httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310020 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/
Date Thu, 05 Apr 2012 19:17:09 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 5 19:17:08 2012
New Revision: 1310020

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310020&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>
 
@@ -143,7 +142,7 @@
 <h2><a name="using" id="using">Ortam Değişkenlerinin Kullanımı</a></h2>
   
 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_authz_host.html#allow">Allow</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_authz_host.html#deny">Deny<
 /a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#allow">Allow</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#deny"
 >Deny</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <h3><a name="cgi-scripts" id="cgi-scripts">CGI Betikleri</a></h3>
     

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
@@ -126,6 +125,29 @@
   <p>Apache httpd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
 
   <dl>
+   <dt>APR ve APR-Util</dt>
+   <dd>APR ve APR-Util'in sisteminizde kurulu olduğundan emin olun. Kurulu
+    değilse veya sisteminizce sağlanmış sürümlerini kullanmak
+    istemiyorsanız APR ve APR-Util'in ikisini birden <a href="http://apr.apache.org/">Apache
APR</a>'den indirin ve onları
+    Apache httpd dağıtımını açtığınız dizinin altında
+    <code>./srclib/apr</code> ve <code>./srclib/apr-util</code>
dizinlerine
+    açın (Dizin isimlerinin sürüm numarası içermemesine dikkat edin,
+    örneğin, APR dağıtımı ./srclib/apr/ altında olsun.) ve
+    <code>./configure</code> betiğinin <code>--with-included-apr</code>
+    seçeneğini kullanın. Bazı platformlarda, httpd'nin, kurulu APR ve
+    APR-Util kopyanıza karşın derlenmesini sağlamak için ilgili
+    <code>-dev</code> paketlerini kurmanız gerekebilir.</dd>
+
+   <dt>Perl-Uyumlu Düzenli İfade Kütüphanesi (PCRE)</dt>
+   <dd>Bu kütüphane gereklidir, ancak artık httpd ile birlikte
+    dağıtılmamaktadır. Kaynak kodunu <a href="http://www.pcre.org/">http://www.pcre.org</a>
sitesinden indirin ve bir port veya paket
+    olarak kurun. Eğer derleme sisteminiz PCRE kurulumunuz tarafından
+    kurulan <code>pcre-config</code> betiğini bulamazsa
+    <code>--with-pcre</code> seçeneğini kullanarak yerini belirtin. Bazı
+    platformlarda, httpd'nin, kurulu PCRE kopyanıza karşın derlenmesini
+    sağlamak için ilgili <code>-dev</code> paketlerini kurmanız
+    gerekebilir.</dd>
+
    <dt>Disk Alanı</dt>
    <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
     olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08
2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu
etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>status_module</td></tr>
@@ -59,14 +58,16 @@
    <li>Saniyedeki ortalama istek sayısı, saniyedeki bayt sayısı ve istek
     başına ortalama bayt sayısı (*)</li>
 
-   <li>Apache tarafınan toplamda ve her çocuk süreç tarafından ayrı ayrı
-    kullanılan o anki işlemci zamanı yüzdesi (*)</li>
+   <li>Birlikte tüm çocuk süreçler tarafınan toplamda ve her çocuk süreç
+    tarafından ayrı ayrı kullanılan o anki işlemci zamanı yüzdesi (*)</li>
 
    <li>O an işlem görmekte olan konakların ve isteklerin sayısı (*)</li>
   </ul>
 
-  <p>"(*)" imli bilgiler sadece <code class="directive"><a href="#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code>
yönergesinin değeri <code>On</code> olduğu
-   takdirde mevcuttur.</p>
+  <p>"(*)" imli bilgiler sadece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code>
yönergesinin değeri <code>On</code> olduğu
+   takdirde mevcuttur. 2.3.6 sürümünde, bu modulün yüklenmesi öntanımlı
+   olarak <code class="directive"><a href="../mod/core.html#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code>
yönergesinin
+   değerini <code>On</code> yapacaktır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <p>Bu modül yönerge içermez.</p>
@@ -75,13 +76,14 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Durum Bilgisi
Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">Sayfanın
Tazelenmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">Makine
Tarafından Okunabilen Durum Dosyası</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#troubleshoot">Sorun
gidermek için server-status kullanımı</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></h2>
   
