httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309900 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: misc/ mod/
Date Thu, 05 Apr 2012 15:30:17 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 5 15:30:16 2012
New Revision: 1309900

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1309900&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805049:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -60,7 +60,7 @@
    kullanıcının "yeterince hız" umduğu noktada sunumun gecikmesine sebep
    olur. Böyle bir durumda kullanıcılar yüklemeyi durdurup tekrar
    başlatma eğilimindedirler; sonuçta yük daha da artar. <directive
-   module="mpm_common" >MaxClients</directive> yönergesinin değerini
+   module="mpm_common" >MaxRequestWorkers</directive> yönergesinin değerini
    değiştirerek takaslamaya sebep olabilecek kadar çok çocuk süreç
    oluşturulmasını engelleyebilirsiniz ve böyle bir durumda bunu mutlaka
    yapmalısınız. Bunun için yapacağınız işlem basittir: <code>top</code>
@@ -419,7 +419,7 @@
     kılavuz olarak kullanabilirsiniz.</p>
 
    <p>Süreç oluşturmayla ilgili olarak süreç ölümü <directive
-    module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive> değeri ile
+    module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive> değeri ile
     sağlanır. Bu değer öntanımlı olarak <code>0</code> olup, çocuk süreç
     başına istek sayısının sınırsız olduğu anlamına gelir. Eğer
     yapılandırmanızda bu değeri <code>30</code> gibi çok düşük bir
@@ -725,69 +725,10 @@
    module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi kullanmak güvenilir
    olmayacaktır.</p>
 
-   <p><directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesi,
-   seçilen muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek için
-   kullanılabilir.</p>
-
-   <dl>
-    <dt><code>AcceptMutex flock</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
-     <code>flock(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
-     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
-     yönergesiyle belirtilir).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex fcntl</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
-     <code>fcntl(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
-     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
-     yönergesiyle belirtilir).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex sysvsem</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem muteksi gerçeklemek için SysV tarzı
-     semaforları kullanır. Maalesef, SysV tarzı semaforların bazı yan
-     etkileri vardır. Bunlardan biri Apache'nin semaforu temizlemeden
-     ölme ihtimalidir (<code>ipcs(8)</code> kılavuz sayfasına bakınız).
-     Diğer biri, CGI'lerin sunucu ile aynı kullanıcı kimliğini
-     kullanmaları nedeniyle semafor arayüzünün hizmet reddi
-     saldırılarına açık olmasıdır (<program>suexec</program> veya
-     <code>cgiwrapper</code> gibi bir şeyler kullanmadıkça bütün
-     CGI'ler için söz konusudur).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem POSIX mutekslerini kullanır ve POSIX
-     evreleri belirtiminin tamamen gerçeklendiği mimarilerde çalışması
-     gerekirse de sadece Solaris (2.5 ve sonrası) üzerinde ve sadece
-     belli yapılandırmalarla çalışmakta gibi görünmektedir. Bunu
-     denemişseniz sunucunuzun çöktüğünü ve yanıt vermediğini
-     görmüşsünüzdür. Sadece duruk içerikli sunucular iyi
-     çalışmaktadır.</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex posixsem</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(2.0 ve sonrası) Bu yöntem POSIX semaforlarını kullanır. Eğer
-     işlem sırasında bir evre muteks kaynaklı parçalama arızalarıyla
-     karşı karşıya kalırsa HTTP sunucusunun çökmesiyle semaforun sahibi
-     kurtarılamaz.</p>
-    </dd>
-
-   </dl>
-
-   <p>Eğer sisteminiz yukarıda bahsedilenler dışında başka bir dizgileme
-   yöntemi kullanıyorsa bununla ilgili kodun APR'ye eklenmesi girilen
-   zahmete değecektir.</p>
+   <p><directive module="core">Mutex</directive> yönergesi,
+   <code>mpm-accept</code> muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek
+   için kullanılabilir. Farklı muteks gerçeklenimleri ile ilgili hususlar
+   bu yönergede belgelenmiştir.</p>
 
    <p>Başka bir çözüm daha vardır ancak döngü kısmen dizgilenmeyeceğinden
    (yani belli sayıda sürece izin verilemeyeceğinden) asla
@@ -851,9 +792,7 @@
    bahsedildiği gibi, bir HTTP sunucusunun protokolü <strong>güvenilir
    şekilde</strong> gerçeklemesi için her iki yöndeki iletişimi
    birbirinden bağımsız olarak (iki yönlü bir TCP bağlantısının her
-   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir. Bu olgu başka
-   sunucular tarafından çoğunlukla dikkate alınmaz fakat Apache'nin 1.2
-   sürümünden beri gerektiği gibi gerçeklenmektedir.</p>
+   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir.</p>
 
    <p>Bu özellik Apache'ye eklendiğinde Unix'in çeşitli sürümlerinde
    uzgörüsüzlükten dolayı bir takım geçici telaş sorunlarına sebep oldu.

