httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310750 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: howto/auth.xml.tr howto/public_html.xml.tr logs.xml.tr new_features_2_4.xml.tr programs/index.xml.tr
Date Sat, 07 Apr 2012 12:36:23 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Apr 7 12:36:22 2012
New Revision: 1310750

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310750&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1310750&r1=1310749&r2=1310750&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sat Apr 7 12:36:22 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 816418:1070891 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070891 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
@@ -31,9 +31,12 @@
 
  <summary>
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
-  Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
-  ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
- </summary>
+   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
+   ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
+
+  <p>Genel erişim denetimi için <a href="access.html">Erişim Denetimi
+   Nasıl</a> belgesine bakınız.</p>
+</summary>
 
  <section id="related"><title>İlgili modüller ve Yönergeler</title>
 
@@ -59,6 +62,7 @@
      <li><module>mod_authn_dbm</module></li>
      <li><module>mod_authn_file</module></li>
      <li><module>mod_authnz_ldap</module></li>
+     <li><module>mod_authn_socache</module></li>
     </ul>
    </li>
    <li>Yetkilendirme (bkz.
@@ -379,11 +383,13 @@
 
   <example>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <indent>
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider dbm<br />
   AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
   Require valid-user<br />
+ </indent>
   &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
@@ -403,12 +409,14 @@
 
   <example>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <indent>
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider file ldap<br />
   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
   AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg<br />
   Require valid-user<br />
+  </indent>
   &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
@@ -427,6 +435,7 @@
 
   <example>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  <indent>
   AuthName "Private"<br />
   AuthType Basic<br />
   AuthBasicProvider file<br />
@@ -435,6 +444,7 @@
   AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
   Require group GroupName<br />
   Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg<br />
+  </indent>
   &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
@@ -598,6 +608,16 @@
 
  </section>
 
+ <section id="socache"><title>Kimlik Doğrulama Arabelleği</title>
+  <p>Zaman zaman kimlik doğrulama ağınızda veya sağlayıcı(ları)nızda kabul
+  edilemez yükler oluşturur. Bu çoğunlukla <module>mod_authn_dbd</module>
+  (veya üçüncü parti/özel sağlayıcıların) kullanıcılarını etkiler. Bununla
+  ilgilenmek için httpd 2.3/2.4, kimlik bilgilerini arabelleklemek ve özgün
+  sağlayıcıların yüklerini azaltmak için yeni bir arabellekleme sağlayıcısı
+  olarak <module>mod_authn_socache</module> modülü ile gelmektedir.</p>
+  <p>Bu, bazı kullanıcılar için önemli bir başarım artışı sağlayabilir.</p>
+ </section>
+
  <section id="moreinformation"><title>Daha fazla bilgi</title>
   <p>Daha fazla bilgi için <module>mod_auth_basic</module> ve
   <module>mod_authz_host</module> modüllerinin belgelerine bakınız.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=1310750&r1=1310749&r2=1310750&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Sat Apr 7 12:36:22 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 791344:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1310750&r1=1310749&r2=1310750&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Apr 7 12:36:22 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 807930:1300924 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1300924 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -37,10 +37,36 @@
    yorumlayacağınızdan bahsedilecektir.</p>
  </summary>
 
+  <section id="overview">
+  <title>Giriş</title>
+
+ <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_log_config</module>
+    <module>mod_log_forensic</module>
+    <module>mod_logio</module>
+    <module>mod_cgi</module>
+   </modulelist>
+ </related>
+
+ <p>Apache HTTP Sunucusu, isteğin ilk alınışından itibaren, URL eşleme
+  işlemleri, bağlantının son çözümlemesi ve bu işlemler sırasına ortaya çıkan
+  hatalar da dahil olmak üzere sunucunuzda meydana gelen herşeyi günlüklemek
+  için çok çeşitli mekanizmalar içerir. Buna ek olarak, günlükleme
+  yetenekleri sağlayan üçüncü parti modüller de kullanılabilir veya mevcut
+  günlük dosyalarına girdiler enjekte edilebilir. Ayrıca, CGI programları,
+  PHP betikleri ve benzerleri sunucu hata günlüğüne kendi iletilerini
+  gönderebilirler.</p>
+
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun standart parçası olan günlükleme
+  modülleri hakkında bilgi verilecektir.</p>
+
+ </section>
+
  <section id="security">
   <title>Güvenlik Uyarısı</title>
 