 
-  <p>Durum raporları, sadece mesela.dom alanından ve sadece tarayıcılar için
+  <p>Durum raporları, sadece example.com alanından ve sadece tarayıcılar için
    etkin kılınmak istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasına şu satırlar
    eklenebilir:</p>
 
@@ -90,9 +92,7 @@
    <span class="indent">
     SetHandler server-status<br />
     <br />
-    Order Deny,Allow<br />
-    Deny from all<br />
-    Allow from .mesela.dom<br />
+    Require host example.com<br />
    </span>
    &lt;/Location&gt;
   </code></p></div>
@@ -118,17 +118,48 @@
   <p>Durum dosyasının makine tarafından okunabilen sürümüne
    <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?auto</code>
    şeklinde bir istek yaparak erişebilirsiniz. Bu, kendiliğinden çalıştığı
-   takdirde yararlıdır; Apache dağıtımının <code>/support</code> dizininde
-   bulunan <code>log_server_status</code> isimli perl betiğine bakınız.</p>
+   takdirde yararlıdır; Apache HTTP Sunucusu kurulumunuzun
+   <code>/support</code> dizininde bulunan <code>log_server_status</code>
+   isimli Perl betiğine bakınız.</p>
 
   <div class="note"><h3>Güvenlik</h3>
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
sunucu içinde derlendiği takdirde
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
sunucuya yüklendiği takdirde
    istatistikleri raporlama yeteneği dizin içi yapılandırma dosyaları
    (<code>.htaccess</code> gibi) dahil <em>tüm</em> yapılandırma
dosyaları
    için kullanılabilir olacaktır. Bu durum güvenlik ile ilgili olarak
    siteniz için içinden çıkılması güç durumlara yol açabilir (çapanoğlu
    durumu).</div>
 
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="troubleshoot" id="troubleshoot">Sorun gidermek için server-status
kullanımı</a></h2>
+  
+
+  <p>Sunucunuzun kullanılabilir tüm özkaynakları (işlemci veya bellek)
+   sömürdüğü ve sizin de bu soruna hangi istemcilerin veya isteklerin yol
+   açtığını saptamak istediğiniz durumda sorunu gidermek için başlangıç yeri
+   olarak <code>server-status</code> sayfası kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Önce <code class="directive"><a href="../mod/core.html#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code>
yönergesine On
+   atadığınızsan emin olun. Böylece her çocuk süreç veya evre için tüm istek
+   ve istemci bilgilerini görebilirsiniz.</p>
+
+  <p>(<code>top</code> veya benzeri bir süreç izleme aracı kullanarak)
Artık
+   kendi süreç listenize ana zanlılar olan süreçleri bulmak için
+   bakabilirsiniz. Sorunun çeşidine bağlı olarak <code>top</code> çıktısını
+   işlemci kullanımına veya bellek kullanımına göre sıralatabilirsiniz.</p>
+
+ <p><code>server-status</code> sayfasını yeniden yükleyip bu süreç
+  kimliklerine bakın. Böylece, bu süreçler tarafından hangi isteklerin hangi
+  istemcilere sunulduğunu görebilirsiniz. İstekler kısa sürelerle görünürler,
+  bu bakımdan iş üstünde yakalamak için çeşitli denemeler yapmanız
+  gerekebilir.</p>
+
+  <p>Bu işlem, yük sorununuzdan birinci derecede sorumlu istek türleri veya
+   istemciler hakkında bir fikir verecektir. Çoğu durumda belli bir HTTP
+   uygulamasının yanlış davrandığını veya belli bir istemcinin sitenize
+   saldırmakta olduğunu farkedersiniz.</p>
+
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08
2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI
betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
 çalışmasını mümkün kılar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
@@ -62,16 +61,21 @@
   <p><code class="directive">SuexecUserGroup</code> yönergesi CGI programlarını
    çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
    hala <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code>
yönergesinde
-   belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge, Apache
-   1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code>
ve
-   <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>
+   belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
   
   SuexecUserGroup nobody nogroup
   </code></p></div>
 
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde, bu yönerge
+   belirtildiği halde <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#suexec">Suexec</a></code>
+   özelliği etkinleştirilmemişse Apache httpd başlatılamaz.</p>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#suexec">Suexec</a></code></li>
+</ul>
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_unixd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
ailesi platformlar için temel (gerekli) güvenlik.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr></table>
 </div>
@@ -35,7 +34,10 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#suexec">Suexec</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#user">User</a></li>
 </ul>
-</div>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../suexec.html">suEXEC desteği</a></li>
+</ul></div>
 
