httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309917 [3/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/ rewrite/ ssl/
Date Thu, 05 Apr 2012 16:03:54 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.html.tr.utf8?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -23,68 +23,54 @@
 <a href="../tr/rewrite/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/rewrite/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <blockquote>
-    <p>``mod_rewrite’ı harika yapan şey, Sendmail’ın tüm yapılandırma
-     kolaylığı ve esnekliğine sahip olmasıdır. mod_rewrite’ı kötü yapan
-     şey ise Sendmail’ın tüm yapılandırma kolaylığı ve esnekliğine sahip
-     olmasıdır.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Behlendorf</cite><br />
-    Apache Group</p>
-  </blockquote>
-
-  <blockquote>
-    <p>``Hakkında tonlarca örnek ve belge olmasına rağmen mod_rewrite kara
-     büyüdür. Müthiş güzel bir kara büyü ama yine de kara büyü.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Moore</cite><br />
-    bem@news.cmc.net</p>
-  </blockquote>
-
-  <p>URL kurgulamasının İsviçre Çakısı olan <code>mod_rewrite</code>
-   modülünün belgelerine hoşgeldiniz!</p>
-
-  <p>Bu modül istenen URL’leri çalışma anında yeniden yazmak için (düzenli
-   ifade çözümleyiciden yararlanan) kurallara dayalı bir yeniden yazma
-   motoru kullanır. Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama
-   mekanizması oluşturmak için sınısız sayıda kural ve her kural için de
-   sınırsız sayıda koşul destekler. URL değişiklikleri çeşitli sınamalara
-   dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP başlıkları, ortam değişkenleri,
-   zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde harici veritabanı sorguları
-   bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Bu modül URL’lerin tamamında (path-info kısmı dahil) hem sunucu
-   bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem de dizin bağlamında
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü gelen URL isteklerinde değişiklik
+   yapabilmek için <a href="intro.html#regex">düzenli ifade</a> kurallarına
+   dayalı, devingen bir yol sunar. Böylece, keyfi URL'leri dahili URL
+   yapınızla kolayca eşleyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama mekanizması oluşturmak için
+   sınısız sayıda kural ve her kural için de sınırsız sayıda koşul destekler.
+   URL değişiklikleri çeşitli sınamalara dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP
+   başlıkları, ortam değişkenleri, zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde
+   harici veritabanı sorguları bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Yeniden yazma kuralları URL’lerin tamamında (path-info kısmı ve sorgu
+   dizgesi dahil) hem sunucu bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem sanal
+   konaklar bağlamında (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümleri), hem de dizin bağlamında
    (<code>.htaccess</code> dosyaları ve <code>&lt;Directory&gt;</code>
    bölümleri) çalışır ve URL üzerinde sorgu dizgesi bölümleri bile
-   oluşturabilir. Yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
-   yönlendirmelerde ve hatta dahili vekalet işlemlerinde
-   kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Fakat tüm bu işlevsellik ve esnekliğin bir bedeli vardır: karmaşıklık.
