +368,9 @@ yönlendirme gönderir.</description>
    sunucudaki aynı isimli JPEG dosyalarına yönlendirmek için şu
    yazılabilir:</p>
 
-  <example>
-   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
-  </example>
+  <highlight language="config">
+RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
+  </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
    <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
@@ -423,30 +429,28 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    sonra), dosya sistemindeki bir tam yol olarak belirtilmiş
    <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+  </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
    sunucunun <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep
    olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
-  <example>
-   Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/<br />
-   &lt;Location /cgi-bin &gt;<br />
-   <indent>
-   SetHandler cgi-script<br />
-   Options +ExecCGI<br />
-   </indent>
-   &lt;/Location&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+&lt;Location /cgi-bin &gt;
+  SetHandler cgi-script
+  Options +ExecCGI
+&lt;/Location&gt;
+  </highlight>
 
   <p><directive>ScriptAlias</directive> yönergesini bir betik veya eylemci
    ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>
 
-  <example>
-     ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handler.pl
-  </example>
+    <highlight language="config">
+ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handler.pl
+  </highlight>
 
   <p>Bu senaryoda <code>/cgi-bin/</code>’den istenen tüm dosyalar sizin
    belirttiğiniz dosya tarafından işleme sokulacaktır. Bu yöntemle kendi
@@ -465,14 +469,12 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    <directive module="core">SetHandler</directive> ve <directive
    module="core">Options</directive> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:
 
-  <example>
-   &lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;<br />
-   <indent>
-   SetHandler cgi-script<br />
-   Options ExecCGI<br />
-   </indent>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
+  SetHandler cgi-script
+  Options ExecCGI
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
   Aynı dosya sistemi konumu ile çok sayıda <code><em>URL-yolu</em></code>
   eşleşebileceğinden, bir <directive module="core">Directory</directive>
@@ -503,18 +505,18 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak 
    dosya yolunu elde eder. Örneğin, standart <code>/cgi-bin</code> dizinini
    etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>
 
-  <example>
-   ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </highlight>
 
   <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <glossary ref="rexex">düzenli
    ifadeler</glossary>in tamamı tüm güçleriyle kullanılabilmektedir.
    Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> için harf büyüklüğüne duyarsız
    eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>
 
-  <example>
-   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
    <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1303776:1334008 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334008 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -194,10 +194,10 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
    bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı
    resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
 
-  <example><title>Örnekler</title>
-   AddAlt "PDF dosya" *.pdf<br />
-   AddAlt Sıkıştırılmış *.gz *.zip *.Z
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddAlt "PDF file" *.pdf
+AddAlt Compressed *.gz *.zip *.Z
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -224,9 +224,9 @@ gösterilecek metni belirler.</descripti
    gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse
    gösterilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   AddAltByEncoding gzip x-gzip
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddAltByEncoding gzip x-gzip
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -252,9 +252,9 @@ metni belirler.</description>
    simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da
    kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   AddAltByType 'salt metin' text/plain
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddAltByType 'salt metin' text/plain
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -277,10 +277,10 @@ metni belirler.</description>
    <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa çift tırnak
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif <br/>
-   AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif <br/>
+AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif
+  </highlight>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
    href="#indexoptions.suppressicon" >IndexOptions SuppressIcon</a></code>
@@ -356,11 +356,12 @@ metni belirler.</description>
    dolayısıyla <code>IndexOptions HTMLTable</code> kullanıyorsanız
    gereksizdir.</p>
 
-  <example><title>Örnekler</title>
-   AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png<br />
-   AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^<br />
-   AddIcon /icons/backup.png *~
-  </example>
+  <highlight language="config">
+#Examples
+AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png
+AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^
+AddIcon /icons/backup.png *~
+  </highlight>
 
   <p>Mümkünse <directive>AddIcon</directive> yerine <directive
    module="mod_autoindex">AddIconByType</directive> yönergesi tercih
@@ -391,9 +392,9 @@ göre belirler.</description>
   <p><code><em>MIME-kodlaması</em></code> olarak <code>x-compress</code>
    gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -421,9 +422,9 @@ belirler.</description>
   <p><var>MIME-türü</var> MIME türleri ile eşleşen bir dosya kalıbı ifadesi
    olabilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   AddIconByType (IMG,/icons/image.xbm) image/*
-  </example>
+  <highlight language="config">
+AddIconByType (IMG,/icons/image.png) image/*
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -445,9 +446,9 @@ belirler.</description>
    bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL
    belirtir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   DefaultIcon /icon/unknown.png
-  </example>
+  <highlight language="config">
+DefaultIcon /icon/unknown.png
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -466,9 +467,9 @@ belirler.</description>
    yerleştirilecek dosyanın ismini belirler. Dosyanın ismi
    <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   HeaderName HEADER.html
-  </example>
+  <highlight language="config">
+HeaderName HEADER.html
+  </highlight>
 
