httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310751 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ howto/ programs/
Date Sat, 07 Apr 2012 12:36:53 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Apr 7 12:36:52 2012
New Revision: 1310751

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310751&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -24,12 +24,14 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
-  Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
-  ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
- </div>
+   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
+   ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
+
+  <p>Genel erişim denetimi için <a href="access.html">Erişim Denetimi
+   Nasıl</a> belgesine bakınız.</p>
+</div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#related">İlgili modüller ve Yönergeler</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#theprerequisites">Ön gereksinimler</a></li>
@@ -39,6 +41,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dbmdbd">Diğer parola depolama yöntemleri</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multprovider">Birden çok tedarikçi kullanmak</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#beyond">Yetkilendirmenin biraz ötesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#socache">Kimlik Doğrulama Arabelleği</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#moreinformation">Daha fazla bilgi</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -65,6 +68,7 @@
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li>
     </ul>
    </li>
    <li>Yetkilendirme (bkz.
@@ -378,11 +382,13 @@
 
   <div class="example"><p><code>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <span class="indent">
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider dbm<br />
   AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
   Require valid-user<br />
+ </span>
   &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
 
@@ -402,12 +408,14 @@
 
   <div class="example"><p><code>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <span class="indent">
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider file ldap<br />
   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
   AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg<br />
   Require valid-user<br />
+  </span>
   &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
 
@@ -426,6 +434,7 @@
 
   <div class="example"><p><code>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <span class="indent">
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider file<br />
@@ -434,6 +443,7 @@
   AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
   Require group GroupName<br />
   Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg<br />
+  </span>
   &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
 
@@ -584,6 +594,16 @@
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="socache" id="socache">Kimlik Doğrulama Arabelleği</a></h2>
+  <p>Zaman zaman kimlik doğrulama ağınızda veya sağlayıcı(ları)nızda kabul
+  edilemez yükler oluşturur. Bu çoğunlukla <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbd.html">mod_authn_dbd</a></code>
+  (veya üçüncü parti/özel sağlayıcıların) kullanıcılarını etkiler. Bununla
+  ilgilenmek için httpd 2.3/2.4, kimlik bilgilerini arabelleklemek ve özgün
+  sağlayıcıların yüklerini azaltmak için yeni bir arabellekleme sağlayıcısı
+  olarak <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code> modülü ile gelmektedir.</p>
+  <p>Bu, bazı kullanıcılar için önemli bir başarım artışı sağlayabilir.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="moreinformation" id="moreinformation">Daha fazla bilgi</a></h2>
   <p>Daha fazla bilgi için <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> ve
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> modüllerinin belgelerine bakınız.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
   bir sitesi olması sağlanabilir.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.meta?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.meta Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/logs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/logs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek
    sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri
@@ -33,8 +32,10 @@
    yeteneğini nasıl yapılandıracağınızdan ve günlük kayıtlarını nasıl
    yorumlayacağınızdan bahsedilecektir.</p>
  </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Uyarısı</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Giriş</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Uyarısı</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#errorlog">Hata Günlüğü</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#permodule">Modüllere göre günlükleme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#accesslog">Erişim Günlüğü</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#rotation">Günlük Çevrimi</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#piped">Borulu Günlükler</a></li>
@@ -43,10 +44,29 @@
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="overview" id="overview">Giriş</a></h2>
+  
+
+ <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li></ul></td><td /></tr></table>
+
+ <p>Apache HTTP Sunucusu, isteğin ilk alınışından itibaren, URL eşleme
+  işlemleri, bağlantının son çözümlemesi ve bu işlemler sırasına ortaya çıkan
+  hatalar da dahil olmak üzere sunucunuzda meydana gelen herşeyi günlüklemek
+  için çok çeşitli mekanizmalar içerir. Buna ek olarak, günlükleme
+  yetenekleri sağlayan üçüncü parti modüller de kullanılabilir veya mevcut
+  günlük dosyalarına girdiler enjekte edilebilir. Ayrıca, CGI programları,
+  PHP betikleri ve benzerleri sunucu hata günlüğüne kendi iletilerini
+  gönderebilirler.</p>
+
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun standart parçası olan günlükleme
+  modülleri hakkında bilgi verilecektir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="security" id="security">Güvenlik Uyarısı</a></h2>
   