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ChrootDir" id="ChrootDir">ChrootDir</a>
<a name="chrootdir" id="chrootdir">Yönergesi</a></h2>
@@ -47,10 +49,12 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code
class="module"><a href="../mod/mod_unixd.html">mod_unixd</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.2.10 and laterve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilir.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge httpd 2.2.9(?) ve sonrasında mevcuttur ve sunucuya
-   başlatıldıktan sonra ağdan gelen istekleri kabul etmeden önce
-   belirtilen dizine <var>chroot(8)</var> yapmasını söyler.</p>
+  <p>Bu yönerge sunucuya başlatıldıktan sonra ağdan gelen istekleri kabul
+   etmeden önce belirtilen dizine <var>chroot(8)</var> yapmasını söyler.</p>
+
   <p>Sunucuyu chroot altında çalıştırmanın basit bir işlem olmadığına ve
    özellikle CGI veya PHP gibi betikler çalıştırıyorsanız ek ayarlamalar
    yapmanız gerektiğine dikkat ediniz. Lütfen, bu özelliği kullanmaya
@@ -108,16 +112,22 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Suexec" id="Suexec">Suexec</a>
<a name="suexec" id="suexec">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Enable
or disable the suEXEC feature</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>suEXEC
özelliğini etkin veya etkisiz yapar</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Suexec
On|Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>On
if suexec binary exists with proper owner and mode,
-Off otherwise</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>suexec
çalıştırılabiliri uygun sahip ve kip ile mevcutsa On, değilse
+  Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available
in Apache httpd 2.3.9 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilir.</td></tr>
+</table>
+  <p>On olduğunda, suexec çalıştırılabiliri yoksa veya dosya kipi ve sahibi
+   geçersizse httpd başlatılamaz.</p>
+  <p>Off olduğunda, suexec çalıştırılabiliri varsa ve hatta dosya kipi ve
+   sahibi geçerli olsa bile suEXEC özelliği iptal edilir.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="User" id="User">User</a>
<a name="user" id="user">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08
2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcılara
özel dizinler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>userdir_module</td></tr>
@@ -34,7 +33,7 @@
 <h3>Özet</h3>
 
 <p>Bu modül kullanıcılara özel dizinlere
- <code>http://mesela.dom/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
+ <code>http://example.com/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
  erişilebilmesini mümkün kılar.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
@@ -87,7 +86,7 @@
   <p><code>Userdir</code> yönergesinde ne <code>enabled</code>
ne de
    <code>disabled</code> varsa, argüman bir dosya ismi kalıbı olarak ele
    alınır ve kullanıcı belge kök dizininin yolunu oluşturmakta kullanılır.
-   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
+   <code>http://example.com/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
 
   <table>
    <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
@@ -105,12 +104,12 @@
   <table>
    <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
      <th>Elde edilen yönlendirme</th></tr>
-   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/users</td>
-     <td>http://mesela.dom/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
-   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/*/usr</td>
-     <td>http://mesela.dom/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
-   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/~*/</td>
-     <td>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://example.com/users</td>
+     <td>http://example.com/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://example.com/*/usr</td>
+     <td>http://example.com/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://example.com/~*/</td>
+     <td>http://example.com/~ali/bir/iki.html</td></tr>
   </table>
 
   <div class="note">
@@ -143,19 +142,19 @@
   <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   Userdir public_html /usr/siteler http://mesela.dom/
+   Userdir public_html /usr/siteler http://example.com/
   </code></p></div>
 
-  <p>Bu örneğe göre, <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code>
+  <p>Bu örneğe göre, <code>http://example.com/~ali/bir/iki.html</code>
    şeklinde bir istek alındığında sunucu önce
-   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
+   <code>http://example.com/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
    deneyecektir. Onu bulamazsa isteği
    <code>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</code> dosyasını arayacak onu da
-   bulamazsa istemciyi <code>http://mesela.dom/ali/bir/iki.html</code>
+   bulamazsa istemciyi <code>http://example.com/ali/bir/iki.html</code>
    adresine yönlendirecektir.</p>
 
