httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310333 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod: mod_log_config.xml.tr mpm_common.xml.tr prefork.xml.tr
Date Fri, 06 Apr 2012 14:19:00 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Apr 6 14:18:59 2012
New Revision: 1310333

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310333&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1310333&r1=1310332&r2=1310333&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 14:18:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 723557:1307396 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1310329 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -72,13 +72,17 @@
     <th>Açıklama</th></tr>
 
   <tr><td><code>%%</code></td>
-    <td>Yüzde imi</td></tr>
+    <td>Yüzde imi.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%a</code></td>
-    <td>Uzak IP adresi</td></tr>
+    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{c}a</code></td>
+    <td>bağlantının emsal IP adresi and portu
+    (<module>mod_remoteip</module> modülüne bakın).</td></tr>
 
   <tr><td><code>%A</code></td>
-    <td>Yerel IP adresi</td></tr>
+    <td>Yerel IP adresi.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%B</code></td>
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
@@ -90,7 +94,7 @@
 
   <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
     <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>DEĞİŞKEN</var> çerezinin
-     içeriği.</td></tr>
+     içeriği. Sadece 0 sürümlü çerezler tam olarak desteklenir.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
@@ -99,19 +103,29 @@
     <td><var>DEĞİŞKEN</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%f</code></td>
-    <td>Dosya ismi</td></tr>
+    <td>Dosya ismi.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%h</code></td>
-    <td>Uzak konak</td></tr>
+    <td>Uzak konak ismi. <directive module="core"
+     >HostnameLookups</directive> yönergesine öntanımlı olan
+     <code>Off</code> değeri atanmışsa, IP adresi günlüğe kaydedilir. Bir
+     kaç konak için konak ismi de günlüğe kaydoluyorsa muhtemelen onların
+     isimlerini içeren erişim denetim yönergelerine sahipsinizdir. Bak: <a
+     href="mod_authz_host.html#reqhost">Require host</a>.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%H</code></td>
-    <td>İstek Protokolü</td></tr>
+    <td>İstek Protokolü.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
      <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <module>mod_headers</module>)
-     yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
+     yapılan değişikliklerden etkilenir. Modüllerin çoğu bunu
+     değiştirdiğinde önceki istek başlık isminin ne olduğuyla
+     ilgileniyorsanız, başlığı bir ortam değişkenine kaydetmek için
+     <module>mod_setenvif</module> modülünü kullanın ve yukarıda
+     açıklandığı gibi bu değeri <code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code> ile
+     günlüğe kaydedin.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%k</code></td>
     <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
@@ -127,8 +141,13 @@
      olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
      tire imi yazılır.</td></tr>
 
+  <tr><td><code>%L</code></td>
+    <td>Hata günlüğündeki istek günlük kimliği (veya bu istek için hata
+     günlüğüne hiçbir şey kaydedilmemise '-'). Bu hataya neyin sebep
+     olduğunu öğrenmek için ilgili hata günlüğü satırına bakın.</td></tr>
+
   <tr><td><code>%m</code></td>
-    <td>İstek yöntemi</td></tr>
+    <td>İstek yöntemi.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}n</code></td>
     <td>Diğer modüldeki <var>DEĞİŞKEN</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
@@ -138,7 +157,7 @@
      içeriği.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%p</code></td>
-    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
+    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
     <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
@@ -163,17 +182,38 @@
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%s</code></td>
-    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
-     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
-     kullanınız.</td></tr>
+    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilmiş istekler için isteğin
+     <em>özgün</em> durumudur. İsteğin son durumu için
+     <code>%&gt;s</code> kullanınız.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%t</code></td>
-    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
+    <td><code>[18/Sep/2011:19:18:28 -0400]</code> biçeminde isteğin
+     alındığı tarih ve saat. Sondaki sayı zaman diliminin GMT'ye
+     uzaklığıdır.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
-     <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
-     yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
+     uzatılmış <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
+     yerelleştirme amaçlı). <code>begin:</code> (öntanımlı) ile başlayan
+     biçemlerde süre isteğin başlangıcına göredir. <code>end:</code> ile
+     başlayan biçemlerde ise süre isteğin işlenmesinin bi,tmesine yakın,
+     günlük girdisinin yazılmaya başladığı ana göredir.
+     <code>strftime(3)</code> tarafından desteklenen biçemlere ek olarak
+     aşağıdaki biçem dizgecikleri de desteklenmektedir:
+     <table>
+     <tr><td><code>sec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından (epoch)
+      beri geçen saniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>msec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından beri
+      geçen milisaniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>usec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından beri
+      geçen mikrosaniye sayısı</td></tr>
+     <tr><td><code>msec_frac</code></td><td>milisaniyelik kesir</td></tr>
+     <tr><td><code>usec_frac</code></td><td>mikrosaniyelik kesir</td></tr>
+     </table>
+     Bu dizgecikler, aynı biçem dizgesi içinde bir diğeriyle birlikte veya
+     <code>strftime(3)</code> biçemlemesiyle birlikte yer alamazlar fakat
+     çok sayıda <code>%{<var>biçem</var>}t</code> kullanılabilir.
+    </td></tr>
 
