httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309947 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ faq/ mod/
Date Thu, 05 Apr 2012 17:05:40 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 5 17:05:39 2012
New Revision: 1309947

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1309947&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.html.tr.utf8?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 17:05:39
2012
@@ -10,7 +10,7 @@
 <link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
 <link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
 <p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
 <img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
@@ -23,84 +23,11 @@
 <a href="../tr/faq/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/faq/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
-
-  <p>Bu belge geleneksel bir SSS’ten çok Apache HTTP Sunucusu ile ilgili
-   sorunlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı gösteren bir rehber
-   niteliğindedir.</p>
-
-  <p>Daha geleneksel ama biraz eski tarihli bir SSS belgesi olarak <a href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html">Apache
1.3
-   SSS</a>’sine bakabilirsiniz.</p>
+  <p>SSS belgesi <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">HTTP Server
+   Wiki</a>'ye taşındı.</p>
+</div>
 </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#support.what2do">“Neden ... yapamıyorum? Niçin ... çalışmıyor?”
gibi sorular için</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#support.support">Destek
için kime başvurayım?</a></li>
-</ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="support.what2do" id="support.what2do">“Neden ... yapamıyorum?
Niçin ... çalışmıyor?” gibi sorular için</a></h2>
-  
-
-   <p>Apache sunucu yazılımınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu adımları
izleyin:</p>
-
-   <dl>
-   <dt>Günlük kayıt dosyalarına bakın!</dt>
-   <dd><p>Apache sorunları saptamaya ve size yardımcı olmaya çalışır.
Çoğu
-    durumda, günlük dosyalarına bir kaç ileti yazarak sunucu hataları için
-    size bazı ayrıntıları sağlayacaktır. Bu genellikle sorunun sizin
-    tarafınızdan teşhis edilmesi (dosya izinleri ve benzeri) ve düzeltilmesi
-    için yeterli olur. Hata kayıtlarının tutulduğu günlük dosyalarının
-    öntanımlı yeri <code>/usr/local/apache2/logs/error_log</code> olup
-    sizin sunucunuzdaki yeri için yapılandırma dosyalarınızdaki <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesine bakabilirsiniz.</p>
-
-   <p>Genellikle başvurulan ilk yerlerden biri olarak yolunuz yardımlaşma
-    listelerinden birine düşerse sizden ilk olarak biraz bilgi sağlamanız
-    istenecektir. Bu bakımdan hataların yazıldığı günlük kayıt dosyalarını
-    nerede bulacağınızı bilmelisiniz. Eğer yerlerinden emin değilseniz
-    kullandığınız dağıtıma göre dosyaların yerlerini gösteren
-    <a href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">wiki
-    sayfası</a> size fikir verebilir.</p></dd>
-
-   <dt>Wiki’yi inceleyin</dt>
-   <dd><a href="http://wiki.apache.org/httpd/">Httpd Wiki</a>, çoğu
sorunun
-   çözümüne yardımcı olacak kılavuzlar içerir.</dd>
-
-   <dt>Apache hata ayıklama veritabanına bakın</dt>
-   <dd>Apache Grubuna bildirilen çoğu sorun <a href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">hata
ayıklama veritabanına</a>
-   kaydedilir. Açık ya da kapalı, mevcut hata raporlarını incelemeden ve
-   sorununuz hakkında kullanıcı destek listelerine (aşağıya bakınız) danışmadan
-   lütfen yeni bir hata bildirimi <strong>yapmayın</strong>. Zaten raporlanmış
-   bir sorunsa bir “ben de” veya “+1” raporu <em>eklemeyin</em>.</dd>
-
-   <dt><a id="support.what2do.user-support" name="support.what2do.user-support">Bir
kullanıcı destek listesine sorun</a></dt>
-   <dd><p>Apache, bilgilerini gönüllü olarak paylaşan etkin bir kullanıcı
-   topluluğuna sahiptir. Bu topluluğa katılarak sorularınıza ve sorunlarınıza
-   genellikle en iyi ve en hızlı yanıtı alırsınız.</p>
-
-   <p><a href="http://httpd.apache.org/userslist.html">Apache kullanıcıları
eposta listesi</a></p>
-
-   <p>Kullanıcı desteği ile ilgili olarak <a href="http://freenode.net">Freenode
IRC</a>
-   üzerindeki <a href="irc://irc.freenode.net/#httpd">#httpd</a> kanalı
da kullanılabilir.</p>
-   </dd>
-
-   <dt>Lütfen hata bildirimi için hata ayıklama veritabanını kullanın!</dt>
-   <dd><p>Eğer yukarıdaki adımlardan size uygun olanları izlemiş ve bir
çare bulamamışsanız lütfen <a href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">bir
hata ayıklama bildirimi</a>nde
-   bulunarak httpd geliştiricilerini sorun hakkında bilgilendirin.</p>
-
-   <p>Eğer sorununuz sunucunun çökmesine ve bir ‘core’ üretilmesine sebep
oluyorsa
-   hatayı bildirirken lütfen (mümkünse) bir <a href="http://httpd.apache.org/dev/debugging.html">geriye
-   doğru hata izleme raporu</a> ekleyin.</p>
-   </dd>
-   </dl>
-  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="support.support" id="support.support">Destek için kime başvurayım?</a></h2>
-   <p>Milyonlarca kullanıcı ve altmıştan az gönüllü geliştirici ile Apache
için kişisel
-   destek sağlayamıyoruz. Ücretsiz destek için yardımlaşma listelerine katılmanızı
öneriyoruz
-   (yukarı bakınız).</p>
-
-   <p>Profesyonel ve ticari Apache desteği almak için bu tür destekleri sunan
şirketlere başvurunuz.</p>
-  </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/faq/" hreflang="en" rel="alternate"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/faq/" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.meta?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.meta Thu Apr 5 17:05:39 2012
@@ -9,7 +9,7 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr
 5 17:05:39 2012
@@ -28,13 +28,19 @@
 <a href="../tr/mod/quickreference.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a>
|
 <a href="../zh-cn/mod/quickreference.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified
Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı,
öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında
ayrıntılı bilgi almak için <a href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne
bakınız.</p>
+  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin
+   kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların
+   her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a href="directive-dict.html">Yönerge
Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
 
