httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1418692 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/
Date Sat, 08 Dec 2012 15:45:49 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 8 15:45:40 2012
New Revision: 1418692

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1418692&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
@@ -68,26 +67,29 @@
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 80<br />
-   Listen 8000
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Listen 80
+Listen 8000
+  </pre>
+
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
    bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
    arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 192.0.2.1:80<br />
-   Listen 192.0.2.5:8000
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Listen 192.0.2.1:80
+Listen 192.0.2.5:8000
+  </pre>
+
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
    gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </pre>
+
 
   <div class="warning">
    <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesinin
@@ -134,10 +136,11 @@
    tüm <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergelerinde
    örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 0.0.0.0:80<br />
-   Listen 192.0.2.1:80
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Listen 0.0.0.0:80
+Listen 192.0.2.1:80
+  </pre>
+
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
    <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
@@ -159,9 +162,10 @@
    gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
    çalıştırmak isterseniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 192.170.2.1:8443 https
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Listen 192.170.2.1:8443 https
+  </pre>
+
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
@@ -396,12 +395,13 @@
 
    <p>Tipik olarak modül şöyle yapılandırılır:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
-CacheEnable disk /<br />
-CacheDirLevels 2<br />
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+CacheRoot  "/var/cache/apache/"
+CacheEnable disk /
+CacheDirLevels 2
 CacheDirLength 1
-   </code></p></div>
+   </pre>
+
 
    <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
     işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
@@ -582,9 +582,10 @@ CacheDirLength 1
      yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
      sağlar.</p>
 
-    <div class="example"><p><code>
-     CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-    </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </pre>
+
 
     <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
      işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
@@ -676,9 +677,10 @@ CacheDirLength 1
      httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
      içeriğini kullanacaktır.</p>
 
-    <div class="example"><p><code>
-     MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-    </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </pre>
+
 
     <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code>
      yönergesinde olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
 açıklanmıştır.</p>
@@ -112,7 +111,8 @@ açıklanmıştır.</p>
   kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
   tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
   <code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
-  kullanabilirsiniz.</p>
+  kullanabilirsiniz. Ancak, çıktı yinelenen yönergeler için katıştırılan veya
+  geçersiz kılınanları yansıtmayacaktır.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/content-negotiation.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/content-negotiation.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache HTTPD, içerik uzlaşımını HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildiği şekliyle
@@ -127,7 +126,8 @@
    eylemcisi tanımlamalısınız. Bu, sunucu yapılandırma dosyasında en iyi
    şöyle yapılabilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>AddHandler type-map .var</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AddHandler type-map .var</pre>
+
 
   <p>Türeşlem dosyaları kendilerini tanımlayan özkaynak ile aynı isimde
    olmalı ve isim bir <code>.var</code> uzantısı içermelidir. Aşağıdaki
@@ -217,7 +217,8 @@
    listelemeye çalıştığı durumda <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile belirtilen dosya için de bir
    arama tertipleyebilir. Eğer yapılandırma dosyalarında</p>
 
-  <div class="example"><p><code>DirectoryIndex index</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index</pre>
+
 
   <p>şeklinde bir atama varsa ve dizinde <code>index.html</code> ve
    <code>index.html3</code> dosyaları varsa sunucu bunlar arasından hakem
@@ -492,10 +493,11 @@
    Böyle bir gösterim çeşidi mevcut değilse normal uzlaşım işlemi
    uygulanacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1<br />
-   Header append Vary cookie
-  </code></p></div>
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><pre class="prettyprint lang-config">
+SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1
+Header append Vary cookie
+  </pre>
+</div>
  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/custom-error.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/custom-error.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache HTTP Sunucusu 4xx veya 5xx HTTP durum kodları ile ilgili
@@ -63,19 +62,21 @@
    bağlamlarında da kullanılabilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesine <code>FileInfo</code>
    atanarak <code>.htaccess</code> dosyalarında da kullanılabilir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi." <br />
-   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma<br />
-   ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html<br />
-   ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html <br />
-   ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi."
+ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma
+ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html
+ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html
+ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
+  </pre>
+
 
   <p><code>ErrorDocument</code> yönergesinin sözdizimi:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><var>eylem</var> şunlardan biri olabilir:</p>
 
@@ -151,12 +152,13 @@
     "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmelidir. Örneğin, bir
     Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    ... <br />
-    print "Content-type: text/html\n"; <br />
-    printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"}; <br />
-    ...
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-perl">
+...
+print "Content-type: text/html\n";
+printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"};
+...
+   </pre>
+
 