 
-  <p>Apache’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin sunucuyu
+  <p>Apache httpd’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin sunucuyu
    başlatan kullanıcı kimliğine (bu genellikle root olur) erişim
    kazanabileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılabilir. Sonuçlarının
    neler olacağını kestiremiyorsanız günlüklerin yazıldığı dizinde <em>hiç
@@ -61,7 +81,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="errorlog" id="errorlog">Hata Günlüğü</a></h2>
   
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlogformat">ErrorLogFormat</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <p>İsmi ve yeri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesi
    ile belirtilen sunucu hata günlüğü, en önemli günlük dosyasıdır. Apache
@@ -77,23 +97,22 @@
    hataları <code>syslog</code>’a veya <a href="#piped">borulamak suretiyle
    bir programa</a> aktarması da mümkündür.</p>
 
-  <p>Hata günlüğünün biçemi anlaşılır olup içeriği kısmen serbestçe
-   belirlenir. Çoğu hata günlüğü girdisinde bulunan belli başlı bilgiler
-   vardır. Örnek tipik bir hata iletisi içermektedir:</p>
+  <p>Hata günlüğünün biçemi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlogformat">ErrorLogFormat</a></code> yönergesi ile belirlenir. Bu yönergeyi
+   kullanarak günlüklenen değerleri özelleştirebilirsiniz. Bir biçem
+   belirtmezseniz öntanımlı biçem kullanılır. Örnek tipik bir hata iletisi
+   içermektedir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   [Wed Oct 11 14:32:52 2000] [error] [client 127.0.0.1]
-   client denied by server configuration:
-   /export/home/live/ap/htdocs/test
+  [Fri Sep 09 10:42:29.902022 2011] [core:error] [pid 35708:tid 4328636416]
+  [client 72.15.99.187] Dosya yok: /usr/local/apache2/htdocs/favicon.ico
   </code></p></div>
 
   <p>Günlük girdisinin ilk öğesi iletinin yazıldığı tarih ve saatten oluşur.
-   İkinci öğe raporlanan bilginin önem derecesini belirtir. Hata günlüğüne
-   gönderilecek hata türlerinin önem seviyesini belirlemek için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesi kullanılır. Üçüncü öğe
-   hatanın üretilmesine sebep olan istemcinin IP adresini içerir. Kalanı
-   iletinin kendisidir (duruma bakılırsa sunucu istemci erişimini reddetmek
-   üzere yapılandırılmış). Sunucu istenen belgenin (belge yolunu değil)
-   dosya sistemindeki yolunu raporlamıştır.</p>
+   İkincisi iletiyi üreten modülün ismi (bu durumda: core) ile raporlanan
+   bilginin önem derecesini belirtir. Bunu varsa sürecin kimliği ve yine
+   varsa evre kimliği izler. Sonraki öğe hatanın üretilmesine sebep olan
+   istemcinin IP adresini içerir. Kalanı iletinin kendisidir (duruma
+   bakılırsa bir dosyaya yapılan istek yerine getirilememiş).</p>
 
   <p>Hata günlüğünde görünebilecek ileti çeşitliliği oldukça fazladır. Çoğu
    yukarıdaki örneğin benzeridir. Hata günlüğü ayrıca, CGI betiklerinin
@@ -101,13 +120,11 @@
    hataya (<code>stderr</code>) yazılan her türlü bilgi doğrudan hata
    günlüğüne kopyalanır.</p>
 
