httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309941 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: faq/index.xml.tr mod/quickreference.xml.tr mod/worker.xml.tr new_features_2_0.xml.tr
Date Thu, 05 Apr 2012 17:00:08 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 5 17:00:07 2012
New Revision: 1309941

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1309941&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.tr?rev=1309941&r1=1309940&r2=1309941&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/faq/index.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 17:00:07 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 810464:1044378 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044378 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -26,81 +26,8 @@
 <title>Sıkça Sorulan Sorular</title>
 
 <summary>
-
-  <p>Bu belge geleneksel bir SSS’ten çok Apache HTTP Sunucusu ile ilgili
-   sorunlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı gösteren bir rehber
-   niteliğindedir.</p>
-
-  <p>Daha geleneksel ama biraz eski tarihli bir SSS belgesi olarak <a
-   href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html">Apache 1.3
-   SSS</a>’sine bakabilirsiniz.</p>
+  <p>SSS belgesi <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">HTTP Server
+   Wiki</a>'ye taşındı.</p>
 </summary>
 
-  <section id="support.what2do">
-  <title>“Neden ... yapamıyorum? Niçin ... çalışmıyor?” gibi sorular için</title>
-
-   <p>Apache sunucu yazılımınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu adımları
izleyin:</p>
-
-   <dl>
-   <dt>Günlük kayıt dosyalarına bakın!</dt>
-   <dd><p>Apache sorunları saptamaya ve size yardımcı olmaya çalışır.
Çoğu
-    durumda, günlük dosyalarına bir kaç ileti yazarak sunucu hataları için
-    size bazı ayrıntıları sağlayacaktır. Bu genellikle sorunun sizin
-    tarafınızdan teşhis edilmesi (dosya izinleri ve benzeri) ve düzeltilmesi
-    için yeterli olur. Hata kayıtlarının tutulduğu günlük dosyalarının
-    öntanımlı yeri <code>/usr/local/apache2/logs/error_log</code> olup
-    sizin sunucunuzdaki yeri için yapılandırma dosyalarınızdaki <directive
-    module="core">ErrorLog</directive> yönergesine bakabilirsiniz.</p>
-
-   <p>Genellikle başvurulan ilk yerlerden biri olarak yolunuz yardımlaşma
-    listelerinden birine düşerse sizden ilk olarak biraz bilgi sağlamanız
-    istenecektir. Bu bakımdan hataların yazıldığı günlük kayıt dosyalarını
-    nerede bulacağınızı bilmelisiniz. Eğer yerlerinden emin değilseniz
-    kullandığınız dağıtıma göre dosyaların yerlerini gösteren
-    <a href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">wiki
-    sayfası</a> size fikir verebilir.</p></dd>
-
-   <dt>Wiki’yi inceleyin</dt>
-   <dd><a href="http://wiki.apache.org/httpd/">Httpd Wiki</a>, çoğu
sorunun
-   çözümüne yardımcı olacak kılavuzlar içerir.</dd>
-
-   <dt>Apache hata ayıklama veritabanına bakın</dt>
-   <dd>Apache Grubuna bildirilen çoğu sorun <a
-   href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">hata ayıklama veritabanına</a>
-   kaydedilir. Açık ya da kapalı, mevcut hata raporlarını incelemeden ve
-   sorununuz hakkında kullanıcı destek listelerine (aşağıya bakınız) danışmadan
-   lütfen yeni bir hata bildirimi <strong>yapmayın</strong>. Zaten raporlanmış
-   bir sorunsa bir “ben de” veya “+1” raporu <em>eklemeyin</em>.</dd>
-
-   <dt><a id="support.what2do.user-support"
-   name="support.what2do.user-support">Bir kullanıcı destek listesine sorun</a></dt>
-   <dd><p>Apache, bilgilerini gönüllü olarak paylaşan etkin bir kullanıcı
-   topluluğuna sahiptir. Bu topluluğa katılarak sorularınıza ve sorunlarınıza
-   genellikle en iyi ve en hızlı yanıtı alırsınız.</p>
-
-   <p><a href="http://httpd.apache.org/userslist.html">Apache kullanıcıları
eposta listesi</a></p>
-
-   <p>Kullanıcı desteği ile ilgili olarak <a href="http://freenode.net">Freenode
IRC</a>
-   üzerindeki <a href="irc://irc.freenode.net/#httpd">#httpd</a> kanalı
da kullanılabilir.</p>
-   </dd>
-
-   <dt>Lütfen hata bildirimi için hata ayıklama veritabanını kullanın!</dt>
-   <dd><p>Eğer yukarıdaki adımlardan size uygun olanları izlemiş ve bir
çare bulamamışsanız lütfen <a
-   href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">bir hata ayıklama bildirimi</a>nde
-   bulunarak httpd geliştiricilerini sorun hakkında bilgilendirin.</p>
-
-   <p>Eğer sorununuz sunucunun çökmesine ve bir ‘core’ üretilmesine sebep
oluyorsa
-   hatayı bildirirken lütfen (mümkünse) bir <a href="http://httpd.apache.org/dev/debugging.html">geriye
-   doğru hata izleme raporu</a> ekleyin.</p>
-   </dd>
-   </dl>
-  </section>
-
-  <section id="support.support"><title>Destek için kime başvurayım?</title>
-   <p>Milyonlarca kullanıcı ve altmıştan az gönüllü geliştirici ile Apache
için kişisel
-   destek sağlayamıyoruz. Ücretsiz destek için yardımlaşma listelerine katılmanızı
öneriyoruz
-   (yukarı bakınız).</p>
-
-   <p>Profesyonel ve ticari Apache desteği almak için bu tür destekleri sunan
şirketlere başvurunuz.</p>
-  </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr?rev=1309941&r1=1309940&r2=1309941&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 17:00:07
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE quickreference SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636495:1070904 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070904 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -23,11 +23,18 @@
 <quickreference metafile="quickreference.xml.meta">
  <title>Hızlı Yönerge Kılavuzu</title>
  <summary>
-  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı,
öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında
ayrıntılı bilgi almak için <a
-  href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
-
-  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna
sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.</p>
-
-  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu
gösterilmiştir.</p>
+  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin
+   kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların
+   her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a
+   href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
+
+  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
+   yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer
+   sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmı kırpılıp yerine “+” imi
+   konmuştur.</p>
+
+  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
+   yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise
+   yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
  </summary>
 </quickreference>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=1309941&r1=1309940&r2=1309941&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 17:00:07 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 713242:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -44,10 +44,10 @@ süreçlilik modülü.</description>
    çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <directive
    module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesi ile devreye
    sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <directive
-   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesidir.</p>
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> yönergesidir.</p>
 </summary>
-<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
-ayarlanması</a></seealso>
+<seealso><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun kullandığı adres ve
+ portların ayarlanması</a></seealso>
 