   <tr><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
@@ -204,18 +244,14 @@
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
     <tr><td><code>-</code> = </td>
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
-    </table>
-
-    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code> idi
-     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code> ssl
-     sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
+    </table></td></tr>
 
   <tr><td><code>%I</code></td>
-    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
+    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%O</code></td>
-    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
   </table>
 
@@ -223,15 +259,25 @@
 
    <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
     basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
-    ayrılmış olarak yazılabilir. Örneğin,
-    <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
-    <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
-    günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
-    yazılır. Durum kodlarını olumsuzlamak için başa bir "<code>!</code>"
-    konabilir. Örneğin, <code>"%!200,304,302{Referer}i"</code> belirteci,
-    200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
-    <code>Referer</code> başlığını durum koduyla birlikte günlüğe
-    kaydedecektir.</p>
+    ayrılmış olarak yazılabilir. Olumsuzlama belirtmek için durum kodu listesinin önüne bir "<code>!</code>" konabilir.</p>
+
+   <table border="1" style="zebra">
+   <columnspec><column width=".2"/><column width=".8"/></columnspec>
+
+   <tr><th>Biçem Dizgesi</th>
+   <th>Anlamı</th></tr>
+
+   <tr><td><code>%400,501{User-agent}i</code></td>
+   <td>Sadece 400 ve 501 hatalarında <code>User-agent</code> günlüğe
+    kaydedilir. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code> yazılır.
+   </td></tr>
+
+   <tr><td><code>%!200,304,302{Referer}i</code></td>
+   <td>200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
+    <code>Referer</code> başlığı durum koduyla birlikte günlüğe
+    kaydedilir. Aksi takdirde günlüğe "<code>-</code>" yazılır.
+   </td></tr>
+   </table>
 
    <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
     durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
@@ -264,6 +310,13 @@
     <module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
     biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
 
+   <note>
+   <p>Ek bilgi: <module>mod_cache</module> standat bir eylemci olarak değil
+    hızlı bir eylemci olarak gerçeklenmiştir. Bu nedenle, içerik
+    arabelleklemesi sözkonusu olduğunda <code>%R</code> biçem dizgesi
+    herhangi bir eylemci bilgisi döndürmeyecektir.</p>
+   </note>
+
   </section>
 
   <section id="examples"><title>Örnekler</title>
@@ -288,6 +341,14 @@
     <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
     <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
    </dl>
+
+   <p><code>msec_frac</code> gibi ek biçem dizgeciklerini kullanan bir zaman
+    biçemi belirtmek isterseniz <code>%{format}t</code> biçem dizgesini
+    defalarca kullanabilirsiniz:</p>
+   <dl>
+    <dt>Milisaniyeleri de içeren bir zaman damgası</dt>
+    <dd><code>"%{%d/%b/%Y %T}t.%{msec_frac}t %{%z}t"</code></dd>
+   </dl>
   </section>
 </section>
 
@@ -306,7 +367,6 @@
 <syntax>BufferedLogs On|Off</syntax>
 <default>BufferedLogs Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<status>Experimental</status>
 <compatibility>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
@@ -318,7 +378,8 @@
    sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
    yapılandırılamaz.</p>
 
-  <note>Bu yönerge deneyseldir ve dikkatli kullanılmalıdır.</note>
+  <note>Bir çökme günlük verisi kaybına sebep olacağından bu yönerge
+   dikkatli kullanılmalıdır.</note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -327,7 +388,8 @@
 <description>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</description>
 <syntax>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</syntax>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
+expr=<var>ifade</var>]</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -348,7 +410,8 @@
    <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
    <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
     bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
-    satırı).
+    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlükler</a>e bakınız.
 
    <note type="warning"><title>Güvenlik:</title>
    <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <program>httpd</program>’yi
@@ -380,12 +443,13 @@
    CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
   </example>
 
-  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup, sunucu ortamında belli bir değişkenin
-   varlığına bağlı olarak belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
-   kaydedilmeyeceğini belirler. Eğer istek için belirtilen <a
-   href="../env.html">ortam değişkeni</a> mevcutsa (veya
-   '<code>env=!<var>değişken</var></code>' durumunda mevcut değilse) istek
-   günlüğe kaydedilir.</p>
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a
+   href="../env.html">ortamında</a> belli bir değişkenin varlığı veya
+   yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>' durumu).
+   İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
+   olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
+   kaydedilmez.</p>
 
   <p>Ortam değişkenleri <module>mod_setenvif</module>
    ve/veya <module>mod_rewrite</module> modülleri kullanılarak her istek

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1310333&r1=1310332&r2=1310333&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 14:18:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 804678:1308407 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1308407 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,127 +32,49 @@
 <status>MPM</status>
 
