httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1468138 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/ platform/ rewrite/
Date Mon, 15 Apr 2013 16:08:46 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Apr 15 16:08:45 2013
New Revision: 1468138

URL: http://svn.apache.org/r1468138
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_authz_dbm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/content-negotiation.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/content-negotiation.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache HTTPD, içerik uzlaşımını HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildiği şekliyle

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
@@ -19,7 +19,7 @@
 <img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/auth.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/howto/auth.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
    Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
@@ -140,9 +139,8 @@
   <p>Kimlik doğrulamadan sözettiğimize göre, aşağıda gösterilen
   şekilde bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesine ihtiyacınız olacaktır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AllowOverride AuthConfig
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AllowOverride AuthConfig</pre>
+
 
   <p>Yönergeleri doğrudan ana sunucunun yapılandırma dosyasına
   koyacaksanız bu dosyaya yazma izniniz olmalıdır.</p>
@@ -214,14 +212,15 @@
   veya <code>httpd.conf</code> içindeki &lt;Directory
   /usr/local/apache/htdocs/secret&gt; bölümüne koyabilirsiniz.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AuthType Basic<br />
-   AuthName "Gizli Dosyalar"<br />
-   # (Aşağıdaki satırın kullanımı isteğe bağlıdır)<br />
-   AuthBasicProvider file<br />
-   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
-   Require user umut
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AuthType Basic
+AuthName "Gizli Dosyalar"
+# (Aşağıdaki satırın kullanımı isteğe bağlıdır)
+AuthBasicProvider file
+AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+Require user umut
+  </pre>
+
 
   <p>Bu yönergeleri tek tek inceleyelim.
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authtype">AuthType</a></code> yönergesi
@@ -271,8 +270,9 @@
   dosyasında depolama özelliğine de sahiptir. Bu amaçla,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> modülünün
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmuserfile">AuthDBMUserFile</a></code>
-  yönergesi kullanılabilir. Bu dosyalar <code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code>
-  programı ile oluşturulabilir ve değiştirilebilir. <a href="http://modules.apache.org/">Apache modülleri
+  yönergesi kullanılabilir. Bu dosyalar <code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code> ve
+  <code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code> programı ile oluşturulabilir ve değiştirilebilir.
+  <a href="http://modules.apache.org/">Apache modülleri
   Veritabanı</a> içindeki üçüncü parti modüllerinde çok sayıda
   başka kimlik doğrulama türü de vardır.</p>
 
@@ -315,18 +315,20 @@
   (Yeni bir parola dosyası oluşturmak için <code>-c</code> seçeneği
   kullanılır).</p>
 
-  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı aşağıda görüldüğü şekilde
-  değiştirebilirsiniz:</p>
+  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı veya
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümünüzü
+  aşağıda görüldüğü şekilde değiştirebilirsiniz:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AuthType Basic
+AuthName "Davete Binaen"
+# Satır isteğe bağlıdır:
+AuthBasicProvider file
+AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups
+Require group Grupismi
+  </pre>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AuthType Basic<br />
-   AuthName "Davete Binaen"<br />
-   # Satır isteğe bağlıdır:<br />
-   AuthBasicProvider file<br />
-   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
-   AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
-   Require group Grupismi
-  </code></p></div>
 
   <p>Artık, <code>Grupismi</code> gurubunda listelenmiş ve
   <code>password</code> dosyasında kaydı olan kişiye, parolayı doğru
@@ -336,19 +338,13 @@
   yol daha mevcuttur. Bir gurup dosyası oluşturmaktansa, şu yönergeyi
   kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Require valid-user
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Require valid-user</pre>
+
 
   <p><code>Require user umut</code> satırı ile parola dosyasında
   listelenmiş ve parolayı doğru olarak giren herhangi bir kişiye izin
   vermektense, her grup için ayrı bir parola dosyası tutarak grup
-  davranışını taklit edebilirsiniz. Bu yaklaşımın getirisi:
-  Apache iki dosya yerine sadece bir dosyaya bakar.
-  Götürüsü ise parola dosyalarından oluşan bir dosya demeti sağlamak
-  ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code>
-  yönergesinde doğru dosyayı belirtmeyi unutmamak zorunda
-  kalmanızdır.</p>
+  davranışını taklit edebilirsiniz.</p>
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -382,19 +378,18 @@
   <code><code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code> file</code> yerine, <code>dbm</code>
   veya <code>dbd</code> kullanabilirsiniz.</p>
 