 <section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
   <p>Çocuk süreçleri devreye almaktan tek bir süreç (ana süreç) sorumludur.
@@ -57,14 +57,15 @@ ayarlanması</a></seealso>
    dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
    aktarır.</p>
 
-  <p>Apache daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır <dfn>yedek</dfn>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır
+   <dfn>yedek</dfn>
    veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
    çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
    süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
    konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
    süreçlerin sayısı <directive
    module="mpm_common">StartServers</directive> yönergesinde belirtilir.
-   Apache, çalışma süresi boyunca <directive module="mpm_common"
+   Apache httpd, çalışma süresi boyunca <directive module="mpm_common"
    >MinSpareThreads</directive> ve <directive module="mpm_common"
    >MaxSpareThreads</directive> yönergeleri ile belirtilen sınırlar
    dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
@@ -73,9 +74,9 @@ ayarlanması</a></seealso>
    yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
    gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
    tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
+   >MaxRequestWorkers</directive> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
    süreçlerin sayısı ise <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+   >MaxRequestWorkers</directive> yönergesindeki değerin <directive
    module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
    bölünmesi ile elde edilir.</p>
 
@@ -85,7 +86,7 @@ ayarlanması</a></seealso>
    değiştirilebilir. <directive module="mpm_common"
    >ServerLimit</directive> yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
    sayısının üst sınırı olup <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+   >MaxRequestWorkers</directive> yönergesindeki değerin <directive
    module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
    bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
    <directive module="mpm_common">ThreadLimit</directive> yönergesinin
@@ -97,17 +98,17 @@ ayarlanması</a></seealso>
    bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
    fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
    sayısının en fazla <directive module="mpm_common"
-   >MaxClients</directive> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan küçük
-   olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
+   >MaxRequestWorkers</directive> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan
+   küçük olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
    iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>
 
   <ul>
-   <li><directive module="mpm_common"> MaxRequestsPerChild</directive>
+   <li><directive module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive>
     yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>
 
    <li><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive> ve
-    <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergelerinin
-    değerleri birbirine eşitlenir.</li>
+    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive>
+    yönergelerinin değerleri birbirine eşitlenir.</li>
   </ul>
 
   <p><module>worker</module> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
@@ -116,7 +117,7 @@ ayarlanması</a></seealso>
   <example>
    ServerLimit     16<br />
    StartServers     2<br />
-   MaxClients     150<br />
+   MaxRequestWorkers 150<br />
    MinSpareThreads   25<br />
    MaxSpareThreads   75<br />
    ThreadsPerChild   25
@@ -124,23 +125,31 @@ ayarlanması</a></seealso>
 
   <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
    çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
-   tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
-   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için <directive module="mod_unixd">User</directive> ve
-   <directive module="mod_unixd">Group</directive> yönergeleri kullanılır.
+   httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve
+   gruplarını ayarlamak için <directive module="mod_unixd">User</directive>
+   ve <directive module="mod_unixd">Group</directive> yönergeleri
+   kullanılır.
    Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir,
    fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.
    Bundan başka, <program>suexec</program> kullanılmadığı takdirde, bu
    yönergeler CGI betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı
    ve grubu da ayarlarlar.</p>
 
-  <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+  <p><directive module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive>
    yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
    ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+
+  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
+   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
+   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
+   ilgili hususları <directive module="core">Mutex</directive> yönergesi
ile
+   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a
+   href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+
 </section>
 
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
-</directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
@@ -153,13 +162,11 @@ ayarlanması</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
-</directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestWorkers</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxConnectionsPerChild</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxSpareThreads</name>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr?rev=1309941&r1=1309940&r2=1309941&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 17:00:07
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 926409:1304806 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1304806 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -237,7 +237,8 @@
 
    <dt><module>mod_auth_dbm</module></dt>
 
-   <dd><directive module="mod_auth_dbm">AuthDBMType</directive> yönergesi
+   <dd><a href="../2.0/mod/mod_auth_dbm.html#AuthDBMType"
+    ><code>AuthDBMType</code></a> yönergesi
     sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
     desteklenmektedir.</dd>
   </dl>Mime
View raw message