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805049:1300926 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1300926 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -75,6 +75,10 @@
    tedbirler alınmasını sağlayacak bazı yapılandırmaları vardır:</p>
 
   <ul>
+   <li><directive module="mod_reqtimeout">RequestReadTimeout</directive>
+    yönergesi bir istemcinin isteği göndermek için harcadığı zamanı
+    sınırlamayı sağlar.</li>
+
    <li>HRS’ye maruz kalması olası sitelerde <directive module="core"
     >TimeOut</directive> yönergesinin değeri düşürülmelidir. Birkaç
     saniye gibi mümkün olduğunca düşük bir ayar uygun olabilir. Ancak
@@ -108,17 +112,18 @@
 
    <li>Sunucu tarafından özkaynakları tüketmeden aynı anda işlenebilecek
     bağlantıların sayısını sınırlamak için <directive module="mpm_common"
-    >MaxClients</directive> yönergesini kullanın. Ayrıca, <a
+    >MaxRequestWorkers</directive> yönergesini kullanın. Ayrıca, <a
     href="perf-tuning.html">başarım arttırma belgesine</a> de
     bakabilirsiniz.</li>
 
    <li>HRS’lerin etkilerini azaltmak için aynı andaki bağlantı sayısını
     arttırabilecek evreli <a href="../mpm.html">MPM</a>’lerden birini
-    kullanmak iyi olabilir. Dahası, deneysel <module>event</module> MPM’i
+    kullanmak iyi olabilir. Dahası, <module>event</module> MPM’i
     her bağlantıya yeni bir evre atanmaması için eşzamansız işlem yapar.
-    Ancak bu çalışma henüz tamamlanmamıştır. Özellikle de,
+    OpenSSL kütüphanesinin doğası nedeniyle
     <module>event</module> MPM’i <module>mod_ssl</module> ve diğer girdi
-    süzgeçleri ile henüz uyumlu değildir.</li>
+    süzgeçleri ile henüz uyumlu değildir. Bu durumlarda,
+    <module>worker</module> MPM'inin davranışına geri döner.</li>
 
    <li><a href="http://modules.apache.org/">http://modules.apache.org/</a>
     adresinde, belli istemci davranışlarını sınırlayacak ve HRS ile
@@ -132,7 +137,7 @@
   <title><code>ServerRoot</code> Dizinlerinin İzinleri</title>
 
   <p>Normalde, Apache root kullanıcı tarafından başlatılır ve hizmetleri
-   sunarken <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesi
+   sunarken <directive module="mod_unixd">User</directive> yönergesi
    tarafından tanımlanan kullanıcının aidiyetinde çalışır. Root tarafından
    çalıştırılan komutlarda olduğu gibi, root olmayan kullanıcıların
    yapacakları değişikliklerden korunmak konusunda da dikkatli
@@ -283,7 +288,7 @@
   <p>Sunucunun bir parçası gibi çalışan, <code>mod_php</code>,
    <code>mod_perl</code>, <code>mod_tcl</code> ve <code>mod_python</code>
    gibi gömülü betik çalıştırma seçenekleri sunucuyu çalıştıran
-   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<directive module="mpm_common"
+   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<directive module="mod_unixd"
    >User</directive> yönergesine bakınız). Bu bakımdan bu betik
    yorumlayıcılar tarafından çalıştırılan betikler, sunucu kullanıcısının
    eriştiği herşeye erişebilirler. Bazı betik yorumlayıcıların getirdiği
@@ -341,7 +346,10 @@
  <section id="protectserverfiles">
   <title>Sunucu dosyalarının öntanımlı olarak korunması</title>
 
-  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal URL eşleme kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu istemciye sunacaktır.</p>
+  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı
+   erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal
+   URL eşleme kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu
+   istemciye sunacaktır.</p>
 
   <p>Örneğin, aşağıdaki durumu ele alalım:</p>
 
@@ -351,7 +359,9 @@
 
   <p>Ve, tarayıcınıza <code>http://localhost/~root/</code> yazın.</p>
 
-  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma dosyanıza şunları yazın:</p>
+  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş
+   olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma
+   dosyanıza şunları yazın:</p>
 
   <example>
    &lt;Directory /&gt;
@@ -362,7 +372,10 @@
    &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
-  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz. Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <directive module="core">Directory</directive> bölümleri eklemeniz yeterli olacaktır. Örnek:</p>
+  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
+   Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <directive
+   module="core">Directory</directive> bölümleri eklemeniz yeterli
+   olacaktır. Örnek:</p>
 
   <example>
    &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
@@ -380,9 +393,16 @@
   </example>
 
   <p><directive module="core">Location</directive> ve <directive
-  module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code> erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu ortadan kaldırabilir.</p>
-
-  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de size buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki durumla karşılaşırız. Apache 1.3 veya üstünü kullanıyorsanız, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
+   module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de
+   özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code>
+   erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu
+   ortadan kaldırabilir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de size
+   buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını
+   yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki
+   durumla karşılaşırız. Sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın
+   mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
 
