httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1418691 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/
Date Sat, 08 Dec 2012 15:44:36 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 8 15:44:34 2012
New Revision: 1418691

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1418691&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1301742:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -75,26 +75,26 @@
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
-  <example>
-   Listen 80<br />
-   Listen 8000
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 80
+Listen 8000
+  </highlight>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
    bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
    arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
 
-  <example>
-   Listen 192.0.2.1:80<br />
-   Listen 192.0.2.5:8000
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 192.0.2.1:80
+Listen 192.0.2.5:8000
+  </highlight>
 
   <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
    gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
 
-  <example>
-   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </highlight>
 
   <note type="warning">
    <p>Bir <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinin
@@ -141,10 +141,10 @@
    tüm <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde
    örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
-  <example>
-   Listen 0.0.0.0:80<br />
-   Listen 192.0.2.1:80
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 0.0.0.0:80
+Listen 192.0.2.1:80
+  </highlight>
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
    <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
@@ -167,9 +167,9 @@
    gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
    çalıştırmak isterseniz:</p>
 
-  <example>
-   Listen 192.170.2.1:8443 https
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Listen 192.170.2.1:8443 https
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="virtualhost">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1291841:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -413,12 +413,12 @@
 
    <p>Tipik olarak modül şöyle yapılandırılır:</p>
 
-   <example>
-CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
-CacheEnable disk /<br />
-CacheDirLevels 2<br />
+   <highlight language="config">
+CacheRoot  "/var/cache/apache/"
+CacheEnable disk /
+CacheDirLevels 2
 CacheDirLength 1
-   </example>
+   </highlight>
 
    <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
     işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
@@ -642,9 +642,9 @@ CacheDirLength 1
      yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
      sağlar.</p>
 
-    <example>
-     CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-    </example>
+    <highlight language="config">
+CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </highlight>
 
     <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
      işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
@@ -737,9 +737,9 @@ CacheDirLength 1
      httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
      içeriğini kullanacaktır.</p>
 
-    <example>
-     MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-    </example>
+    <highlight language="config">
+MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </highlight>
 
     <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
      yönergesinde olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1213344:1343937 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1343937 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -112,7 +112,8 @@ açıklanmıştır.</p>
   kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
   tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
   <module>mod_info</module>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
-  kullanabilirsiniz.</p>
+  kullanabilirsiniz. Ancak, çıktı yinelenen yönergeler için katıştırılan veya
+  geçersiz kılınanları yansıtmayacaktır.</p>
  </section>
 
  <section id="modules">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -118,7 +118,7 @@
    eylemcisi tanımlamalısınız. Bu, sunucu yapılandırma dosyasında en iyi
    şöyle yapılabilir:</p>
 
-  <example>AddHandler type-map .var</example>
+  <highlight language="config">AddHandler type-map .var</highlight>
 
   <p>Türeşlem dosyaları kendilerini tanımlayan özkaynak ile aynı isimde
    olmalı ve isim bir <code>.var</code> uzantısı içermelidir. Aşağıdaki
@@ -213,7 +213,7 @@
    >DirectoryIndex</directive> yönergesi ile belirtilen dosya için de bir
    arama tertipleyebilir. Eğer yapılandırma dosyalarında</p>
 
-  <example>DirectoryIndex index</example>
+  <highlight language="config">DirectoryIndex index</highlight>
 
   <p>şeklinde bir atama varsa ve dizinde <code>index.html</code> ve
    <code>index.html3</code> dosyaları varsa sunucu bunlar arasından hakem
@@ -491,8 +491,10 @@
    uygulanacaktır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1<br />
-   Header append Vary cookie
+  <highlight language="config">
+SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1
+Header append Vary cookie
+  </highlight>
   </example>
  </section>
 </section>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1187986:1361160 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1361160 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -59,19 +59,19 @@
    module="core">AllowOverride</directive> yönergesine <code>FileInfo</code>
    atanarak <code>.htaccess</code> dosyalarında da kullanılabilir.</p>
 
-  <example>
-   ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi." <br />
-   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma<br />
-   ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html<br />
-   ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html <br />
-   ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi."
+ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma
+ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html
+ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html
+ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
+  </highlight>
 
   <p><code>ErrorDocument</code> yönergesinin sözdizimi:</p>
 
-  <example>
-   ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
+  </highlight>
 
   <p><var>eylem</var> şunlardan biri olabilir:</p>
 
@@ -147,12 +147,12 @@
     "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmelidir. Örneğin, bir
     Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
 
