httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1450551 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ mod/
Date Wed, 27 Feb 2013 00:37:12 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Feb 27 00:37:12 2013
New Revision: 1450551

URL: http://svn.apache.org/r1450551
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb 27 00:37:12
2013
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
 <link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
@@ -19,7 +19,7 @@
 <img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.2</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve
Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kimlik
Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.2</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve
Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kimlik
Doğrulama ve Yetkilendirme</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/auth.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/howto/auth.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
@@ -27,14 +27,13 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
   ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
 
-  <p>Genel erişim denetimi için, <a href="access.html">Erişim Denetimi
-   Nasıl</a> belgesine bakınız.</p>
+  <p>Genel erişim denetimi için, <a href="access.html">Erişim Denetimi</a>
+  belgesine bakınız.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#related">İlgili modüller ve Yönergeler</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
@@ -54,7 +53,8 @@
   vardır. Genellikle her bir gruptan en az bir modül seçeceksiniz.</p>
 
   <ul>
-   <li>Kimlik Doğrulama türü (bkz. <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authtype">AuthType</a></code>
yönergesi)
+   <li>Kimlik Doğrulama türü (bkz.
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#authtype">AuthType</a></code>
yönergesi)
     <ul>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code></li>
@@ -74,7 +74,7 @@
     </ul>
    </li>
    <li>Yetkilendirme (bkz.
-     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
yönergesi)
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#require">Require</a></code>
yönergesi)
     <ul>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code></li>
@@ -145,13 +145,6 @@
   yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu çok da
   zor olmamakla birlikte bu noktaya gelindiğinde konuyu
   netleştireceğiz.</p>
-
-  <p>Ayrıca, <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_core.html">mod_authn_core</a></code>
ve
-  <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code>
modüllerinin ya httpd çalıştırılabilirinin
-  içinde derlenmiş ya da httpd.conf dosyası tarafından yüklenmiş olduğundan
-  emin olmalısınız. Bu modüllerin her ikisi de HTTP sunucusunda yetkilendirme
-  ve kimlik denetiminin kullanımı ile yapılandırmada kritik öneme sahip
-  işlevselliği ve temel yönergeleri sağlar.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="gettingitworking" id="gettingitworking">Çalışmaya Başlama</a></h2>
@@ -230,7 +223,7 @@
   (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
   desteklemektedir.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authname">AuthName</a></code>
yönergesi
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#authname">AuthName</a></code>
yönergesi
   ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da
   belirtilebilir. Saha kullanımının, başlıca iki işlevi vardır.
   Birincisi, istemci sıklıkla bu bilgiyi kullanıcıya parola diyalog
@@ -268,10 +261,10 @@
   Veritabanı</a> içindeki üçüncü parti modüllerinde çok sayıda
   başka kimlik doğrulama türü de vardır.</p>
 
-  <p>Son olarak <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
+  <p>Son olarak <code class="directive"><a href="../mod/core.html#require">Require</a></code>
   yönergesi, sunucunun bu bölgesine erişimine izin verilen
   kullanıcıları ayarlama işleminin kimlik doğrulamasıyla ilgili
-  kısmını sağlar. Bir sonraki bölümde <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
yönergesini kullanmanın
+  kısmını sağlar. Bir sonraki bölümde <code class="directive"><a href="../mod/core.html#require">Require</a></code>
yönergesini kullanmanın
   çeşitli yoları üzerinde duracağız.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta Wed Feb 27 00:37:12 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb 27 00:37:12
2013
@@ -35,7 +35,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q"
value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input
value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input
value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden"
/><input name="as_epq" value="Sürüm 2.2" type="hidden" /><input name="as_oq"
value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden"
/><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden"
/><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr"
type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i"
name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden"
/><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a
name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_2.html">Apache 2.1/2.2’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -75,7 +74,8 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></li>
 </ul>
 </div></td><td class="col3"><div class="category"><h2><a
name="howto" id="howto">Nasıllar ve Öğreticiler</a></h2>
-<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim
Denetimi</a></li>
+<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 <li><a href="howto/cgi.html">CGI: Devingen İçerik</a></li>
 <li><a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a></li>
 <li><a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.meta?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.meta Wed Feb 27 00:37:12 2013
@@ -14,7 +14,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb 27 00:37:12
2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -642,7 +641,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim
Denetimi</a></li>
+<li><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="../howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -1097,8 +1097,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 
    <li>Özel bir ileti çıktılanır.</li>
 