 <directivesynopsis>
-<name>AcceptMutex</name>
-<description>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
- çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
- belirler.</description>
-<syntax>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></syntax>
-<default>AcceptMutex Default</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
-
-<usage>
-  <p><directive>AcceptMutex</directive> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
-   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
-   sokmak için kullandığı yöntemi (ve uygunsa kilit dosyasının yerini)
-   belirler. Apache 2.0’dan önce, yöntem sadece derleme sırasında
-   seçilebiliyordu. Kullanılacak en uygun yöntem mimariye ve platforma aşırı
-   derecede bağımlıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
-   href="../misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a> belgesine
-   bakabilirsiniz.</p>
-
-  <p>Bu yönergeye değer olarak <code>Default</code> belirtilmişse derleme
-   sırasında seçilen öntanımlı yöntem kullanılacaktır. Diğer olası yöntemler
-   aşağıda listelenmiştir. Tüm yöntemlerin tüm platformlarda mevcut
-   olmadığına dikkat ediniz. Eğer belirtilen yöntem mevcut değilse hata
-   günlüğüne mevcut yöntemlerin listesini içeren bir ileti yazılacaktır.</p>
-
-  <dl>
-   <dt><code>flock&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
-   <dd>İsteğe bağlı <var>/dosya/yolu/kilit.dosyası</var> ile tanımlanan
-   dosyayı kilitlemek için <code>flock(2)</code> sistem çağrısı kullanılır.
-   Ayrıca, önerilmiyor olsa bile kilit dosyasının yerini belirtmek için
-   <directive module="mpm_common">LockFile</directive> yönergesi
-   kullanılabilir.</dd>
-
-   <dt><code>fcntl&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
-   <dd>İsteğe bağlı <var>/dosya/yolu/kilit.dosyası</var> ile tanımlanan
-    dosyayı kilitlemek için <code>fcntl(2)</code> sistem çağrısı
-    kullanılır. Ayrıca, önerilmiyor olsa bile kilit dosyasının yerini
-    belirtmek için <directive module="mpm_common">LockFile</directive>
-    yönergesi kullanılabilir.</dd>
-
-   <dt><code>file&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
-   <dd>Bu yönerge Apache’ye, <code>fcntl</code> ve <code>flock</code>
-    arasında "en iyi" dosya kilitleme gerçeklenimini seçip kullanmasını
-    söyler. Sadece bu işlevleri içeren ve <glossary>APR</glossary>’nin
-    ikisinden birini desteklediği platformlarda kullanılabilir.</dd>
-
-   <dt><code>posixsem</code></dt>
-   <dd>Muteksleri gerçeklemek için POSIX uyumlu semaforlar kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>sysvsem</code></dt>
-   <dd>Muteksleri gerçeklemek için SysV tarzı semaforlar kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>sem</code></dt>
-   <dd>Bu yönerge Apache’ye, POSIX ve SystemV IPC arasında "en iyi" semafor
-    gerçeklenimini seçip kullanmasını söyler. Sadece bu semaforları içeren
-    ve <glossary>APR</glossary>’nin ikisinden birini desteklediği
-    platformlarda kullanılabilir.</dd>
-
-   <dt><code>pthread</code></dt>
-   <dd>POSIX Evreleri (PThreads) belirtimi tarafından gerçeklenen muteksler
-    kullanılır.</dd>
-
-  </dl>
-
-  <p>Sisteminiz için derleme sırasında seçilmiş öntanımlı yöntemi öğrenmek
-   isterseniz <directive module="core">LogLevel</directive> yönergesine
-   <code>debug</code> değerini atayabilirsiniz. Öntanımlı <directive
-   >AcceptMutex</directive>, <directive module="core">ErrorLog</directive>
-   ile belirtilen günlük dosyasına yazılacaktır.</p>
-
- <note type="warning"><title>Uyarı</title>
-   <p>Çoğu sistemde, <code>pthread</code> seçeneği seçildiği takdirde,
-   <code>AcceptCntl</code> muteksi tutulurken bir çocuk süreç anormal
-   şekilde sonlanırsa, muteksi kurtarmak için sunucunun elle yeniden
-   başlatılması gerekecektir.</p>
-   <p>Solaris, bir muteks tutulurken, bir çocuk süreç anormal şekilde
-   sonlandıktan sonra muteksin Apache tarafından kurtarılmasına imkan veren
-   bir mekanizma sağlaması sebebiyle diğerlerinden ayrılır.</p>
-   <p>Sisteminiz <code>pthread_mutexattr_setrobust_np()</code> işlevini
-   gerçekliyorsa <code>pthread</code> seçeneğini gönül rahatlığıyla
-   kullanabilirsiniz.</p>
- </note>
-</usage>
-</directivesynopsis>
-
-<directivesynopsis>
 <name>CoreDumpDirectory</name>
-<description><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
- çalışacağı dizin.</description>
+<description><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache HTTP
+  Sunucusunun geçmeye çalışacağı dizin.</description>
 <syntax>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></syntax>
 <default>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
+<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
 <module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
+  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache httpd’nin
    geçmeye çalışacağı dizini belirler. Eğer işletim sisteminiz, çöken bir
-   sürecin olması durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine
-   yazacak şekilde yapılandırılmışsa,
+   sürecin olması durumunda <code>core</code> dosyasını çöken sürecin
+   çalışma dizinine yazacak şekilde yapılandırılmışsa,
    <directive>CoreDumpDirectory</directive> yönergesinin değeri olarak,
    öntanımlı olan ve sunucuyu çalıştıran kullanıcı tarafından yazılamayan
-   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizini yerine çalışma
-   dizinini belirtmek gerekir.</p>
+   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizini yerine başka bir
+   çalışma dizini belirtmek gerekir.</p>
+
   <p>Hata ayıklamak amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek
    isterseniz farklı bir yer belirtmek için bu yönergeyi
    kullanabilirsiniz. Eğer işletim sisteminiz çöken bir sürecin olması
-   durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine yazacak şekilde
-   yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.</p>
+   durumunda <code>core</code> dosyasını çöken sürecin çalışma dizinine
+   yazacak şekilde yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.</p>
 