-   Bu yüzden bu modülün yapabildiklerini bir günde anlayabilmeyi
-   beklemeyin.</p>
-
+   oluşturabilir. Kurallara atadığınız <a href="flags.html">seçeneklere</a>
+   bağlı olarak, yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
+   yönlendirmelerde ve vekalet işlemlerinde kullanılabilir.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü çok güçlü olduğundan, gerçekten çok
+   karmaşık olabilir. Bu belge, <a href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru
+   belgeleri</a>nin tamamlayıcısı olup karmaşıklığı biraz azaltmaya çalışır
+   ve <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ile elde edilebilen ortak senaryoların
+   oldukça açıklamalı örneklerini sağlar. Fakat ayrıca,
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünü kullanmamanız, yerine standart
+   Apache özelliklerini kullanmanız gereken durumları da göstermeye,
+   böylece gereksiz karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlamaya çalıştık.</p>
+
+<ul>
+<li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite başvuru belgesi</a></li>
+<li><a href="intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</a></li>
+<li><a href="remapping.html">URL yönlendirme ve yeniden eşlemede mod_rewrite kullanımı</a></li>
+<li><a href="access.html">Erişimi denetlemekte mod_rewrite kullanımı</a></li>
+<li><a href="vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</a></li>
+<li><a href="proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekalet</a></li>
+<li><a href="rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</a></li>
+<li><a href="advanced.html">İleri teknikler</a></li>
+<li><a href="avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanıl<strong>maMA</strong>lı</a></li>
+<li><a href="flags.html">RewriteRule seçenekleri</a></li>
+<li><a href="tech.html">Teknik ayrıntılar</a></li>
+</ul>
 </div>
-<div id="quickview"><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a>
-</li><li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/Rewrite">mod_rewrite wiki</a>
+<div id="quickview"><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite başvuru belgesi</a>
+</li><li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a></li><li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/Rewrite">mod_rewrite wiki</a>
 </li><li><a href="../glossary.html">Terimler</a></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="documentation" id="documentation">Belgeler</a></h2>
- <ul>
-  <li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Kılavuzu</a></li>
-  <li><a href="intro.html">Giriş</a></li>
-  <li><a href="flags.html">Seçenekler</a></li>
-  <li><a href="tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi -
-  yararlı örnekler</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi -
-  daha yararlı örnekler</a></li>
- </ul>
-</div></div>
+</div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/rewrite/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/rewrite/" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.meta?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.meta Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -9,7 +9,7 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -24,16 +24,17 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
- <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki 
-yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler, 
-dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede, 
-yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya <code>.htaccess</code> dosyalarının, 
-yapılandırma dosyalarındaki diğer yönergelerin etki alanlarını değiştirtirmek 
-için nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
+
+  <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
+    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
+    dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu
+    belgede, yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya
+    <code>.htaccess</code> dosyalarının, yapılandırma dosyalarındaki diğer
+    yönergelerin etki alanlarını değiştirtirmek için nasıl kullanılacağı
+    açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-and-web">Dosya Sistemi ve Site Alanı</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-and-web">Dosya Sistemi, Site Alanı ve Mantıksal İfadeler</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Vekil</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></li>
@@ -43,455 +44,528 @@ için nasıl kullanılacağı açıklanm
 <div class="section">
 <h2><a name="types" id="types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt
 ;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule"
 >&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-<p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için 
-değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu 
-taşıyıcılarla eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan, 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>, 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve 
-<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> 
-taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken 
-değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri koşullar 
-sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. Aksi 
-takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi 
-sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler 
-tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki 
-yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece 
-sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı 
-takdirde mümkün olur:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
-<span class="indent">
- Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
-</span>
-&lt;/IfDefine&gt;
-</code></p></div>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi 
-sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde 
-uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan 
-olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma 
-dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu yönergeyi sadece 
-belli bir modülün varlığının veya yokluğunun yapılandırma dosyanızın 
-çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. 
-Eksik modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, 
-her zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
-
-<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfiles">MimeMagicFiles</a></code> yönergesi sadece <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> 
-modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
-<span class="indent">
- MimeMagicFile conf/magic<br />
-</span>
-&lt;/IfModule&gt;
-</code></p></div>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> 
-yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde 
-uygulanabilecek yönergeleri içerebilmesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri gibidir. 
-<code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code> modülü farklı httpd sürümleri ve farklı 
-yapılandırmalarla büyük ağlarda çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm 
-denemeleri yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;IfVersion &gt;= 2.1&gt;<br />
-<span class="indent">
- # burası sadece 2.1.0 veya daha üstü sürümlerde<br />
- # iş görür.<br />
-</span>
-&lt;/IfVersion&gt;
-</code></p></div>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> 
-yönergelerinin önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir. 
