httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1393348 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: content-negotiation.xml.tr install.xml.tr misc/perf-tuning.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr programs/ab.xml.tr vhosts/ip-based.xml.tr
Date Wed, 03 Oct 2012 08:38:48 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Oct 3 08:38:47 2012
New Revision: 1393348

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1393348&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 675627:1371056 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1371056 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -175,7 +175,7 @@
    doğasına bakarak belirlenir.</p>
 
   <p>Tanınan başlıkların tam listesini <a
-   href="mod/mod_negotiation.html#typemaps" >mod_negotation</a> modülünün
+   href="mod/mod_negotiation.html#typemaps">mod_negotiation</a> modülünün
    belgesinde bulabilirsiniz.</p>
  </section>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 574103:1371056 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1371056 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805050:1379930 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1379930 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1364530:1379697 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1379697 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -437,7 +437,12 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
     <directive module="mod_rewrite">RewriteBase</directive>,
     <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>,
     <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
-    yönergelerinin ve <module>mod_actions</module> modülündeki
+    yönergelerinin, <module>mod_alias</module> modülündeki
+    <directive module="mod_alias">Redirect</directive>,
+    <directive module="mod_alias">RedirectTemp</directive>,
+    <directive module="mod_alias">RedirectPermanent</directive>,
+    <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive>)
+    ve <module>mod_actions</module> modülündeki
     <directive module="mod_actions">Action</directive>
     yönergesinin kullanımına izin verilir.
    </dd>
@@ -3402,9 +3407,10 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    kullanıcının iki defa kimlik doğrulamasına sokulmasına sebep olacaktır
    (bir kere <code>www</code> için bir kere de <code>www.mesela.dom</code>
    için; daha ayrıntılı bilgi için <a
-   href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#prompted-twice">SSS</a>’y
-   e bakınız). Fakat <directive>UseCanonicalName Off</directive> olsaydı
-   Apache isteği <code>http://www/splat/</code> adresine yönlendirecekti.</p>
+   href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ#Why_does_Apache_ask_for_my_password_twice_before_serving_a_file.3F"
+   >SSS</a>’ye bakınız). Fakat <directive>UseCanonicalName Off</directive>
+   olsaydı Apache isteği <code>http://www/splat/</code> adresine
+   yönlendirecekti.</p>
 
   <p><code>UseCanonicalName DNS</code> diye üçüncü bir seçenek daha
vardır ve
    istek yaparken <code>Host:</code> başlığını kullanmayan eski istemcileri

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1099787:1369437 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1369437 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -626,7 +626,7 @@
 <description>Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
  dosyanın yerini belirler.</description>
 <syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
-<default>ScoreBoardFile logs/apache_status</default>
+<default>ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module>
 <module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
@@ -642,7 +642,7 @@
    dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
+   ScoreBoardFile /var/run/apache_runtime_status
   </example>
 
   <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 814805:1308465 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1308465 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -227,6 +227,94 @@
   </dl>
 </section>
 
+<section id="output"><title>Çıktı</title>
+  <p>Aşağıdaki listede <code><strong>ab</strong></code>
çıktısındaki değerler
+  açıklanmıştır:
+  </p>
+
+  <dl>
+    <dt>Server Software</dt>
+    <dd>Varsa, bu değer başarılı ilk yanıtın <var>server</var>
HTTP
+    başlığında döner. Bu değer, başlıktan saptanan, başlangıçtan 32 onluk
+    değerli karaktere (gerçekte, bir boşluk veya CR/LF) kadar olan tüm
+    karakterleri içerir.</dd>
+
+    <dt>Server Hostname</dt>
+    <dd>Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.</dd>
+
+    <dt>Server Port</dt>
+    <dd><code><strong>ab</strong></code>'nin bağlandığı
port. Komut
+    satırında bir port belirtilmemişse http için 80, https için
+    443 öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt>SSL/TLS Protocol</dt>
+    <dd>İstemci ile sunucu arasında alıp verilen protokol değerleri. Bu
+    sadece SSL kullanılıyorsa çıktılanır.</dd>
+
+    <dt>Document Path</dt>
+    <dd>Komut satırından elde edilen istek URI'si.</dd>
+
+    <dt>Document Length</dt>
+    <dd>Başarıyla dönen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer belge
+    uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata olarak ele
+    alınır.</dd>
+
+    <dt>Concurrency Level</dt>
+    <dd>Sınama sırasında eşzamanlanan istemci sayısı.</dd>
+
+    <dt>Time taken for tests</dt>
+    <dd>İlk soket bağlantısının kurulduğu andan son yanıtın alındığı
ana
+    kadar geçen süre.</dd>
+
+    <dt>Complete requests</dt>
+    <dd>Alınan başarılı yanıtların sayısı.</dd>
+
+    <dt>Failed requests</dt>
+    <dd>Başarısız olarak kabul edilen istek sayısı. Bu sayı sıfırdan
+    farklıysa, ayrı bir satırda, bağlantıdan, okumadan, yanlış içerik
+    uzunluğundan veya istisnalardan kaynaklanan başarısızlık sayıları da
+    gösterilir.</dd>
+
+    <dt>Write errors</dt>
+    <dd>Yazma sırasında oluşan hata (kırık boru) sayısı.</dd>
+
+    <dt>Non-2xx responses</dt>
+    <dd>200 serisinden olmayan yanıt kodlarının sayısı. Tüm yanıtlar 200
+    kodlu ise bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Keep-Alive requests</dt>
+    <dd>Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı.</dd>
+
+    <dt>Total body sent</dt>
+    <dd>Yapılandırılmışsa, sınamanın bir parçası olarak gönderilecek
toplam
+    veri miktarı (bayt). Sınama sırasında gönderi bir veri gövdesi
+    içermiyorsa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Total transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan
+    gönderilen bayt miktarıdır.</dd>
+
+    <dt>HTML transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam belge baytı miktarı. Bu miktar HTTP
+    başlıklarındaki baytları içermez.</dd>
+
+    <dt>Requests per second</dt>
+    <dd>Saniyedeki istek sayısı. Toplam istek sayısının isteklerin toplam
+    zamanına oranıdır.</dd>
+
+    <dt>Time per request</dt>
+    <dd>İstek başına harcanan ortalama zaman. İlk değerin formülü:
+    <code>eşzamanlananİstemciSayısı * geçenSüre * 1000 /
+    tamamlananİstekSayısı</code>, ikinci değerin formülü:
+    <code>geçenSüre * 1000 / tamamlananİstekSayısı</code></dd>
+
+    <dt>Transfer rate</dt>
+    <dd><code>okunanToplam / 1024 / geçenSüre</code> formülü ile
+    hesaplanan aktarım hızı.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+
 <section id="bugs"><title>Börtü böcek</title>
   <p>Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır.
    Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr?rev=1393348&r1=1393347&r2=1393348&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] Wed Oct 3 08:38:47
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1363767 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1363767 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,17 +32,34 @@
 <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
 </seealso>
 