-  <p>Apache’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin sunucuyu
+  <p>Apache httpd’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin
sunucuyu
    başlatan kullanıcı kimliğine (bu genellikle root olur) erişim
    kazanabileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılabilir. Sonuçlarının
    neler olacağını kestiremiyorsanız günlüklerin yazıldığı dizinde <em>hiç
@@ -57,8 +83,12 @@
  <section id="errorlog">
   <title>Hata Günlüğü</title>
   <related>
+   <modulelist>
+    <module>core</module>
+   </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="core">ErrorLog</directive>
+    <directive module="core">ErrorLogFormat</directive>
     <directive module="core">LogLevel</directive>
    </directivelist>
   </related>
@@ -77,24 +107,23 @@
    hataları <code>syslog</code>’a veya <a href="#piped">borulamak
suretiyle
    bir programa</a> aktarması da mümkündür.</p>
 
-  <p>Hata günlüğünün biçemi anlaşılır olup içeriği kısmen serbestçe
-   belirlenir. Çoğu hata günlüğü girdisinde bulunan belli başlı bilgiler
-   vardır. Örnek tipik bir hata iletisi içermektedir:</p>
+  <p>Hata günlüğünün biçemi <directive module="core"
+   >ErrorLogFormat</directive> yönergesi ile belirlenir. Bu yönergeyi
+   kullanarak günlüklenen değerleri özelleştirebilirsiniz. Bir biçem
+   belirtmezseniz öntanımlı biçem kullanılır. Örnek tipik bir hata iletisi
+   içermektedir:</p>
 
   <example>
-   [Wed Oct 11 14:32:52 2000] [error] [client 127.0.0.1]
-   client denied by server configuration:
-   /export/home/live/ap/htdocs/test
+  [Fri Sep 09 10:42:29.902022 2011] [core:error] [pid 35708:tid 4328636416]
+  [client 72.15.99.187] Dosya yok: /usr/local/apache2/htdocs/favicon.ico
   </example>
 
   <p>Günlük girdisinin ilk öğesi iletinin yazıldığı tarih ve saatten oluşur.
-   İkinci öğe raporlanan bilginin önem derecesini belirtir. Hata günlüğüne
-   gönderilecek hata türlerinin önem seviyesini belirlemek için <directive
-   module="core">LogLevel</directive> yönergesi kullanılır. Üçüncü öğe
-   hatanın üretilmesine sebep olan istemcinin IP adresini içerir. Kalanı
-   iletinin kendisidir (duruma bakılırsa sunucu istemci erişimini reddetmek
-   üzere yapılandırılmış). Sunucu istenen belgenin (belge yolunu değil)
-   dosya sistemindeki yolunu raporlamıştır.</p>
+   İkincisi iletiyi üreten modülün ismi (bu durumda: core) ile raporlanan
+   bilginin önem derecesini belirtir. Bunu varsa sürecin kimliği ve yine
+   varsa evre kimliği izler. Sonraki öğe hatanın üretilmesine sebep olan
+   istemcinin IP adresini içerir. Kalanı iletinin kendisidir (duruma
+   bakılırsa bir dosyaya yapılan istek yerine getirilememiş).</p>
 
   <p>Hata günlüğünde görünebilecek ileti çeşitliliği oldukça fazladır.
Çoğu
    yukarıdaki örneğin benzeridir. Hata günlüğü ayrıca, CGI betiklerinin
@@ -102,13 +131,11 @@
    hataya (<code>stderr</code>) yazılan her türlü bilgi doğrudan hata
    günlüğüne kopyalanır.</p>
 
-  <p>Hata günlüğünü bilgi ekleyerek veya kaldırarak kişiselleştirmek
-   mümkündür. Bununla birlikte, hata günlüğü girdilerinin ilgili olduğu
-   isteklerin <a href="#accesslog">erişim günlüğünde</a> de girdileri
-   vardır. Örneğin, yukarıdaki girdi, erişim günlüğünde 403 durum kodlu bir
-   girdiyle ilgilidir. Erişim günlüğünü de kişiselleştirmek mümkün
-   olduğundan hata durumlarında bu günlük dosyasını da kullanarak daha
-   fazla bilgi sağlayabilirsiniz.</p>
+  <p>Hata günlüğüne ve erişim günlüğüne <code>%L</code> dizgeciği
konularak
+   erişim günlüğündeki girdi ile hata günlüğündeki girdiyi ilişkilendirecek
+   bir günlük girdisi kimliği oluşturulabilir.
+   <module>mod_unique_id</module> yüklüyse günlük girdisi kimliği olarak
+   onun eşsiz istek kimliği de kullanılır.</p>
 