-Ayrıca, bu bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir 
-diğerinin içinde kullanılabilirler.</p>
+  <p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için
+   değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu
+   taşıyıcılarla eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+   taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
+   değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri koşullar
+   sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. Aksi
+   takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi
+   sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler
+   tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki
+   yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece
+   sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı
+   takdirde mümkün olur:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
+   </span>
+   &lt;/IfDefine&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi
+   sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde
+   uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan
+   olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma
+   dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu
+   yönergeyi sadece belli bir modülün varlığının veya yokluğunun
+   yapılandırma dosyanızın çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda
+   kullanmalısınız. Eksik modüllerle ilgili hata iletilerini
+   engellediğinden, taşıyıcı içine, her zaman çalışması istenen yönergeler
+   konulmamalıdır.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile</a></code> yönergesi sadece
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    MimeMagicFile conf/magic<br />
+   </span>
+   &lt;/IfModule&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+   yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde
+   uygulanabilecek yönergeleri içerebilmesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri gibidir.
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code> modülü farklı httpd sürümleri ve farklı
+   yapılandırmalarla büyük ağlarda çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm
+   denemeleri yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;IfVersion &gt;= 2.1&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    # burası sadece 2.1.0 veya daha üstü sürümlerde<br />
+    # iş görür.<br />
+   </span>
+   &lt;/IfVersion&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+   yönergelerinin önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir.
+   Ayrıca, bu bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir
+   diğerinin içinde kullanılabilirler.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="file-and-web" id="file-and-web">Dosya Sistemi ve Site Alanı</a></h2>
-
-<p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki 
-veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte 
-kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek önemlidir. 
-Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size gösterilen 
-halidir. Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache, Unix sistemlerinde 
-<code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows sistemlerinde 
-<code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code> altındadır. 
-(Bilgi: Windows için bile, Apache’de dosya yolu belirtilirken 
-tersbölü değil normal bölü karakterleri kullanılır.) Site alanı 
-ise sunucu tarafından istemciye sunulan dizin ağacıdır. Yani, site 
-alanı içindeki <code>/dir/</code> dizini, Apache’nin Unix üzerinde 
-dosya sistemine öntanımlı olarak kurulduğu yer göz önüne alınarak, 
-dosya sistemindeki <code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> 
-dizinine karşılıktır. Site sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden 
-devingen olarak üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya 
-sistemine eşlenmesi gerekli değildir.</p>
-
-<h3><a name="filesystem" id="filesystem">Dosya Sistemi Taşıyıcıları</a></h3>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
-ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> taşıyıcıları, 
-<a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılıkları ile beraber, 
-yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü içindeki 
-yönergeler belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt dizinlerine 
-uygulanır. Aynı etki <a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> 
-kullanılarak da sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, 
-<code>/var/web/dir1</code> dizini ve alt dizinlerinde dizin içeriğinin 
-listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-<span class="indent">
- Options +Indexes<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;
-</code></p></div>
-
-<p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü 
-içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi belirtilen 
-dosyalara uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma yönergeleri yapılandırma 
-dosyasının ana bölümüne yerleştirildiği takdirde <code>gizli.html</code> 
-isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun erişime izin vermeyecektir.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Files gizli.html&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order allow,deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/Files&gt;
-</code></p></div>
-
-<p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar 
-için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri 
-birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma 
-<code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
-<code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
-<code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve 
-<code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm 
-<code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
-<span class="indent">
-&lt;Files gizli.html&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order allow,deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/Files&gt;<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;
-</code></p></div>
-
-
-<h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi 
-ve yönergenin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılığı 
-site alanındaki içerik için yapılandırmayı değiştirir. Örneğin aşağıdaki 
-yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan URL yollarına erişimi engeller. 