+<section id="explanation"><title>IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</title>
+  <p>IP'ye dayalı sanal konak desteği, bir isteğin alındığı IP adresi ve
+   porta bağlı olarak farklı yönergeleri uygulamak için bir yoldur. Özetle,
+   farklı siteleri farklı portlardan ve arayüzlerden sunmakta
+   kullanılır.</p>
+
+   <p>Çoğu durumda, <a href="name-based.html">isme dayalı sanal konaklar</a>
+    birçok sanal konağın tek bir IP adresi/port çiftini paylaşmasını
+    sağladığından daha kullanışlıdır. Neyi kullanacağınıza karar vermek için
+    <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+    Konaklar</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
 <section id="requirements"><title>Sistem gereksinimleri</title>
 
   <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her
IP’ye dayalı
-   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
-   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
-   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
-   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
-   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi/port çifti</strong>ne sahip olduğunu
+   anlıyoruz. Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına
+   sahiptir ya da makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından
+   desteklenen sanal arabirimler ve/veya çok sayıda port kullanılıyordur.
+   (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakınız;
+   bu konu genellikle çoklu port kullanımı ve/veya IP rumuzları (ip aliases)
    olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
    kullanılır.)</p>
 
+  <p>Apache HTTP Sunucusu terminolojisinde, tek bir IP adresinin çok sayıda
+   TCP portuyla kullanımı IP'ye dayalı sanal konak desteği olarak
+   bilinir.</p>
 </section>
 
 <section id="howto"><title>Apache nasıl ayarlanır?</title>
@@ -94,7 +111,7 @@
    yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
 
   <example>
-  Listen www.birkobi.dom:80
+  Listen 192.168.0.1:80
   </example>
 
   <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
@@ -103,7 +120,7 @@
 
 </section>
 
-<section id="single"><title>Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</title>
+<section id="single"><title>Sanal konaklarla tek bir sürecin yapılandırılması</title>
 
   <p>Bu durum için, ana sunucu ve sanal konakların tümüne gelen istekler tek
    bir <program>httpd</program> süreci tarafından karşılanır. Yapılandırma
@@ -118,31 +135,36 @@
    oluşturulur. Örnek:</p>
 
   <example>
-  &lt;VirtualHost www.birkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.0.1:80&gt;
   <indent>
-   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.dom<br />
+   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.example.com<br />
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
-   ServerName www.birkobi.dom<br />
+   ServerName birkobi.example.com<br />
    ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
    TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
-  &lt;VirtualHost www.digerkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.0.2:80&gt;
   <indent>
-   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.dom<br />
+   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.example.com<br />
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
-   ServerName www.digerkobi.dom<br />
+   ServerName digerkobi.example.com<br />
    ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
    TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>
 
-  <p>Burada konak isimlerinin yerlerine IP adreslerini kullanmanız önerilir
-   (ayrıntılar için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
+  <p>&lt;VirtualHost&gt; yönergelerinde konak isimlerinin yerlerine IP
+   adreslerini kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
+   <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
    belgesine bakınız).</p>
 
+  <p>Belli bir IP adresi veya port kullanımı bunların joker eşdeğerlerine
+   göre daha yüksek öncelik sağlar ve eşleşen bir sanal konak da genel
+   sunucuya göre öncelik alır.</p>
+
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <directive
    module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir.
BirMime
View raw message