-   <example>
-    ... <br />
-    print "Content-type: text/html\n"; <br />
-    printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"}; <br />
-    ...
-   </example>
+   <highlight language="perl">
+...
+print "Content-type: text/html\n";
+printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"};
+...
+   </highlight>
 
    <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi, belli bir hata
     durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
@@ -176,10 +176,10 @@
 
   <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda şöyle satırlar görebilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-  # Multi-language error messages<br />
-  #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Multi-language error messages
+#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
+  </highlight>
 
   <p>Bu <code>Include</code> satırını açıklama olmaktan çıkarırsanız
    bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. Böylece, istemcinin tarayıcısında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -41,15 +41,13 @@
  <section id="example">
   <title>Basit Bir Örnek</title>
 
-  <example>
-   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
-   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
-   <indent>
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </indent>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
+&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </highlight>
 
   <p>httpd’nin beklendiği gibi işlemesi için her sanal konak için iki
    veriye mutlaka ihtiyacı vardır: <directive module="core"
@@ -64,15 +62,13 @@
   <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’un 192.168.2.1 IP adresine sahip
    olduğunu varsayarsak yapılandırma şöyle olurdu:</p>
 
-  <example>
-   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
-   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
-   <indent>
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </indent>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
+&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Ancak, bu sefer de bu sanal konağın sunucu ismini öğrenmek için
    httpd’nin bir ters DNS sorgusu yapması gerekecektir. Eğer bu sorgu
@@ -85,15 +81,13 @@
 
   <p>Her iki sorunu da çözen yapılandırma şöyle olurdu:</p>
 
-  <example>
-   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
-   <indent>
-    ServerName falan.fesmekan.dom <br />
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </indent>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
+ ServerName falan.fesmekan.dom
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="denial">
@@ -101,21 +95,17 @@
 
   <p>Şöyle bir yapılandırmanız olsun:</p>
 
-  <example>
-   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;<br />
-   <indent>
-    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
-    DocumentRoot /siteler/fesmekan
-   </indent>
-   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;<br />
-   <indent>
-    ServerAdmin falanca@mesela.dom<br />
-    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
-   </indent>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
+ ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
+ DocumentRoot /siteler/fesmekan
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;
+ ServerAdmin falanca@mesela.dom
+ DocumentRoot /siteler/mesela
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </highlight>
 
   <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.1,
    <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.2 atadığınızı fakat,

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1300911:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -447,15 +447,15 @@
     <module>mod_header</module> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
     kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
 
-<example>
-# <br />
-# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk<br />
-# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi<br />
-# sağlanabilir.<br />
-#<br />
-SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1<br />
+   <highlight language="config">
+#
+# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk
+# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi
+# sağlanabilir.
+#
+SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1
 RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_accept_encoding}e env=fix_accept_encoding
-</example>
+   </highlight>
 
   </section>
 
@@ -468,26 +468,26 @@ RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_
      önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
      bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>
 
-<example>
-#<br />
-# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.<br />
-# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için<br />
-# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1<br />
-# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları<br />
-# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen<br />
-# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.<br />
-#<br />
-BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive<br />
-BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0<br />
-<br />
-#<br />
-# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan<br />
-# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.<br />
-#<br />
-BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0<br />
-BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0<br />
+    <highlight language="config">
+#
+# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
+# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
+# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
+# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
+# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
+# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
+#
+BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
+BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
+
+#
+# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
+# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
+#
+BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
+BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
 BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
-</example>
+    </highlight>
 
   </section>
   <section id="no-img-log">
@@ -498,12 +498,13 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      gelen isteklerin günlüğe kaydedilmesini engellemek amacıyla da
      kullanılabilir.</p>
 
-    <example>
-     SetEnvIf Request_URI \.gif image-request<br />
-     SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request<br />
-     SetEnvIf Request_URI \.png image-request<br />
-     CustomLog logs/access_log common env=!image-request
-    </example>
+    <highlight language="config">
+SetEnvIf Request_URI \.gif image-request
+SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request
+SetEnvIf Request_URI \.png image-request
+CustomLog logs/access_log common env=!image-request
+    </highlight>
+
 
   </section>
   <section id="image-theft">
@@ -515,18 +516,16 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      resimlerin <code>/siteler/resimler</code> dizini altında tutulduğu
      varsayılmıştır.</p>
 
