httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1330145 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: mod/mod_alias.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr mod/mod_vhost_alias.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr programs/index.xml.tr rewrite/index.xml.tr
Date Wed, 25 Apr 2012 08:04:05 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Apr 25 08:04:04 2012
New Revision: 1330145

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1330145&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1326770 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1326770 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1307728:1326759 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1326759 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1326699 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1326699 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1308407:1326765 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1326765 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/index.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669736:1329864 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1329864 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -82,14 +82,14 @@
    <dd>Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine
     dönüştürür.</dd>
 
-   <dt><a href="other.html#log_server_status">log_server_status</a></dt>
+   <dt><program>log_server_status</program></dt>
    <dd>Sunucunun durumunu düzenli aralıklarla günlüğe kaydeder.</dd>
 
    <dt><program>rotatelogs</program></dt>
    <dd>Sunucuyu öldürmek gerekmeksizin günlük dosyalarının döndürülmesini
     sağlar.</dd>
 
-   <dt><a href="other.html#split-logfile">split-logfile</a></dt>
+   <dt><program>split-logfile</program></dt>
    <dd>Bir çok konaklı günlük dosyasını konak başına bir günlük dosyası
düşecek şekilde böler.</dd>
 
    <dt><program>suexec</program></dt>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr?rev=1330145&r1=1330144&r2=1330145&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] Wed Apr 25 08:04:04
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1328305 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1328305 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message