-  <p>Hata günlüğünü bilgi ekleyerek veya kaldırarak kişiselleştirmek
-   mümkündür. Bununla birlikte, hata günlüğü girdilerinin ilgili olduğu
-   isteklerin <a href="#accesslog">erişim günlüğünde</a> de girdileri
-   vardır. Örneğin, yukarıdaki girdi, erişim günlüğünde 403 durum kodlu bir
-   girdiyle ilgilidir. Erişim günlüğünü de kişiselleştirmek mümkün
-   olduğundan hata durumlarında bu günlük dosyasını da kullanarak daha
-   fazla bilgi sağlayabilirsiniz.</p>
+  <p>Hata günlüğüne ve erişim günlüğüne <code>%L</code> dizgeciği konularak
+   erişim günlüğündeki girdi ile hata günlüğündeki girdiyi ilişkilendirecek
+   bir günlük girdisi kimliği oluşturulabilir.
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> yüklüyse günlük girdisi kimliği olarak
+   onun eşsiz istek kimliği de kullanılır.</p>
 
   <p>Sunucuyu denerken olası sorunlara karşı hata günlüğünü sürekli
    izlemelisiniz. Unix sistemlerinde bunu şöyle bir komutla
@@ -118,6 +135,34 @@
   </code></p></div>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="permodule" id="permodule">Modüllere göre günlükleme</a></h2>
+  
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesi, günlük
+   iletisinin üretilmesine sebep olan modüle bağlı bir önem seviyesi
+   belirleyebilmenizi sağlar. Bu yolla sorun yaşadığınız modülle ilgili
+   günlük musluklarını sonuna kadar açabiliri ek olarak ilgilendiğiniz diğer
+   modüllerle ilgili ayrıntıları da edinebilirsiniz. Özellikle
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> veya <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi
+   modüllerde yapılmak isteneni denerken neler olup bittiğini ayrıntılarıyla
+   bilmek istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.</p>
+
+  <p>Bunu <code class="directive">LogLevel</code> yönergesinde modülün ismini
+   belirterek yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  LogLevel info rewrite:trace5
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu satırla ana <code class="directive">LogLevel</code> info'ya ayarlanırken
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> için musluk <code>trace5</code> seviyesine
+   kadar açılmaktadır.</p>
+
+  <div class="note">Bu yönerge, Apache HTTP Sunucusunun evvelki sürümlerinde mevcut olan
+   <code>RewriteLog</code> gibi günlükleme modüllerinin yerini almıştır.
+  </div>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="accesslog" id="accesslog">Erişim Günlüğü</a></h2>
   
 
@@ -211,7 +256,7 @@
      üzerinde <code>identd</code> tarafından belirlenen istemcinin RFC
      1413 kimliğidir. Bu bilgi oldukça güvenilmezdir ve sıkıca denetlenen
      iç ağlar haricinde hemen hemen asla kullanılmamalıdır. Apache,
-     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine
      <code>On</code> değeri atanmış olmadıkça bu bilgiyi saptamaya
      uğraşmaz.</dd>
 
@@ -240,11 +285,14 @@
       saniye = 2 hane<br />
       dilim&nbsp; = (`+' | `-') 4 hane</code>
      </p>
-     Günlük biçem dizgesinde zaman gösterim biçemini
+     <p>Günlük biçem dizgesinde zaman gösterim biçemini
      <code>%{<em>biçem</em>}t</code> şeklinde belirtmek de mümkündür.
      Buradaki <code><em>biçem</em></code> dizgesi, stardart C
      kütüphanesindeki <code>strftime(3)</code> işlevi için tanımlanmış
-     biçem belirteçleriyle oluşturulabilir.
+     biçem belirteçleriyle veya desteklenen özel belirteçlerle
+     oluşturulabilir. Ayrıntılı bilgi için <code class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>
+     <a href="mod/mod_log_config.html#formats">biçem dizgelerine</a>
+     bakın.</p>
     </dd>
 
     <dt><code>"GET /apache_pb.gif HTTP/1.0"</code>
@@ -376,7 +424,36 @@
     CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
    </code></p></div>
 