-Özellikle, <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
-<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
-<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code> 
-istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de 
-uygulanır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Location /gizli&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order Allow,Deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/Location&gt;
-</code></p></div>
-
-<p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> 
-yönergesi gerekir. Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin 
-<code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü tarafından sağlanan bir dahili 
-Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği gösterilmiştir. Bu örnek 
-için dosya sisteminde <code>server-status</code> adında bir dosya 
-veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Location /server-status&gt;<br />
-<span class="indent">
-SetHandler server-status<br />
-</span>
-&lt;/Location&gt;
-</code></p></div>
-
-
-<h3><a name="wildcards" id="wildcards">Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</a></h3>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergelerinde, 
-Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code> işlevindeki gibi kabuk tarzı 
-dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*" karakteri herhangi bir karakter dizisi 
-ile eşleşirken "?" karakteri tek tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]" kalıbı 
-ise <em>seq</em> içindeki her karakterle eşleşir. "/" karakteri her hangi bir 
-kalıp karakteri ile eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>
-
-<p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının bir 
-düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli eşleşmeleri seçmek için 
-perl uyumlu <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadelerin</a> kullanımına 
-izin verilir. Ayrıca, yönergelerin uygulanışının düzenli ifade bölümleri 
-kullanılarak nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın 
-katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>
-
-<p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya 
-ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
-<span class="indent">
-Options Indexes<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;
-</code></p></div>
-
-<p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına 
-erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
-<div class="example"><p><code>
-&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order allow,deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/FilesMatch&gt;
-</code></p></div>
-
-
-
-<h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
-
-<p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim 
-yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere 
-uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan nesnelere 
-(bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) uygulanacak 
-yönergeler için ise <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanılır.</p>
-
-<p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> 
-kullanmamak önemlidir. Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının 
-(URL’ler) aynı dosya sistemi konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla 
-kısıtlamalarınızın etrafından dolaşılabilmesine izin vermesidir. 
-Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Location /dir/&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order allow,deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/Location&gt;
-</code></p></div>
-
-<p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa 
-bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa 
-ne olacak? Kısıtlamanız, istek <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code> 
-şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin 
-nasıl yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe 
-uygulanacaktı. (Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik 
-bağlar kullanılarak aynı dizin dosya sisteminin bir çok yerine 
-yerleştirilebilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi dosya yolunu sıfırlamaksızın sembolik 
-bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek seviyede güvenlik için uygun 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi ile sembolik bağların 
-izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>
-
-<p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi kullanıyorsunuz 
-diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, fakat 
-aynı site alanını çok sayıda dosya sistemi konumuna eşleyecek daha bir sürü 
-yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya sisteminde yapacağınız 
-kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını kullanmalısınız. 
-Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır. Yapılandırma 
-kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü içine koyulması, 
-bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL ile sınırlı 
-olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
+<h2><a name="file-and-web" id="file-and-web">Dosya Sistemi, Site Alanı ve Mantıksal İfadeler</a></h2>
+  
 
+  <p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki
+   veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte
+   kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek
+   önemlidir. Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size
+   gösterilen halidir. Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache httpd, Unix
+   sistemlerinde <code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows
+   sistemlerinde <code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code>
+   altındadır. (Bilgi: Windows için bile, Apache httpd yapılandırma
+   dosyalarında dosya yolu belirtilirken tersbölü değil normal bölü
+   karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından istemciye
+   sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code>
+   dizini, Apache httpd’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak
+   kurulduğu yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki
+   <code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site
+   sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak
+   üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi
+   gerekli değildir.</p>
+
+ <h3><a name="filesystem" id="filesystem">Dosya Sistemi Taşıyıcıları</a></h3>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>
+   taşıyıcıları, <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılıkları
+   ile beraber, yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü
+   içindeki yönergeler belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt
+   dizinlerine uygulanır. Aynı etki <a href="howto/htaccess.html">.htaccess
+   dosyaları</a> kullanılarak da sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki
+   yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> dizini ve alt dizinlerinde
+   dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Options +Indexes<br />
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
+   içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi
+   belirtilen dosyalara uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
+   yönergeleri yapılandırma dosyasının ana bölümüne yerleştirildiği takdirde
+   <code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun
+   erişime izin vermeyecektir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Files gizli.html&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Order allow,deny<br />
+    Deny from all<br />
+   </span>
+   &lt;/Files&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar
+   için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
