httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310505 [1/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ rewrite/
Date Fri, 06 Apr 2012 17:51:14 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Apr 6 17:51:13 2012
New Revision: 1310505

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310505&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/expr.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -25,174 +25,179 @@
 <a href="./ko/custom-error.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/custom-error.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Apache, bazı sorunlara ve hatalara karşılık vereceği yanıtların
-   yapılandırabilmesini mümkün kılan ek bir işlevselliğe sahiptir.</p>
 
-  <p>Site yöneticisi tarafından kişiselleştirilebilen bu tür yanıtlar,
-   sunucu belli hatalar veya sorunlarla karşılaştığında etkin kılınmak
-   üzere tanımlanabilir.</p>
-
-  <p>Bir betik bir hata nedeniyle bir "500 Server Error" yanıtının
-   verilmesine sebep olursa bu yanıt yerine başka bir adrese
-   yönlendirilerek (dahili veya harici) veya doğrudan daha dostça bir
-   metin sunulabilir.</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu 4xx veya 5xx HTTP durum kodları ile ilgili
+   olaylarda soysal hata yanıtları üretse de bu yanıtlar site
+   kullanıcılarına aşırı sade, bilgi vermez ve hatta korkutucu gelebilir.
+   Daha dostça yazılmış, İngilizce değil de kendi dilinizde ve belki
+   sayfalarınızın yerleşimine uygun daha hoş satırlarda özel hata yanıtları
+   üretmek isteyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Kişiselleştirilmiş hata yanıtları, bir hata durumuna göre tasarlanmış
+   herhangi bir HTTP durum kodu (yani 4xx ve 5xx kodlarından biri) için
+   tanımlanabilir.</p>
+
+  <p>Ek olarak bir değer kümesi de sağlanmıştır. Böylece hata belgeleri, <a
href="howto/ssi.html">Sunucu taraflı İçerik Yerleştirme</a> kullanılarak
+   bu değişkenlerin değerlerine göre özelleştirilebilir. İsterseniz bunun
+   yerine bir CGI programı veya devingen bir eylemci (PHP, mod_perl, vs.)
+   kullanarak da bu değişkenlerin değerlerine göre hata sayfalarınızı
+   üretebilirsiniz.</p>
+
  </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#behavior">Davranış</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configuration">Yapılandırma</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#custom">Özel Hata
Yanıtları ve Yönlendirme</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#configuration">Yapılandırma</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#variables">Kullanılabilen
Değişkenler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#custom">Özel Hata
Yanıtları</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#multi-lang">Çok Dilli
Özel Hata Belgeleri</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="behavior" id="behavior">Davranış</a></h2>
-  
-
-  <h3>Eski Davranış</h3>
-   
-
-   <p>NCSA httpd 1.3, çoğunlukla kullanıcıya anlamsız gelen ve sebebiyle
-    kavramsal bir bağ kurulamayan günlük kayıtları üreten, can sıkıcı
-    bazı hata/sorun yanıtları döndürürdü.</p>
-  
-
-  <h3>Yeni Davranış</h3>
-   
-
-   <p>Sunucudan NCSA kodlu iletiler yerine</p>
-
-   <ul>
-    <li>başka bir metin göstermesi,</li>
-
-    <li>istemciyi başka bir yerel adrese yönlendirmesi veya</li>
-
-    <li>istemciyi bir harici adrese yönlendirmesi</li>
-   </ul>
-
-   <p>istenebilir. Başka bir adrese yönlendirme, hata veya sorunu daha iyi
-    açıklamakta kullanılabilecek bazı bilgilerin aktarılması şartıyla
-    oldukça kullanışlı olabilir.</p>
-
-   <p>Apache, buna olanak vermek için CGI benzeri yeni ortam değişkenleri
-    tanımlamıştır:</p>
-
-   <div class="example"><p><code>
-    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/x-xbitmap,
-      image/jpeg<br />
-    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/1.1b2 (X11; I; HP-UX A.09.05
-      9000/712)<br />
-    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/etc<br />
-    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
-    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
-    REDIRECT_REMOTE_HOST=ooh.ahhh.dom<br />
-    REDIRECT_SERVER_NAME=batti.balik.yan.gider.edu<br />
-    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
-    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/0.8.15<br />
-    REDIRECT_URL=/cgi-bin/hatalar.pl
-   </code></p></div>
-
-   <p><code>REDIRECT_</code> önekine dikkat edin.</p>
-
-   <p>Yeni adrese (hedefin bir CGI betiği veya SSI sayfası olduğu
-    kabulüyle) en azından <code>REDIRECT_URL</code> ve
-    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> değişkenleri aktarılır. Diğer
-    değişkenler ise sadece hata veya sorunun öncesinde mevcut oldukları
-    takdirde aktarılacaklardır. Eğer <em>harici</em> yönlendirmeyi
-    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
yönergesi
-    üzerinden yapıyorsanız bunlara <strong>None</strong> değeri
-    atanacaktır. (Yönlendirme adresi <code>http:</code> ile başlıyorsa
-    adres aynı sunucuya ait olsa bile bu bir harici yönlendirme olarak
-    ele alınır.)</p>
-  
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
 <h2><a name="configuration" id="configuration">Yapılandırma</a></h2>
-  
-
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
yönergesinin
-   <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılması sadece <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesine
<code>FileInfo</code>
-   atanmışsa mümkündür.</p>
 