   <p>Sunucuyu denerken olası sorunlara karşı hata günlüğünü sürekli
    izlemelisiniz. Unix sistemlerinde bunu şöyle bir komutla
@@ -119,6 +146,34 @@
   </example>
  </section>
 
+ <section id="permodule">
+  <title>Modüllere göre günlükleme</title>
+
+  <p><directive module="core">LogLevel</directive> yönergesi, günlük
+   iletisinin üretilmesine sebep olan modüle bağlı bir önem seviyesi
+   belirleyebilmenizi sağlar. Bu yolla sorun yaşadığınız modülle ilgili
+   günlük musluklarını sonuna kadar açabiliri ek olarak ilgilendiğiniz diğer
+   modüllerle ilgili ayrıntıları da edinebilirsiniz. Özellikle
+   <module>mod_proxy</module> veya <module>mod_rewrite</module>
gibi
+   modüllerde yapılmak isteneni denerken neler olup bittiğini ayrıntılarıyla
+   bilmek istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.</p>
+
+  <p>Bunu <directive>LogLevel</directive> yönergesinde modülün ismini
+   belirterek yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+  LogLevel info rewrite:trace5
+  </example>
+
+  <p>Bu satırla ana <directive>LogLevel</directive> info'ya ayarlanırken
+   <module>mod_rewrite</module> için musluk <code>trace5</code>
seviyesine
+   kadar açılmaktadır.</p>
+
+  <note>Bu yönerge, Apache HTTP Sunucusunun evvelki sürümlerinde mevcut olan
+   <code>RewriteLog</code> gibi günlükleme modüllerinin yerini almıştır.
+  </note>
+ </section>
+
  <section id="accesslog">
   <title>Erişim Günlüğü</title>
 
@@ -230,7 +285,7 @@
      üzerinde <code>identd</code> tarafından belirlenen istemcinin RFC
      1413 kimliğidir. Bu bilgi oldukça güvenilmezdir ve sıkıca denetlenen
      iç ağlar haricinde hemen hemen asla kullanılmamalıdır. Apache,
-     <directive module="core">IdentityCheck</directive> yönergesine
+     <directive module="mod_ident">IdentityCheck</directive> yönergesine
      <code>On</code> değeri atanmış olmadıkça bu bilgiyi saptamaya
      uğraşmaz.</dd>
 
@@ -259,11 +314,14 @@
       saniye = 2 hane<br />
       dilim  = (`+' | `-') 4 hane</code>
      </p>
-     Günlük biçem dizgesinde zaman gösterim biçemini
+     <p>Günlük biçem dizgesinde zaman gösterim biçemini
      <code>%{<em>biçem</em>}t</code> şeklinde belirtmek de
mümkündür.
      Buradaki <code><em>biçem</em></code> dizgesi, stardart
C
      kütüphanesindeki <code>strftime(3)</code> işlevi için tanımlanmış
-     biçem belirteçleriyle oluşturulabilir.
+     biçem belirteçleriyle veya desteklenen özel belirteçlerle
+     oluşturulabilir. Ayrıntılı bilgi için <module>mod_log_config</module>
+     <a href="mod/mod_log_config.html#formats">biçem dizgelerine</a>
+     bakın.</p>
     </dd>
 
     <dt><code>"GET /apache_pb.gif HTTP/1.0"</code>
@@ -403,7 +461,37 @@
     CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
    </example>
 