   <example>
    UserDir disabled root
@@ -393,7 +413,11 @@
  <section id="watchyourlogs">
   <title>Günlüklerin İzlenmesi</title>
 
-  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a href="../logs.html">günlük dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları sadece olup biteni raporlamakla kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli olup olmadığını anlamanızı da sağlarlar.</p>
+  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a
+   href="../logs.html">günlük dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları
+   sadece olup biteni raporlamakla kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar
+   yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli olup olmadığını anlamanızı da
+   sağlarlar.</p>
 
   <p>Bazı örnekler:</p>
 
@@ -402,31 +426,52 @@
    grep "client denied" error_log | tail -n 10
   </example>
 
-  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/">Apache Tomcat
-  Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı istismar etmeyi deneyen saldırıların sayısını verirken ikinci örnek, reddedilen son on istemciyi listeler; örnek:</p>
+  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/"
+   >Apache Tomcat Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı
+   istismar etmeyi deneyen saldırıların sayısını verirken ikinci örnek,
+   reddedilen son on istemciyi listeler; örnek:</p>
 
   <example>
-   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client falan.filan.dom] client denied
+   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.example.com] client denied
    by server configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd
   </example>
 
-  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar, bu bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir kayıt görürsünüz:</p>
+  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar, bu
+   bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a
+   href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir
+   kayıt görürsünüz:</p>
 
   <example>
-   falan.filan.dom - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
+   foo.example.com - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
   </example>
 
-  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal ettiğiniz anlamına gelir:</p>
+  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal
+   ettiğiniz anlamına gelir:</p>
 
   <example>
-   &lt;Files "^.ht*"&gt;
+   &lt;Files ".ht*"&gt;
    <indent>
     Order allow,deny <br />
     Deny from all
    </indent>
    &lt;/Files&gt;
   </example>
+ </section>
+
+ <section id="merging">
+
+  <title>Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi</title>
 
+  <p>Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi karmaşık bir işlem olup bazı
+   durumlarda yönergelere bağlıdır. Yönergeleri bir araya getirirken
+   aralarındaki bağımlılıkları daima sınayın.</p>
+
+  <p><directive>mod_access_compat</directive> gibi henüz yönerge katıştırma
+   mantığını gerçeklememiş modüller için sonraki bölümlerdeki davranış, bu
+   modüllerin yönergelerini içerip içermemesine bağlıdır. Yapılandırmada
+   yönergelerin <em>yerleri değiştirildiğinde</em> fakat bir katıştırma
+   yapılmadığında, yapılandırma bir değişiklik yapılana kadar miras
+   alınır.</p>
  </section>
 
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1225,7 +1225,7 @@ için iptal edilmiştir.</compatibility>
    bir ileti de belirtilebilir. Örnekler:</p>
 
   <example>
-   ErrorDocument 500 http://hata.meselae.dom/cgi-bin/dnmci<br />
+   ErrorDocument 500 http://hata.example.com/cgi-bin/dnmci<br />
    ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
    ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
    ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
@@ -2670,7 +2670,7 @@ sınırlar.</description>
   <p><directive type="section">Location</directive> işlevselliği özellikle
    <directive module="core">SetHandler</directive> yönergesi ile birlikte
    kullanışlı olur. Örneğin, durum isteklerini etkin kılmak ama sadece
-   <code>mesela.dom</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
+   <code>example.com</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
    uygulama yapabilirsiniz:</p>
 
   <example>
@@ -4334,16 +4334,17 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 
 
   <p>İsteğe bağlı port numarasını belirtmeyi mümkün kılmak için IPv6
-   adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir örnek:</p>
+   adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir
+   örnek:</p>
 
   <example>
    &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]&gt;<br />
    <indent>
-    ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
-    DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />
-    ServerName konak.mesela.dom<br />
-    ErrorLog logs/konak.mesela.dom-error_log<br />
-    TransferLog logs/konak.mesela.dom-access_log<br />
+    ServerAdmin webmaster@host.example.com<br />
+    DocumentRoot /www/docs/host.example.com<br />
+    ServerName host.example.com<br />
+    ErrorLog logs/host.example.com-error_log<br />
+    TransferLog logs/host.example.com-access_log<br />
    </indent>
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -25,7 +25,8 @@
  <title>Yönergeleri Tanımlamakta Kullanılan Terimler</title>
 
 <summary>
-  <p>Bu belgede Apache <a href="directives.html">yapılandırma yönergeler</a>ini tanımlamakta kullanılan terimler açıklanmıştır.</p>
+  <p>Bu belgede Apache <a href="directives.html">yapılandırma
+   yönergeler</a>ini tanımlamakta kullanılan terimler açıklanmıştır.</p>
 </summary>
 <seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a></seealso>
 