-  <p>Bazı örnekler:</p>
+  <p>Kişiselleştirilmiş hata belgeleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
yönergesi kullanılarak yapılandırılabilir. Bu
+   yönerge küresel bağlamda olabileceği gibi sanal konak ve dizin
+   bağlamlarında da kullanılabilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code>
yönergesine <code>FileInfo</code>
+   atanarak <code>.htaccess</code> dosyalarında da kullanılabilir.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma <br />
    ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi." <br />
-   ErrorDocument 500 http://xxx/ <br />
+   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma<br />
+   ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html<br />
    ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html <br />
    ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
   </code></p></div>
 
-  <p>Burada sözdizimi şöyledir:</p>
+  <p><code>ErrorDocument</code> yönergesinin sözdizimi:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
   </code></p></div>
 
-  <p><code><em>eylem</em></code> şunlardan biri olabilir:</p>
+  <p><var>eylem</var> şunlardan biri olabilir:</p>
 
-  <ul>
-   <li>Gösterilecek metin. Metin tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
+  <ol>
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres (<var>eylem</var>
bir "/" ile
+    başlıyorsa).</li>
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres (<var>eylem</var>
geçerli bir
+    URL ise).</li>
+   <li>Gösterilecek metin (yukardakilerin hiçbiri yoksa). Birden fazla
+    sözcük içeriyorsa tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
+  </ol>
+
+  <p>Yerel bir adrese yönlendirme yapılırken ek ortam değişkenleri de
+   atanarak yanıt daha da özelleştirilebilir. Bunlar harici URL'lere
+   gönderilmez.</p>
 
-   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres.</li>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="variables" id="variables">Kullanılabilen Değişkenler</a></h2>
+
+   <p>Hata durumunu açıklayacak veya hata günlüğüne daha açıkça
+    kaydedilebilecek bazı bilgilerin aktarılması koşuluyla, başka bir
+    adrese yönlendirme kullanışlı olabilir</p>
+
+   <p>Hata yönlendirmesi yapılırken bunu sağlamak için ek ortam değişkenleri
+    tanımlanır. Bu değişkenlerin isimleri, özgün istekle sağlanan
+    başlık isimlerinin önüne 'REDIRECT_' dizgesi getirilerek üretilir.
+    Böylece özgün istek bağlamından hata belgesi üretilebilir.</p>
 