-   <p>Şarta bağlı günlük kaydının çok esnek ve güçlü olabileceğini
+   <p>Bir arabellkleme senaryosuna arabelleğin verimli kullanılıp
+    kullanılmadığını bilmek isteyelim. Bu basitçe şöyle yapılabilir:</p>
+
+   <example>
+    SetEnv CACHE_MISS 1<br />
+    LogFormat "%h %l %u %t "%r " %>s %b %{CACHE_MISS}e" common-cache<br />
+    CustomLog logs/access_log common-cache
+   </example>
+
+   <p><module>mod_cache</module> önce <module>mod_env</module>
modülünü
+    çalıştıracak ve başarılı olunduğu takdirde içeriği onsuz teslim
+    edecektir. Bu durumda arabellek kaybı <code>1</code> olarak
+    günlüklenirken arabellek sunumu <code>-</code> olarak
+    günlüklenecektir.</p>
+
+   <p><code>env=</code> sözdizimine ek olarak, <directive
+    module="mod_log_config">LogFormat</directive> HTTP yanıt kodudaki koşul
+    değerlerini günlüklemeyi de destekler:</p>
+
+   <example>
+   LogFormat "%400,501{User-agent}i" browserlog<br />
+   LogFormat "%!200,304,302{Referer}i" refererlog
+   </example>
+
+   <p>Bu örnekte, HTTP durum kodu 400 veya 501 ise <code>User-agent</code>
+    başlığı günlüklenecektir. Aksi takdirde, günlüğe bir "-" yazılacaktır.
+    Benzer şekilde ikinci örnekte, HTTP durum kodu 200, 204 veya 302
+    <strong>değilse</strong> (durum kodlarının öncesindeki "!" imine
+    dikkat) <code>Referer</code> başlığı günlüklenecektir.</p>
+
+   <p>Koşulaa bağlı günlük kaydının çok esnek ve güçlü olabileceğini
     göstermiş olsak da günlük içeriğini denetlemenin tek yolu bu değildir.
     Günlük dosyaları sunucu etkinliğini eksiksiz olarak kaydedebildikleri
     takdirde daha yararlı olurlar. Günlük dosyalarını sonradan işleme tabi
@@ -418,7 +506,7 @@
   <p>Yükü ağır sunucularda günlük dosyalarına kaydedilen bilginin miktarı
    çok büyük boyutlara ulaşabilir. 10.000 istek içeren bir erişim günlüğü
    yaklaşık 1MB yer kaplar. Etkin günlük dosyasını belirli aralıklarla
-   değiştirmek veya silmek gerekebilir. Apache çalışırken dosyayı sürekli
+   değiştirmek veya silmek gerekebilir. Apache httpd çalışırken dosyayı sürekli
    açık tuttuğu ve yazdığı için bu işlem sunucu çalışırken yapılamaz. Bu
    bakımdan, günlük dosyası değiştirildikten veya silindikten sonra yeni
    dosyanın açılması için <a href="stopping.html">sunucunun yeniden
@@ -455,10 +543,10 @@
    derecede arttırır. Günlükler boruya yazılmak istenirse dosya ismini boru
    karakteriyle ("<code>|</code>") değiştirip ardına günlük girdilerini
    standart girdisinden kabul edecek programın ismini eklemek yeterlidir.
-   Apache sunucusu başlatıldığı zaman borulu günlük işlemini de
+   Apache httpd başlatıldığı zaman borulu günlük işlemini de
    başlatacaktır. Eğer sunucu çalışırken günlükleri kabul eden süreç
-   çökerse Apache bu programı yeniden başlatır. (Bu son özelliği sebebiyle
-   bu tekniğe “güvenilir borulu günlükleme” adını veriyoruz.)</p>
+   çökerse Apache httpd bu programı yeniden başlatır. (Bu son özelliği
+   sebebiyle bu tekniğe “güvenilir borulu günlükleme” adını veriyoruz.)</p>
 
   <p>Borulu günlük süreçleri ana Apache httpd süreci tarafından başlatılır
    ve bu süreçler ana Apache httpd sürecinin kullanıcı kimliğini miras
@@ -489,6 +577,25 @@
   <p>Borulu günlükler de şarta bağlı günlükleme kadar güçlü olmakla beraber
    çevrimdışı ardıl işlemler gibi daha basit çözümler için
    kullanılmamalıdır.</p>
+
+  <p>Öntanımlı olarak borulu günlük süreci bir kabuk kullanmadan
+   çalıştırılır. Kabuk kullanarak (genelde <code>/bin/sh -c</code> ile)
+   yapılmak istenirse "<code>|</code>" yerine "<code>|$</code>"
+   kullanılır:</p>
+
+  <example>
+   # Kabu kullanarak "rotatelogs" çalıştırmak<br />
+   CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotatelogs
+   /var/log/access_log 86400" common
+  </example>
+
+  <p>Bu, Apache 2.2 için öntanımlı davranıştı. Kabuk özelliklerine bağlı
+   olarak, yeniden başlatma sırasındaki sinyal işleme sorunları ve günlük
+   borulama uygulamasının yaşam süresi için ek bir kabuk süreci ile
+   sonuçlanabilir. Apache 2.2 ile uyumluluk açısından "<code>||</code>"
+   gösterimi de desteklenmekte olup "<code>|</code>" kullanımına
+   eşdeğerdir.</p>
+
  </section>
 