+   birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
+   <code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
+   <code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
+   <code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve
+   <code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm
+   <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    &lt;Files gizli.html&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     Order allow,deny<br />
+     Deny from all<br />
+    </span>
+    &lt;/Files&gt;<br />
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+
+ <h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi
+   ve yönergenin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılığı
+   site alanındaki içerik için yapılandırmayı değiştirir. Örneğin aşağıdaki
+   yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan URL yollarına erişimi
+   engeller. Özellikle, <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
+   <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
+   <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code>
+   istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de
+   uygulanır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;LocationMatch ^/gizli&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Order Allow,Deny<br />
+    Deny from all<br />
+   </span>
+   &lt;/LocationMatch&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   yönergesi gerekir. Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü tarafından sağlanan bir dahili
+   Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği gösterilmiştir. Bu örnek
+   için dosya sisteminde <code>server-status</code> adında bir dosya
+   veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Location /server-status&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    SetHandler server-status<br />
+   </span>
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+
+ <h3><a name="overlapping-webspace" id="overlapping-webspace">Site Alanında Çakışma</a></h3>
+  <p>Belli bölümler ve yönergeler değerlendirilirken çakışan iki URL bir URL
+  olarak dikkate alınır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi için bu şöyle olurdu:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Location /foo&gt;<br />
+   &lt;/Location&gt;<br />
+   &lt;Location /foo/bar&gt;<br />
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Diğer yandan <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#takma&#10;   adlar">&lt;Takma
+   adlar&gt;</a></code> tam tersi eşlenir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar<br />
+   Alias /foo /srv/www/common/foo<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>Aynısı <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
+   yönergeleri için de geçerlidir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10<br />
+   ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
+  </code></p></div>
+ 
+
+ <h3><a name="wildcards" id="wildcards">Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</a></h3>
+  
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   yönergelerinde, Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code>
+   işlevindeki gibi kabuk tarzı dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*"
+   karakteri herhangi bir karakter dizisi ile eşleşirken "?" karakteri tek
+   tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]" kalıbı ise <em>seq</em> içindeki
+   her karakterle eşleşir. "/" karakteri her hangi bir kalıp karakteri ile
+   eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>
+
+  <p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının
+   bir düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli
+   eşleşmeleri seçmek için perl uyumlu <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
+   ifadelerin</a> kullanımına izin verilir. Ayrıca, yönergelerin
+   uygulanışının düzenli ifade bölümleri kullanılarak nasıl
+   değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın
+   katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>
+
+  <p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya
+   ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Options Indexes<br />
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına
+   erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Order allow,deny<br />
+    Deny from all<br />
+   </span>
+   &lt;/FilesMatch&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+
+ <h3><a name="expressions" id="expressions">Mantıksal İfadeler</a></h3>
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> yönergesi bir
+   mantıksal ifade olarak belirtilebilen bir kurala bağlı olarak
+   yapılandırmayı değiştirebilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmada,
+   <code>HTTP Referer</code> başlığı "http://www.example.com/" ile
+   başlamıyorsa erişimi yasaklar.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;<br />
+  <span class="indent">
+   Require all denied<br />
+  </span>
+  &lt;/If&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+
+ <h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
+  <p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim
+   yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere
+   uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan nesnelere
+   (bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) uygulanacak
+   yönergeler için ise <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanılır.</p>
+
+  <p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   kullanmamak önemlidir. Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının
+   (URL’ler) aynı dosya sistemi konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla
+   kısıtlamalarınızın etrafından dolaşılabilmesine izin vermesidir.
+   Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Location /dir/&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Order allow,deny<br />
+    Deny from all<br />
+   </span>
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa
+   bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa
+   ne olacak? Kısıtlamanız, istek
+   <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code>
+   şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin
+   nasıl yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe
+   uygulanacaktı. (Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik
+   bağlar kullanılarak aynı dizin dosya sisteminin bir çok yerine
+   yerleştirilebilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi dosya yolunu sıfırlamaksızın sembolik
+   bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek seviyede güvenlik için uygun
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi ile sembolik
+   bağların izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>
+
+  <p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi
+   kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını düşünüyor
+   olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya sistemi konumuna
+   eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya
+   sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını
+   kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır.
+   Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü
+   içine koyulması, bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL
+   ile sınırlı olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
+ 
+
+ <h3><a name="nesting" id="nesting">Bölüm iç içeliği</a></h3>
+  <p>Bazı bölüm türleri başka bölüm türlerinin içinde olabilir. Bir yandan,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümünün
+   içinde bulunabilirken diğer yandan bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> bölümü <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümlerinde bulunabilir.