-  <p>Bir metin dosyası yerine bir dbd dosyası kullanım örneği:</p>
+  <p>Bir metin dosyası yerine bir dbm dosyası kullanım örneği:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+  AuthName "Private"
+  AuthType Basic
+  AuthBasicProvider dbm
+  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm
+  Require valid-user
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
-  <span class="indent">
-  AuthName "Private"<br />
-  AuthType Basic<br />
-  AuthBasicProvider dbm<br />
-  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
-  Require valid-user<br />
- </span>
-  &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
 
   <p>Başka seçenekler de mümkündür. Ayrınılar için
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> belgesine başvurun.</p>
@@ -410,18 +405,17 @@
   örnekte dosya ve LDAP tabanlı kimlik doğrulama tedarikçileri bir
   arada kullanılmıştır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
-  <span class="indent">
-  AuthName "Private"<br />
-  AuthType Basic<br />
-  AuthBasicProvider file ldap<br />
-  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
-  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg<br />
-  Require valid-user<br />
-  </span>
-  &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+  AuthName "Private"
+  AuthType Basic
+  AuthBasicProvider file ldap
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
+  Require valid-user
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Bu örnekte dosya tedarikçisi, ilk olarak kullanıcının kimliğini
   doğrulamaya teşebbüs edecektir. Kullanıcının kimliği
@@ -436,20 +430,19 @@
   dosya için hem dosyalı hem de LDAP grup kimlik doğrulaması
   kullanılmıştır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
-  <span class="indent">
-  AuthName "Private"<br />
-  AuthType Basic<br />
-  AuthBasicProvider file<br />
-  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+  AuthName "Private"
+  AuthType Basic
+  AuthBasicProvider file
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
   AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
-  AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
-  Require group GroupName<br />
-  Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg<br />
-  </span>
-  &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups
+  Require group GroupName
+  Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Kimlik doğrulama konusunu biraz daha genişletirsek, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></code> gibi yetkilendirme taşıyıcısı
@@ -515,16 +508,14 @@
    çağırılacak yetkilendirme tedarikçilerini kayda geçirir. Örneğin:
    </p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    Require ip <var>adres</var>
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Require ip <var>adres</var></pre>
+
 
    <p>Burada, <var>adres</var> bir IP adresidir (veya kısmi bir IP
     addresidir)</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    Require host <var>alan_adı</var>
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Require host <var>alan_adı</var></pre>
+
 
    <p>Burada, <var>alan_adı</var> bir tam nitelikli alan adıdır
    (ya da kısmi alan adıdır); gerekirse çok sayıda alan adı veya IP
@@ -534,51 +525,45 @@
    tutmak istediğinizi varsayalım. Bu kişiyi uzak tutmak için şunları
    yapabilirsiniz:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    &lt;RequireAll&gt;
-    <span class="indent">
-     Require all granted<br />
-     Require not ip 10.252.46.165
-    </span>
-    &lt;/RequireAll&gt;
-   </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;RequireAll&gt;
+  Require all granted
+  Require not ip 10.252.46.165
+&lt;/RequireAll&gt;
+    </pre>
+
 
    <p>Bu adresden gelen ziyaretçiler bu yönergedeki içeriği
    göremeyeceklerdir. Bunun yerine, elinizde IP adresi değil de
    makine adı varsa şunu kullanabilirsiniz:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    &lt;RequireAll&gt;
-    <span class="indent">
-     Require all granted<br />
-     Require not host <var>host.example.com</var>
-    </span>
-    &lt;/RequireAll&gt;
-   </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;RequireAll&gt;
+  Require all granted
+  Require not host host.example.com
+&lt;/RequireAll&gt;
+    </pre>
+
 