-   <p>Şarta bağlı günlük kaydının çok esnek ve güçlü olabileceğini
+   <p>Bir arabellkleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
+    kullanılmadığını bilmek isteyelim. Bu basitçe şöyle yapılabilir:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    SetEnv CACHE_MISS 1<br />
+    LogFormat "%h %l %u %t "%r " %&gt;s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache<br />
+    CustomLog logs/access_log common-cache
+   </code></p></div>
+
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> önce <code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code> modülünü
+    çalıştıracak ve başarılı olunduğu takdirde içeriği onsuz teslim
+    edecektir. Bu durumda arabellek kaybı <code>1</code> olarak
+    günlüklenirken arabellek sunumu <code>-</code> olarak
+    günlüklenecektir.</p>
+
+   <p><code>env=</code> sözdizimine ek olarak, <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> HTTP yanıt kodudaki koşul
+    değerlerini günlüklemeyi de destekler:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+   LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog<br />
+   LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
+   </code></p></div>
+
+   <p>Bu örnekte, HTTP durum kodu 400 veya 501 ise <code>User-agent</code>
+    başlığı günlüklenecektir. Aksi takdirde, günlüğe bir "-" yazılacaktır.
+    Benzer şekilde ikinci örnekte, HTTP durum kodu 200, 204 veya 302
+    <strong>değilse</strong> (durum kodlarının öncesindeki "!" imine
+    dikkat) <code>Referer</code> başlığı günlüklenecektir.</p>
+
+   <p>Koşulaa bağlı günlük kaydının çok esnek ve güçlü olabileceğini
     göstermiş olsak da günlük içeriğini denetlemenin tek yolu bu değildir.
     Günlük dosyaları sunucu etkinliğini eksiksiz olarak kaydedebildikleri
     takdirde daha yararlı olurlar. Günlük dosyalarını sonradan işleme tabi
@@ -391,7 +468,7 @@
   <p>Yükü ağır sunucularda günlük dosyalarına kaydedilen bilginin miktarı
    çok büyük boyutlara ulaşabilir. 10.000 istek içeren bir erişim günlüğü
    yaklaşık 1MB yer kaplar. Etkin günlük dosyasını belirli aralıklarla
-   değiştirmek veya silmek gerekebilir. Apache çalışırken dosyayı sürekli
+   değiştirmek veya silmek gerekebilir. Apache httpd çalışırken dosyayı sürekli
    açık tuttuğu ve yazdığı için bu işlem sunucu çalışırken yapılamaz. Bu
    bakımdan, günlük dosyası değiştirildikten veya silindikten sonra yeni
    dosyanın açılması için <a href="stopping.html">sunucunun yeniden
@@ -428,10 +505,10 @@
    derecede arttırır. Günlükler boruya yazılmak istenirse dosya ismini boru
    karakteriyle ("<code>|</code>") değiştirip ardına günlük girdilerini
    standart girdisinden kabul edecek programın ismini eklemek yeterlidir.
-   Apache sunucusu başlatıldığı zaman borulu günlük işlemini de
+   Apache httpd başlatıldığı zaman borulu günlük işlemini de
    başlatacaktır. Eğer sunucu çalışırken günlükleri kabul eden süreç
-   çökerse Apache bu programı yeniden başlatır. (Bu son özelliği sebebiyle
-   bu tekniğe “güvenilir borulu günlükleme” adını veriyoruz.)</p>
+   çökerse Apache httpd bu programı yeniden başlatır. (Bu son özelliği
+   sebebiyle bu tekniğe “güvenilir borulu günlükleme” adını veriyoruz.)</p>
 