-    <example>
-     SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal<br />
-     # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
-     SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
-     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;<br />
-     <indent>
-      Order Deny,Allow<br />
-      Deny from all<br />
-      Allow from env=local_referal
-     </indent>
-     &lt;/Directory&gt;
-    </example>
+    <highlight language="config">
+SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal
+# Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
+SetEnvIf Referer "^$" local_referal
+&lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+ Order Deny,Allow
+ Deny from all
+ Allow from env=local_referal
+&lt;/Directory&gt;
+    </highlight>
 
     <p>Bu teknik hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ServerWatch
      üzerindeki "<a

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1189549:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -50,6 +50,7 @@
     <module>mod_substitute</module>
     <module>mod_xml2enc</module>
     <module>mod_proxy_html</module>
+    <module>mod_policy</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_filter">FilterChain</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -107,10 +107,10 @@
     için yapılan istekler <code>footer.pl</code> CGI betiğininin
     çalıştırılmasına sebep olacaktır.</p>
 
-   <example>
-    Action add-footer /cgi-bin/footer.pl<br/>
-    AddHandler add-footer .html
-   </example>
+   <highlight language="config">
+Action add-footer /cgi-bin/footer.pl
+AddHandler add-footer .html
+   </highlight>
 
    <p>Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri
     <code>PATH_TRANSLATED</code> ortam değişkenindedir) yoksa istenen
@@ -127,11 +127,11 @@
     dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın <code>send-as-is</code>
     eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>
 
-   <example>
-    &lt;Directory /siteler/htdocs/asis&gt;<br/>
-    <indent>SetHandler send-as-is</indent>
-    &lt;/Directory&gt;
-   </example>
+   <highlight language="config">
+&lt;Directory /web/htdocs/asis&gt;
+  SetHandler send-as-is
+&lt;/Directory&gt;
+   </highlight>
 
   </section>
  </section>
@@ -143,9 +143,7 @@
    Özellikle de, <code>request_rec</code> yapısına yeni bir kayıt
    eklenmiştir:</p>
 
-  <example>
-   char *handler
-  </example>
+  <highlight language="c">char *handler</highlight>
 
   <p>Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız
    isteğin <code>invoke_handler</code> aşamasının hemen öncesinde

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1220529:1333447 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1333447 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -88,6 +88,7 @@ Belgeleri</title>
   <page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
   <page href="sitemap.html">Site Haritası</page>
   <page href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</page>
+  <page href="http://httpd.apache.org/docs-project/">Belgelendirmeye Yardım</page>
   <page href="misc/">Diğer Bilgiler</page>
   <page href="http://wiki.apache.org/httpd/">Wiki</page>
 </category>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1296736:1387659 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1387659 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -362,7 +362,7 @@
   <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
    öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
    <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’daen 2.3’e gibi), derleme anı ve
+   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’den 2.4’e gibi), derleme anı ve
    çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
    yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
    değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1044380:1387618 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1387618 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -29,12 +29,10 @@
  <title>Apache HTTPd’nin başlatılması</title>
 
 <summary>
-  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
-   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
-   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
-   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a
-   href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
-   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
+  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP, Vista ve 7'de bir hizmet
+   olarak çalışır. Ayrıntılı bilgi için
+   <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPD’nin bir hizmet olarak
+   çalıştırılması</a> bölümüne bakınız.</p>
 
   <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
    artalan sürecidir. Bu belgede <program>httpd</program>’nin nasıl

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1300926:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -161,9 +161,9 @@
   <p>Bunu <directive>LogLevel</directive> yönergesinde modülün ismini
    belirterek yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-  LogLevel info rewrite:trace5
-  </example>
+  <highlight language="config">
+LogLevel info rewrite:trace5
+  </highlight>
 
   <p>Bu satırla ana <directive>LogLevel</directive> info'ya ayarlanırken
    <module>mod_rewrite</module> için musluk <code>trace5</code> seviyesine
@@ -228,10 +228,10 @@
 
    <p>Erişim günlüğü için sıklıkla kullanılan bir yapılandırma:</p>
 
-   <example>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-    CustomLog logs/access_log common
-   </example>
+   <highlight language="config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
+CustomLog logs/access_log common
+   </highlight>
 
    <p>İlk satırda belli bir biçem dizgesi için <code>common</code> diye bir
     <em>takma ad</em> tanımlanmaktadır. Biçem dizgesi, sunucuya hangi
@@ -364,11 +364,10 @@
    <p>Sıklıkla kullanılan diğer bir biçem dizgesi Birleşik Günlük Biçemi
     (Combined Log Format) olup şöyle kullanılabilir:</p>
 