    <p>Eğer alan adının tamanıdan gelecek olan bütün erişimleri
    engellemek isterseniz adresin ya da alan adının bir parçasını
    belirtin:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    &lt;RequireAll&gt;
-    <span class="indent">
-     Require all granted<br />
-     &lt;RequireNone&gt;
-     <span class="indent">
-      Require ip 192.168.205<br />
-      Require host phishers.example.com moreidiots.example<br />
-      Require host ke
-     </span>
-     &lt;/RequireNone&gt;
-    </span>
-    &lt;/RequireAll&gt;
-   </code></p></div>
-
-   <p>Yukarıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requirenone">&lt;RequireNone&gt;</a></code> yönergesi içindeki
-   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
-   yönergelerinin değiştirgeleriyle hiçbir bir eşleşme olmaması
-   durumunda erişime izin verilir.</p>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;RequireAll&gt;
+  Require all granted
+  Require not ip 192.168.205
+  Require not host phishers.example.com moreidiots.example
+  Require not host ke
+&lt;/RequireAll&gt;
+    </pre>
+
+
+    <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> yönergesini çok sayıda
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">&lt;Require&gt;</a></code> yönergesi ile birlikte kullanarak,
+    sadece <code>not</code> ile olumsuzlanan tüm koşulları gerçekleyen
+    bağlantılara erişim verilir. Başka bir deyişle, olumsuzlanan koşulları
+    gerçeklemeyen bağlantıların erişimi engellenir.</p>
 
   
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
   bir sitesi olması sağlanabilir.
@@ -74,9 +73,8 @@
   kullanıcının ev dizinine göreli bir dizin belirtildiği varsayılır.
   Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir public_html
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir public_html</pre>
+
 
   <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
    gelen dosya yolu <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak
@@ -87,9 +85,8 @@
    dizinlerde bulunacağı varsayılır. Yapılandırmada şöyle bir satır
    varsa:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir /var/html
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir /var/html</pre>
+
 
   <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
    gelen dosya yolu <code>/var/html/orhan/dosya.html</code> olarak
@@ -99,19 +96,17 @@
    yerine kullanıcı ismi yerleştirilerek elde edilen dosya yolu
    kullanılır. Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir /var/siteler/*/sayfam
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir /var/html/*/sayfam</pre>
+
 
   <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
-   gelen dosya yolu <code>/var/siteler/orhan/sayfam/dosya.html</code>
+   gelen dosya yolu <code>/var/html/orhan/sayfam/dosya.html</code>
    olarak çözümlenir.</p>
 
   <p>Çok sayıda dizin veya dizin yolu belirtmek de mümkündür.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir public_html /var/siteler
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir public_html /var/html</pre>
+
 
   <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresini Apache önce
    <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak arayacak,
@@ -126,9 +121,8 @@
    kullanıcı dizini isteklerini harici adreslere yönlendirmek için de
    kullanılabilir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir http://example.org/users/*/
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir http://example.org/users/*/</pre>
+
 
   <p>Bu yapılandırmaya göre <code>http://example.com/~bob/abc.html</code>
   için yapılan bir istek <code>http://example.org/users/bob/abc.html</code>
@@ -142,9 +136,8 @@
    açıklamasında belirtilen sözdizimini kullanarak bu işlevselliği bazı
    kullanıcılara yasaklayabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir disabled root ahmet mustafa
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir disabled root ahmet veli</pre>
+
 
   <p>Bu yapılandırma ile <code>disabled</code> deyiminin bulunduğu
    satırdaki kullanıcılar dışında kalan bütün kullanıcılar için bu özellik
@@ -152,10 +145,11 @@
    işlevselliğin belli kullanıcılar dışında kullanılmamasını da
    sağlayabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
    UserDir disabled<br />
    UserDir enabled orhan yasar
-  </code></p></div>
+  </pre>
+
 
   <p>Daha fazla örnek için <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinin açıklamasına bakabilirsiniz.</p>
 
@@ -169,12 +163,13 @@
   ile kullanıcının ev dizinindeki belli bir dizini CGI-etkin duruma
   getirebilirsiniz.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /home/*/public_html/cgi-bin/&gt;<br />
-    Options ExecCGI<br />
-    SetHandler cgi-script<br />
-    &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /home/*/public_html/cgi-bin/&gt;
+  Options ExecCGI
+  SetHandler cgi-script
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p> <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinde
    <code>public_html</code> belirtildiği varsayımıyla