   <p>Borulu günlük süreçleri ana Apache httpd süreci tarafından başlatılır
    ve bu süreçler ana Apache httpd sürecinin kullanıcı kimliğini miras
@@ -461,6 +538,25 @@
   <p>Borulu günlükler de şarta bağlı günlükleme kadar güçlü olmakla beraber
    çevrimdışı ardıl işlemler gibi daha basit çözümler için
    kullanılmamalıdır.</p>
+
+  <p>Öntanımlı olarak borulu günlük süreci bir kabuk kullanmadan
+   çalıştırılır. Kabuk kullanarak (genelde <code>/bin/sh -c</code> ile)
+   yapılmak istenirse "<code>|</code>" yerine "<code>|$</code>"
+   kullanılır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # Kabu kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak<br />
+   CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs
+   /var/log/access_log 86400" common
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu, Apache 2.2 için öntanımlı davranıştı. Kabuk özelliklerine bağlı
+   olarak, yeniden başlatma sırasındaki sinyal işleme sorunları ve günlük
+   borulama uygulamasının yaşam süresi için ek bir kabuk süreci ile
+   sonuçlanabilir. Apache 2.2 ile uyumluluk açısından "<code>||</code>"
+   gösterimi de desteklenmekte olup "<code>|</code>" kullanımına
+   eşdeğerdir.</p>
+
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>
@@ -508,7 +604,7 @@
 <h2><a name="other" id="other">Diğer Günlük Dosyaları</a></h2>
   
 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritelog">RewriteLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriteloglevel">RewriteLogLevel</a></code></li><li><code class="directive"><a
 href="./mod/mod_cgi.html#scriptlog">ScriptLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cgi.html#scriptlogbuffer">ScriptLogBuffer</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cgi.html#scriptloglength">ScriptLogLength</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cgi.html#scriptlog">ScriptLog</a></code></li><li><code class="directive"><a hr
 ef="./mod/mod_cgi.html#scriptlogbuffer">ScriptLogBuffer</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cgi.html#scriptloglength">ScriptLogLength</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <h3>Gönderilen ve alınan bayt sayısının günlüklenmesi</h3>
    
@@ -553,17 +649,6 @@
     asıl sunucuya uygulanmamalıdır. <a href="mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a>
     belgesinde daha fazla bilgi bulunabilir.</p>
   
-
-  <h3><a name="rewritelog" id="rewritelog">Yeniden Yazım Günlüğü</a></h3>
-   
-
-   <p>Güçlü ve karmaşık <a href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a>
-    özellikleri kullanılırken, hata ayıklamaya yardımcı olmak için
-    <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritelog">RewriteLog</a></code> yönergesini
-    kullanmak gerekebilir. Yönerge, günlük dosyasında yeniden yazım
-    motorunun istekleri nasıl dönüştürdüğüyle ilgili ayrıntılı bir döküm
-    üretir. Ayrıntı seviyesi <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriteloglevel">RewriteLogLevel</a></code> yönergesi ile belirlenir.</p>
-  
  </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/logs.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
@@ -31,7 +30,8 @@
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#newmods">Yeni Modüller</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programdaki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programlardaki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#documentation">Belgelendirme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -39,20 +39,10 @@
 <h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
   
   <dl>
-   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
-   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>'u milisaniye
-    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
-
-   <dt>Yüklenebilir MPM'ler</dt>
+   <dt>Çalışma anında yüklenebilen MPM'ler</dt>
    <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
     Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
 
-   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
-   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> artık her modül ve her
-    dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
-    seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e kadar
-    yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
-
    <dt>Event MPM</dt>
    <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
 
@@ -60,92 +50,126 @@
    <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
     destek iyileştirildi.</dd>
 
+   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> artık her modül ve her
+     dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
+     seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
+     kadar yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
+
    <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
-   <dd>&lt;<code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">If</a></code>&gt; bölümleri artık
-    HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code>,
+     ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#else">&lt;Else&gt;</a></code> bölümleri
+     artık HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
 
    <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
    <dd>Yeni ifade çözümleyici
      <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr</a></code>,
      <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
      <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code>,
-     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#if">&lt;If&gt;</a></code> ve
+     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> ve
      benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a href="expr.html">karmaşık durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
    </dd>
 
-   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
-   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
-    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
+   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code> milisaniye
+    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
 