  <section id="virtualhost">
@@ -541,16 +648,16 @@
   <related>
    <modulelist>
     <module>mod_logio</module>
+    <module>mod_log_config</module>
     <module>mod_log_forensic</module>
     <module>mod_cgi</module>
-    <module>mod_rewrite</module>
    </modulelist>
+
    <directivelist>
     <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+    <directive module="mod_log_config">BufferedLogs</directive>
     <directive module="mod_log_forensic">ForensicLog</directive>
     <directive module="mpm_common">PidFile</directive>
-    <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive>
-    <directive module="mod_rewrite">RewriteLogLevel</directive>
     <directive module="mod_cgi">ScriptLog</directive>
     <directive module="mod_cgi">ScriptLogBuffer</directive>
     <directive module="mod_cgi">ScriptLogLength</directive>
@@ -601,17 +708,5 @@
     asıl sunucuya uygulanmamalıdır. <a href="mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a>
     belgesinde daha fazla bilgi bulunabilir.</p>
   </section>
-
-  <section id="rewritelog">
-   <title>Yeniden Yazım Günlüğü</title>
-
-   <p>Güçlü ve karmaşık <a href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a>
-    özellikleri kullanılırken, hata ayıklamaya yardımcı olmak için
-    <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive> yönergesini
-    kullanmak gerekebilir. Yönerge, günlük dosyasında yeniden yazım
-    motorunun istekleri nasıl dönüştürdüğüyle ilgili ayrıntılı bir döküm
-    üretir. Ayrıntı seviyesi <directive module="mod_rewrite"
-    >RewriteLogLevel</directive> yönergesi ile belirlenir.</p>
-  </section>
  </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr?rev=1310750&r1=1310749&r2=1310750&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] Sat Apr 7 12:36:22 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1205555:1291834 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1291834 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -38,20 +38,10 @@
  <section id="core">
   <title>Çekirdekteki Gelişmeler</title>
   <dl>
-   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
-   <dd><directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>'u milisaniye
-    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
-
-   <dt>Yüklenebilir MPM'ler</dt>
+   <dt>Çalışma anında yüklenebilen MPM'ler</dt>
    <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
     Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
 
-   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
-   <dd><directive module="core">LogLevel</directive> artık her modül
ve her
-    dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
-    seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
kadar
-    yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
-
    <dt>Event MPM</dt>
    <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
 
@@ -59,94 +49,129 @@
    <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
     destek iyileştirildi.</dd>
 
+   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
+   <dd><directive module="core">LogLevel</directive> artık her modül
ve her
+     dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
+     seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
+     kadar yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
+
    <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
-   <dd>&lt;<directive module="core">If</directive>&gt; bölümleri
artık
-    HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
+   <dd><directive module="core" type="section">If</directive>,
+     <directive module="core" type="section">ElseIf</directive>,
+     ve <directive module="core" type="section">Else</directive> bölümleri
+     artık HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
 
    <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
    <dd>Yeni ifade çözümleyici
      <directive module="mod_setenvif">SetEnvIfExpr</directive>,
      <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>,
      <directive module="mod_headers">Header</directive>,
-     <directive module="mod_headers" type="section">If</directive> ve
+     <directive module="core" type="section">If</directive> ve
      benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a
      href="expr.html">karmaşık durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
    </dd>
 
-   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
-   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
-    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
+   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
+   <dd><directive module="core">KeepAliveTimeout</directive> milisaniye
+    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
 
    <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
-   <dd>Artık gerekmiyor ve kullanımı önerilmiyor.</dd>
+   <dd>Artık gerekmemekte ve kullanımı önerilmemektedir.</dd>
+
+   <dt>Yapılandırma geçersizleştirme</dt>
+   <dd>Yeni <directive module="core">AllowOverrideList</directive>
+     yönergesi <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılabilen
+     yönergelerde daha ince ayarlara izin vermektedir.</dd>
+
+   <dt>Yapılandırma dosyası değişkenleri</dt>
+   <dd>Yapılandırmada değişkenler <directive module="core"
+     >Define</directive> yönergesi ile tanımlanabilmekte, böylece aynı
+     değer yapılandırmada bir çok yerde kullanılıyorsa daha temiz bir
+     görünüm elde edilebilmektedir.</dd>
 