   <note>
    <p><code>HeaderName</code> and <directive module="mod_autoindex"
@@ -479,9 +480,9 @@ belirler.</description>
     başlıyorsa <directive module="core">DocumentRoot</directive>
     yönergesinde belirtilen dizine göre belirtildiği varsayılır.</p>
 
-   <example><title>Örnek</title>
-    HeaderName /include/HEADER.html
-   </example>
+   <highlight language="config">
+HeaderName /include/HEADER.html
+   </highlight>
 
    <p><code><em>dosya-ismi</em></code>, içerik türü <code>text/*</code>
     (<code>text/html</code>, <code>text/plain</code> gibi) olan bir belge
@@ -490,9 +491,9 @@ belirler.</description>
     <code><em>dosya-ismi</em></code> bir CGI betiğinin ismi bile
     olabilir:</p>
 
-   <example>
-    AddType text/html .cgi
-   </example>
+   <highlight language="config">
+AddType text/html .cgi
+   </highlight>
 
    <p><directive module="core">Options</directive> ile
     <code>MultiViews</code> etkin kılınmışsa dosyaya <a
@@ -534,9 +535,9 @@ belirler.</description>
    <directive>IndexIgnore</directive> ataması yapabilirsiniz. Liste
    öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
 
-  <example>
-   IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
-  </example>
+  <highlight language="config">
+IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+  </highlight>
 
   <note><title>Düzenli İfadeler</title>
    <p>Bu yönerge, <directive module="core" type="section"
@@ -562,15 +563,15 @@ belirler.</description>
    ve <directive>IndexIgnore</directive> tarafından yoksayılan dosyaları
    kaldırır. </p>
 
-  <example>
-   &lt;Directory /var/www&gt;
-   IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
-   &lt;/Directory&gt;
-   &lt;Directory /var/www/backups&gt;
-   IndexIgnoreReset ON
-   IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
-   &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /var/www&gt;
+  IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+&lt;/Directory&gt;
+&lt;Directory /var/www/backups&gt;
+  IndexIgnoreReset ON
+  IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
   <note type="warning"><p>Bu yönergeyi kullandıktan sonra, açıkça yoksaymak
    istediğiniz kalıpların bir listesi için öntanımlı yapılandırmayı gözden
@@ -620,9 +621,9 @@ belirler.</description>
     dosya sisteminin Unicode dosya isimleri kullanıp kullanmamasına
     bağlıdır).
 
-   <example><title>Örnek</title>
-    IndexOptions Charset=UTF-8
-   </example>
+   <highlight language="config">
+IndexOptions Charset=UTF-8
+   </highlight>
    </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth"
@@ -861,9 +862,9 @@ belirler.</description>
    <dd><code>Type</code> anahtar sözcüğü üretilen sayfanın MIME içerik
     türünün belirtilebilmesini sağlar. <var>text/html</var> öntanımlıdır.
 
-   <example><title>Örnek:</title>
-    IndexOptions Type=text/plain
-   </example>
+   <highlight language="config">
+IndexOptions Type=text/plain
+   </highlight>
    </dd>
    <dt><a name="indexoptions.versionsort"
        id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
@@ -915,21 +916,19 @@ belirler.</description>
     yönergesi belirtilmişse bunlar ayrı ayrı değil birlikte ele alınır.
     Yani,
 
-   <example>
-    &lt;Directory /foo&gt;
-    <indent>
-     IndexOptions HTMLTable<br />
-     IndexOptions SuppressColumnsorting
-    </indent>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </example>
+   <highlight language="config">
+&lt;Directory /foo&gt;
+  IndexOptions HTMLTable
+  IndexOptions SuppressColumnsorting
+&lt;/Directory&gt;
+   </highlight>
 
    <p>yapılandırmasındaki <directive>IndexOptions</directive>
     yönergeleri</p>
 
-   <example>
-    IndexOptions HTMLTable SuppressColumnsorting
-   </example>
+   <highlight language="config">
+IndexOptions HTMLTable SuppressColumnsorting
+   </highlight>
 
    <p>yönergesine eşdeğerdir.</p>
    </li>
@@ -945,10 +944,10 @@ belirler.</description>
     miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele
     alalım:</p>
 