    <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
-   <dd>Artık gerekmiyor ve kullanımı önerilmiyor.</dd>
+   <dd>Artık gerekmemekte ve kullanımı önerilmemektedir.</dd>
+
+   <dt>Yapılandırma geçersizleştirme</dt>
+   <dd>Yeni <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverridelist">AllowOverrideList</a></code>
+     yönergesi <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılabilen
+     yönergelerde daha ince ayarlara izin vermektedir.</dd>
+
+   <dt>Yapılandırma dosyası değişkenleri</dt>
+   <dd>Yapılandırmada değişkenler <code class="directive"><a href="./mod/core.html#define">Define</a></code> yönergesi ile tanımlanabilmekte, böylece aynı
+     değer yapılandırmada bir çok yerde kullanılıyorsa daha temiz bir
+     görünüm elde edilebilmektedir.</dd>
 
+   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
+   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
+    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
   </dl>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="newmods" id="newmods">Yeni Modüller</a></h2>
   
   <dl>
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
-   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
-    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></dt>
-   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></dt>
-   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code></dt>
-   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine <a href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_express.html">mod_proxy_express</a></code></dt>
-   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için devingen olarak yapılandırılmış tam
-    tersinir vekiller sağlar.</dd>
-
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></code></dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_scgi.html">mod_proxy_scgi</a></code></dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></dt>
-   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></dt>
-   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
-    yansısını sağlar.</dd>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_express.html">mod_proxy_express</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için devingen olarak yapılandırılmış tam
+    tersinir vekiller sağlar.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code></dt>
    <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
     sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
     konak adını değiştirir.</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></dt>
-   <dd>Alım istekleri için zaman aşımını ve asgari veri oranını
-    belirler.</dd>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_heartmonitor.html">mod_heartmonitor</a></code>,
+     <code class="module"><a href="./mod/mod_lbmethod_heartbeat.html">mod_lbmethod_heartbeat</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code> modülünün arka sunuculardaki
+    etkin bağlantı sayısı üzerindeki yük dengeleme kararlarına dayalı işlem
+    yapmasını sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
+    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
+    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code> modülünün geliştirilmiş hali olup
+    yanıt gövdesinin sed'in tüm gücü ile yeniden düzenlenebilmesini
+    sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_form.html">mod_auth_form</a></code></dt>
+   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamaya izin verir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_session.html">mod_session</a></code></dt>
+   <dd>Çerezleri ve veritabanı deposunu kullanarak istemciler için oturum
+    durumunun saklanmasını sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
+   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
+    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code></dt>
+   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine <a href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_log_debug.html">mod_log_debug</a></code></dt>
+   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
+    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></dt>
+   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></dt>
+   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></dt>
+   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></dt>
    <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
     Süzgeçleri sağlar.</dd>
 
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></dt>
+   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
+    yansısını sağlar.</dd>
+
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_slotmem_shm.html">mod_slotmem_shm</a></code></dt>
    <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
     olarak da bilinir).</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_log_debug.html">mod_log_debug</a></code></dt>
-   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
-    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
-
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></dt>
    <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
     i18n'i destekler.</dd>
-
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></dt>
-   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
-    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
-    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
-
   </dl>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -167,6 +191,9 @@
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>, sunucular arasında SSL Oturumu verisini
     memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>
 
+   <dd>RSA ve DSA'ya ek olarak EC anahtarları da artık desteklenmektedir.
+   </dd>
+
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dt>
 
    <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code> yönergesi bir
@@ -176,6 +203,9 @@
     geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
     başarım artışı sağlar.</dd>
 
+   <dd>Vekil istekleri için kullanılan kaynak adresi artık
+    yapılandırılabilmektedir.</dd>
+
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code></dt>
 
    <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
@@ -195,6 +225,10 @@
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></dt>
 
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> CACHE süzgeci, arabellekleme üzerinde daha
+    hassas denetim sağlamak için istenirse süzgeç zincirinin belli bir
+    noktasına yerleştirilebilmektedir.</dd>
+
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık HEAD isteklerini
     arabellekleyebiliyor.</dd>
 