@@ -36,116 +37,221 @@
 
 <section id="Syntax"><title>Sözdizimi</title>
 
-  <p>Yönergenin bir yapılandırma dosyasında hangi söz dizimiyle görünebileceği belirtilir. Bu sözdizimi yönergeye özeldir ve ayrıntıları yönerge tanımında açıklanır. Genelde yönerge ismini aralarında boşluklar bırakılmış bir dizi argüman izler. Eğer argümanlardan biri kendi içinde boşluk içeriyorsa çift tırnak içine alınır. İsteğe bağlı argümanlar sözdiziminde köşeli ayraçların arasında gösterilmiştir. Birden fazla olası değeri olan argümanlarda değerler aralarına | karakteri konarak ayrılmıştır. Değerin yerine ismi belirtilen argümanlarda bu isimler <em>eğik</em> yazılırken, kendisi değer olan dizgeler öntanımlı yazıtipi ile gösterilmiştir. Değişik sayıda argüman alan yönergelerde bu durum son argümanı takibeden “...” ile belirtilmiştir.</p>
+  <p>Yönergenin bir yapılandırma dosyasında hangi söz dizimiyle
+   görünebileceği belirtilir. Bu sözdizimi yönergeye özeldir ve ayrıntıları
+   yönerge tanımında açıklanır. Genelde yönerge ismini aralarında boşluklar
+   bırakılmış bir dizi argüman izler. Eğer argümanlardan biri kendi içinde
+   boşluk içeriyorsa çift tırnak içine alınır. İsteğe bağlı argümanlar
+   sözdiziminde köşeli ayraçların arasında gösterilmiştir. Birden fazla
+   olası değeri olan argümanlarda değerler aralarına | karakteri konarak
+   ayrılmıştır. Değerin yerine ismi belirtilen argümanlarda bu isimler
+   <em>eğik</em> yazılırken, kendisi değer olan dizgeler öntanımlı yazıtipi
+   ile gösterilmiştir. Değişik sayıda argüman alan yönergelerde bu durum son
+   argümanı takibeden “...” ile belirtilmiştir.</p>
 
-  <p>Yönergelerde kullanılan argüman türleri çok çeşitlidir. Çok kullanılanlardan bazıları aşağıda tanımlanmıştır.</p>
+  <p>Yönergelerde kullanılan argüman türleri çok çeşitlidir. Çok
+   kullanılanlardan bazıları aşağıda tanımlanmıştır.</p>
 
   <dl>
    <dt><em>URL</em></dt>
 
-   <dd><code>http://www.mesela.dom/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi protokol şeması ve konak ismini isteğe bağlı bir dosya yolunun izlediği, açılımı “Uniform Resource Locator” olan ve Türkçe’ye “Tektip Özkaynak Konumlayıcı” şeklinde çevrilebilecek adresleri betimler.</dd>
+   <dd><code>http://host.example.com/yol/yordam/dosya.html</code>
+    örneğindeki gibi protokol şeması ve konak ismini isteğe bağlı bir dosya
+    yolunun izlediği, açılımı “Uniform Resource Locator” olan ve Türkçe’ye
+    “Tektip Özkaynak Konumlayıcı” şeklinde çevrilebilecek adresleri
+    betimler.</dd>
 
    <dt><em>URL-yolu</em></dt>
 
-   <dd><code>/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi bir <em>url</em>’nin parçası olarak protokol şeması ve konak ismini izleyen bir yol dizgesini betimler. <em>url-yolu</em>, bir dosya sisteminin kök dizinine göre değil, <a
-   href="core.html#documentroot">DocumentRoot</a> ile belirtilen dizine göre bir dosya yolu betimler.</dd>
+   <dd><code>/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi bir
+    <em>url</em>’nin parçası olarak protokol şeması ve konak ismini izleyen
+    bir yol dizgesini betimler. <em>url-yolu</em>, bir dosya sisteminin kök
+    dizinine göre değil, <directive module="core">DocumentRoot</directive>
+    ile belirtilen dizine göre bir dosya yolu betimler.</dd>
 
    <dt><em>dosya-yolu</em></dt>
 
-   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi yerel dosya sisteminin kök dizini ile başlayan bir dosya yolunu betimler. Aksi belirtilmedikçe, bir / ile başlamayan bir <em>dosya-yolu</em> <a
-   href="core.html#serverroot">ServerRoot</a> ile belirtilen dizine göre ele alınır.</dd>
+   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/dosya.html</code>
+    örneğindeki gibi yerel dosya sisteminin kök dizini ile başlayan bir
+    dosya yolunu betimler. Aksi belirtilmedikçe, bir / ile başlamayan bir
+    <em>dosya-yolu</em> <directive module="core">ServerRoot</directive> ile
+    belirtilen dizine göre ele alınır.</dd>
 
    <dt><em>dizin-yolu</em></dt>
 
-   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/</code> örneğindeki gibi kök dizin ile başlayan, yerel dosya sistemindeki bir dizin yolunu betimler.</dd>
+   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/</code> örneğindeki gibi
+    kök dizin ile başlayan, yerel dosya sistemindeki bir dizin yolunu
+    betimler.</dd>
 
    <dt><em>dosya-ismi</em></dt>
 
-   <dd><code>dosya.html</code> örneğindeki gibi dizin yolu içermeyen bir dosya ismini betimler.</dd>
+   <dd><code>dosya.html</code> örneğindeki gibi dizin yolu içermeyen bir
+    dosya ismini betimler.</dd>
 