-  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna
sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.</p>
+  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
+   yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer
+   sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmı kırpılıp yerine “+” imi
+   konmuştur.</p>
 
-  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu
gösterilmiştir.</p>
+  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
+   yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise
+   yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
  </div>
 <div id="directive-ref"><table id="legend">
 <tr><td class="letters"><span><a href="#A">&nbsp;A&nbsp;</a>
| <a href="#B">&nbsp;B&nbsp;</a> | <a href="#C">&nbsp;C&nbsp;</a>
| <a href="#D">&nbsp;D&nbsp;</a> | <a href="#E">&nbsp;E&nbsp;</a>
| <a href="#F">&nbsp;F&nbsp;</a> | <a href="#G">&nbsp;G&nbsp;</a>
| <a href="#H">&nbsp;H&nbsp;</a> | <a href="#I">&nbsp;I&nbsp;</a>
| <a href="#K">&nbsp;K&nbsp;</a> | <a href="#L">&nbsp;L&nbsp;</a>
| <a href="#M">&nbsp;M&nbsp;</a> | <a href="#N">&nbsp;N&nbsp;</a>
| <a href="#O">&nbsp;O&nbsp;</a> | <a href="#P">&nbsp;P&nbsp;</a>
| <a href="#R">&nbsp;R&nbsp;</a> | <a href="#S">&nbsp;S&nbsp;</a>
| <a href="#T">&nbsp;T&nbsp;</a> | <a href="#U">&nbsp;U&nbsp;</a>
| <a href="#V">&nbsp;V&nbsp;</a> | <a href="#W">&nbsp;W&nbsp;</a>
| <a href="#X">&nbsp;X&nbsp;</a></span></td>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta Thu Apr 5 17:05:39
2012
@@ -12,7 +12,7 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 17:05:39
2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çok
evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
 süreçlilik modülü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
@@ -43,7 +42,7 @@ süreçlilik modülü.</td></tr>
 