   <note><title>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</title>
-   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
-    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
-    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
+   <p>Apache httpd root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse
+    Linux çekirdeği, süreç tarafından yazılabilir olsa bile
+    <code>core</code> dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
     <directive>CoreDumpDirectory</directive> yönergesi ile açıkça bir
-    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4
-    ve sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    dizin belirtirseniz, Apache httpd (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux
+    2.4 ve sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
     etkinleştirecektir.</p>
   </note>
 
+  <note>
+  <title>BSD üzerinde <code>core</code> dökümlemek</title>
+  <p>BSD sistemlerinde (FreeBSD gibi) suid bitli çalıştırılabilirlerin
+   <code>core</code> dökümlemesini etkin kılmak için
+   <code>kern.sugid_coredump</code> değişkenine 1 değerini atayın.
+  </p>
+  </note>
+
   <note><title>Özel sinyaller</title>
    <p><directive>CoreDumpDirectory</directive> işlemi sadece belli
     sinyaller için gerçekleşir: SIGFPE, SIGILL, SIGABORT, SIGSEGV ve
@@ -174,7 +96,8 @@
 <syntax>EnableExceptionHook On|Off</syntax>
 <default>EnableExceptionHook Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 <compatibility>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
 
 <usage>
@@ -220,8 +143,9 @@
 <syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
 <default>PidFile logs/httpd.pid</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>PidFile</directive> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
@@ -247,7 +171,7 @@
    olabilir.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p>Apache 2’de sunucuyu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
+   <p>Apache HTTP Sunucusunu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
     <program>apachectl</program> betiğini kullanmanız önerilir.</p>
   </note>
 </usage>
@@ -263,18 +187,19 @@
 <module>mpmt_os2</module><module>perchild</module>
 <module>prefork</module><module>worker</module><module>event</module>
 </modulelist>
-<compatibility>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden biridir.<br/>
-<var>protokol</var> argümanı 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.</compatibility>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusu 2.0’dan beri gerekli yönergelerden
+  biridir.<br/><var>protokol</var> değiştirgesi 2.1.5 sürümünde
+  eklenmiştir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache’yi sadece belli IP
+  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache httpd’yi sadece belli IP
    adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder.
    <directive>Listen</directive> artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden
    biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu
-   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache Sunucusunun önceki
+   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache HTTP Sunucusunun önceki
    sürümünde böyle değildi.</p>
 
-  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache’ye, sadece belli
+  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache httpd’ye, sadece belli
    portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul
    etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu
    belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla
@@ -333,8 +258,11 @@
 