-   <example>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
-    \"%{User-agent}i\"" combined<br />
-     CustomLog log/access_log combined
-   </example>
+   <highlight language="config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" combined
+CustomLog log/access_log combined
+   </highlight>
 
    <p>Bu biçem ilaveten 2 alan içermesi dışında Ortak Günlük Biçemi ile
     aynıdır. İlave alanların ikisi de <code>%{<em>başlık</em>}i</code>
@@ -415,12 +414,12 @@
     <code>AgentLog</code> yönergelerinin etkilerinin nasıl taklit
     edileceğini de göstermektedir.</p>
 
-   <example>
-    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-    CustomLog logs/access_log common<br />
-    CustomLog logs/referer_log "%{Referer}i -&gt; %U"<br />
-    CustomLog logs/agent_log "%{User-agent}i"
-   </example>
+   <highlight language="config">
+LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
+CustomLog logs/access_log common
+CustomLog logs/referer_log "%{Referer}i -&gt; %U"
+CustomLog logs/agent_log "%{User-agent}i"
+   </highlight>
 
    <p>Bu örnek ayrıca, <directive module="mod_log_config"
     >LogFormat</directive> yönergesi ile bir takma ad tanımlamanın şart
@@ -443,32 +442,32 @@
     module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesinin
     <code>env=</code> deyimi kullanılarak belirtilir. Bazı örnekler:</p>
 
-   <example>
-    # yerel konaktan kaynaklanan istekleri imleyelim<br />
-    SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" kaydetme<br />
-    # robots.txt dosyası isteklerini imleyelim<br />
-    SetEnvIf Request_URI "^/robots\.txt$" kaydetme<br />
-    # Kalanları günlüğe kaydedelim<br />
-    CustomLog logs/access_log common env=!kaydetme
-   </example>
+   <highlight language="config">
+# yerel konaktan kaynaklanan istekleri imleyelim
+SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" kaydetme
+# robots.txt dosyası isteklerini imleyelim
+SetEnvIf Request_URI "^/robots\.txt$" kaydetme
+# Kalanları günlüğe kaydedelim
+CustomLog logs/access_log common env=!kaydetme
+   </highlight>
 
    <p>Başka bir örnek olarak, Türkçe belge isteklerini bir dosyaya diğer
     dillerdeki istekleri başka bir dosyaya kaydedelim.</p>
 
-   <example>
-    SetEnvIf Accept-Language "tr" turkce<br />
-    CustomLog logs/turkce_log common env=turkce<br />
-    CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
-   </example>
+   <highlight language="config">
+SetEnvIf Accept-Language "tr" turkce
+CustomLog logs/turkce_log common env=turkce
+CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
+   </highlight>
 
-   <p>Bir arabellkleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
+   <p>Bir arabellekleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
     kullanılmadığını bilmek isteyelim. Bu basitçe şöyle yapılabilir:</p>
 
-   <example>
-    SetEnv CACHE_MISS 1<br />
-    LogFormat "%h %l %u %t "%r " %>s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache<br />
-    CustomLog logs/access_log common-cache
-   </example>
+   <highlight language="config">
+SetEnv CACHE_MISS 1
+LogFormat "%h %l %u %t "%r " %>s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache
+CustomLog logs/access_log common-cache
+   </highlight>
 
    <p><module>mod_cache</module> önce <module>mod_env</module> modülünü
     çalıştıracak ve başarılı olunduğu takdirde içeriği onsuz teslim
@@ -480,10 +479,10 @@
     module="mod_log_config">LogFormat</directive> HTTP yanıt kodudaki koşul
     değerlerini günlüklemeyi de destekler:</p>
 
-   <example>
-   LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog<br />
-   LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
-   </example>
+   <highlight language="config">
+LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog
+LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
+   </highlight>
 
    <p>Bu örnekte, HTTP durum kodu 400 veya 501 ise <code>User-agent</code>
     başlığı günlüklenecektir. Aksi takdirde, günlüğe bir "-" yazılacaktır.
@@ -561,10 +560,9 @@
    günlükleri 24 saatte bir döndürmek isterseniz bunu şöyle
    yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>
-   CustomLog "|/usr/local/apache/bin/rotatelogs
-   /var/log/access_log 86400" common
-  </example>
+  <highlight language="config">
+CustomLog "|/usr/local/apache/bin/rotatelogs /var/log/access_log 86400" common
+  </highlight>
 
