httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From humbed...@apache.org
Subject svn commit: r1333335 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs: other.html.tr.utf8 other.xml.ko other.xml.meta other.xml.tr
Date Thu, 03 May 2012 07:40:44 GMT
Author: humbedooh
Date: Thu May 3 07:40:43 2012
New Revision: 1333335

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1333335&view=rev
Log:
xforms

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8?rev=1333335&r1=1333334&r2=1333335&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] Thu May 3 07:40:43
2012
@@ -25,6 +25,7 @@
 <a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
   programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.ko?rev=1333335&r1=1333334&r2=1333335&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.ko [euc-kr] Thu May 3 07:40:43 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:1332686 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta?rev=1333335&r1=1333334&r2=1333335&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta Thu May 3 07:40:43 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr?rev=1333335&r1=1333334&r2=1333335&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] Thu May 3 07:40:43 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747 -->
+<!-- English Revision: 1174747:1332686 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message