    <dt><em>düzifd</em></dt>
 
-   <dd>Bir Perl uyumlu <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> betimler. Yönerge tanımında <em>düzifd</em> ile eşleşenler argüman olarak ele alınır.</dd>
+   <dd>Bir Perl uyumlu <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary>
+    betimler. Yönerge tanımında <em>düzifd</em> ile eşleşenler argüman
+    olarak ele alınır.</dd>
 
    <dt><em>uzantı</em></dt>
 
-   <dd>Bu genelde, <em>dosya-ismi</em>’nin bir parçası olarak son noktadan sonraki kısmı betimler. Bununla birlikte, Apache çok sayıda nokta içeren dosya isimlerinde ilk noktadan sonrasını <em>uzantı</em> kabul eden çoklu dosya ismi uzantılarını da tanır. Örneğin, <em>dosya-ismi</em> olarak <code>dosya.html.tr</code> değeri iki uzantı içerir: <code>.html</code> ve
-   <code>.tr</code>. Apache yönergelerinde <em>uzantı</em>’ları başında noktası olmaksızın da belirtebilirsiniz. Ayrıca, <em>uzantı</em>’lar harf büyüklüğüne de duyarlı değildir.</dd>
+   <dd>Bu genelde, <em>dosya-ismi</em>’nin bir parçası olarak son noktadan
+    sonraki kısmı betimler. Bununla birlikte, Apache çok sayıda nokta
+    içeren dosya isimlerinde ilk noktadan sonrasını <em>uzantı</em> kabul
+    eden çoklu dosya ismi uzantılarını da tanır. Örneğin, <em>dosya-
+    ismi</em> olarak <code>dosya.html.tr</code> değeri iki uzantı içerir:
+    <code>.html</code> ve <code>.tr</code>. Apache yönergelerinde
+    <em>uzantı</em>’ları başında noktası olmaksızın da belirtebilirsiniz.
+    Ayrıca, <em>uzantı</em>’lar harf büyüklüğüne de duyarlı değildir.</dd>
 
    <dt><em>MIME-türü</em></dt>
 
-   <dd>Dosya biçiminin, <code>text/html</code> örneğindeki gibi aralarına bir / konulmuş asıl ve alt biçimler şeklinde açıklandığı yönteme göre belirtileceğini betimler.</dd>
+   <dd>Dosya biçiminin, <code>text/html</code> örneğindeki gibi aralarına
+    bir / konulmuş asıl ve alt biçimler şeklinde açıklandığı yönteme göre
+    belirtileceğini betimler.</dd>
 
    <dt><em>ortam-değişkeni</em></dt>
 
-   <dd>Apache yapılandırma sürecinde tanımlanmış bir <a href="../env.html">ortam değişkeni</a>nin ismini betimler. Daha ayrıntılı bilgi için <a href="../env.html">ortam değişkenleri belgesi</a>ne bakınız.</dd>
+   <dd>Apache yapılandırma sürecinde tanımlanmış bir <a
+    href="../env.html">ortam değişkeni</a>nin ismini betimler. Daha
+    ayrıntılı bilgi için <a href="../env.html">ortam değişkenleri
+    belgesi</a>ne bakınız.</dd>
   </dl>
 </section>
 
 <section id="Default"><title>Öntanımlı</title>
 
-  <p>Eğer yönerge öntanımlı bir değere sahipse o burada belirtilir (öntanımlı değer, yönergede kullanıcı tarafından belirtilmediği halde Apache tarafından belirtildiği varsayılarak işlem yapılan değerdir). Eğer öntanımlı bir değer yoksa bu bölümde bu durum “<em>Yok</em>” şeklinde belirtilir. Burada belirtilen öntanımlı değerin sunucu ile dağıtılan öntanımlı httpd.conf içindeki yönergede kullanılan değerle aynı olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
+  <p>Eğer yönerge öntanımlı bir değere sahipse o burada belirtilir (öntanımlı
+   değer, yönergede kullanıcı tarafından belirtilmediği halde Apache
+   tarafından belirtildiği varsayılarak işlem yapılan değerdir). Eğer
+   öntanımlı bir değer yoksa bu bölümde bu durum “<em>Yok</em>” şeklinde
+   belirtilir. Burada belirtilen öntanımlı değerin sunucu ile dağıtılan
+   öntanımlı httpd.conf içindeki yönergede kullanılan değerle aynı olmasının
+   gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
 </section>
 
 <section id="Context"><title>Bağlam</title>
 
-  <p>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının nerelerinde meşru kabul edildiği aşağıdaki değerlerin virgül ayraçlı bir listesi halinde burada belirtilir.</p>
+  <p>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının nerelerinde meşru kabul
+   edildiği aşağıdaki değerlerin virgül ayraçlı bir listesi halinde burada
+   belirtilir.</p>
 