-   <example>
-    IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
-    IndexOptions +SuppressSize
-   </example>
+   <highlight language="config">
+IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing
+IndexOptions +SuppressSize
+   </highlight>
 
    <p>Bunun net etkisi
     <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
@@ -1019,9 +1018,9 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <p><directive>IndexStyleSheet</directive> yönergesi dizin listelemesi için
    kullanılacak biçembent dosyasının ismini belirtmek için kullanılır.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   IndexStyleSheet "/css/style.css"
-  </example>
+  <highlight language="config">
+IndexStyleSheet "/css/style.css"
+  </highlight>
 
   <p>Bu yönergenin <code>IndexOptions HTMLTable</code> ile birlikte
    kullanılması sonuçlanan HTML dosyasına bir miktar CSS sınıfı ekler.
@@ -1064,10 +1063,9 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <p><directive>IndexHeadInsert</directive> yönergesi, dizin listesi için
   üretilen HTML’nin <var>&lt;head&gt;</var> bölümüne yerleştirilecek bir
   dizge tanımlar.</p>
-  <example>
-   <title>Example</title>
-   IndexHeadInsert "&lt;link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\"&gt;"
-  </example>
+  <highlight language="config">
+IndexHeadInsert "&lt;link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\"&gt;"
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1089,13 +1087,15 @@ belirler.</description>
    başlıyorsa <directive module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli
    belirtildiği varsayılır.</p>
 
-  <example><title>1. Örnek</title>
-   ReadmeName FOOTER.html
-  </example>
-
-  <example><title>2. Örnek</title>
-   ReadmeName /include/FOOTER.html
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# 1. Örnek
+ReadmeName FOOTER.html
+  </highlight>
+
+  <highlight language="config">
+# 2. Örnek
+ReadmeName /include/FOOTER.html
+  </highlight>
 
   <p>Ayrıca bu davranışın daha ayrıntılı ele alındığı <directive
    module="mod_autoindex" >HeaderName</directive> yönergesine de

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1326759:1421892 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1421892 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -76,9 +76,9 @@
    dönecektir. Eğer özkaynakların hiçbiri yoksa ve <code>Indexes</code>
    seçeneği atanmışsa sunucu dizin içeriğinden bir liste üretecektir.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   DirectoryIndex index.html
-  </example>
+  <highlight language="config">
+DirectoryIndex index.html
+  </highlight>
 
   <p>Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir
    <code>http://sunucum/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
@@ -87,9 +87,9 @@
 
   <p>Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
 
-  <example>
-   DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl
-  </example>
+  <highlight language="config">
+DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl
+  </highlight>
 
   <p>Bu örnekte ise dizin içinde ne <code>index.html</code> ne de
    <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
@@ -97,9 +97,34 @@
 
   <p><code>disabled</code> değeri tek başına <module>mod_dir</module>’in bir
    dizin listesi aramasını engeller. <code>disabled</code> değiştirgesi
-   öncesinde ve sonrasında başka bir değiştirge hatta bir <code>disabled</code>
-   daha olsa bile tek başına <code>disabled</code> verilmiş gibi
-   yorumlanır.</p>
+   öncesinde ve sonrasında başka bir değiştirge hatta bir
+   <code>disabled</code> daha olsa bile sadece bir <code>disabled</code>
+   verilmiş gibi yorumlanır.</p>
+  <p><strong>Bilginize:</strong> <a href="../sections.html"><em>Aynı
+   bağlamdaki</em></a> çok sayıda <directive>DirectoryIndex</directive>
+   yönergesi bir öncekini değiştirmek yerine onun bulunduğu listeye
+   eklenir:</p>
+  <highlight language="config">
+# 1. örnek: İçerik dosyası olarak index.html atayıp sonraki satırda buna
+# index.php'yi ekleyebilirsiniz.
+&lt;Directory /foo&gt;
+  DirectoryIndex index.html
+  DirectoryIndex index.php
+&lt;/Directory&gt;
+
+# 2. Örnek: Atamaların tet bir satırda yapıldığı bu örnek 1. örneğe denktir.
+&lt;Directory /foo&gt;
+  DirectoryIndex index.html index.php
+&lt;/Directory&gt;
+
+# 3. Örnek: Listeyi tamamen değiştirmek için, listeyi önce sıfırlamalısınız:
+# Bu örnekte içerik dosyası olarak listede sadece index.php kalır.
+&lt;Directory /foo&gt;
+  DirectoryIndex index.html
+  DirectoryIndex disabled
+  DirectoryIndex index.php
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -124,9 +149,9 @@
    <directive>DirectoryIndexRedirect</directive> ise harici bir
    yönlendirmeye sebep olur.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   DirectoryIndexRedirect on
-  </example>
+  <highlight language="config">
+DirectoryIndexRedirect on
+  </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code
    >http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
@@ -143,7 +168,6 @@
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>Indexes</override>
-<compatibility>Apache 2.0.51 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>DirectorySlash</directive> yönergesi, bir dizin isteğinde
@@ -170,15 +194,13 @@
    yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı
    vardır.</p>
 