+   Bu bölümlerin düzenli ifadeli türevleri de benzer tarzda davranır.</p>
+
+  <p>İç içe bölümler, aynı türdeki iç içe olmayan bölümlerin sonrasına
+   yerleştirilir.</p>
+ 
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> 
-taşıyıcısının içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur. 
-Aynı makinede çok sayıda konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız 
-bu taşıyıcı çok işinize yarar. Daha fazla bilgi için 
-<a href="vhosts/">Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+   taşıyıcısının içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur.
+   Aynı makinede çok sayıda konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız
+   bu taşıyıcı çok işinize yarar. Daha fazla bilgi için
+   <a href="vhosts/">Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></h2>
-
-<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
-ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
-taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 
-vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma yönergelerini 
-bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma <code>cnn.com</code> sitesine 
-erişim için vekil sunucunun kullanılmasını engelleyecektir.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Proxy http://cnn.com/*&gt;<br />
-<span class="indent">
-Order allow,deny<br />
-Deny from all<br />
-</span>
-&lt;/Proxy&gt;
-</code></p></div>
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
+   taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
+   vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma
+   yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma
+   <code>example.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun
+   kullanılmasını engelleyecektir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Proxy http://example.com/*&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    Order allow,deny<br />
+    Deny from all<br />
+   </span>
+   &lt;/Proxy&gt;
+  </code></p></div>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="whatwhere" id="whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></h2>
-
-<p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini 
-öğrenmek için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde 
-izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>,
-<code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
-ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
-bölümlerinde de izin verilir. Yine de bazı istisnai durumlar mevcuttur:</p>
-
-<ul>
-<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi sadece
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde çalışır.</li>
-
-<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin 
-<code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> 
-seçenekleri sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
-bölümlerinde veya <code>.htaccess</code> dosyalarında çalışır.</li>
-
-<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> 
-bölümlerinde kullanılamaz.</li>
-</ul>
+  <p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini
+   öğrenmek için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde
+   izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
+   bölümlerinde de izin verilir. Yine de bazı istisnai durumlar
+   mevcuttur:</p>
+
+  <ul>
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi sadece
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+   bölümlerinde çalışır.</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin
+   <code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
+   seçenekleri sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya <code>.htaccess</code>
+   dosyalarında çalışır.</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>
+   bölümlerinde kullanılamaz.</li>
+  </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="mergin" id="mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>
 
-<p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma 
-yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi 
-nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>
+  <p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma
+   yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi
+   nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>
 
   <p>Yapılandırma bölümlerinin katıştırılma sırası şöyledir:</p>
 
   <ol>
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> (düzenli ifadeler hariç)
-   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur 
-   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı 
+   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur
+   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı
    yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>
 
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>
    (ve <code>&lt;Directory ~&gt;</code>).</li>
 
-   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> aynı anda işleme sokulur.</li>
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> aynı anda
+   işleme sokulur.</li>
 
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
-   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> 
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
    aynı anda işleme sokulur.</li>
-  </ol>
-
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
-  bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları 
-  sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa dizin 
-  elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin, 
-  <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
-  /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. Eğer 
-  aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri yapılandırma dosyasında 
-  bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile yapılandırmaya dahil 
-  edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> 
-  yönergesinin bulunduğu yere konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> 
-  bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki karşılıklarından 
-  <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
-
-  <p>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından sunulduğu takdirde, 
-  <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> taşıyıcısı 
-  işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
-  taşıyıcısının yerini alır.</p>
-
-  <p>Sonraki bölümler öncekileri geçersiz kılmak üzere işleme alınırlar.</p>
-
-<div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
- Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve 
- <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için 
- kullanılırken) hemen önce uygulanan bir 
- <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> dizisi 
- vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan sonra 
- tamamen elden çıkarılır.