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/misc/perf-tuning.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/misc/perf-tuning.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache 2.x, esneklik, taşınabilirlik ve başarım arasında bir denge
@@ -143,14 +142,13 @@
     <code>.cgi</code> dosyalarına yapılan istekler hariç DNS sorguları
     iptal edilmektedir:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    HostnameLookups off<br />
-    &lt;Files ~ "\.(html|cgi)$"&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     HostnameLookups on<br />
-    </span>
-    &lt;/Files&gt;
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+HostnameLookups off
+&lt;Files ~ "\.(html|cgi)$"&gt;
+ HostnameLookups on
+&lt;/Files&gt;
+   </pre>
+
 
    <p>Yine de bazı CGI’lerin DNS isimlerine ihtiyacı olursa bu CGI’lerin
     bu ihtiyaçlarına yönelik olarak <code>gethostbyname</code> çağrıları
@@ -169,14 +167,13 @@
     bağın üzerinde bazı sınamalar yapmak için ek bir sistem çağrısından
     başka istenen her dosya için de ayrı bir çağrı yapacaktır.</p>
 
-   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
-    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
-    &lt;Directory /&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     Options SymLinksIfOwnerMatch<br />
-    </span>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+DocumentRoot /siteler/htdocs
+&lt;Directory /&gt;
+ Options SymLinksIfOwnerMatch
+&lt;/Directory&gt;
+   </pre>
+
 
    <p>Bu durumda <code>/index.html</code> için bir istek yapıldığında
     Apache, <code>/siteler</code>, <code>/siteler/htdocs</code> ve<br />
@@ -186,20 +183,17 @@
     yinelenecektir. Amacınız gerçekten sembolik bağları güvenlik
     açısından sınamaksa bunu şöyle yapabilirsiniz:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
-    &lt;Directory /&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     Options FollowSymLinks<br />
-    </span>
-    &lt;/Directory&gt;<br />
-    <br />
-    &lt;Directory /sitem/htdocs&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch<br />
-    </span>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+DocumentRoot /siteler/htdocs
+&lt;Directory /&gt;
+ Options FollowSymLinks
+&lt;/Directory&gt;
+
+&lt;Directory /siteler/htdocs&gt;
+ Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
+&lt;/Directory&gt;
+   </pre>
+
 
    <p>Böylece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaki
     dosyalar için fazladan bir çağrı yapılmasını engellemiş olursunuz.
@@ -222,14 +216,13 @@
     her dosya bileşeni için bu <code>.htaccess</code> dosyalarını açmaya
     çalışacaktır.</p>
 
-   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
-    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
-    &lt;Directory /&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     AllowOverride all<br />
-    </span>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+DocumentRoot /siteler/htdocs
+&lt;Directory /&gt;
+ AllowOverride all
+&lt;/Directory&gt;
+   </pre>
+
 
    <p>Bu durumda <code>/index.html</code> sayfasına yapılan bir istek için
     Apache, <code>/.htaccess</code>, <code>/siteler/.htaccess</code> ve
@@ -249,16 +242,16 @@
     isterken büyük başarım kayıplarına uğrayabilirsiniz. Böyle bir
     durumda sunucunun başarımını arttırmanın tek bir yolu vardır. </p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    DirectoryIndex index
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index</pre>
+
 
    <p>Yukarıdaki gibi bir dosya ismi kalıbı kullanmak yerine, aşağıdaki
     gibi seçenekleri tam bir liste halinde belirtin:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    DirectoryIndex index.cgi index.pl index.shtml index.html
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+DirectoryIndex index.cgi index.pl index.shtml index.html
+   </pre>
+
 
    <p>Buradaki sıralama öncelik sırasını belirler; yani,
     öncelikli olmasını istediğiniz seçeneği listenin başına
@@ -440,6 +433,12 @@
      vermesi nedeniyle yüksek trafiğe sahip sunucularda
      <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülüne göre daha iyi bir seçimdir.</li>
 