-   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres.</li>
-  </ul>
+   <p>Örneğin, aşağıdaki gibi, daha yararlı olacak ek ortam değişkenleri
+    alabilirsiniz.</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/jpeg, image/png<br />
+    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 Fedora/3.5.8-1.fc12 Firefox/3.5.8<br />
+    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/sbin<br />
+    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
+    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
+    REDIRECT_REMOTE_HOST=client.example.com<br />
+    REDIRECT_SERVER_NAME=www.example.edu<br />
+    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
+    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/2.2.15<br />
+    REDIRECT_URL=/cgi-bin/buggy.pl
+   </code></p></div>
+
+   <p><code>REDIRECT_</code> ortam değişkenleri, yönlendirme öncesi
varolan
+    ortam değişkenlerinden üretilir. Bunlar önlerine <code>REDIRECT_</code>
+    getirilerek yeniden isimlendirilir. Örneğin,
+    <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
+    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir.</p>
+
+   <p><code>REDIRECT_URL</code>, <code>REDIRECT_STATUS</code>
ve
+    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> mutlaka atanır. Diğer başlıklarla
+    ilgili olanlar ise hata durumu öncesinde mevcut oldukları takdirde
+    üretilirler.</p>
+
+   <p>Eğer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
hedefi bir
+    <em>harici</em> yönlendirme ise bunların <strong>hiçbiri</strong>
+    üretilmez (sunucunun bulunduğu konağı hedeflese bile <code>http:</code>
+    ile başlayan herşey harici yönlendirme sayılır).</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="custom" id="custom">Özel Hata Yanıtları ve Yönlendirme</a></h2>
-  
+<h2><a name="custom" id="custom">Özel Hata Yanıtları</a></h2>
 
-  <p>Apache’nin yönlendirme ile ilgili davranışı bir CGI betiği veya SSI
-   sayfası sözkonusu olduğunda bazı ek ortam değişkenleri ile
-   yapılandırılabilir.</p>
-
-  <h3>Eski Davranış</h3>
-   
-
-   <p>Yönlendirme yapılan betikte standart CGI değişkenleri kullanılırdı.
-    Yönlendirmenin kaynağı ile ilgili bir belirtiye rastlanmazdı.</p>
-  
-
-  <h3>Yeni Davranış</h3>
-   
-
-   <p>Yönlendirme yapılan betikte kullanılmak üzere özel olarak
-    tanımlanmış ortam değişkenleri vardır. Her değişkenin ismi
-    <code>REDIRECT_</code> ile başlar. <code>REDIRECT_</code>
ortam
-    değişkenleri, yönlendirme öncesinde tanımlanmış CGI ortam
-    değişkenlerinin isimlerinin başına <code>REDIRECT_</code> öneki
-    getirilerek oluşturulur. Yani, <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
-    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir. Bunlara ek
-    olarak, betiğe olayın izini sürmekte yardımcı olması için
-    <code>REDIRECT_URL</code> ve <code>REDIRECT_STATUS</code>
-    değişkenleri tanımlanmıştır. Erişim günlüğüne özgün adresle birlikte
-    yönlendirme adresi de kaydedilir.</p>
-
-   <p>Eğer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
yönergesi
-    bir yerel CGI betiğine yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı
-    hakkında istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
-    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmesi önerilir.
-    Örneğin, bir Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
+   <p>Hata yanıtınızı üretmek için sunucu taraflı içerik yerleştirme, bir
+    CGI betiği veya başka bir eylemciyi devingen eylemci olarak
+    kullanıyorsanız, bu yanıtı özelleştirmek için bu kullanıma özel
+    üretilmiş ortam değişkenlerini kullanmak isteyebilirsiniz.</p>
+
+   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
yönergesi bir CGI
+    betiğine bir yerel yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı hakkında
+    istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
+    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmelidir. Örneğin,
bir
+    Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
 
    <div class="example"><p><code>
     ... <br />
-    print "Content-type: text/html; charset=UTF-8\n"; <br />
+    print "Content-type: text/html\n"; <br />
     printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"}; <br />
     ...
    </code></p></div>
 