   <p>Argüman listesine bir yönlendirme ekleyecekseniz, bu, listenin son
-   elemanı olmalıdır. Apache yönlendirmenin başarılı sonuç verip
+   elemanı olmalıdır. Apache httpd yönlendirmenin başarılı sonuç verip
    vermediğini bilemeyecektir. Bu bakımdan, listede bu yönlendirmeden
    sonra bir yönlendirme daha bulunması daha iyi olacaktır.</p>
 
@@ -163,11 +162,16 @@
    olarak etkin değildir. Daha önceki sürümlerde bir <code class="directive"><a
href="#userdir">UserDir</a></code> yönergesinin yokluğunda
    <code>UserDir public_html</code> öntanımlıydı.</p>
 
+  <div class="note"><h3>Ayrıntıların birleştirilmesi</h3>
+  <p>Etkinleştirilen ve etkisizleştirilen kullanıcılara özgü listeler küresel
+   etki alanından sanal konak etki alanına aktarılırken yer değiştirme
+   yapılır, mevcutla birleştirilmez.</p></div>
+
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>
- <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+ <a href="../howto/public_html.html">Kullanıcı Dizinleri</a>
 </li>
 </ul>
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta Thu Apr 5 19:17:08 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08
2012
@@ -142,8 +142,8 @@ Sanal Barındırma</a></li>
    VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0
   </code></p></div>
 
-  <p><code>http://mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için yapılan bir
istek
-   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+  <p><code>http://example.com/dizin/dosya.html</code> için yapılan
bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/dizin/dosya.html</code>
    dosyası ile yerine getirilecektir.</p>
 
   <p>Çok büyük sayıda sanal konak için <code>sankonlar</code> dizininin
@@ -155,9 +155,9 @@ Sanal Barındırma</a></li>
    VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2
   </code></p></div>
 
-  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
+  <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
    yapılan bir istek
-   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/filan/dizin/dosya.html
+  <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/f/i/l/filan/dizin/dosya.html
    </code> ile yerine getirilecektir.</p>
 
   <p>Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım: </p>
@@ -167,8 +167,8 @@ Sanal Barındırma</a></li>
 </code></p></div>
 
   <p>Bu durumda istek
-   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/n/a/l/filan/dizin/dosya.html
-   </code> ile karşılanırdı.</p>
+  <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/n/a/l/filan/dizin/dosya.html
+  </code>ile karşılanırdı.</p>
 
   <p>Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:</p>
 
@@ -177,7 +177,7 @@ Sanal Barındırma</a></li>
 </code></p></div>
 
   <p>Bu örnek için istek
-   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/an/dizin/dosya.html
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/example.com/f/i/l/an/dizin/dosya.html
    </code> dosyasından karşılanırdı.</p>
 
   <p>IP’ye dayalı sanal konaklar için yapılandırma dosyanızda şu satırlar
@@ -190,12 +190,12 @@ Sanal Barındırma</a></li>
    VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin
   </code></p></div>
 
-  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
-   yapılan bir istek eğer <code>falan.filan.mesela.dom</code>’un IP adresi
+  <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
+   yapılan bir istek eğer <code>falan.filan.example.com</code>’un IP adresi
    10.20.30.40 olsaydı,
    <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/belgeler/dizin/dosya.html
    </code> dosyası ile karşılanırdı.
-   <code>http://falan.filan.mesela.dom/cgi-bin/betik.pl</code> için yapılan
+   <code>http://falan.filan.example.com/cgi-bin/betik.pl</code> için yapılan
    bir istek ise
    <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/cgi-bin/betik.pl</code>
    betiğinin çalıştırılması ile sağlanırdı.</p>
@@ -208,7 +208,7 @@ Sanal Barındırma</a></li>
   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0
 </code></p></div>
 
-  <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+  <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code>
    için yapılan bir istek
    <code>/usr/local/apache/sankonlar/filan.mesela/dizin/dosya.html</code>
    dosyası ile karşılanacaktır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1310020&r1=1310019&r2=1310020&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 19:17:08
2012
@@ -987,7 +987,7 @@ Certificate verification</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan
evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">suEXEC özelliğini etkin veya etkisiz
yapar</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı
Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre
sayısının üst sınırınıMime
View raw message