+    <li><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> modülü <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü gibi
+     çok evreli bir modüldür, fakat aunı anda dahafazla isteğe yanıt
+     verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunu, evreleri destekleyen bazı
+     işlemleri yapmamak suretiyle yeni isteklerle çalışacak ana evreleri
+     serbestleştirerek sağlar.</li>
+
     <li><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü her biri tek bir evreye sahip
      çok sayıda çocuk süreç kullanımını destekler. Her süreç aynı anda
      tek bir bağlantıya hizmet sunar. Çoğu sistemde daha hızlı olması
@@ -579,39 +578,30 @@
    bağlantılar denenebilir. Gerçekte çalışan kod bu olmasa da meramımızı
    anlatmak için kodun şöyle bir şey olduğunu varsayabiliriz:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    for (;;) {<br />
-    <span class="indent">
-     for (;;) {<br />
-     <span class="indent">
-      fd_set accept_fds;<br />
-      <br />
-      FD_ZERO (&amp;accept_fds);<br />
-      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
-      <span class="indent">
-       FD_SET (i, &amp;accept_fds);<br />
-      </span>
-      }<br />
-      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);<br />
-      if (rc &lt; 1) continue;<br />
-      new_connection = -1;<br />
-      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
-      <span class="indent">
-       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {<br />
-       <span class="indent">
-        new_connection = accept (i, NULL, NULL);<br />
-        if (new_connection != -1) break;<br />
-       </span>
-       }<br />
-      </span>
-      }<br />
-      if (new_connection != -1) break;<br />
-     </span>
-     }<br />
-     process the new_connection;<br />
-    </span>
+   <pre class="prettyprint lang-c">
+    for (;;) {
+     for (;;) {
+      fd_set accept_fds;
+
+      FD_ZERO (&amp;accept_fds);
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
+       FD_SET (i, &amp;accept_fds);
+      }
+      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);
+      if (rc &lt; 1) continue;
+      new_connection = -1;
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
+       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {
+        new_connection = accept (i, NULL, NULL);
+        if (new_connection != -1) break;
+       }
+      }
+      if (new_connection != -1) break;
+     }
+     process_the(new_connection);
     }
-   </code></p></div>
+   </pre>
+
 
    <p>Bu özet gerçeklenim bir takım açlık sorunlarına sebep olur. Bu
    döngünün çalışması sırasında aynı anda çok sayıda çocuk süreç yeniden
@@ -648,41 +638,32 @@
    bir iç döngüde sıraya sokmaktır. Döngü aşağıda örneklenmiştir (farklar
    vurgulanmıştır):</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    for (;;) {<br />
-    <span class="indent">
-     <strong>accept_mutex_on ();</strong><br />
-     for (;;) {<br />
-     <span class="indent">
-      fd_set accept_fds;<br />
-      <br />
-      FD_ZERO (&amp;accept_fds);<br />
-      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
-      <span class="indent">
-       FD_SET (i, &amp;accept_fds);<br />
-      </span>
-      }<br />
-      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);<br />
-      if (rc &lt; 1) continue;<br />
-      new_connection = -1;<br />
-      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
-      <span class="indent">
-       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {<br />
-       <span class="indent">
-        new_connection = accept (i, NULL, NULL);<br />
-        if (new_connection != -1) break;<br />
-       </span>
-       }<br />
-      </span>
-      }<br />
-      if (new_connection != -1) break;<br />
-     </span>
-     }<br />
-     <strong>accept_mutex_off ();</strong><br />
-     process the new_connection;<br />
-    </span>
+   <pre class="prettyprint lang-c">
+    for (;;) {
+     <strong>accept_mutex_on ();</strong>
+     for (;;) {
+      fd_set accept_fds;
+
+      FD_ZERO (&amp;accept_fds);
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
+       FD_SET (i, &amp;accept_fds);
+      }
+      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);
+      if (rc &lt; 1) continue;
+      new_connection = -1;
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
+       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {
+        new_connection = accept (i, NULL, NULL);
+        if (new_connection != -1) break;
+       }
+      }
+      if (new_connection != -1) break;
+     }
+     <strong>accept_mutex_off ();</strong>
+     process the new_connection;
     }
-   </code></p></div>
+   </pre>
+
 
