httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309900 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: misc/ mod/
Date Thu, 05 Apr 2012 15:30:17 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 831695:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -33,12 +33,16 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <sourcefile>mod_env.c</sourcefile>
 <identifier>env_module</identifier>
 <summary>
-  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
-   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <program>httpd</program> süreci
-   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+  <p>Bu modül Apache HTTP Sunucusunun çeşitli modülleri tarafınan kullanılan
+   dahili ortam değişkenlerime müdahale etmeyi mümkün kılar. bu değişkenler
+   ayrıca, CGI betiklerine yerel ortam değişkenleri olarak sunulur ve SSI
+   sayfalarında da kullanılabilir. Ortam değişkenleri
+   <program>httpd</program> süreci başlatılırken kabuktan aktarılabilir.
+   Bundan başka, yapılandırma
    sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
 </summary>
 <seealso><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></seealso>
+<seealso><directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive></seealso>
 
 <directivesynopsis>
 <name>PassEnv</name>
@@ -50,8 +54,11 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><program>httpd</program> süreci başlatılırken CGI betiklerine
ve SSI
-   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+  <p>Dahili ortam değişkenleri olarak kullanılmak üzere sistem ortam
+   değişkenlerini içeri aktarmak için kullanılır. Bunlar daha sonra Apache
+   HTTP Sunucusunun modüllerinden kullanılabilir, CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarında aktarılabilir. Değerler <program>httpd</program> süreci
+   başlatılırken kabuğun işletim sistemi ortamından gelir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    PassEnv LD_LIBRARY_PATH
@@ -68,8 +75,9 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
-   tanımlanmasını sağlar.</p>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak ve Apache HTTP Sunucusu
+   modüllerinde kullanılmak üzere bir dahili ortam değişkeni tanımlanmasını
+   sağlar.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
@@ -78,12 +86,13 @@ etmek için kullanılır.</description>
   <note><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
    işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,
-   bir <directive module="mod_rerite">RewriteRule</directive> yönergesindeki
+   bir <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesindeki
    gibi erken işlem aşamalarına girdi sağlıyorsa, bu durumda ortam değişkenini
   <directive module="mod_setenvif"> SetEnvIf</directive> ile atamalısınız.</p>
   </note>
 
 </usage>
+<seealso><a href="../env.html">Environment Variables</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -97,7 +106,7 @@ etmek için kullanılır.</description>
 
 <usage>
   <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir
-   ortam değişkenini ortamdan siler.</p>
+   dahili ortam değişkenini siler.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16
2012
@@ -213,7 +213,7 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg<br />
    SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm<br />
       :<br />
-   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.mesela\.dom dahili_site_istendi<br />
+   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi<br />
       :<br />
    SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
       :<br />
@@ -222,7 +222,7 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
 
   <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
    <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
-   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.mesela.dom</code> adlı sitede
+   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.example.com</code> adlı sitede
    bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
    atanmaktadır.</p>
 Mime
View raw message