-  <example>
-    # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
-    &lt;Location /bir/yol&gt;<br />
-    <indent>
-      DirectorySlash Off<br />
-      SetHandler bir-eylemci<br />
-    </indent>
-    &lt;/Location&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
+&lt;Location /bir/yol&gt;<br />
+ DirectorySlash Off<br />
+ SetHandler bir-eylemci<br />
+&lt;/Location&gt;
+  </highlight>
 
   <note type="warning"><title>Güvenlik Uyarı</title>
   <p>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmelerin kapatılması bir bilginin
@@ -200,19 +222,20 @@
 <name>FallbackResource</name>
 <description>Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
 </description>
-<syntax>FallbackResource <var>yerel-url</var></syntax>
+<syntax>FallbackResource disabled | <var>yerel-url</var></syntax>
 <default>None - httpd 404 döndürecektir (Yok)</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>Indexes</override>
+<compatibility><code>disabled</code> değiştirgesi 2.4.4 sürümü ve sonrasında kullanılabilmektedir.</compatibility>
 <usage>
   <p>Dosya sisteminde bulunmayan bir dosya için istek yapıldığında HTTP'nin
    404 (Yok) hatasını döndürmemesi için sunulacak dosyanın yolunu tanımlar.
    Örnek:</p>
 
-  <example>
-    <code>FallbackResource /not-404.php</code>
-  </example>
+  <highlight language="config">
+FallbackResource /not-404.php
+  </highlight>
 
   <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
    yerine <code>not-404.php</code> dosyası sunulacaktır.</p>
@@ -226,23 +249,24 @@
    <code>-d</code> kullanımı gerekirdi. Bunun için şimdi tek satırlık bir
    yapılandırma yeterli olmaktadır.</p>
 
-  <example>
-    <code>FallbackResource /index.php</code>
-  </example>
+  <highlight language="config">
+FallbackResource /index.php
+  </highlight>
 
   <p>Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.</p>
 
+  <p>Üst dizinden hiçbir şeyin miras alınmaması isteniyorsa bu özelliği
+    kapatmak için <code>disabled</code> değiştirgesini kullanın.</p>
+
   <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
    olarak sağlanır:</p>
-  <example>
-     <code>
-       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;<br />
-      <indent>
-         FallbackResource /blog/index.php<br />
-       </indent>
-       &lt;/Directory&gt;
-     </code>
-  </example>
+
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;
+ FallbackResource /blog/index.php
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334016 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334016 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -79,9 +79,9 @@ etmek için kullanılır.</description>
    modüllerinde kullanılmak üzere bir dahili ortam değişkeni tanımlanmasını
    sağlar.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
+  </highlight>
 
   <note><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
@@ -108,9 +108,9 @@ etmek için kullanılır.</description>
   <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir
    dahili ortam değişkenini siler.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1310329:1421892 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1421892 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -434,14 +434,14 @@ expr=<var>ifade</var>]</syntax>
 
   <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
 
-  <example>
-   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
-   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-   CustomLog logs/access_log common<br />
-   <br />
-   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
-   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
+CustomLog logs/access_log common
+
+# Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog
+CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+  </highlight>
 
   <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
    kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a
@@ -449,7 +449,8 @@ expr=<var>ifade</var>]</syntax>
    yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>' durumu).
    İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
    olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
-   kaydedilmez.</p>
+   kaydedilmez. İfadede bulunan HTTP başlıklarına başvurular bu başlık
+   isimlerinin Vary başlığına eklenmesine sebep olmaz.</p>
 
   <p>Ortam değişkenleri <module>mod_setenvif</module>
    ve/veya <module>mod_rewrite</module> modülleri kullanılarak her istek
@@ -457,19 +458,19 @@ expr=<var>ifade</var>]</syntax>
    istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
    isterseniz:</p>
 
-  <example>
-   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
-   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
-   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image
+CustomLog gif-requests.log common env=gif-image
+CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
+  </highlight>
 