-</div>
-
-<h3><a name="merge-examples" id="merge-examples">Bazı Örnekler</a></h3>
-
-<p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin aynı 
-isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C &gt; D &gt;
-E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Location /&gt;<br />
-E<br />
-&lt;/Location&gt;<br />
-<br />
-&lt;Files f.html&gt;<br />
-D<br />
-&lt;/Files&gt;<br />
-<br />
-&lt;VirtualHost *&gt;<br />
-&lt;Directory /a/b&gt;<br />
-B<br />
-&lt;/Directory&gt;<br />
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-<br />
-&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
-C<br />
-&lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
-<br />
-&lt;Directory /a/b&gt;<br />
-A<br />
-&lt;/Directory&gt;<br />
-<br />
-</code></p></div>
-
-<p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerindeki erişim sınırlamaları ne 
-olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> 
-bölümü son olarak değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim verecektir. 
-Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli olmalısınız!</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-&lt;Location /&gt;<br />
-<span class="indent">
- Order deny,allow<br />
- Allow from all<br />
-</span>
-&lt;/Location&gt;<br />
-<br />
-# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
-&lt;Directory /&gt;<br />
-<span class="indent">
- Order allow,deny<br />
- Allow from all<br />
- Deny from kkadam.mesela.dom<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;
-</code></p></div>
 
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
+   </li>
+  </ol>
 
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+   bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları
+   sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa dizin
+   elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin,
+   <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
+   /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. Eğer
+   aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri yapılandırma dosyasında
+   bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile yapılandırmaya dahil
+   edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code>
+   yönergesinin bulunduğu yere konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+   bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki
+   karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
+
+  <p>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından sunulduğu takdirde,
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> taşıyıcısı
+   işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> taşıyıcısının yerini alır.</p>
+
+  <p>Sonraki bölümler öncekileri geçersiz kılmak üzere işleme alınırlarsa da
+   her modül bu geçersiz kılmaya sebep olan formu yorumlamaktan sorumludur.
+   Belli bir modülülün yönergeleri bulunan sonraki yapılandırma bölümleri,
+   bazı yönergelerin, tüm yönergelerin veya modül yapılandırmasının
+   tamamının sonraki bağlamda açıkça listelenmiş modül öntanımlıları ve
+   yönergelerle bir kavramsal "katıştırmasına" sebep olabilir.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
+   Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve
+   <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için
+   kullanılırken) hemen önce uygulanan bir
+   <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> dizisi
+   vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan sonra
+   tamamen elden çıkarılır.
+  </div>
+
+ <h3><a name="merge-examples" id="merge-examples">Bazı Örnekler</a></h3>
+
+  <p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin aynı
+   isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C
+   &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Location /&gt;<br />
+   E<br />
+   &lt;/Location&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;Files f.html&gt;<br />
+   D<br />
+   &lt;/Files&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
+   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
+   B<br />
+   &lt;/Directory&gt;<br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
+   C<br />
+   &lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;Directory /a/b&gt;<br />
+   A<br />
+   &lt;/Directory&gt;<br />
+   <br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım.
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+   bölümlerindeki erişim sınırlamaları ne olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü son olarak
+   değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim verecektir.
+   Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli
+   olmalısınız!</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;Location /&gt;<br />
+  <span class="indent">
+   Order deny,allow<br />
+   Allow from all<br />
+  </span>
+  &lt;/Location&gt;<br />
+  <br />
+  # Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
+  &lt;Directory /&gt;<br />
+  <span class="indent">
+   Order allow,deny<br />
+   Allow from all<br />
+   Deny from kkadam.mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+ 
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.tr.utf8?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -24,14 +24,15 @@