   <dl>
    <dt>sunucu geneli</dt>
 
-   <dd>Yönergenin sunucunun (<code>httpd.conf</code> gibi) yapılandırma dosyalarında <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> ve <directive module="core" type="section">Directory</directive> bölümleri <strong>dışında</strong> her yerde kullanılabileceğini belirtir. Ayrıca, <code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına da izin verilmez.</dd>
+   <dd>Yönergenin sunucunun (<code>httpd.conf</code> gibi) yapılandırma
+    dosyalarında <directive module="core"
+    type="section">VirtualHost</directive> ve <directive module="core"
+    type="section">Directory</directive> bölümleri <strong>dışında</strong>
+    her yerde kullanılabileceğini belirtir. Ayrıca, <code>.htaccess</code>
+    dosyalarında bulunmasına da izin verilmez.</dd>
 
    <dt>sanal konak</dt>
 
-   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının sadece <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümlerinde kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir.</dd>
+   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının sadece <directive
+    module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümlerinde
+    kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir.</dd>
 
    <dt>dizin</dt>
 
-   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <directive module="core" type="section">Directory</directive>, <directive type="section" module="core">Location</directive>, <directive module="core"
-   type="section">Files</directive> ve <directive module="mod_proxy" type="section">Proxy</directive> bölümlerinde kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir. Bu bağlama konu sınırlamaların çerçevesi <a href="../sections.html">Yapılandırma Bölümleri</a> içinde çizilmiştir.</dd>
+   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <directive
+    module="core" type="section">Directory</directive>, <directive
+    type="section" module="core">Location</directive>, <directive
+    module="core" type="section">Files</directive> ve <directive
+    module="mod_proxy" type="section">Proxy</directive> bölümlerinde
+    kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir. Bu bağlama konu
+    sınırlamaların çerçevesi <a href="../sections.html">Yapılandırma
+    Bölümleri</a> içinde çizilmiştir.</dd>
 
    <dt>.htaccess</dt>
 
-   <dd>Bu bağlamda geçerli olacağı kabul edilen bir yönerge sadece dizin içi <code>.htaccess</code> dosyalarında görüldüğü zaman işleme sokulur. Üzerinde bir <a href="#Override">geçersizleştirme</a> etkin kılınmışsa yönerge her şeye rağmen işleme sokulmayabilir.</dd>
+   <dd>Bu bağlamda geçerli olacağı kabul edilen bir yönerge sadece dizin içi
+    <code>.htaccess</code> dosyalarında görüldüğü zaman işleme sokulur.
+    Üzerinde bir <a href="#Override">geçersizleştirme</a> etkin kılınmışsa
+    yönerge her şeye rağmen işleme sokulmayabilir.</dd>
   </dl>
 
-  <p>Yönergeye <em>sadece</em> tasarlandığı bağlam içinde izin verilir; başka bir yerde kullanmayı denerseniz ya sunucunun bu bağlamı doğru şekilde işlemesine engel olan ya da sunucunun tamamen işlevsiz kalmasına sebep olan -- sunucu hiç başlatılamayabilir -- bir yapılandırma hatası alırsınız.</p>
-
-  <p>Yönergenin geçerli olacağı konumlar, aslında, listelenen bağlamların tamamına mantıksal VEYA uygulanarak bulunur. Başka bir deyişle, bir yönergenin geçerli olacağı yerler "<code>sunucu geneli, .htaccess</code>" şeklinde belirtilmişse yönerge <code>httpd.conf</code> dosyasında ve <code>.htaccess</code> dosyalarında, <directive module="core" type="section">Directory</directive> veya <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümleri haricinde her yerde kullanılabilir.</p>
+  <p>Yönergeye <em>sadece</em> tasarlandığı bağlam içinde izin verilir; başka
+   bir yerde kullanmayı denerseniz ya sunucunun bu bağlamı doğru şekilde
+   işlemesine engel olan ya da sunucunun tamamen işlevsiz kalmasına sebep
+   olan -- sunucu hiç başlatılamayabilir -- bir yapılandırma hatası
+   alırsınız.</p>
+
+  <p>Yönergenin geçerli olacağı konumlar, aslında, listelenen bağlamların
+   tamamına mantıksal VEYA uygulanarak bulunur. Başka bir deyişle, bir
+   yönergenin geçerli olacağı yerler "<code>sunucu geneli, .htaccess</code>"
+   şeklinde belirtilmişse yönerge <code>httpd.conf</code> dosyasında ve
+   <code>.htaccess</code> dosyalarında, <directive module="core"
+   type="section">Directory</directive> veya <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> bölümleri haricinde her yerde
+   kullanılabilir.</p>
 </section>
 