   <p>Borunun diğer ucundaki süreci başlatacak komutun tırnak içine
    alındığına dikkat ediniz. Bu örnekler erişim günlüğü için verilmişse de
@@ -583,11 +581,10 @@
    yapılmak istenirse "<code>|</code>" yerine "<code>|$</code>"
    kullanılır:</p>
 
-  <example>
-   # Kabu kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak<br />
-   CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs
-   /var/log/access_log 86400" common
-  </example>
+  <highlight language="config">
+# Kabuk kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak
+CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs /var/log/access_log 86400" common
+  </highlight>
 
   <p>Bu, Apache 2.2 için öntanımlı davranıştı. Kabuk özelliklerine bağlı
    olarak, yeniden başlatma sırasındaki sinyal işleme sorunları ve günlük
@@ -629,11 +626,10 @@
    ayrıştırılabilir. Örneğin, bu işlem için şu yönergeler kullanılıyor
    olsun:</p>
 
-  <example>
-   LogFormat "%v %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
-   ortaksankon<br />
-   CustomLog logs/access_log ortaksankon
-  </example>
+  <highlight language="config">
+LogFormat "%v %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" ortaksankon
+CustomLog logs/access_log ortaksankon
+  </highlight>
 
   <p><code>%v</code> belirteci isteği sunan sanal konağın ismini günlüğe
    yazmak için kullanılır. Daha sonra <a

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1326759:1398071 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1326759:1416585 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1395561 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1395561 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -94,6 +94,29 @@
     <module>event</module></td></tr>
    <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
   </table>
+
+  <note><p>'Unix' burada Unix benzeri işletim sistemleri anlamında
+   kullanılmıştır (örn, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, vb.</p></note>
+
+  <p>Unix durumunda, hangi MPM'nin kurulacağı kararı şu 2 soruya verilecek
+   yanıta bağlıdır:</p>
+  <p>1. Sistem evreleri destekliyor mu?</p>
+  <p>2. Sistem evreleri "thread-safe polling" anlamında destekliyor mu
+   (özellikle kqueue ve epoll işlevlerini)?</p>
+
+  <p>Her iki soruya da verilen yanıt 'evet' ise, öntanımlı MPM'niz
+   <module>event</module> modülüdür.</p>
+
+  <p>Birincinin yanıtı 'evet' ikincinin 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
+   <module>worker</module> modülüdür.</p>
+
+  <p>Yanıtların her ikisi de 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
+   <module>prefork</module> modülüdür.</p>
+
+  <p>Uygulamada, günümüzdeki işletim sistemlerinin tümü bu iki özelliği
+   desteklediğinden öntanımlı MPM'niz hemen hemen daima
+   <module>event</module> modülü olacaktır.</p>
+
 </section>
 
 <section id="static"><title>Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1300911:1384858 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1384858 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -82,13 +82,11 @@
    sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı
    takdirde mümkün olur:</p>
 
-  <example>
-   &lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
-   <indent>
-    Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
-   </indent>
-   &lt;/IfDefine&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;
+ Redirect / http://otherserver.example.com/
+&lt;/IfDefine&gt;
+  </highlight>
 
   <p><directive type="section" module="core">IfModule</directive> yönergesi
    sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde
@@ -106,13 +104,11 @@
    >MimeMagicFile</directive> yönergesi sadece
    <module>mod_mime_magic</module> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
 
-  <example>
-   &lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
-   <indent>
-    MimeMagicFile conf/magic<br />
-   </indent>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;
+ MimeMagicFile conf/magic
+&lt;/IfModule&gt;
+  </highlight>
 
   <p><directive type="section" module="mod_version">IfVersion</directive>
    yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde
@@ -123,14 +119,12 @@
    yapılandırmalarla büyük ağlarda çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm
    denemeleri yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.</p>
 
-  <example>
-   &lt;IfVersion >= 2.1&gt;<br />
-   <indent>
-    # burası sadece 2.1.0 veya daha üstü sürümlerde<br />
-    # iş görür.<br />
-   </indent>
-   &lt;/IfVersion&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;IfVersion >= 2.4&gt;
+ # burası sadece 2.4.0 veya daha üstü sürümlerde
+ # iş görür.
+&lt;/IfVersion&gt;
+  </highlight>
 