+   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
+   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
+    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
   </dl>
  </section>
 
  <section id="newmods">
   <title>Yeni Modüller</title>
   <dl>
+   <dt><module>mod_proxy_fcgi</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_scgi</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_express</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için devingen olarak yapılandırılmış
tam
+    tersinir vekiller sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_remoteip</module></dt>
+   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
+    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
+    konak adını değiştirir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_heartmonitor</module>,
+     <module>mod_lbmethod_heartbeat</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy_balancer</module> modülünün arka sunuculardaki
+    etkin bağlantı sayısı üzerindeki yük dengeleme kararlarına dayalı işlem
+    yapmasını sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_html</module></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
+    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
+    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_sed</module></dt>
+   <dd><module>mod_substitute</module> modülünün geliştirilmiş
hali olup
+    yanıt gövdesinin sed'in tüm gücü ile yeniden düzenlenebilmesini
+    sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_auth_form</module></dt>
+   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamaya izin verir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_session</module></dt>
+   <dd>Çerezleri ve veritabanı deposunu kullanarak istemciler için oturum
+    durumunun saklanmasını sağlar.</dd>
+
    <dt><module>mod_allowmethods</module></dt>
    <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
     yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
 
-   <dt><module>mod_buffer</module></dt>
-   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
-
-   <dt><module>mod_data</module></dt>
-   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
-
    <dt><module>mod_lua</module></dt>
    <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine
<a
     href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
 
-   <dt><module>mod_proxy_express</module></dt>
-   <dd><module>mod_proxy</module> için devingen olarak yapılandırılmış
tam
-    tersinir vekiller sağlar.</dd>
+   <dt><module>mod_log_debug</module></dt>
+   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
+    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
 
-   <dt><module>mod_proxy_fcgi</module></dt>
-   <dd><module>mod_proxy</module> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+   <dt><module>mod_buffer</module></dt>
+   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
 
-   <dt><module>mod_proxy_scgi</module></dt>
-   <dd><module>mod_proxy</module> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+   <dt><module>mod_data</module></dt>
+   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
 
    <dt><module>mod_ratelimit</module></dt>
    <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
 
-   <dt><module>mod_reflector</module></dt>
-   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
-    yansısını sağlar.</dd>
-
-   <dt><module>mod_remoteip</module></dt>
-   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
-    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
-    konak adını değiştirir.</dd>
-
-   <dt><module>mod_reqtimeout</module></dt>
-   <dd>Alım istekleri için zaman aşımını ve asgari veri oranını
-    belirler.</dd>
-
    <dt><module>mod_request</module></dt>
    <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
     Süzgeçleri sağlar.</dd>
 
+   <dt><module>mod_reflector</module></dt>
+   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
+    yansısını sağlar.</dd>
+
    <dt><module>mod_slotmem_shm</module></dt>
    <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
     olarak da bilinir).</dd>
 
-   <dt><module>mod_log_debug</module></dt>
-   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
-    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
-
    <dt><module>mod_xml2enc</module></dt>
    <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
     i18n'i destekler.</dd>
-
-   <dt><module>mod_proxy_html</module></dt>
-   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
-    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
-    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
-
   </dl>
  </section>
 
@@ -168,6 +193,9 @@
    <dd><module>mod_ssl</module>, sunucular arasında SSL Oturumu verisini
     memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>
 
+   <dd>RSA ve DSA'ya ek olarak EC anahtarları da artık desteklenmektedir.
+   </dd>
+
    <dt><module>mod_proxy</module></dt>
 
    <dd><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> yönergesi
bir
@@ -177,6 +205,9 @@
     geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
     başarım artışı sağlar.</dd>
 
+   <dd>Vekil istekleri için kullanılan kaynak adresi artık
+    yapılandırılabilmektedir.</dd>
+
    <dt><module>mod_proxy_balancer</module></dt>
 
    <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
@@ -196,6 +227,10 @@
 
    <dt><module>mod_cache</module></dt>
 
+   <dd><module>mod_cache</module> CACHE süzgeci, arabellekleme üzerinde
daha
+    hassas denetim sağlamak için istenirse süzgeç zincirinin belli bir
+    noktasına yerleştirilebilmektedir.</dd>
+
    <dd><module>mod_cache</module> artık HEAD isteklerini
     arabellekleyebiliyor.</dd>
 