    <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi, belli bir hata
     durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
@@ -180,10 +182,11 @@
 
   <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda şöyle satırlar görebilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  # Multi-language error messages<br />
-  #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# Multi-language error messages
+#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
+  </pre>
+
 
   <p>Bu <code>Include</code> satırını açıklama olmaktan çıkarırsanız
    bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. Böylece, istemcinin tarayıcısında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/dns-caveats.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/dns-caveats.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfanın konusu şöyle özetlenebilirdi: Yapılandırma dosyalarınızda
    DNS sorguları yapılmasını gerektirecek ayarlamalardan kaçınınız. Eğer
@@ -47,15 +46,14 @@
 <h2><a name="example" id="example">Basit Bir Örnek</a></h2>
   
 
-  <div class="example"><p><code>
-   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
-   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
+&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>httpd’nin beklendiği gibi işlemesi için her sanal konak için iki
    veriye mutlaka ihtiyacı vardır: <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve sunucunun bağlantı kabul edip hizmet
@@ -69,15 +67,14 @@
   <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’un 192.168.2.1 IP adresine sahip
    olduğunu varsayarsak yapılandırma şöyle olurdu:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
-   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
+&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Ancak, bu sefer de bu sanal konağın sunucu ismini öğrenmek için
    httpd’nin bir ters DNS sorgusu yapması gerekecektir. Eğer bu sorgu
@@ -90,15 +87,14 @@
 
   <p>Her iki sorunu da çözen yapılandırma şöyle olurdu:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
-   <span class="indent">
-    ServerName falan.fesmekan.dom <br />
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
+ ServerName falan.fesmekan.dom
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="denial" id="denial">Hizmet Reddi</a></h2>
@@ -106,21 +102,18 @@
 
   <p>Şöyle bir yapılandırmanız olsun:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin falanca@mesela.dom<br />
-    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;
+ ServerAdmin falanca@mesela.dom
+ DocumentRoot /siteler/mesela
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.1,
    <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.2 atadığınızı fakat,

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>
 
@@ -406,15 +405,16 @@
     <code class="module"><a href="./mod/mod_header.html">mod_header</a></code> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
     kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-# <br />
-# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk<br />
-# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi<br />
-# sağlanabilir.<br />
-#<br />
-SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1<br />
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+#
+# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk
+# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi
+# sağlanabilir.
+#
+SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1
 RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_accept_encoding}e env=fix_accept_encoding
-</code></p></div>
+   </pre>
+
 
   
 
@@ -427,26 +427,27 @@ RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_
      önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
      bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-#<br />
-# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.<br />
-# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için<br />
-# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1<br />
-# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları<br />
-# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen<br />
-# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.<br />
-#<br />
-BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive<br />
-BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0<br />
-<br />
-#<br />
-# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan<br />
-# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.<br />
-#<br />
-BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0<br />
-BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0<br />
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+#
+# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
+# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
+# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
+# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
+# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
+# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
+#
+BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
+BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
+
+#
+# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
+# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
+#
+BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
+BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
 BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
-</code></p></div>
+    </pre>
+
 
   
   <h3><a name="no-img-log" id="no-img-log">Resim isteklerinin erişim günlüğüne kaydedilmemesi</a></h3>
@@ -457,12 +458,14 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      gelen isteklerin günlüğe kaydedilmesini engellemek amacıyla da
      kullanılabilir.</p>
 
-    <div class="example"><p><code>
-     SetEnvIf Request_URI \.gif image-request<br />
-     SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request<br />
-     SetEnvIf Request_URI \.png image-request<br />
-     CustomLog logs/access_log common env=!image-request
-    </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+SetEnvIf Request_URI \.gif image-request
+SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request
+SetEnvIf Request_URI \.png image-request
+CustomLog logs/access_log common env=!image-request
+    </pre>
+
+
 
   
   <h3><a name="image-theft" id="image-theft">“Resim Hırsızlığı” için önlem alınması</a></h3>
@@ -474,18 +477,17 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      resimlerin <code>/siteler/resimler</code> dizini altında tutulduğu
      varsayılmıştır.</p>
 