-   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi,
belli bir
-    hata durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
+   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi,
belli bir hata
+    durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
     kullanılabilir.</p>
 
    <p>Eğer yanıt, (istemci taraflı yönlendirme yapılırken) bir
-    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya
uygun
-    bir <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>
gibi)
-    eklemesinin <em>gerekli</em> oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde,
-    <code>Location:</code> başlığı etkisiz olabilir.</p>
-  
- </div></div>
+    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya
uygun bir
+    <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>)
eklemesinin
+    gerekli oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde, <code>Location:</code>
+    başlığı etkisiz olabilir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="multi-lang" id="multi-lang">Çok Dilli Özel Hata Belgeleri</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun kurulumunda, 16 dile çevrilmiş özel hata
+   iletileri belgeleri içeren bir dizin bulunmaktadır. Ayrıca,
+   <code>conf/extra</code> yaplandırma dizininde bu özelliği etkin kılmak
+   için yapılandırmaya dahil edilebilecek bir yapılandırma dosyası
+   vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda şöyle satırlar görebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  # Multi-language error messages<br />
+  #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu <code>Include</code> satırını açıklama olmaktan çıkarırsanız
+   bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. Böylece, istemcinin tarayıcısında
+   belirtilmiş dil tercihine uygun dil uzlaşımlı hata iletileri
+   sağlanır.</p>
+
+  <p>Ek olarak, bu belgeler çeşitli <code>REDIRECT_</code> değişkenleri
+   içerir. Böylece, son kullanıcıya neler olduğu ve şimdi ne yapması
+   beklendiği hakkında ek bilgiler sağlanabilir.</p>
+
+  <p>Bu belgeleri istediğiniz kadar özelleştirebilir, kullanıcıya siteniz
+   hakkında ve orada bulabilecekleri şeylere dair faydalı bilgiler de
+   sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu özelliği kullanmak için <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>
ve
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code>
etkin kılınmalıdır.</p>
+
+ </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/custom-error.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./es/custom-error.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a>
|