 <a href="./ko/server-wide.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/server-wide.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-<p>Bu belgede <code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code> modülü ile sağlanan ve sunucunun temel
-işlemlerini yapılandırmakta kullanılan yönergelerden bazıları açıklanmıştır.</p>
+  <p>Bu belgede <code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code> modülü ile sağlanan ve sunucunun temel
+  işlemlerini yapılandırmakta kullanılan yönergelerden bazıları
+  açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#identification">Sunucu Kimliği</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#locations">Dosyaların Yerleri</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#resource">Özkaynak Kullanımının Sınırlanması</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#implementation">Gerçeklenimle ilgili Seçimler</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -51,7 +52,7 @@ işlemlerini yapılandırmakta kullanıl
    yönergeleri, sunucu tarafından, özüne yönelik URL’leri nasıl
    oluşturacağını saptamak için kullanılır. Örneğin bir istemci bir dizin
    isteğinde bulunurken URL’nin sonuna bölü çizgisi eklemese bile
-   Apache’nin istemciyi bölü çizgisi ile bitirilmiş URL yoluna
+   Apache httpd’nin istemciyi bölü çizgisi ile bitirilmiş URL yoluna
    yönlendirmesi gerekir; böylece istemci belge içindeki göreli
    bağlantıları doğru şekilde çözümleyebilir.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -59,10 +60,10 @@ işlemlerini yapılandırmakta kullanıl
 <h2><a name="locations" id="locations">Dosyaların Yerleri</a></h2>
   
 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#lockfile">LockFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Bu yönergeler Apache’nin doğru işlem yapması için gereksinim duyduğu
-   çeşitli dosyaların yerlerini belirlerler. Bölü çizgisi (/) ile
+  <p>Bu yönergeler Apache httpd’nin doğru işlem yapması için gereksinim
+   duyduğu çeşitli dosyaların yerlerini belirlerler. Bölü çizgisi (/) ile
    başlamayan dosya yolları kullanıldığında bu dosyaların yerlerinin
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinde belirtilen
    dizine göre belirtildiği varsayılır; root olmayan kullanıcılar
@@ -76,12 +77,12 @@ işlemlerini yapılandırmakta kullanıl
 
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldsize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestline">LimitRequestLine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitcpu">RLimitCPU</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitmem">RLimitMEM</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p><code>LimitRequest*</code> yönergeleri, Apache’nin istemcilerden gelen
-   istekleri okumak için kullanacağı özkaynakların miktarları ile ilgili
-   sınırlamalar koymak için kullanılırlar. Bu değerleri sınırlamak
+  <p><code>LimitRequest*</code> yönergeleri, Apache httpd’nin istemcilerden
+   gelen istekleri okumak için kullanacağı özkaynakların miktarları ile
+   ilgili sınırlamalar koymak için kullanılırlar. Bu değerleri sınırlamak
    suretiyle bazı hizmet reddi saldırılarının etkileri azaltılabilir.</p>
 
-  <p><code>RLimit*</code> yönergeleri ise Apache’nin çocuk süreçleri
+  <p><code>RLimit*</code> yönergeleri ise Apache httpd’nin çocuk süreçleri
    tarafından çatallanabilen özkaynakların miktarlarını sınırlamakta
    kullanılırlar. Özellikle de CGI betikleri ve SSI çalıştırma komutları
    tarafından kullanılan özkaynakları denetlemekte kullanılırlar.</p>
@@ -89,6 +90,17 @@ işlemlerini yapılandırmakta kullanıl
   <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></code> yönergesi
    bazı platformlarda yığıt boyutunu denetim altında tutmak için
    kullanılır.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="implementation" id="implementation">Gerçeklenimle ilgili Seçimler</a></h2>
+  
+
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+  <p><code class="directive">Mutex</code> yönergesi, <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a>'nin
+   öntanımlı seçimi ile ilgili işlevsel ve başarımsal sorunlarına çare
+   bulmada ilgili gerçeklenimi mutex'ler için değiştirmekte
+   kullanılabilir.</p>
  </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/server-wide.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.html.tr.utf8?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../tr/ssl/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/ssl/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Apache HTTP Sunucusunun <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> modülü, Güvenli Soketler
   Katmanı (SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokollerinin
@@ -39,9 +38,9 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="documentation" id="documentation">Belgeler</a></h2>
  <ul>
-  <li><a href="ssl_intro.html">Giriş</a></li>
+  <li><a href="ssl_howto.html">mod_ssl Yapılandırması Nasıl</a></li>
+  <li><a href="ssl_intro.html">SSL'ye Giriş</a></li>
   <li><a href="ssl_compat.html">Uyumluluk</a></li>
-  <li><a href="ssl_howto.html">NASIL</a></li>
   <li><a href="ssl_faq.html">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
   <li><a href="../glossary.html">Terimler</a></li>
  </ul>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.meta?rev=1309917&r1=1309916&r2=1309917&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.meta Thu Apr 5 16:03:53 2012
@@ -10,7 +10,7 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message