 </usage>
 <seealso><a href="../dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a> </seealso>
-<seealso><a href="../bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
- Ayarlanması</a></seealso>
+<seealso><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun Kullandığı Adreslerin
+  ve Portların Ayarlanması</a></seealso>
+<seealso><a href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress"
+><code>Address already in use</code> hata iletisinin ve diğer sebeplerin
+açıklaması</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -344,10 +272,9 @@
 <syntax>ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></syntax>
 <default>ListenBacklog 511</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
@@ -365,79 +292,44 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
-<name>LockFile</name>
-<description>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
- çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
- belirler. <em>(kullanımı önerilmemektedir)</em></description>
-<syntax>LockFile <var>dosya</var></syntax>
-<default>LockFile logs/accept.lock</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
-
-<usage>
-  <p><directive>LockFile</directive> yönergesi, <directive
-   module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesi <code>fcntl</code>
-   veya <code>flock</code> değeri ile belirtildiği takdirde kullanılan
-   kilit dosyasının yerini belirler. Bu yönerge normalde öntanımlı
-   değeriyle bırakılır. Değişmesini gerektiren ana sebep, <code>logs</code>
-   dizininin ağ dosya sisteminde (NFS) yeralması halinde <strong>kilit
-   dosyasının bir yerel diskte saklanması gereği</strong>dir. Ana sürecin
-   süreç kimliği dosyaya kendiliğinden eklenir.</p>
-
-  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
-   <p>Bu dosyayı herkesin yazabildiği <code>/var/tmp</code> gibi bir dizine
-    koymaktan kaçınmak gerekir. Çünkü, bu takdirde, birileri sunucunun
-    hizmet sunmaya başlarken oluşturacağı kilit dosyası ile aynı isimde
-    bir dosya oluşturarak hizmet reddi saldırısı (DoS) başlatabilir.</p>
-  </note>
-  <note type="warning"><title>Kullanımı önerilmiyor</title>
-   <p>Bu yönergenin kullanılması önerilmemektedir. Kilit dosyasının yerini
-    <directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesinde
-    muteks kilitleme gerçeklenimiyle birlikte belirtmeniz
-    önerilmektedir.</p>
-  </note>
-
-</usage>
-<seealso><directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive></seealso>
-</directivesynopsis>
-
-<directivesynopsis>
-<name>MaxClients</name>
+<name>MaxRequestWorkers</name>
 <description>Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı</description>
-<syntax>MaxClients <var>sayı</var></syntax>
+<syntax>MaxRequestWorkers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
-  <p><directive>MaxClients</directive> yönergesi aynı anda işleme sokulacak
-   bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. <directive
-   >MaxClients</directive> bağlantı isteğinden fazlası geldiği takdirde bu
-   istekler normal olarak kuyruğa alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek
-   isteklerin azami sayısı ise <directive module="mpm_common"
+  <p><directive>MaxRequestWorkers</directive> yönergesi aynı anda işleme
+   sokulacak bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. <directive
+   >MaxRequestWorkers</directive> bağlantı isteğinden fazlası geldiği
+   takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa alınıp bekletilir. Kuyrukta
+   bekletilecek isteklerin azami sayısı ise <directive module="mpm_common"
    >ListenBacklog</directive> yönergesi ile belirlenir. İstek sunmakta olan
    çocuk süreçlerden biri serbest kaldığında bekletilen bağlantılardan
    birine hizmet sunulmaya başlanır.</p>
 
   <p>Evreli olmayan sunucularda (<module>prefork</module> gibi)
-   <directive>MaxClients</directive> yönergesi istekleri sunmak için
+   <directive>MaxRequestWorkers</directive> yönergesi istekleri sunmak için
    başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer
    256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <directive
    module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
    arttırmalısınız.</p>
 
   <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<module>event</module> veya
-   <module>worker</module> gibi) <directive>MaxClients</directive>
+   <module>worker</module> gibi) <directive>MaxRequestWorkers</directive>
    yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
    değer melez MPM’ler için 16'dır
    (<directive module="mpm_common">ServerLimit</directive> ile <directive
    module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> çarpılır: <code>16 x
-   25</code>). Bu bakımdan <directive>MaxClients</directive> değerini 16
-   süreçten fazlasına ayarlamak için <directive
-   module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
-   arttırmalısınız.</p>
+   25</code>). Bu bakımdan <directive>MaxRequestWorkers</directive> değerini
+   16 süreçten fazlasına ayarlamak için <directive module="mpm_common"
+   >ServerLimit</directive> değerini de arttırmalısınız.</p>
+
+  <p><directive>MaxRequestWorkers</directive> yerine 2.3.13 öncesinde
+   <directive>MaxClients</directive> kullanılırdı. Eski isim hala
+   desteklenmektedir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -446,53 +338,46 @@
 <description><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</description>
 <syntax>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></syntax>
-<default>MaxMemFree 0</default>
+<default>MaxMemFree 2048</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module><module>mpm_winnt</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module>
+<module>mpm_winnt</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxMemFree</directive> yönergesi, <code>free()</code>
-   çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
-   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Bir değerle belirtilmediğinde
-   veya <code>0</code> değeriyle belirtildiğinde eşik sınırsız
+   çağrılmaksızın her bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
+   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Evreli MPM'lerde her evre kendi
+   ayırıcısına sahiptir. <code>0</code> değeri belirtildiğinde eşik sınırsız
    olacaktır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
-<name>MaxRequestsPerChild</name>
+<name>MaxConnectionsPerChild</name>
 <description>Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
  sayısını sınırlamakta kullanılır.</description>
-<syntax>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></syntax>
-<default>MaxRequestsPerChild 10000</default>
+<syntax>MaxConnectionsPerChild <var>sayı</var></syntax>
+<default>MaxConnectionsPerChild 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir. Eski isim <code>MaxRequestsPerChild</code> hala
+  desteklenmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi, tek bir çocuk
+  <p><directive>MaxConnectionsPerChild</directive> yönergesi, tek bir çocuk
    sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
-   <directive>MaxRequestsPerChild</directive> istekten sonra çocuk süreç
-   ölür. Eğer <directive>MaxRequestsPerChild</directive> için
+   <directive>MaxConnectionsPerChild</directive> istekten sonra çocuk süreç
+   ölür. Eğer <directive>MaxConnectionsPerChild</directive> için
    <code>0</code> belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.</p>
 