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.meta?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.meta Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/expr.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/expr.xml.meta?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/expr.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/expr.xml.meta Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:51:13
2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -81,55 +80,70 @@
   <table class="bordered"><tr class="header"><th>Belirteç</th>
     <th>Açıklama</th></tr>
 <tr><td><code>%%</code></td>
-    <td>Yüzde imi</td></tr>
+    <td>Yüzde imi.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%a</code></td>
-    <td>Uzak IP adresi</td></tr>
-<tr><td><code>%A</code></td>
-    <td>Yerel IP adresi</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%B</code></td>
+    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu.</td></tr>
+<tr><td><code>%{c}a</code></td>
+    <td>bağlantının emsal IP adresi and portu
+    (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code>
modülüne bakın).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi.</td></tr>
+<tr><td><code>%B</code></td>
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
-<tr><td><code>%b</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%b</code></td>
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
      biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>'
yerine
      '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
     <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>DEĞİŞKEN</var>
çerezinin
-     içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%D</code></td>
+     içeriği. Sadece 0 sürümlü çerezler tam olarak desteklenir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code></td>
     <td><var>DEĞİŞKEN</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%f</code></td>
-    <td>Dosya ismi</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%h</code></td>
-    <td>Uzak konak</td></tr>
-<tr><td><code>%H</code></td>
-    <td>İstek Protokolü</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%f</code></td>
+    <td>Dosya ismi.</td></tr>
+<tr><td><code>%h</code></td>
+    <td>Uzak konak ismi. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#hostnamelookups">HostnameLookups</a></code>
yönergesine öntanımlı olan
+     <code>Off</code> değeri atanmışsa, IP adresi günlüğe kaydedilir.
Bir
+     kaç konak için konak ismi de günlüğe kaydoluyorsa muhtemelen onların
+     isimlerini içeren erişim denetim yönergelerine sahipsinizdir. Bak: <a href="mod_authz_host.html#reqhost">Require
host</a>.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%H</code></td>
+    <td>İstek Protokolü.</td></tr>
+<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
      <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code>)
-     yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
-<tr><td><code>%k</code></td>
+     yapılan değişikliklerden etkilenir. Modüllerin çoğu bunu
+     değiştirdiğinde önceki istek başlık isminin ne olduğuyla
+     ilgileniyorsanız, başlığı bir ortam değişkenine kaydetmek için
+     <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
modülünü kullanın ve yukarıda
+     açıklandığı gibi bu değeri <code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code>
ile
+     günlüğe kaydedin.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%k</code></td>
     <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
   	 '1' değeri bağlantı kurulduktan sonraki ilk kalıcı bağlantıyı,
   	 '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
      <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>
kullanılmışsa
      değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima 0’dır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
+<tr><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code>
modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine değer
      olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
      tire imi yazılır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%L</code></td>
+    <td>Hata günlüğündeki istek günlük kimliği (veya bu istek için hata
+     günlüğüne hiçbir şey kaydedilmemise '-'). Bu hataya neyin sebep
+     olduğunu öğrenmek için ilgili hata günlüğü satırına bakın.</td></tr>
 <tr><td><code>%m</code></td>
-    <td>İstek yöntemi</td></tr>
+    <td>İstek yöntemi.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}n</code></td>
     <td>Diğer modüldeki <var>DEĞİŞKEN</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
 <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}o</code></td>
     <td>Yanıttaki <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code>
başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%p</code></td>
-    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
+    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port.</td></tr>
 <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
     <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
      sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
@@ -148,15 +162,36 @@
 <tr><td><code>%r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%s</code></td>
-    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
-     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
-     kullanınız.</td></tr>
+    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilmiş istekler için isteğin
+     <em>özgün</em> durumudur. İsteğin son durumu için
+     <code>%&gt;s</code> kullanınız.</td></tr>
 <tr><td><code>%t</code></td>
-    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
+    <td><code>[18/Sep/2011:19:18:28 -0400]</code> biçeminde isteğin
+     alındığı tarih ve saat. Sondaki sayı zaman diliminin GMT'ye
+     uzaklığıdır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
-     <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
-     yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
+     uzatılmış <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
+     yerelleştirme amaçlı). <code>begin:</code> (öntanımlı) ile başlayan
+     biçemlerde süre isteğin başlangıcına göredir. <code>end:</code>
ile
+     başlayan biçemlerde ise süre isteğin işlenmesinin bi,tmesine yakın,
+     günlük girdisinin yazılmaya başladığı ana göredir.
+     <code>strftime(3)</code> tarafından desteklenen biçemlere ek olarak
+     aşağıdaki biçem dizgecikleri de desteklenmektedir:
+     <table>
+     <tr><td><code>sec</code></td><td>Mutlak zaman
başlangıcından (epoch)
+      beri geçen saniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>msec</code></td><td>Mutlak zaman
başlangıcından beri
+      geçen milisaniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>usec</code></td><td>Mutlak zaman
başlangıcından beri
+      geçen mikrosaniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>msec_frac</code></td><td>milisaniyelik
kesir</td></tr>
+     <tr><td><code>usec_frac</code></td><td>mikrosaniyelik
kesir</td></tr>
+     </table>
+     Bu dizgecikler, aynı biçem dizgesi içinde bir diğeriyle birlikte veya
+     <code>strftime(3)</code> biçemlemesiyle birlikte yer alamazlar fakat
+     çok sayıda <code>%{<var>biçem</var>}t</code> kullanılabilir.
+    </td></tr>
 <tr><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%u</code></td>
@@ -180,16 +215,12 @@
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
     <tr><td><code>-</code> = </td>
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
-    </table>
-
-    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code>
idi
-     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code>
ssl
-     sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
+    </table></td></tr>
 <tr><td><code>%I</code></td>
-    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
+    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
-    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
 </table>
 