   <p><directive type="section" module="core">IfDefine</directive>,
    <directive type="section" module="core">IfModule</directive> ve
@@ -174,13 +168,11 @@
    yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> dizini ve alt dizinlerinde
    dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-   <indent>
-    Options +Indexes<br />
-   </indent>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;
+ Options +Indexes
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Bir <directive type="section" module="core">Files</directive> bölümü
    içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi
@@ -189,14 +181,11 @@
    <code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun
    erişime izin vermeyecektir.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Files gizli.html&gt;<br />
-   <indent>
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </indent>
-   &lt;/Files&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Files gizli.html&gt;
+ Require all denied
+&lt;/Files&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar
    için <directive type="section" module="core">Files</directive> ve
@@ -208,18 +197,13 @@
    <code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm
    <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-   <indent>
-    &lt;Files gizli.html&gt;<br />
-    <indent>
-     Order allow,deny<br />
-     Deny from all<br />
-    </indent>
-    &lt;/Files&gt;<br />
-   </indent>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+ &lt;Files gizli.html&gt;<br />
+  Require all denied
+ &lt;/Files&gt;<br />
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="webspace"><title>Site Alanı Taşıyıcıları</title>
@@ -234,14 +218,11 @@
    istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de
    uygulanır.</p>
 
-  <example>
-   &lt;LocationMatch ^/gizli&gt;<br />
-   <indent>
-    Order Allow,Deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </indent>
-   &lt;/LocationMatch&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;LocationMatch ^/gizli&gt;
+  Require all denied
+&lt;/LocationMatch&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için
    <directive type="section" module="core">Location</directive>
@@ -251,13 +232,11 @@
    için dosya sisteminde <code>server-status</code> adında bir dosya
    veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Location /server-status&gt;<br />
-   <indent>
-    SetHandler server-status<br />
-   </indent>
-   &lt;/Location&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /server-status&gt;
+  SetHandler server-status
+&lt;/Location&gt;
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="overlapping-webspace"><title>Site Alanında Çakışma</title>
@@ -265,28 +244,28 @@
   olarak dikkate alınır. <directive type="section" module="core"
   >Location</directive> yönergesi için bu şöyle olurdu:</p>
 
-  <example>
-   &lt;Location /foo&gt;<br />
-   &lt;/Location&gt;<br />
-   &lt;Location /foo/bar&gt;<br />
-   &lt;/Location>
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /foo&gt;
+&lt;/Location&gt;
+&lt;Location /foo/bar&gt;
+&lt;/Location>
+  </highlight>
 
   <p>Diğer yandan <directive type="section" module="mod_alias">Takma
    adlar</directive> tam tersi eşlenir:</p>
 
-  <example>
-   Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar<br />
-   Alias /foo /srv/www/common/foo<br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar
+Alias /foo /srv/www/common/foo
+  </highlight>
 
   <p>Aynısı <directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive>
    yönergeleri için de geçerlidir:</p>
 
-  <example>
-   ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10<br />
-   ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10
+ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="wildcards">
@@ -316,25 +295,20 @@
   <p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya
    ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
 
-  <example>
-   &lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
-   <indent>
-    Options Indexes<br />
-   </indent>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Directory /home/*/public_html&gt;
+  Options Indexes
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına
    erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
 
-  <example>
-   &lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
-   <indent>
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </indent>
-   &lt;/FilesMatch&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;
+  Require all denied
+&lt;/FilesMatch&gt;
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="expressions"><title>Mantıksal İfadeler</title>
@@ -344,13 +318,11 @@
    <code>HTTP Referer</code> başlığı "http://www.example.com/" ile
    başlamıyorsa erişimi yasaklar.</p>
 
-  <example>
-  &lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;<br />
-  <indent>
-   Require all denied<br />
-  </indent>
-  &lt;/If&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;
+  Require all denied
+&lt;/If&gt;
+  </highlight>
  </section>
 
  <section id="whichwhen"><title>Ne, Ne Zaman Kullanılır?</title>
@@ -370,14 +342,11 @@
    kısıtlamalarınızın etrafından dolaşılabilmesine izin vermesidir.
    Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>
 
-  <example>
-   &lt;Location /dir/&gt;<br />
-   <indent>
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </indent>
-   &lt;/Location&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /dir/&gt;
+  Require all denied
+&lt;/Location&gt;
+  </highlight>
 