-    <div class="example"><p><code>
-     SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal<br />
-     # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
-     SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
-     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;<br />
-     <span class="indent">
-      Order Deny,Allow<br />
-      Deny from all<br />
-      Allow from env=local_referal
-     </span>
-     &lt;/Directory&gt;
-    </code></p></div>
+    <pre class="prettyprint lang-config">
+SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal
+# Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
+SetEnvIf Referer "^$" local_referal
+&lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+ Order Deny,Allow
+ Deny from all
+ Allow from env=local_referal
+&lt;/Directory&gt;
+    </pre>
+
 
     <p>Bu teknik hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ServerWatch
      üzerindeki "<a href="http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/1132731">Diğer sitelerin sizin resimlerinizle donatılmasını engellemek</a>"

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/filter.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/filter.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge, Apache’de süzgeç kullanımı hakkındadır.</p>
  </div>
@@ -40,7 +39,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="intro" id="intro">Apache 2’de Süzme İşlemi</a></h2> 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></li><li><code class="
 module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/m
 od_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></li><li><code class="
 module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_policy.html">mod_policy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addinpu
 tfilter">AddInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <p>Apache 2.0 ve sonrasında mevcut olan Süzgeç Zinciri, uygulamaların
    nereden geldiğine bakmaksızın gelen ve giden verileri oldukça esnek ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/handler.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
  </div>
@@ -97,10 +96,11 @@
     için yapılan istekler <code>footer.pl</code> CGI betiğininin
     çalıştırılmasına sebep olacaktır.</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    Action add-footer /cgi-bin/footer.pl<br />
-    AddHandler add-footer .html
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+Action add-footer /cgi-bin/footer.pl
+AddHandler add-footer .html
+   </pre>
+
 
    <p>Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri
     <code>PATH_TRANSLATED</code> ortam değişkenindedir) yoksa istenen
@@ -117,11 +117,12 @@
     dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın <code>send-as-is</code>
     eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    &lt;Directory /siteler/htdocs/asis&gt;<br />
-    <span class="indent">SetHandler send-as-is</span>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /web/htdocs/asis&gt;
+  SetHandler send-as-is
+&lt;/Directory&gt;
+   </pre>
+
 
   
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -133,9 +134,8 @@
    Özellikle de, <code>request_rec</code> yapısına yeni bir kayıt
    eklenmiştir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   char *handler
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-c">char *handler</pre>
+
 
   <p>Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız
    isteğin <code>invoke_handler</code> aşamasının hemen öncesinde

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -12,7 +12,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -36,7 +36,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q" value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden" /><input name="as_epq" value="Sürüm 2.4" type="hidden" /><input name="as_oq" value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden" /><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden" /><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr" type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i" name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden" /><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -95,6 +94,7 @@ Belgeleri</h1>
 <ul><li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
 <li><a href="sitemap.html">Site Haritası</a></li>
 <li><a href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</a></li>
+<li><a href="http://httpd.apache.org/docs-project/">Belgelendirmeye Yardım</a></li>
 <li><a href="misc/">Diğer Bilgiler</a></li>
 <li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/">Wiki</a></li>
 </ul>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
@@ -360,7 +359,7 @@
   <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
    öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
    <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’daen 2.3’e gibi), derleme anı ve
+   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’den 2.4’e gibi), derleme anı ve
    çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
    yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
    değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -29,13 +29,11 @@
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
-   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
-   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
-   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
-   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
+  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP, Vista ve 7'de bir hizmet
+   olarak çalışır. Ayrıntılı bilgi için
+   <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPD’nin bir hizmet olarak
+   çalıştırılması</a> bölümüne bakınız.</p>
 
   <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
    artalan sürecidir. Bu belgede <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin nasıl

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/logs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/logs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek
    sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri
@@ -154,9 +153,10 @@
   <p>Bunu <code class="directive">LogLevel</code> yönergesinde modülün ismini
    belirterek yapabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  LogLevel info rewrite:trace5
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+LogLevel info rewrite:trace5
+  </pre>
+
 
   <p>Bu satırla ana <code class="directive">LogLevel</code> info'ya ayarlanırken
    <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> için musluk <code>trace5</code> seviyesine
@@ -204,10 +204,11 @@
 
    <p>Erişim günlüğü için sıklıkla kullanılan bir yapılandırma:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-    CustomLog logs/access_log common
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
+CustomLog logs/access_log common
+   </pre>
+
 
    <p>İlk satırda belli bir biçem dizgesi için <code>common</code> diye bir
     <em>takma ad</em> tanımlanmaktadır. Biçem dizgesi, sunucuya hangi
@@ -338,11 +339,11 @@
    <p>Sıklıkla kullanılan diğer bir biçem dizgesi Birleşik Günlük Biçemi
     (Combined Log Format) olup şöyle kullanılabilir:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
-    \"%{User-agent}i\"" combined<br />
-     CustomLog log/access_log combined
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" combined
+CustomLog log/access_log combined
+   </pre>
+
 