 <section id="Override"><title>Geçersizleştirme</title>
 
-  <p>Bir <code>.htaccess</code> dosyasında göründüğü takdirde yönerge işlenirken hangi yapılandırma geçersizleşirmesinin etkin olacağı burada belirtilir. Eğer yönerge <a href="#Context" >bağlam</a>ının <code>.htaccess</code> dosyalarında görünmesine izin verilmiyorsa hiçbir bağlam listelenmez.</p>
-
-  <p>Geçersizleştirmeler <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesi tarafından etkinleştirilir ve belli bir bağlama ve alt seviyelerde başka <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergeleri ile değiştirilmedikçe tüm çocuklarına uygulanır. Yönergenin belgesinde ayrıca kullanılabilecek tüm olası geçersizleştirme isimleri belirtilir.</p>
+  <p>Bir <code>.htaccess</code> dosyasında göründüğü takdirde yönerge
+   işlenirken hangi yapılandırma geçersizleşirmesinin etkin olacağı burada
+   belirtilir. Eğer yönerge <a href="#Context" >bağlam</a>ının
+   <code>.htaccess</code> dosyalarında görünmesine izin verilmiyorsa hiçbir
+   bağlam listelenmez.</p>
+
+  <p>Geçersizleştirmeler <directive module="core">AllowOverride</directive>
+   yönergesi tarafından etkinleştirilir ve belli bir bağlama ve alt
+   seviyelerde başka <directive module="core">AllowOverride</directive>
+   yönergeleri ile değiştirilmedikçe tüm çocuklarına uygulanır. Yönergenin
+   belgesinde ayrıca kullanılabilecek tüm olası geçersizleştirme isimleri
+   belirtilir.</p>
 </section>
 
 <section id="Status"><title>Durum</title>
 
-  <p>Yönergenin Apache HTTP sunucusuna ne kadar sıkı bağlı olduğunu belirtir. Başka bir deyişle, yönergeye ve işlevselliğine erişim kazanmak için sunucuyu belli bir modül kümesiyle yeniden derlemek gerekip gerekmediği ile ilgili durumu belirtir. Bu özniteliğin olası değerleri şunlardır:</p>
+  <p>Yönergenin Apache HTTP sunucusuna ne kadar sıkı bağlı olduğunu belirtir.
+   Başka bir deyişle, yönergeye ve işlevselliğine erişim kazanmak için
+   sunucuyu belli bir modül kümesiyle yeniden derlemek gerekip gerekmediği
+   ile ilgili durumu belirtir. Bu özniteliğin olası değerleri şunlardır:</p>
 
   <dl>
    <dt>Çekirdek</dt>
 
-   <dd>Eğer bir yönerge “Çekirdek” durumuna sahip olarak listelenmişse bu, yönergenin Apache HTTP sunucusunun en iç kısımlarının bir parçası olduğu ve daima kullanılabilir olacağı anlamına gelir.</dd>
+   <dd>Eğer bir yönerge “Çekirdek” durumuna sahip olarak listelenmişse bu,
+    yönergenin Apache HTTP sunucusunun en iç kısımlarının bir parçası
+    olduğu ve daima kullanılabilir olacağı anlamına gelir.</dd>
 
    <dt>MPM</dt>
 
-   <dd>“MPM” durumuna sahip bir yönerge <a href="../mpm.html">Çok Süreklilik Modülü</a> tarafından sağlanır. Bu yönerge türü sadece ve sadece yönerge tanımının <a href="#Module">Modül</a> satırında listelenmiş MPM’lerden birini kullanıyorsanız mevcut olacaktır.</dd>
+   <dd>“MPM” durumuna sahip bir yönerge <a href="../mpm.html">Çok Süreklilik
+    Modülü</a> tarafından sağlanır. Bu yönerge türü sadece ve sadece
+    yönerge tanımının <a href="#Module">Modül</a> satırında listelenmiş
+    MPM’lerden birini kullanıyorsanız mevcut olacaktır.</dd>
 
    <dt>Temel</dt>
 
-   <dd>“Temel” durumuna sahip bir yönerge, sunucuda öntanımlı derlenmiş standart Apache modüllerinden biri tarafından destekleniyor demektir. Bu nedenle sunucuyu derlemek için yapılandırırken yönergeyi içeren modülü yapılandırmadan özellikle kaldırmazsanız yönerge normal olarak kullanılabilir olacaktır.</dd>
+   <dd>“Temel” durumuna sahip bir yönerge, sunucuda öntanımlı derlenmiş
+    standart Apache modüllerinden biri tarafından destekleniyor demektir.
+    Bu nedenle sunucuyu derlemek için yapılandırırken yönergeyi içeren
+    modülü yapılandırmadan özellikle kaldırmazsanız yönerge normal olarak
+    kullanılabilir olacaktır.</dd>
 
    <dt>Eklenti</dt>
 
-   <dd>“Eklenti” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan ancak normalde sunucuyla birlikte derlenmeyen modüllerden biri tarafından sağlanır. Yönergeyi ve işlevselliğini etkin kılmak için sunucunun derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derleneceğini açıkça belirttikten sonra gerekirse sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</dd>
+   <dd>“Eklenti” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan
+    ancak normalde sunucuyla birlikte derlenmeyen modüllerden biri
+    tarafından sağlanır. Yönergeyi ve işlevselliğini etkin kılmak için
+    sunucunun derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün
+    derleneceğini açıkça belirttikten sonra gerekirse sunucuyu yeniden
+    derlemeniz gerekir.</dd>
 