   <p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa
    bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa
@@ -440,14 +409,11 @@
    <code>example.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun
    kullanılmasını engelleyecektir.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Proxy http://example.com/*&gt;<br />
-   <indent>
-    Order allow,deny<br />
-    Deny from all<br />
-   </indent>
-   &lt;/Proxy&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Proxy http://www.example.com/*&gt;
+  Require all granted
+&lt;/Proxy&gt;
+  </highlight>
 </section>
 
 <section id="whatwhere"><title>Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</title>
@@ -484,7 +450,7 @@
   </ul>
 </section>
 
-<section id="mergin"><title>Bölümler Nasıl Katıştırılır?</title>
+<section id="merging"><title>Bölümler Nasıl Katıştırılır?</title>
 
   <p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma
    yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi
@@ -560,30 +526,29 @@
    isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C
    &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
 
-  <example>
-   &lt;Location /&gt;<br />
-   E<br />
-   &lt;/Location&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Files f.html&gt;<br />
-   D<br />
-   &lt;/Files&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
-   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
-   B<br />
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
-   C<br />
-   &lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
-   A<br />
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   <br />
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /&gt;
+  E
+&lt;/Location&gt;
+
+&lt;Files f.html&gt;
+  D
+&lt;/Files&gt;
+
+&lt;VirtualHost *&gt;
+&lt;Directory /a/b&gt;
+  B
+&lt;/Directory&gt;
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;
+  C
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+
+&lt;Directory /a/b&gt;
+  A
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
 
   <p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım.
    <directive module="core" type="section">Directory</directive>
@@ -593,23 +558,20 @@
    Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli
    olmalısınız!</p>
 
-  <example>
-  &lt;Location /&gt;<br />
-  <indent>
-   Order deny,allow<br />
-   Allow from all<br />
-  </indent>
-  &lt;/Location&gt;<br />
-  <br />
-  # Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
-  &lt;Directory /&gt;<br />
-  <indent>
-   Order allow,deny<br />
-   Allow from all<br />
-   Deny from kkadam.mesela.dom<br />
-  </indent>
-  &lt;/Directory&gt;
-  </example>
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /&gt;
+  Require all granted
+&lt;/Location&gt;
+
+# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.
+&lt;Directory /&gt;
+  &lt;RequireAll&gt;
+    Require all granted
+    Require not host kkadam.example.com
+  &lt;/RequireAll&gt;
+&lt;/Directory&gt;
+  </highlight>
+
  </section>
 
 </section>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1038591:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -425,10 +425,10 @@
 
    <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
 
-   <example>
-     User apache<br />
-     Group apache-grup<br />
-   </example>
+   <highlight language="config">
+User www
+Group webgroup
+   </highlight>
 
    <p>Ve <program>suexec</program> çalıştırılabilir de
     <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1418691&r1=1418690&r2=1418691&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 15:44:34 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1310495:1334033 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1334033 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -83,7 +83,7 @@
 
   <p>Örneğin, <directive module="core">DocumentRoot</directive> yönergesine
    <code>/var/http/html</code> atanmış olsun.
-   <code>http://mesela.dom/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
+   <code>http://example.com/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
    istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
    dosyası sunulur.</p>
 
@@ -118,10 +118,10 @@
    altında göstermek için <directive module="mod_alias">Alias</directive>
    yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>
 
-  <example>Alias /belgeler /var/http</example>
+  <highlight language="config">Alias /belgeler /var/http</highlight>
 
   <p>yapılandırması ile
-   <code>http://mesela.dom/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
+   <code>http://example.com/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
    dosya sistemindeki <code>/var/http/dizin/dosya.html</code> dosyası
    sunulacaktır. Hedef dizindeki dosyaları birer <glossary ref="cgi"
    >CGI</glossary> betiği olarak imlemesi dışında <directive
@@ -134,10 +134,11 @@
    module="mod_alias" >ScriptAliasMatch</directive> yönergelerinin gücünden
    yararlanılabilir. Örneğin,</p>
 
-  <example>ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)
-   /home/$1/cgi-bin/$2</example>
+  <highlight language="config">
+ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+) /home/$1/cgi-bin/$2
+  </highlight>
 
-  <p>satırı sayesinde <code>http://mesela.dom/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
+  <p>satırı sayesinde <code>http://example.com/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
    URL’si <code>/home/user/cgi-bin/betik.cgi</code> dosyası ile
    eşleştirilir ve dosya bir CGI betiği olarak çalıştırılırdı.</p>
 </section>
@@ -150,7 +151,7 @@
    üzerinden kullanıcıların ev dizinlerindeki dosyaları kişisel sayfalar
    olarak sunmalarını sağlamak üzere kullanır. Örnek:</p>
 