-  <note><title>Sıfırdan farklı öntanımlı değerler</title>
-   <p><module>mpm_netware</module> ve <module>mpm_winnt</module> için
-    öntanımlı değer <code>0</code>’dır.</p>
-  </note>
-
-  <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> için sıfırdan farklı bir
-   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
-
-  <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p><directive module="core">KeepAlive</directive> isteklerinde sadece
-    ilk istek bu sınıra uygun sayılır. Etkisi ise, davranışın çocuk süreç
-    başına <em>bağlantı</em> sayısının sınırlanması şeklinde
-    değişmesidir.</p>
-  </note>
+  <p><directive>MaxConnectionsPerChild</directive> için sıfırdan farklı bir
+   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak
+   suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -502,8 +387,8 @@
 <syntax>MaxSpareThreads <var>number</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
@@ -517,14 +402,14 @@
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
    sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
-  
+
   <p><module>mpmt_os2</module> modülü <module>mpm_netware</module> modülü
    gibi çalışır. <module>mpmt_os2</module> için öntanımlı değer
    <code>10</code>'dur.</p>
 
   <note><title>Kısıtlamalar</title>
    <p><directive>MaxSpareThreads</directive> için değer aralığı sınırlıdır.
-    Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
+    Apache httpd belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
     kendiliğinden düzeltecektir:</p>
    <ul>
     <li><module>mpm_netware</module> modülü, değerin <directive
@@ -540,6 +425,7 @@
 </usage>
 <seealso><directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="prefork">MaxSpareServers</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -549,9 +435,8 @@
 <syntax>MinSpareThreads <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
@@ -574,6 +459,7 @@
 </usage>
 <seealso><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="prefork">MinSpareServers</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -583,16 +469,17 @@
 <syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
 <default>ScoreBoardFile logs/apache_status</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
-  <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
+  <p>Apache HTTP Sunucusu ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir
+   çetele tutar.
    Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
-   Eğer yönerge belirtilmezse Apache çeteleyi önce tamamen bellekte
+   Eğer yönerge belirtilmezse Apache httpd çeteleyi önce tamamen bellekte
    oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı
    olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe
-   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache sunucusunun
+   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache httpd'nin
    dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
@@ -608,7 +495,8 @@
    href="../misc/security_tips.html">güvenlik</a> ile ilgili uyarılara
    benzer uyarılara karşı dikkatli olunuz.</p>
 </usage>
-<seealso><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </seealso>
+<seealso><a href="../stopping.html">Apache HTTP Sunucusunu Durdurma ve Yeniden
+ Başlatma</a> </seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -617,16 +505,17 @@
 <syntax>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>ReceiveBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
-  <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
-   bayta ayarlayacaktır.</p>
+  <p>Sunucunun TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
+   bayta ayarlar.</p>
 
   <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
    kullanacaktır.</p>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -636,20 +525,30 @@
 <syntax>SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>SendBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
-   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
-   için standart işletim sistemi öntanımlılarını arttırmak çok yararlıdır
-   (örneğin, kıtalar arası hızlı borularda olduğu gibi 100 ms
-   civarında).</p>
+   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süreli
+   bağlantılarda işletim sisteminin öntanımlı değerini aşacak şekilde (örn,
+   kıtalararası hızlı hatlarda 100ms veya fazlası) ayarlamak çoğunlukla
+   kullanışlıdır.</p>
 
   <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
    kullanacaktır.</p>
+
+  <p>İşletim sisteminizin ilaveten yapılandırılması, yüksek hız, yüksek
+   gecikme bağlantılarında daha yüksek başarım elde etmek için gerekli
+   olabilir.</p>
+
+  <note><p>Bazı işletim sistemlerinde, TCP davranışı, <directive
+   module="core">EnableSendfile</directive> yönergesine <code>Off</code>
+   değeri atanmadıkça görülemeyen, büyükçe bir
+   <directive>SendBufferSize</directive> değerinden kaynaklanarak değişir.
+   Bu etkileşim sadece duruk dosyalarda görülür.</p> </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -659,53 +558,56 @@
 <syntax>ServerLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><module>prefork</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
-   sürecinin ömrü boyunca <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine atanabilecek
+   httpd sürecinin ömrü boyunca <directive module="mpm_common"
+   >MaxRequestWorkers</directive> yönergesine atanabilecek
    azami değeri belirler. <module>worker</module> modülü sözkonusu
-   olduğunda ise, Apache sürecinin ömrü boyunca <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine atanabilecek
-   azami değeri <directive module="mpm_common">ThreadLimit</directive> ile
-   birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında
-   değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> değişiklikleri dikkate
-   alınır.</p>
+   olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> yönergesine
+   atanabilecek azami değeri <directive module="mpm_common"
+   >ThreadLimit</directive> ile birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
+   başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat
+   <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive>
+   değişiklikleri dikkate alınır.</p>
 
   <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
    <directive>ServerLimit</directive> gereğinden yüksek bir değere
    ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
    <directive>ServerLimit</directive> ve <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd
    başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.</p>
 