   <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
    etmek isterseniz:</p>
 
-  <example>
-  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
-  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIf Referer example\.com localreferer
+CustomLog referer.log referer env=!localreferer
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -509,9 +510,9 @@ expr=<var>ifade</var>]</syntax>
    takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
    adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
+  <highlight language="config">
    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
-  </example>
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -532,11 +533,10 @@ expr=<var>ifade</var>]</syntax>
    bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
    belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
-   \"%{User-agent}i\""<br />
-   TransferLog logs/access_log
-  </example>
+  <highlight language="config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
+TransferLog logs/access_log
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1343880 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1343880 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -95,6 +95,10 @@
    güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a
    href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
    belgesinde açıklanmıştır.</p>
+  <p>Günlük dosyaları, <code>Authorization:</code> başlıklarının (parola
+   içerebilen) içerikleri gibi hassas veriler içerebileceğinden bunların
+   sunucuyu başlatan kullanıcıdan başkası tarafından okunamaması sağlanmış
+   olmalıdır.</p>
 </section>
 
 <directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1180828:1334024 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334024 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -47,10 +47,10 @@
    tarayıcı Mozilla ise <code>netscape</code> ortam değişkeni atanmakta,
    MSIE ise atanmamaktadır.</p>
 
-  <example>
-   BrowserMatch ^Mozilla netscape<br />
-   BrowserMatch MSIE !netscape<br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+BrowserMatch ^Mozilla netscape
+BrowserMatch MSIE !netscape
+  </highlight>
 </summary>
 
 <seealso><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a></seealso>
@@ -72,18 +72,18 @@
   ve ortam değişkenlerine <code>User-Agent</code> HTTP istek başlığının
   değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
 
- <example>
-  BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
-  SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
- </example>
+ <highlight language="config">
+BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot
+SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot
+ </highlight>
 
  <p>Başka örnekler:</p>
 
- <example>
-   BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape<br />
-   BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript<br />
-   BrowserMatch MSIE !javascript<br />
- </example>
+ <highlight language="config">
+BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape
+BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript
+BrowserMatch MSIE !javascript
+ </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -105,10 +105,10 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    module="mod_setenvif">BrowserMatch</directive> yönergesinin eşdeğeridir.
    Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:</p>
 
-  <example>
-    BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh<br />
-    BrowserMatchNoCase win platform=windows<br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh
+BrowserMatchNoCase win platform=windows
+  </highlight>
 
   <p><directive>BrowserMatch</directive> ve
    <directive>BrowserMatchNoCase</directive> yönergeleri <directive
@@ -116,10 +116,10 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    module="mod_setenvif">SetEnvIfNoCase</directive> yönergelerinin özel
    halleridir. Bu bakımda aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
 
-  <example>
-   BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
-   SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot
+SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot
+  </highlight>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -208,17 +208,17 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    üzere <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
    gösterimleri tanınmaktadır.</p>
 
-  <example><title>Örnek:</title>
-   SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif<br />
-   SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg<br />
-   SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm<br />
-      :<br />
-   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi<br />
-      :<br />
-   SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
-      :<br />
-   SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR<br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif
+SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg
+SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm
+
+SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi
+
+SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1
+
+SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR
+  </highlight>
 
   <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
    <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
@@ -253,9 +253,9 @@ belgesinde daha fazla örnek bulunabilir
    değerlendirilirerek <directive>SetEnvIf</directive> yönergesindeki gibi
    <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
 
-<example>
-  SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered
-</example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered
+  </highlight>
 
   <p>Burada uygulamamızın her <code>X-Sendfile</code> göndermeye çalışmasında
    ortam değişkenine <code>iso_delivered</code> değeri atanmaktadır.</p>
@@ -263,9 +263,9 @@ belgesinde daha fazla örnek bulunabilir
   <p>Uzak IP adresi RFC 1918'e göre özel bir adres ise rfc1918 değişkenine 1
    atanması daha kullanışlı bir örnek olurdu:</p>
 
-<example>
-  SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172.16.0.0/12' || -R '192.168.0.0/16'" rfc1918
-</example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172.16.0.0/12' || -R '192.168.0.0/16'" rfc1918
+  </highlight>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../expr.html">Expressions in Apache HTTP Server</a>,
@@ -293,9 +293,9 @@ bağlı olmaksızın yapılmış tanıml
    yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne
    duyarsızdır. Örnek:</p>
 
-  <example>
-   SetEnvIfNoCase Host Example\.Org site=example
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SetEnvIfNoCase Host Example\.Org site=example
+  </highlight>
 
   <p>Burada, <code>Host:</code> HTTP istek başlığında
    <code>Example.Org</code>, <code>example.org</code> veya harf büyüklüğünce