-  <example>http://mesela.dom/~birisi/dosya.html</example>
+  <example>http://example.com/~birisi/dosya.html</example>
 
   <p>Güvenlik sebebiyle kullanıcıların ev dizinlerine doğrudan HTTP erişimi
    vermek uygun olmaz. Bu bakımdan, kullanıcının ev dizini altında HTTP
@@ -173,13 +174,14 @@
    desteklenmemektedir. Ancak, kullanıcı dizinleri düzgün şekilde
    yapılandırılmışsa istenen etki <directive
    module="mod_alias">AliasMatch</directive> yönergesi ile sağlanabilir.
-   Örneğin, <code>http://mesela.dom/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
+   Örneğin, <code>http://example.com/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
    URL’si ile <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyasını
    eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
    kullanılabilirdi:</p>
 
-  <example>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$
-     /home/$1/public_html/$3</example>
+  <highlight language="config">
+AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$ /home/$1/public_html/$3
+  </highlight>
 </section>
 
 <section id="redirect"><title>URL Yönlendirme</title>
@@ -195,11 +197,12 @@
    adında yeni bir dizine taşınması halinde istemciye yeni konumun
    bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>
 
-  <example>Redirect permanent /foo/
-   http://mesela.dom/bar/</example>
+  <highlight language="config">
+Redirect permanent /foo/ http://example.com/bar/
+  </highlight>
 
   <p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
-   <code>mesela.dom</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini altındaki
+   <code>example.com</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini altındaki
    içeriğe yönlendirilmektedir. Yönlendirmeyi aynı sunucu üzerinde yapmak
    zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
    yapabilirsiniz.</p>
@@ -210,14 +213,16 @@
    ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
    kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <example>RedirectMatch permanent ^/$
-   http://misal.dom/ilksayfa.html</example>
+  <highlight language="config">
+RedirectMatch permanent ^/$ http://example.com/ilksayfa.html
+  </highlight>
 
   <p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
    siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>
 
-  <example>RedirectMatch temp .*
-   http://mesela.misal.dom/ilksayfa.html</example>
+  <highlight language="config">
+RedirectMatch temp .* http://mesela.example.com/ilksayfa.html
+  </highlight>
 </section>
 
 <section id="proxy"><title>Karşı Vekil</title>
@@ -231,20 +236,20 @@
    gibi sunulması nedeniyle bu işlem normal vekaletten farklıdır.</p>
 
   <p>Aşağıdaki örnekte, istemci <code>/foo/</code> dizini altından bir belge
-   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.example.com</code>
    üzerindeki <code>/bar/</code> dizininden alıp istemciye yerel sunucudan
    geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>
 
-  <example>
-   ProxyPass /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
-   ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
-   ProxyPassReverseCookieDomain dahili.mesela.dom harici.mesela.dom<br />
-   ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
-  </example>
+  <highlight language="config">
+ProxyPass /foo/ http://dahili.example.com/bar/
+ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.example.com/bar/
+ProxyPassReverseCookieDomain dahili.example.com harici.example.com
+ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
+  </highlight>
 
   <p><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> sunucuyu uygun
    belgeleri alması için yapılandırırken <directive module="mod_proxy"
-   >ProxyPassReverse</directive> yönergesi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   >ProxyPassReverse</directive> yönergesi <code>dahili.example.com</code>
    sunucusundan kaynaklanan yönlendirmeleri yeniden yazar, böylece bunların
    yerel sunucudaki yerleri belirlenmiş olur. Benzer şekilde, <directive
    module="mod_proxy">ProxyPassReverseCookieDomain</directive> ve
@@ -253,15 +258,15 @@
 
   <p>Yalnız, belgelerin içindeki hiperbağların yeniden yazılmayacağına
    dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
-   <code>dahili.mesela.dom</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
+   <code>dahili.example.com</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
    varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
-   <code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki bu
+   <code>dahili.example.com</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki bu
    bağları (ve diğer içeriği) <module>mod_substitute</module> modülü
    kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>
 
-  <example>
-   Substitute s/dahili\.mesela\.dom/harici.mesela.dom/i
-  </example>
+  <highlight language="config">
+Substitute s/dahili\.example\.com/harici.example.com/i
+  </highlight>
 
   <p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilen
    <module>mod_proxy_html</module> modülü de kullanılabilir. YenidenMime
View raw message