   <p>Bu yönergeyi <module>prefork</module> modülü ile sadece <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine 256’dan
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> yönergesine 256’dan
    (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye
-   <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> için atamak
+   <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
   <p><module>worker</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
-   <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> ve
+   <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> ve
    <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
-   ayarlayınız. Bu yönergeye <directive module="mpm_common">MaxClients
-   </directive> ve <directive
-   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> için gerekli gördüğünüz
-   sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
+   ayarlayınız. Bu yönergeye <directive module="mpm_common"
+   >MaxRequestWorkers</directive> ve <directive module="mpm_common"
+   >ThreadsPerChild</directive> için gerekli gördüğünüz sunucu süreci
+   sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>prefork</module> için
     200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
-    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak
+    için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip
+    sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</p>
   </note>
 </usage>
-<seealso><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </seealso>
+<seealso><a href="../stopping.html">Apache HTTP Sunucusunu Durdurma ve Yeniden
+  Başlatma</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -715,14 +617,19 @@
 <syntax>StartServers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>StartServers</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
    normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.
+   (<directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>,
+   <directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive>,
+   <directive module="prefork">MinSpareServers</directive>,
+   <directive module="prefork">MaxSpareServers</directive> yönergelerine
+   bakınız.)</p>
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
    <module>worker</module> için <code>3</code> iken
@@ -744,7 +651,12 @@
   <p><directive>StartThreads</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
    olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.
+   (<directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>,
+   <directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive>,
+   <directive module="prefork">MinSpareServers</directive>,
+   <directive module="prefork">MaxSpareServers</directive> yönergelerine
+   bakınız.)</p>
 
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>StartThreads 50</code>
    öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
@@ -755,16 +667,17 @@
 <directivesynopsis>
 <name>ThreadLimit</name>
 <description>Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
- belirler.</description>
+  belirler.</description>
 <syntax>ThreadLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>worker</module>
-</modulelist>
-<compatibility><module>mpm_winnt</module> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>worker</module></modulelist>
+<compatibility><module>mpm_winnt</module> için Apache HTTP Sunucusu 2.0.41 ve
+  sonrasında kullanılabilmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <directive
+  <p>Bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
    module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesine
    atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma
    sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <directive
@@ -777,9 +690,9 @@
    değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
    <directive>ThreadLimit</directive> ve <directive
    module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd
    başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye
-   Apache sunucusunun çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
+   Apache httpd'nin çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
    yükseğini atamayınız.</p>
 
   <p><directive>ThreadLimit</directive> yönergesinin öntanımlı değeri
@@ -790,7 +703,9 @@
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>mpm_winnt</module> için
     15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
-    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak
+    için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip
+    sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</p>
   </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -802,17 +717,18 @@
 <syntax>ThreadsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
    belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
    bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. <module>mpm_winnt</module>
    gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu
-   sayı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
+   sayı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
    <module>worker</module> gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız,
-   <em>toplam</em> evre sayısı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar
-   büyük olmalıdır.</p>
+   <em>toplam</em> evre sayısı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek
+   kadar büyük olmalıdır.</p>
 
   <p><directive>ThreadsPerChild</directive> için öntanımlı değer
    <module>mpm_winnt</module> kullanıldığında <code>64</code> diğerleri
@@ -828,9 +744,11 @@
 <default>NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde
  değişir.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>worker</module></modulelist>
-<compatibility>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>mpm_winnt</module><module>worker</module>
+<module>event</module></modulelist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusu 2.1 ve sonrasında
+  kullanılabilir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>ThreadStackSize</directive> yönergesi, istemci
@@ -841,13 +759,13 @@
    olabilir:</p>
 
   <ul>
-   <li>HP-UX gibi görece küçük yığıt boyuna sahip platformlarda, Apache,
-    görece büyük yığıt alanı kullanan bazı üçüncü parti modüller yüzünden
-    çökebilir. Bu modüller öntanımlı yığıt boyu daha büyük olan diğer
-    platformlarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür çökmeler
+   <li>HP-UX gibi görece küçük yığıt boyuna sahip platformlarda, Apache
+    httpd, görece büyük yığıt alanı kullanan bazı üçüncü parti modüller
+    yüzünden çökebilir. Bu modüller öntanımlı yığıt boyu daha büyük olan
+    diğer platformlarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür çökmeler
     <directive>ThreadStackSize</directive> yönergesine daha büyük yığıt
     boyu atanarak çözümlenir. Böyle bir ayarlamayı sadece üçüncü parti
-    modülün üreticisi bunun gerekliliğini belirtmişse veya Apache’nin
+    modülün üreticisi bunun gerekliliğini belirtmişse veya Apache httpd’nin
     evre yığıt boyutunun küçüklüğünden dolayı çöktüğü teşhis edildiği
     takdirde yapınız.</li>
 