    <p>Bu biçem ilaveten 2 alan içermesi dışında Ortak Günlük Biçemi ile
     aynıdır. İlave alanların ikisi de <code>%{<em>başlık</em>}i</code>
@@ -387,12 +388,13 @@
     <code>AgentLog</code> yönergelerinin etkilerinin nasıl taklit
     edileceğini de göstermektedir.</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-    CustomLog logs/access_log common<br />
-    CustomLog logs/referer_log "%{Referer}i -&gt; %U"<br />
-    CustomLog logs/agent_log "%{User-agent}i"
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
+CustomLog logs/access_log common
+CustomLog logs/referer_log "%{Referer}i -&gt; %U"
+CustomLog logs/agent_log "%{User-agent}i"
+   </pre>
+
 
    <p>Bu örnek ayrıca, <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile bir takma ad tanımlamanın şart
     olmadığını da göstermektedir. Günlük biçemi doğrudan <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergesinde
@@ -410,32 +412,35 @@
     edilip edilmeyeceği <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergesinin
     <code>env=</code> deyimi kullanılarak belirtilir. Bazı örnekler:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    # yerel konaktan kaynaklanan istekleri imleyelim<br />
-    SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" kaydetme<br />
-    # robots.txt dosyası isteklerini imleyelim<br />
-    SetEnvIf Request_URI "^/robots\.txt$" kaydetme<br />
-    # Kalanları günlüğe kaydedelim<br />
-    CustomLog logs/access_log common env=!kaydetme
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+# yerel konaktan kaynaklanan istekleri imleyelim
+SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" kaydetme
+# robots.txt dosyası isteklerini imleyelim
+SetEnvIf Request_URI "^/robots\.txt$" kaydetme
+# Kalanları günlüğe kaydedelim
+CustomLog logs/access_log common env=!kaydetme
+   </pre>
+
 
    <p>Başka bir örnek olarak, Türkçe belge isteklerini bir dosyaya diğer
     dillerdeki istekleri başka bir dosyaya kaydedelim.</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    SetEnvIf Accept-Language "tr" turkce<br />
-    CustomLog logs/turkce_log common env=turkce<br />
-    CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+SetEnvIf Accept-Language "tr" turkce
+CustomLog logs/turkce_log common env=turkce
+CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
+   </pre>
 
-   <p>Bir arabellkleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
+
+   <p>Bir arabellekleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
     kullanılmadığını bilmek isteyelim. Bu basitçe şöyle yapılabilir:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    SetEnv CACHE_MISS 1<br />
-    LogFormat "%h %l %u %t "%r " %&gt;s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache<br />
-    CustomLog logs/access_log common-cache
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+SetEnv CACHE_MISS 1
+LogFormat "%h %l %u %t "%r " %&gt;s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache
+CustomLog logs/access_log common-cache
+   </pre>
+
 
    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> önce <code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code> modülünü
     çalıştıracak ve başarılı olunduğu takdirde içeriği onsuz teslim
@@ -446,10 +451,11 @@
    <p><code>env=</code> sözdizimine ek olarak, <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> HTTP yanıt kodudaki koşul
     değerlerini günlüklemeyi de destekler:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-   LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog<br />
-   LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog
+LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
+   </pre>
+
 
    <p>Bu örnekte, HTTP durum kodu 400 veya 501 ise <code>User-agent</code>
     başlığı günlüklenecektir. Aksi takdirde, günlüğe bir "-" yazılacaktır.
@@ -527,10 +533,10 @@
    günlükleri 24 saatte bir döndürmek isterseniz bunu şöyle
    yapabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   CustomLog "|/usr/local/apache/bin/rotatelogs
-   /var/log/access_log 86400" common
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+CustomLog "|/usr/local/apache/bin/rotatelogs /var/log/access_log 86400" common
+  </pre>
+
 
   <p>Borunun diğer ucundaki süreci başlatacak komutun tırnak içine
    alındığına dikkat ediniz. Bu örnekler erişim günlüğü için verilmişse de
@@ -548,11 +554,11 @@
    yapılmak istenirse "<code>|</code>" yerine "<code>|$</code>"
    kullanılır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   # Kabu kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak<br />
-   CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs
-   /var/log/access_log 86400" common
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# Kabuk kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak
+CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs /var/log/access_log 86400" common
+  </pre>
+
 