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1433863 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1433863 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -135,6 +135,7 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
 <syntax>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</syntax>
 <contextlist>
 <context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
 <usage>
@@ -149,7 +150,7 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <example>LoadFile libexec/libxmlparse.so</example>
+  <highlight language="config">LoadFile libexec/libxmlparse.so</highlight>
 
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -161,6 +162,7 @@ ve etkin modül listesine ekler.</descri
 <syntax>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></syntax>
 <contextlist>
 <context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
 <usage>
@@ -173,9 +175,9 @@ ve etkin modül listesine ekler.</descri
    href="module-dict.html#ModuleIdentifier" >Modül Betimleyici</a> olarak
    geçer. Örneğin,</p>
 
-  <example>
-   LoadModule status_module modules/mod_status.so
-  </example>
+  <highlight language="config">
+LoadModule status_module modules/mod_status.so
+  </highlight>
 
   <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <directive
    module="core">ServerRoot</directive> dizini altındaki

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334024 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334024 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -79,15 +79,12 @@
    etkin kılınmak istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasına şu satırlar
    eklenebilir:</p>
 
-  <example>
-   &lt;Location /server-status&gt;<br />
-   <indent>
-    SetHandler server-status<br />
-    <br />
-    Require host example.com<br />
-   </indent>
-   &lt;/Location&gt;
-  </example>
+<highlight language="config">
+&lt;Location /server-status&gt;
+  SetHandler server-status
+  Require host example.com
+&lt;/Location&gt;
+</highlight>
 
   <p>Sunucu istatistiklerine tarayıcınızla erişmek isterseniz,
    <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status</code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1041030:1421892 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1421892 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -32,7 +32,6 @@
 <status>Extension</status>
 <sourcefile>mod_suexec.c</sourcefile>
 <identifier>suexec_module</identifier>
-<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 
 <summary>
@@ -51,7 +50,6 @@
 <syntax>SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></syntax>
 <contextlist><context>server config</context>
 <context>virtual host</context></contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>SuexecUserGroup</directive> yönergesi CGI programlarını
@@ -59,10 +57,9 @@
    hala <directive module="mod_unixd">User</directive> yönergesinde
    belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir.</p>
 
-  <example>
-  <title>Örnek</title>
-  SuexecUserGroup nobody nogroup
-  </example>
+  <highlight language="config">
+SuexecUserGroup nobody nogroup
+  </highlight>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde, bu yönerge
    belirtildiği halde <directive module="mod_unixd">Suexec</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1045321:1421892 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1421892 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -29,6 +29,8 @@
 <name>mod_unixd</name>
 <description>Unix ailesi platformlar için temel (gerekli) güvenlik.</description>
 <status>Base</status>
+<sourcefile>mod_unixd.c</sourcefile>
+<identifier>unixd_module</identifier>
 
 <seealso><a href="../suexec.html">suEXEC desteği</a></seealso>
 
@@ -38,7 +40,6 @@
 <syntax>Group <var>unix-grubu</var></syntax>
 <default>Group #-1</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için geçerlidir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>Group</directive> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
@@ -56,9 +57,7 @@
    <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
   </dl>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   Group www-group
-  </example>
+  <highlight language="config">Group www-group</highlight>
 
   <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
    sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
@@ -83,8 +82,6 @@
 <syntax>User <var>unix-kullanıcısı</var></syntax>
 <default>User #-1</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için
- geçerlidir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>User</directive> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı olarak

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334026 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334026 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -124,23 +124,23 @@ host</context></contextlist>
   <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
    dizinlerini iptal etmek için şunu yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   UserDir disabled<br />
-   UserDir enabled birey1 birey2 birey3
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UserDir disabled
+UserDir enabled birey1 birey2 birey3
+  </highlight>
 
   <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
    dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   UserDir disabled birey4 birey5 birey6
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UserDir disabled birey4 birey5 birey6
+  </highlight>
 
   <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
 
-  <example>
-   Userdir public_html /usr/siteler http://example.com/
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Userdir public_html /usr/siteler http://example.com/
+  </highlight>
 
   <p>Bu örneğe göre, <code>http://example.com/~ali/bir/iki.html</code>
    şeklinde bir istek alındığında sunucu önce

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1326699:1349158 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1349158 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -47,10 +47,10 @@
     her durumda <code>/cgi-bin/script.pl</code> betiğini <code>
     /usr/local/apache2/cgi-bin/script.pl</code> betiğine eşleyecektir:</p>
 