@@ -231,16 +265,15 @@
    <dd>Gelişkin yetkilendirme kuralları artık <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesi ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> gibi
     ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>
 
-   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
-   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı artık
-    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
-    dökümleyebilmektedir.</dd>
-
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> bildik yeniden yazma senaryolarını
     basitleştirmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesine
     <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
     <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code> içinde
+    karmaşık mantıksal ifadeler kullanımını mümkün kılmaktadır.</dd>
+   <dd>llows to use SQL queries as SQL sorgularının <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> işlevleri olarak
+     kullanılması sağlanmıştır.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> kümelenmiş gruplara destek sağlar.
@@ -255,14 +288,18 @@
     hata ayıklama bilgisini günlüklemek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug</a></code> yönergesini
     içermektedir.</dd>
 
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı artık
+    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
+    dökümleyebilmektedir.</dd>
   </dl>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="programs" id="programs">Programdaki Gelişmeler</a></h2>
+<h2><a name="programs" id="programs">Programlardaki Gelişmeler</a></h2>
   
   <dl>
     <dt>fcgistarter</dt>
-    <dd>FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
+    <dd>Yeni FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
 
     <dt>htcacheclean</dt>
     <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
@@ -274,6 +311,38 @@
     <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
      sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
      sınırlanabilmektedir.</dd>
+
+    <dt>rotatelogs</dt>
+    <dd>Artık geçerli günlük dosyasına bir bağ oluşturulabiliyor.</dd>
+    <dd>Artık özel bir döndürme sonrası betiği çalıştırılabiliyor.</dd>
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="documentation" id="documentation">Belgelendirme</a></h2>
+  
+  <dl>
+    <dt>mod_rewrite</dt>
+    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> belgeleri, yeniden düzenlenerek,
+     genel kullanıma ve örneklere odaklı olarak ve diğer çözümlerin hangi
+     durumlarda daha uygun olduğu da gösterilerek hemen hemen tamamen
+     yeniden yazıldı. <a href="rewrite/">Yeniden Yazma Kılavuzu</a> artık
+     bir sayfa olmaktan çıkıp, çok daha ayrıntılı ve daha iyi düzenlenmiş
+     bir bölüm haline geldi.</dd>
+
+    <dt>mod_ssl</dt>
+    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> belgeleri, evvelki teknik ayrıntılara ek
+     olarak başlarken seviyesinde daha fazla örnekle büyük oranda
+     genişletildi.</dd>
+
+    <dt>Önbellek Kullanım Kılavuzu</dt>
+    <dd><a href="caching.html">Önbellek Kullanım Kılavuzu</a>
+     <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tarafından sağlanan RFC2616 HTTP/1.1
+     önbellekleme özellikleri arasıda daha iyi ayrım yapılabilmesi için ve
+     <a href="socache.html">socache</a> arayüzü ile sağlanan soysal
+     anahtar/değer önbelleklemesi yanında <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
+     gibi mekanizmalarla sağlanan özelleştirilebilir arabelleklemeyi de
+     kapsamak üzere yeniden yazıldı.</dd>
+
   </dl>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../tr/programs/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/programs/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm çalıştırılabilir programlar
    tanıtılmıştır.</p>
@@ -56,6 +55,9 @@
    <dt><code class="program"><a href="../programs/fcgistarter.html">fcgistarter</a></code></dt>
    <dd>Bir FastCGI programını çalıştırır.</dd>
 
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/firehose.html">firehose</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_firehose.html">mod_firehose</a></code>'daki itfaiye hortumunun katlarını açar...</dd>
+
    <dt><code class="program"><a href="../programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code></dt>
    <dd>Disk arabelleğini temizler.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta?rev=1310751&r1=1310750&r2=1310751&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta Sat Apr 7 12:36:52 2012
@@ -10,7 +10,7 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message