   <p>Bu, Apache 2.2 için öntanımlı davranıştı. Kabuk özelliklerine bağlı
    olarak, yeniden başlatma sırasındaki sinyal işleme sorunları ve günlük
@@ -593,11 +599,11 @@
    ayrıştırılabilir. Örneğin, bu işlem için şu yönergeler kullanılıyor
    olsun:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LogFormat "%v %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
-   ortaksankon<br />
-   CustomLog logs/access_log ortaksankon
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+LogFormat "%v %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" ortaksankon
+CustomLog logs/access_log ortaksankon
+  </pre>
+
 
   <p><code>%v</code> belirteci isteği sunan sanal konağın ismini günlüğe
    yazmak için kullanılır. Daha sonra <a href="programs/other.html">split-logfile</a> gibi bir program

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ja?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ja [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1398071 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 420990:1416585 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ko?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.ko [euc-kr] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:1398071 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:1416585 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 344971:1384410 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 344971:1417892 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
   Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
@@ -101,6 +100,29 @@
     <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code></td></tr>
 <tr class="odd"><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
 </table>
+
+  <div class="note"><p>'Unix' burada Unix benzeri işletim sistemleri anlamında
+   kullanılmıştır (örn, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, vb.</p></div>
+
+  <p>Unix durumunda, hangi MPM'nin kurulacağı kararı şu 2 soruya verilecek
+   yanıta bağlıdır:</p>
+  <p>1. Sistem evreleri destekliyor mu?</p>
+  <p>2. Sistem evreleri "thread-safe polling" anlamında destekliyor mu
+   (özellikle kqueue ve epoll işlevlerini)?</p>
+
+  <p>Her iki soruya da verilen yanıt 'evet' ise, öntanımlı MPM'niz
+   <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> modülüdür.</p>
+
+  <p>Birincinin yanıtı 'evet' ikincinin 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
+   <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> modülüdür.</p>
+
+  <p>Yanıtların her ikisi de 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
+   <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code> modülüdür.</p>
+
+  <p>Uygulamada, günümüzdeki işletim sistemlerinin tümü bu iki özelliği
+   desteklediğinden öntanımlı MPM'niz hemen hemen daima
+   <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> modülü olacaktır.</p>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="static" id="static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
@@ -42,7 +41,7 @@
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Vekil</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#merging">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -68,13 +67,12 @@
    sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı
    takdirde mümkün olur:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
-   </span>
-   &lt;/IfDefine&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;
+ Redirect / http://otherserver.example.com/
+&lt;/IfDefine&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi
    sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde
@@ -90,13 +88,12 @@
   <p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile</a></code> yönergesi sadece
    <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    MimeMagicFile conf/magic<br />
-   </span>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;
+ MimeMagicFile conf/magic
+&lt;/IfModule&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
    yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde
@@ -105,14 +102,13 @@
    yapılandırmalarla büyük ağlarda çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm
    denemeleri yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;IfVersion &gt;= 2.1&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    # burası sadece 2.1.0 veya daha üstü sürümlerde<br />
-    # iş görür.<br />
-   </span>
-   &lt;/IfVersion&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;IfVersion &gt;= 2.4&gt;
+ # burası sadece 2.4.0 veya daha üstü sürümlerde
+ # iş görür.
+&lt;/IfVersion&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
@@ -156,13 +152,12 @@
    yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> dizini ve alt dizinlerinde
    dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options +Indexes<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;
+ Options +Indexes
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
    içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi
@@ -171,14 +166,12 @@
    <code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun
    erişime izin vermeyecektir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Files gizli.html&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </span>
-   &lt;/Files&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Files gizli.html&gt;
+ Require all denied
+&lt;/Files&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar
    için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
@@ -190,18 +183,14 @@
    <code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm
    <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    &lt;Files gizli.html&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     Order allow,deny<br />
-     Deny from all<br />
-    </span>
-    &lt;/Files&gt;<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+ &lt;Files gizli.html&gt;<br />
+  Require all denied
+ &lt;/Files&gt;<br />
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
  
 
  <h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>
@@ -216,14 +205,12 @@
    istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de
    uygulanır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;LocationMatch ^/gizli&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order Allow,Deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </span>
-   &lt;/LocationMatch&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;LocationMatch ^/gizli&gt;
+  Require all denied
+&lt;/LocationMatch&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
@@ -233,41 +220,43 @@
    için dosya sisteminde <code>server-status</code> adında bir dosya
    veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /server-status&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    SetHandler server-status<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /server-status&gt;
+  SetHandler server-status
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
  