-   <example>
-    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/apache2/cgi-bin/<br />
-    VirtualScriptAlias /nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/
-   </example>
+   <highlight language="config">
+ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/apache2/cgi-bin/
+VirtualScriptAlias /nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/
+   </highlight>
   </note>
 </summary>
 
@@ -127,10 +127,10 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
   <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda isme dayalı sanal konaklar için
    aşağıdaki yönergeler kullanılıyor olsun:</p>
 
-  <example>
-   UseCanonicalName  Off<br />
-   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UseCanonicalName  Off
+VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0
+  </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/dizin/dosya.html</code> için yapılan bir istek
    <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/dizin/dosya.html</code>
@@ -140,10 +140,10 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
    boyutlarını küçük tutmak amacıyla dosyalar düzenlenebilir. Bunu
    yapılandırma dosyanızda şöyle yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   UseCanonicalName  Off<br />
-   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UseCanonicalName  Off
+VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2
+  </highlight>
 
   <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
    yapılan bir istek
@@ -152,9 +152,9 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
 
   <p>Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım: </p>
 
-<example>
-  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2
-</example>
+  <highlight language="config">
+VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2
+  </highlight>
 
   <p>Bu durumda istek
   <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/n/a/l/filan/dizin/dosya.html
@@ -162,23 +162,43 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
 
   <p>Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:</p>
 
-<example>
-  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+
-</example>
+  <highlight language="config">
+VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+
+  </highlight>
 
   <p>Bu örnek için istek
    <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/f/i/l/an/dizin/dosya.html
    </code> dosyasından karşılanırdı.</p>
 
+  <p>Kullanıcıların çoğunun ortak isteği, istenen konak adının uzunluğu veya
+   sayısı için endişelenmeksizin çok sayıda belge köküne çok sayıda alan
+   adından erişilebilmesidir. Eğer istenen konak adı
+   <code>www.domain.example.com</code> değil de
+   <code>sub.www.domain.example.com</code> ise %3+ kullanımı, belge kök
+   dizininin düşünüldüğü gibi <code>example.com</code> değil
+   <code>/usr/local/apache/vhosts/domain.example.com/...</code> olmasını
+   sağlar. Böyle durumlarda, daima alan adı ve tld ile sonuçlanan
+   <code>%-2.0.%-1.0</code> birleşiminin kullanımı daha yararlı olabilir.
+   Böylece, tüm ilk, ikinci ve üçüncü seviye alt alan adlarını aynı dizine
+   yönlendirecek bir yapılandırma yapılabilir:</p>
+
+  <highlight language="config">
+VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/vhosts/%-2.0.%-1.0"
+  </highlight>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekte, <code>example.com</code>,
+   <code>www.example.com</code> ve hatta <code>www.sub.example.com</code>
+   bile <code>/usr/local/apache/vhosts/example.com</code> dizinine
+   yönlendirilecektir.</p>
+
   <p>IP’ye dayalı sanal konaklar için yapılandırma dosyanızda şu satırlar
    olabilirdi:</p>
 
-  <example>
-   UseCanonicalName DNS<br />
-   VirtualDocumentRootIP
-   /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler<br />
-   VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin
-  </example>
+  <highlight language="config">
+UseCanonicalName DNS
+VirtualDocumentRootIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler
+VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin
+  </highlight>
 
   <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
    yapılan bir istek eğer <code>falan.filan.example.com</code>’un IP adresi
@@ -194,9 +214,9 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
    karakterini içermesini isterseniz, bir biçem belirteci ile karışıklığa
    sebep olmaksızın bunu şöyle sağlayabilirsiniz:</p>
 
-<example>
-  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0
-</example>
+  <highlight language="config">
+VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0
+  </highlight>
 
   <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code>
    için yapılan bir istek
@@ -233,6 +253,16 @@ Sanal Barındırma</a></seealso>
    >VirtualDocumentRootIP</directive> yönergesinin kullanıldığı bağlamda
    yer alamaz.</p>
 