-   <li>Sorunu/hatayı işleyecek yerel bir <var>URL-yoluna</var> yönlendirme
-    yapılır.</li>
+   <li>Sorunu/hatayı işleyecek yerel bir <var>URL-yoluna</var> dahili
+    bir yönlendirme yapılır.</li>
 
    <li>Sorunu/hatayı işleyecek harici bir <var>URL-yoluna</var>
     yönlendirme yapılır.</li>
@@ -2723,7 +2723,8 @@ Apache 2.1.5 ve sonrasında kullanılabi
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../howto/auth.html"> Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim
Denetimi</a></li>
+<li><a href="../howto/auth.html"> Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="../howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 <li><code class="directive"><a href="#satisfy">Satisfy</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li>
 </ul>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Feb 27 00:37:12 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb 27 00:37:12
2013
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge
ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -170,6 +169,9 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
     </span>
     &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
+
+  <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin tamamı
+  istekteki URL-yolunun içinde bulunan bölü çizgileri ile eşleşir.</p>
  
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -247,7 +249,11 @@ eşler.</td></tr>
    AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br />
    AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
   </code></p></div>
- 
+
+  <p>Bu modüldeki yönergeler istekteki URL-yolu ile karşılaştırılmadan önce
+   istenen URL'nin başlangıcındaki bölü çizgilerini sunucu temizler.
+  </p>
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Redirect" id="Redirect">Redirect</a>
<a name="redirect" id="redirect">Yönergesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Wed Feb 27 00:37:12 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb 27 00:37:12
2013
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü
çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
@@ -102,7 +101,7 @@
    DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl
   </code></p></div>
 
-  <p>Bu örnekte ise dizin içinde ne <code>index.html</code> ne de
+  <p>Bu örnekte ise dizin içinde <code>index.html</code> ne de
    <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
    CGI betiği çalıştırılacaktır.</p>
 
@@ -187,13 +186,14 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
dosyayla eşleşmeyen istekler için öntanımlı bir URL tanımlar
 </td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>FallbackResource
<var>yerel-url</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>FallbackResource
disabled | <var>yerel-url</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>None
- httpd 404 döndürür (Bulunamadı)</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Server 2.2.16 ve sonrası</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Server 2.2.16 ve sonrası - <code>disabled</code>
+değiştirgesi 2.2.24'ten itibaren desteklenmektedir.</td></tr>
 </table>
   <p>Dosya sisteminizdeki hiçbir şey ile eşleşmeyen URL'ler için bir
    eylemci atamak isterseniz bunı kullanın. Kullanmadığınız takdirde
@@ -217,6 +217,8 @@
   </code></p></div>
   <p>Resimler, css dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulmaya
    devam edecektir.</p>
+  <p>Üst dizinden miras alınmasının istenmemesi özelliğini iptal etmek için
+   <code>disabled</code> değiştirgesini kullanın.</p>
   <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt-URI isteğinde bu
alt-URI
    bir <var>yerel-url</var> olarak sunulabilir:</p>
   <div class="example"><p><code>
@@ -226,6 +228,11 @@
          FallbackResource /blog/index.php<br />
       </span>
       &lt;/Directory&gt;
+       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog/images&gt;<br />
+      <span class="indent">
+         FallbackResource disabled<br />
+       </span>
+       &lt;/Directory&gt;
     </code>
   </code></p></div>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Wed Feb 27 00:37:12 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1450551&r1=1450550&r2=1450551&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Feb
27 00:37:12 2013
@@ -339,7 +339,7 @@ by MIME type</td></tr>
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var>
<var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions
<var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td>
DebugLevel=0 NoLogS +</td><td>d</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a
href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_dir.html#fallbackresource" id="F" name="F">FallbackResource
<var>yerel-url</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir dosyayla eşleşmeyen istekler için öntanımlı bir URL
tanımlar
+<tr><td><a href="mod_dir.html#fallbackresource" id="F" name="F">FallbackResource
disabled | <var>yerel-url</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir dosyayla eşleşmeyen istekler için öntanımlı bir URL
tanımlar
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag">FileETag <var>bileşen</var>
...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>ETag</code>Duruk dosyalar
için HTTP yanıt başlığını
 oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>Mime
View raw message