    <p><code>accept_mutex_on</code> ve <code>accept_mutex_off</code> <a id="serialize" name="serialize">işlevleri</a> bir karşılıklı red
    semoforu oluştururlar. Mutekse aynı anda sadece bir çocuk sahip
@@ -782,42 +763,32 @@
    <code>lingering_close</code> adında bir işlevle gerçekler. Bu işlev
    kabaca şöyle görünür:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    void lingering_close (int s)<br />
-    {<br />
-    <span class="indent">
-     char junk_buffer[2048];<br />
-     <br />
-     /* gönderen tarafı kapat */<br />
-     shutdown (s, 1);<br />
-     <br />
-     signal (SIGALRM, lingering_death);<br />
-     alarm (30);<br />
-     <br />
-     for (;;) {<br />
-     <span class="indent">
-      /* s'i okumak için, 2 saniyelik zaman aşımı ile seç */<br />
-      select (s for reading, 2 second timeout);<br />
-      /* Hata oluşmuşsa döngüden çık */<br />
-      if (error) break;<br />
-      /* s okumak için hazırsa */<br />
-      if (s is ready for reading) {<br />
-      <span class="indent">
-       if (read (s, junk_buffer, sizeof (junk_buffer)) &lt;= 0) {<br />
-       <span class="indent">
-        break;<br />
-       </span>
-       }<br />
-       /* geri kalan herşey burada */<br />
-      </span>
-      }<br />
-     </span>
-     }<br />
-     <br />
-     close (s);<br />
-    </span>
+   <pre class="prettyprint lang-c">
+    void lingering_close (int s)
+    {
+     char junk_buffer[2048];
+
+     /* shutdown the sending side */
+     shutdown (s, 1);
+
+     signal (SIGALRM, lingering_death);
+     alarm (30);
+
+     for (;;) {
+      select (s for reading, 2 second timeout);
+      if (error) break;
+      if (s is ready for reading) {
+       if (read (s, junk_buffer, sizeof (junk_buffer)) &lt;= 0) {
+        break;
+       }
+       /* just toss away whatever is here */
+      }
+     }
+
+     close (s);
     }
-   </code></p></div>
+   </pre>
+
 
    <p>Bağlantı sonunda bu doğal olarak biraz daha masrafa yol açar, fakat
    güvenilir bir gerçeklenim için bu gereklidir. HTTP/1.1'in daha yaygın

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP Sunucusunu ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler ve bazı
   ipuçları. Öneriler kısmen Apache’ye özel kısmen de genel olacaktır.</p>
@@ -331,13 +330,12 @@
 
   <p>Sunucu yapılandırma dosyanıza şunu yerleştirin:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /&gt;
-   <span class="indent">
-    AllowOverride None
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /&gt;
+  AllowOverride None
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Böylece, belli dizinlerde özellikle etkinleştirilmedikçe bütün
    dizinlerde <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımını engellemiş
@@ -365,33 +363,29 @@
    olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma
    dosyanıza şunları yazın:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /&gt;
-   <span class="indent">
-    Order Deny,Allow <br />
-    Deny from all
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /&gt;
+  Order Deny,Allow
+  Deny from all
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
    Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> bölümleri eklemeniz yeterli
    olacaktır. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
-   <span class="indent">
-    Order Deny,Allow <br />
-    Allow from all
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt; <br />
-   &lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
-   <span class="indent">
-    Order Deny,Allow <br />
-    Allow from all
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
+  Order Deny,Allow
+  Allow from all
+&lt;/Directory&gt;
+&lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
+  Order Deny,Allow
+  Allow from all
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">Location</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> yönergelerinin etkileşimine de
    özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code>
@@ -404,9 +398,8 @@
    durumla karşılaşırız. Sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın
    mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   UserDir disabled root
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir disabled root</pre>
+
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -445,14 +438,14 @@
   <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal
    ettiğiniz anlamına gelir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Files ".ht*"&gt;
-   <span class="indent">
-    Order allow,deny <br />
-    Deny from all
-   </span>
-   &lt;/Files&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Files ".ht*"&gt;
+  Order allow,deny
+  Deny from all
+&lt;/Files&gt;
+  </pre>
+
+
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="merging" id="merging">Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message