@@ -235,17 +270,17 @@
     module="mod_authz_core" type="section">RequireAll</directive> gibi
     ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>
 
-   <dt><module>mod_info</module></dt>
-   <dd><module>mod_info</module> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı
artık
-    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
-    dökümleyebilmektedir.</dd>
-
    <dt><module>mod_rewrite</module></dt>
    <dd><module>mod_rewrite</module> bildik yeniden yazma senaryolarını
     basitleştirmek için <directive
     module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesine
     <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
     <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
+   <dd><directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive> içinde
+    karmaşık mantıksal ifadeler kullanımını mümkün kılmaktadır.</dd>
+   <dd>llows to use SQL queries as SQL sorgularının <directive
+     module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> işlevleri olarak
+     kullanılması sağlanmıştır.</dd>
 
    <dt><module>mod_ldap</module>, <module>mod_authnz_ldap</module></dt>
    <dd><module>mod_authnz_ldap</module> kümelenmiş gruplara destek
sağlar.
@@ -261,14 +296,18 @@
     module="mod_ldap">LDAPLibraryDebug</directive> yönergesini
     içermektedir.</dd>
 
+   <dt><module>mod_info</module></dt>
+   <dd><module>mod_info</module> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı
artık
+    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
+    dökümleyebilmektedir.</dd>
   </dl>
  </section>
 
  <section id="programs">
-  <title>Programdaki Gelişmeler</title>
+  <title>Programlardaki Gelişmeler</title>
   <dl>
     <dt>fcgistarter</dt>
-    <dd>FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
+    <dd>Yeni FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
 
     <dt>htcacheclean</dt>
     <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
@@ -280,6 +319,38 @@
     <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
      sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
      sınırlanabilmektedir.</dd>
+
+    <dt>rotatelogs</dt>
+    <dd>Artık geçerli günlük dosyasına bir bağ oluşturulabiliyor.</dd>
+    <dd>Artık özel bir döndürme sonrası betiği çalıştırılabiliyor.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="documentation">
+  <title>Belgelendirme</title>
+  <dl>
+    <dt>mod_rewrite</dt>
+    <dd><module>mod_rewrite</module> belgeleri, yeniden düzenlenerek,
+     genel kullanıma ve örneklere odaklı olarak ve diğer çözümlerin hangi
+     durumlarda daha uygun olduğu da gösterilerek hemen hemen tamamen
+     yeniden yazıldı. <a href="rewrite/">Yeniden Yazma Kılavuzu</a> artık
+     bir sayfa olmaktan çıkıp, çok daha ayrıntılı ve daha iyi düzenlenmiş
+     bir bölüm haline geldi.</dd>
+
+    <dt>mod_ssl</dt>
+    <dd><module>mod_ssl</module> belgeleri, evvelki teknik ayrıntılara
ek
+     olarak başlarken seviyesinde daha fazla örnekle büyük oranda
+     genişletildi.</dd>
+
+    <dt>Önbellek Kullanım Kılavuzu</dt>
+    <dd><a href="caching.html">Önbellek Kullanım Kılavuzu</a>
+     <module>mod_cache</module> tarafından sağlanan RFC2616 HTTP/1.1
+     önbellekleme özellikleri arasıda daha iyi ayrım yapılabilmesi için ve
+     <a href="socache.html">socache</a> arayüzü ile sağlanan soysal
+     anahtar/değer önbelleklemesi yanında <module>mod_file_cache</module>
+     gibi mekanizmalarla sağlanan özelleştirilebilir arabelleklemeyi de
+     kapsamak üzere yeniden yazıldı.</dd>
+
   </dl>
  </section>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr?rev=1310750&r1=1310749&r2=1310750&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] Sat Apr 7 12:36:22 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669736:1215525 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1215525 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -59,6 +59,9 @@
    <dt><program>fcgistarter</program></dt>
    <dd>Bir FastCGI programını çalıştırır.</dd>
 
+   <dt><program>firehose</program></dt>
+   <dd><module>mod_firehose</module>'daki itfaiye hortumunun katlarını
açar...</dd>
+
    <dt><program>htcacheclean</program></dt>
    <dd>Disk arabelleğini temizler.</dd>
 Mime
View raw message