@@ -857,10 +775,23 @@
     düşük bir değer atanmışsa çocuk süreç başına evre sayısının yüksek
     olduğu durumlarda bu yığıt yetmeyebilir. Böyle bir ayarlama sadece
     sunucunun öldüresiye denendiği dolayısıyla yığıt boyutlarının aşırı
-    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Sunucu yapılandırmasında
-    yapılan bir değişiklik mevcut <directive>ThreadStackSize</directive>
-    ayarını geçersiz hale getirebilir.</li>
+    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Gereken en küçük yığıt
+    boyutu kullanılan modüle sıkı sıkıya bağlıdır, fakat Apache httpd
+    yapılandırmasında yapılan bir değişiklik mevcut
+    <directive>ThreadStackSize</directive> ayarını geçersiz hale
+    getirebilir.</li>
+
+   <li>Linux üzerinde, ilgili sistem çağrısı <em>en küçük</em> yığıt boyutu
+    olarak bu değeri kullanacağından, bu yönerge sadece öntanımlı yığıt
+    boyutunu arttırmak için kullanılabilir. <code>ulimit -s</code> için
+    (çoğunlukla büyükçe) soft sınır (sınırsızsa 8MB), öntanımlı yığıt
+    boyutu olarak kullanılır.</li>
   </ul>
+
+  <note>Çocuk süreç başına yüksek bir evre sayısı gerekmedikçe
+   <directive>ThreadStackSize</directive> değerinin azaltılmaması önerilir.
+   Bazı platformlarda (Linux dahil), 128000 ayarı zaten çok düşüktür ve daha
+   da azaltmak bazı modüllerle çökmeye sebep olur.</note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr?rev=1310333&r1=1310332&r2=1310333&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 14:18:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 713242:1137744 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1137744 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -33,27 +33,29 @@
 <identifier>mpm_prefork_module</identifier>
 
 <summary>
-  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
-   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
-   Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
-   olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
-   için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
-   diğerlerini etkilemez.</p>
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) evresiz ve
+   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur. Her
+   çocuk süreç gelen bir isteğe yanıt verirken ebeveyn süreç çocuk süreç
+   havuzunu yönetir. Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden
+   kaçınma ihtiyacında olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri
+   birbirlerinden yalıtmak için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir
+   istekle ilgili bir sorun diğerlerini etkilemez.</p>
 
   <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
    yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
    Yönergelerin en önemlisi <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
-   sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
-   ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+   >MaxRequestWorkers</directive> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz
+   istek sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm
+   süreçlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması
+   gerekir.</p>
 </summary>
 
-<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
-ayarlanması</a></seealso>
+<seealso><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun kullandığı adres ve
+  portların ayarlanması</a></seealso>
 
 <section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
   <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
-   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache httpd
    daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
    sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
    çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
@@ -64,11 +66,11 @@ ayarlanması</a></seealso>
    >StartServers</directive>, <directive module="prefork"
    >MinSpareServers</directive>, <directive module="prefork"
    >MaxSpareServers</directive> ve <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+   >MaxRequestWorkers</directive> yönergeleri ile düzenlenir. Apache httpd
    kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
    sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
    Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> değerini arttırmaları
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> değerini arttırmaları
    gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
    sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
    azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
@@ -77,17 +79,25 @@ ayarlanması</a></seealso>
 
   <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
    <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
-   süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
-   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için <directive module="mod_unixd">User</directive> ve
-   <directive module="mod_unixd">Group</directive> yönergeleri
-   kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
-   olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   süreçler Apache httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin
+   kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için <directive module="mod_unixd"
+   >User</directive> ve <directive module="mod_unixd">Group</directive>
+   yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya
+   yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
    tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
 
-  <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+  <p><directive module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive>
    yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
    ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+
+  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
+   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
+   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
+   ilgili hususları <directive module="core">Mutex</directive> yönergesi ile
+   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a
+   href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
+   belgesine bakınız.</p>
 </section>
 
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
@@ -100,13 +110,11 @@ ayarlanması</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
-</directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestWorkers</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxConnectionsPerChild</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>ScoreBoardFile</name>
 </directivesynopsis>
@@ -122,8 +130,6 @@ ayarlanması</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mod_unixd"><name>Group</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
-</directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
 <name>MaxSpareServers</name>
@@ -143,12 +149,13 @@ ayarlanması</a></seealso>
    olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
    bir fikirdir. Eğer bu değeri <directive module="prefork"
    >MinSpareServers</directive> değerine eşit veya daha küçük bir değere
-   ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <directive
+   ayarlarsanız, Apache HTTP Sunucusu bu değeri kendiliğinden <directive
    >MinSpareServers</directive><code> + 1</code> olarak
    değiştirecektir.</p>
 </usage>
 <seealso><directive module="prefork">MinSpareServers</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -163,8 +170,12 @@ ayarlanması</a></seealso>
    çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
    bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
    <directive>MinSpareServers</directive> sayıda süreçten daha az boşta
-   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
-   olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için yeni çocuk süreçler
+   oluşturacaktır: Bir tane oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 2 tane
+   oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 4 tane oluşturur ve saniyede 32 çocuk
+   süreç oluşturuluncaya kadar böyle üstel olarak artar. Artış
+   <directive>MinSpareServers</directive> ile belirlenen sayıda
+   duracaktır.</p>
 
   <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
    olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
@@ -172,6 +183,7 @@ ayarlanması</a></seealso>
 </usage>
 <seealso><directive module="prefork">MaxSpareServers</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>Mime
View raw message