   <p>Bu MPM’i denetim altında tutmakta kullanılan en önemli yönergeler, her
    çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <code class="directive"><a
href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesi
ile devreye
-   sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <code class="directive"><a
href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesidir.</p>
+   sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <code class="directive"><a
href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
yönergesidir.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
@@ -73,8 +72,8 @@ süreçlilik modülü.</td></tr>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl
çalışır?</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
-<li><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
-ayarlanması</a></li>
+<li><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun kullandığı adres ve
+ portların ayarlanması</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
@@ -85,27 +84,28 @@ ayarlanması</a></li>
    dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
    aktarır.</p>
 
-  <p>Apache daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır <dfn>yedek</dfn>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır
+   <dfn>yedek</dfn>
    veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
    çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
    süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
    konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
    süreçlerin sayısı <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
yönergesinde belirtilir.
-   Apache, çalışma süresi boyunca <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>
yönergeleri ile belirtilen sınırlar
+   Apache httpd, çalışma süresi boyunca <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>
yönergeleri ile belirtilen sınırlar
    dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
    yenilerini devreye alarak tüm süreçlerdeki toplam evre sayısını sabit
    tutmaya çalışır. Bu işlem kendiliğinden çok iyi yürüdüğünden bu
    yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
    gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
-   tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
-   süreçlerin sayısı ise <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
yönergesindeki değere
+   tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
+   süreçlerin sayısı ise <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
yönergesindeki değere
    bölünmesi ile elde edilir.</p>
 
   <p>Bu iki yönerge aynı anda etkin olabilecek çocuk süreçlerin ve her
    çocuk süreçteki sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve bu
    sınır sadece ana sunucu tamamen durdurulup yeniden başlatılarak
    değiştirilebilir. <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></code>
yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
-   sayısının üst sınırı olup <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
yönergesindeki değere
+   sayısının üst sınırı olup <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
yönergesindeki değere
    bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></code>
yönergesinin
    değeri ise sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve <code class="directive"><a
href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki
değerden
@@ -114,17 +114,17 @@ ayarlanması</a></li>
   <p>Sonlandırma sırasında etkin çocuk süreçlere ek olarak mevcut istemci
    bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
    fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
-   sayısının en fazla <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
olması gerekirse de gerçekte sayı bundan küçük
-   olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
+   sayısının en fazla <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
olması gerekirse de gerçekte sayı bundan
+   küçük olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
    iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>
 
   <ul>
-   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html# maxrequestsperchild">
MaxRequestsPerChild</a></code>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
     yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>
 
    <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>
ve
-    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
yönergelerinin
-    değerleri birbirine eşitlenir.</li>
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
+    yönergelerinin değerleri birbirine eşitlenir.</li>
   </ul>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
@@ -133,7 +133,7 @@ ayarlanması</a></li>
   <div class="example"><p><code>
    ServerLimit     16<br />
    StartServers     2<br />
-   MaxClients     150<br />
+   MaxRequestWorkers 150<br />
    MinSpareThreads   25<br />
    MaxSpareThreads   75<br />
    ThreadsPerChild   25
@@ -141,19 +141,28 @@ ayarlanması</a></li>
 
   <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
    çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
-   tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
-   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>
yönergeleri kullanılır.
+   httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve
+   gruplarını ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>
yönergeleri
+   kullanılır.
    Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir,
    fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.
    Bundan başka, <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code>
kullanılmadığı takdirde, bu
    yönergeler CGI betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı
    ve grubu da ayarlarlar.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
    yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
    ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+
+  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
+   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
+   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
+   ilgili hususları <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code>
yönergesi ile
+   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarımın
arttırılması</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta Thu Apr 5 17:05:39 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 
5 17:05:39 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
   başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
@@ -232,7 +231,7 @@
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_dbm.html">mod_auth_dbm</a></code></dt>
 
-   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_auth_dbm.html#authdbmtype">AuthDBMType</a></code>
yönergesi
+   <dd><a href="../2.0/mod/mod_auth_dbm.html#AuthDBMType"><code>AuthDBMType</code></a>
yönergesi
     sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
     desteklenmektedir.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta?rev=1309947&r1=1309946&r2=1309947&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta Thu Apr 5 17:05:39 2012
@@ -14,6 +14,6 @@
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
   <variant outdated="yes">ru</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message