 
  <h3><a name="overlapping-webspace" id="overlapping-webspace">Site Alanında Çakışma</a></h3>
   <p>Belli bölümler ve yönergeler değerlendirilirken çakışan iki URL bir URL
   olarak dikkate alınır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi için bu şöyle olurdu:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /foo&gt;<br />
-   &lt;/Location&gt;<br />
-   &lt;Location /foo/bar&gt;<br />
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /foo&gt;
+&lt;/Location&gt;
+&lt;Location /foo/bar&gt;
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Diğer yandan <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#takma&#10;   adlar">&lt;Takma
    adlar&gt;</a></code> tam tersi eşlenir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar<br />
-   Alias /foo /srv/www/common/foo<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar
+Alias /foo /srv/www/common/foo
+  </pre>
+
 
   <p>Aynısı <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
    yönergeleri için de geçerlidir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10<br />
-   ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10
+ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
+  </pre>
+
  
 
  <h3><a name="wildcards" id="wildcards">Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</a></h3>
@@ -294,25 +283,22 @@
   <p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya
    ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options Indexes<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /home/*/public_html&gt;
+  Options Indexes
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına
    erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </span>
-   &lt;/FilesMatch&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;
+  Require all denied
+&lt;/FilesMatch&gt;
+  </pre>
+
  
 
  <h3><a name="expressions" id="expressions">Mantıksal İfadeler</a></h3>
@@ -322,13 +308,12 @@
    <code>HTTP Referer</code> başlığı "http://www.example.com/" ile
    başlamıyorsa erişimi yasaklar.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  &lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;<br />
-  <span class="indent">
-   Require all denied<br />
-  </span>
-  &lt;/If&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;
+  Require all denied
+&lt;/If&gt;
+  </pre>
+
  
 
  <h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
@@ -345,14 +330,12 @@
    kısıtlamalarınızın etrafından dolaşılabilmesine izin vermesidir.
    Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /dir/&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /dir/&gt;
+  Require all denied
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa
    bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa
@@ -409,14 +392,12 @@
    <code>example.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun
    kullanılmasını engelleyecektir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Proxy http://example.com/*&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </span>
-   &lt;/Proxy&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Proxy http://www.example.com/*&gt;
+  Require all granted
+&lt;/Proxy&gt;
+  </pre>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="whatwhere" id="whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></h2>
@@ -450,7 +431,7 @@
   </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="mergin" id="mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>
+<h2><a name="merging" id="merging">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>
 
   <p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma
    yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi
@@ -520,30 +501,30 @@
    isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C
    &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /&gt;<br />
-   E<br />
-   &lt;/Location&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Files f.html&gt;<br />
-   D<br />
-   &lt;/Files&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
-   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
-   B<br />
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
-   C<br />
-   &lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
-   A<br />
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   <br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /&gt;
+  E
+&lt;/Location&gt;
+
+&lt;Files f.html&gt;
+  D
+&lt;/Files&gt;
+
+&lt;VirtualHost *&gt;
+&lt;Directory /a/b&gt;
+  B
+&lt;/Directory&gt;
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;
+  C
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+
+&lt;Directory /a/b&gt;
+  A
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım.
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
@@ -552,23 +533,21 @@
    Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli
    olmalısınız!</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  &lt;Location /&gt;<br />
-  <span class="indent">
-   Order deny,allow<br />
-   Allow from all<br />
-  </span>
-  &lt;/Location&gt;<br />
-  <br />
-  # Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
-  &lt;Directory /&gt;<br />
-  <span class="indent">
-   Order allow,deny<br />
-   Allow from all<br />
-   Deny from kkadam.mesela.dom<br />
-  </span>
-  &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /&gt;
+  Require all granted
+&lt;/Location&gt;
+
+# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.
+&lt;Directory /&gt;
+  &lt;RequireAll&gt;
+    Require all granted
+    Require not host kkadam.example.com
+  &lt;/RequireAll&gt;
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
+
  
 
 </div></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
    <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
@@ -427,10 +426,11 @@
 
    <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-     User apache<br />
-     Group apache-grup<br />
-   </code></p></div>
+   <pre class="prettyprint lang-config">
+User www
+Group webgroup
+   </pre>
+
 
    <p>Ve <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırılabilir de
     <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message