@@ -197,15 +228,20 @@
 
    <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
     basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
-    ayrılmış olarak yazılabilir. Örneğin,
-    <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
-    <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
-    günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
-    yazılır. Durum kodlarını olumsuzlamak için başa bir "<code>!</code>"
-    konabilir. Örneğin, <code>"%!200,304,302{Referer}i"</code> belirteci,
-    200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
-    <code>Referer</code> başlığını durum koduyla birlikte günlüğe
-    kaydedecektir.</p>
+    ayrılmış olarak yazılabilir. Olumsuzlama belirtmek için durum kodu listesinin
önüne bir "<code>!</code>" konabilir.</p>
+
+   <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem Dizgesi</th>
+   <th>Anlamı</th></tr>
+<tr><td><code>%400,501{User-agent}i</code></td>
+   <td>Sadece 400 ve 501 hatalarında <code>User-agent</code> günlüğe
+    kaydedilir. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code> yazılır.
+   </td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%!200,304,302{Referer}i</code></td>
+   <td>200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
+    <code>Referer</code> başlığı durum koduyla birlikte günlüğe
+    kaydedilir. Aksi takdirde günlüğe "<code>-</code>" yazılır.
+   </td></tr>
+</table>
 
    <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
     durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
@@ -238,6 +274,13 @@
     <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
     biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
 
+   <div class="note">
+   <p>Ek bilgi: <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
standat bir eylemci olarak değil
+    hızlı bir eylemci olarak gerçeklenmiştir. Bu nedenle, içerik
+    arabelleklemesi sözkonusu olduğunda <code>%R</code> biçem dizgesi
+    herhangi bir eylemci bilgisi döndürmeyecektir.</p>
+   </div>
+
   
 
   <h3><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h3>
@@ -262,6 +305,14 @@
     <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
     <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
    </dl>
+
+   <p><code>msec_frac</code> gibi ek biçem dizgeciklerini kullanan
bir zaman
+    biçemi belirtmek isterseniz <code>%{format}t</code> biçem dizgesini
+    defalarca kullanabilirsiniz:</p>
+   <dl>
+    <dt>Milisaniyeleri de içeren bir zaman damgası</dt>
+    <dd><code>"%{%d/%b/%Y %T}t.%{msec_frac}t %{%z}t"</code></dd>
+   </dl>
   
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
@@ -291,7 +342,8 @@
    sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
    yapılandırılamaz.</p>
 
-  <div class="note">Bu yönerge deneyseldir ve dikkatli kullanılmalıdır.</div>
+  <div class="note">Bir çökme günlük verisi kaybına sebep olacağından bu yönerge
+   dikkatli kullanılmalıdır.</div>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -300,7 +352,8 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük
dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog
 <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</code></td></tr>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
+expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
@@ -321,7 +374,8 @@
    <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
    <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
     bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
-    satırı).
+    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlükler</a>e bakınız.
 
    <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
    <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a
href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
@@ -352,11 +406,12 @@
    CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
   </code></p></div>
 
-  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup, sunucu ortamında belli bir değişkenin
-   varlığına bağlı olarak belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
-   kaydedilmeyeceğini belirler. Eğer istek için belirtilen <a href="../env.html">ortam
değişkeni</a> mevcutsa (veya
-   '<code>env=!<var>değişken</var></code>' durumunda mevcut
değilse) istek
-   günlüğe kaydedilir.</p>
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a href="../env.html">ortamında</a>
belli bir değişkenin varlığı veya
+   yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>'
durumu).
+   İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
+   olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
+   kaydedilmez.</p>
 
   <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
    ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
modülleri kullanılarak her istek

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja [utf-8] Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 579425:1307394 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 579425:1310330 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko [euc-kr] Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:1307394 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:1310330 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.meta?rev=1310505&r1=1310504&r2=1310505&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.meta Fri Apr 6 17:51:13 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message