+  <note type="warning"><title>Bilginize</title>
+   <directive>VirtualDocumentRoot</directive> yönergesi aynı bağlamda veya
+   alt bağlamlarda da kullanılabilen <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> yönergelerini geçersiz kılar.
+   Genel sunucu etki alanına bir <directive>VirtualDocumentRoot</directive>
+   konulması, daha sonra yer alan her sanal konak tanımı içinde
+   <directive>VirtualDocumentRoot</directive> yönergesine <code>None</code>
+   atamadıkça bu sanal konaklarda yapılmış <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> atamalarını geçersiz kılacaktır.
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1326765:1448589 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1448589 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -98,7 +98,6 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
 <module>worker</module></modulelist>
-<compatibility>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
@@ -110,7 +109,7 @@
   <p>Bu kancayı kullanan iki modül (<code>mod_whatkilledus</code> ve
   <code>mod_backtrace</code>) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi
    edinmek için Jeff Trawick'in <a
-   href="http://www.apache.org/~trawick/exception_hook.html"
+   href="http://people.apache.org/~trawick/exception_hook.html"
    >EnableExceptionHook site</a>sine bakabilirsiniz.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -154,9 +153,9 @@
    module="core">ServerRoot</directive> dizinine göre belirtildiği kabul
    edilir.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   PidFile /var/run/apache.pid
-  </example>
+  <highlight language="config">
+PidFile /var/run/apache.pid
+  </highlight>
 
   <p>Sunucuya sinyal gönderebilmek çoğunlukla işe yarar. Böylece <directive
    module="core">ErrorLog</directive> ve <directive
@@ -187,8 +186,7 @@
 <module>mpmt_os2</module><module>perchild</module>
 <module>prefork</module><module>worker</module><module>event</module>
 </modulelist>
-<compatibility>Apache HTTP Sunucusu 2.0’dan beri gerekli yönergelerden
-  biridir.<br/><var>protokol</var> değiştirgesi 2.1.5 sürümünde
+<compatibility><var>protokol</var> değiştirgesi 2.1.5 sürümünde
   eklenmiştir.</compatibility>
 
 <usage>
@@ -214,25 +212,25 @@
   <p>Örneğin sunucunun hem port 80 hem de port 8000’den istek kabul etmesini
    istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   Listen 80<br />
-   Listen 8000
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 80
+Listen 8000
+  </highlight>
 
   <p>Sunucunun belirtilen iki ağ arabiriminden ve port numarasından gelen
    bağlantıları kabul etmesi için şu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   Listen 192.170.2.1:80<br />
-   Listen 192.170.2.5:8000
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 192.170.2.1:80
+Listen 192.170.2.5:8000
+  </highlight>
 
   <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
    alınmalıdır:</p>
 
-  <example>
-   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </highlight>
 
   <p>İsteğe bağlı <var>protocol</var> argümanı çoğu yapılandırmada gerekli
    değildir. Belirtilmediği takdirde. port 443 için <code>https</code> ve
@@ -246,9 +244,9 @@
    <code>https</code> sitesi çalıştırmak istiyorsanız bunu şöyle
    belirtebilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   Listen 192.170.2.1:8443 https
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 192.170.2.1:8443 https
+  </highlight>
 
   <note><title>Hata durumu</title>
    Aynı IP adresi ve portun çok sayıda <directive>Listen</directive>
@@ -467,7 +465,7 @@ açıklaması</a></seealso>
 <description>Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
  dosyanın yerini belirler.</description>
 <syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
-<default>ScoreBoardFile logs/apache_status</default>
+<default>ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
 <module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
@@ -482,9 +480,9 @@ açıklaması</a></seealso>
    eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache httpd'nin
    dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
 
-  <example><title>Örnek</title>
-   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ScoreBoardFile /var/run/apache_status
+  </highlight>
 
   <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken
    üçüncü parti uygulamalar için yararlıdır.</p>
@@ -673,8 +671,6 @@ açıklaması</a></seealso>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
 <module>worker</module></modulelist>
-<compatibility><module>mpm_winnt</module> için Apache HTTP Sunucusu 2.0.41 ve
-  sonrasında kullanılabilmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
@@ -702,7 +698,8 @@ açıklaması</a></seealso>
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>mpm_winnt</module> için
-    15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
+    15000, <module>event</module> için <code>ThreadLimit 100000</code>).
+    Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
     açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak
     için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip
     sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=1468474&r1=1468473&r2=1468474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Tue Apr 16 15:46:04 2013
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1414098 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1414098 -->
 <!-- =====================================================
- Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -114,14 +114,14 @@ süreçlilik modülü.</description>
   <p><module>worker</module> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
    genelde şöyledir:</p>
 
-  <example>
-   ServerLimit     16<br />
-   StartServers     2<br />
-   MaxRequestWorkers 150<br />
-   MinSpareThreads   25<br />
-   MaxSpareThreads   75<br />
-   ThreadsPerChild   25
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ServerLimit     16
+StartServers     2
+MaxRequestWorkers 150
+MinSpareThreads   25
+MaxSpareThreads   75
+ThreadsPerChild   25
+  </highlight>
 
   <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
    çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler ApacheMime
View raw message