    <dt>Deneysel</dt>
 
-   <dd>“Deneysel” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan modüllerden biri tarafından sağlanır ve modülün denenmesi tamamen sizin insiyatifinize bırakılır. Böyle bir yönerge her şeyiyle belgelenmiştir fakat gerektiği gibi desteklenmemiştir. Yönergeyi içeren modül öntanımlı olarak sunucuyla birlikte derlenebileceği gibi derlenmeyebilir de; bunun için yönergenin açıklandığı sayfanın başına ve kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için yönergeyi içeren modüle bakın.</dd>
+   <dd>“Deneysel” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan
+    modüllerden biri tarafından sağlanır ve modülün denenmesi tamamen sizin
+    insiyatifinize bırakılır. Böyle bir yönerge her şeyiyle belgelenmiştir
+    fakat gerektiği gibi desteklenmemiştir. Yönergeyi içeren modül
+    öntanımlı olarak sunucuyla birlikte derlenebileceği gibi
+    derlenmeyebilir de; bunun için yönergenin açıklandığı sayfanın başına
+    ve kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için yönergeyi içeren
+    modüle bakın.</dd>
   </dl>
 </section>
 
@@ -156,7 +262,9 @@
 
 <section id="Compatibility"><title>Uyumluluk</title>
 
-  <p>Eğer yönerge Apache’nin 2. sürüm dağıtımının özgün parçası değilse söz konusu sürüm burada belirtilir. Ayrıca, yönergenin kullanımı belli platformlarla sınırlıysa bunun ayrıntıları da burada belirtilir.</p>
+  <p>Eğer yönerge Apache’nin 2. sürüm dağıtımının özgün parçası değilse söz
+   konusu sürüm burada belirtilir. Ayrıca, yönergenin kullanımı belli
+   platformlarla sınırlıysa bunun ayrıntıları da burada belirtilir.</p>
 </section>
 
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 770506:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -102,8 +102,8 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 <directivesynopsis>
 <name>Alias</name>
 <description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</description>
-<syntax>Alias <var>URL-yolu</var>
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<syntax>Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<var>dizin-yolu</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -121,11 +121,11 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    Alias /image /ftp/pub/image
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
-   <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
-   olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
-   <directive>Alias</directive> yapılandırması
-   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
+  <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
+   sunucunun <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine
+   sebep olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan
+   yukarıdaki <directive>Alias</directive> yapılandırması
+   <code>http://example.com/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
    ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <directive
    module="mod_alias" >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
 
@@ -136,8 +136,9 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 
   <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
 
-  <p>diye bir tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için bir
-   <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır.</p>
+  <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
+   <code>/icons</code> URL’si için bir <directive>Alias</directive>
+   kullanılmayacaktır.</p>
 
   <p><directive>Alias</directive> <em>hedefleri</em> için ek <directive
    type="section" module="core" >Directory</directive> bölümleri
@@ -158,8 +159,7 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
     Alias /image /ftp/pub/image<br />
     &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;<br />
     <indent>
-      Order allow,deny<br />
-      Allow from all<br />
+      Require all granted<br />
     </indent>
     &lt;/Directory&gt;
   </example>
@@ -188,12 +188,61 @@ eşler.</description>
    AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
   </example>
 
-  <p>Ayrıca, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf büyüklüğüne duyarsız
-   eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler de kullanılabilir:</p>
+  <p><glossary ref="regex">Düzenli ifadeler</glossary>in tamamı
+   kullanılabilmektedir. Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf
+   büyüklüğüne duyarsız eşleşmeler sağlayacak takma adlar
+   kullanılabilir:</p>
 
   <example>
    AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
   </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   ve <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yönergeleri
+   arasındaki başlıca fark <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   yönergesinin, URI'nin ek parçasını, eşleşen parçayı geçip sağ tarafta
+   dosya yolunun ucuna kendiliğinden kopyalamasıdır. <directive
+   module="mod_alias">AliasMatch</directive> bunu böyle yapmaz. Yani hemen
+   her durumda, düzenli ifadenin istenen URI'nin tamamıyla baştan sona
+   eşleşmesi ve yer değiştirmeyi sağ tarafta yapması istenir.</p>
+
+  <p>Başka bir deyişle, basitçe
+   <directive module="mod_alias">Alias</directive> yerine
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yazmakla aynı etkiyi
+   alamazsınız. En azından düzenli ifadenin başına bir <code>^</code> ve
+   sonuna bir <code>(.*)$</code>, ikinci değiştirgenin sonuna da bir
+   <code>$1</code> eklemeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>
+
+  <example>
+   Alias /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
+   dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
+  </example>
+
+  <p>Şüphesiz, <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesini
+   çalıştığı yerde <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
+   kullanmanın hiç gereği yoktur. <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> daha karmaşık şeyler yapmamızı sağlar. Örneğin
+   farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
+  </example>
+
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -216,7 +265,9 @@ yönlendirir.</description>
    <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin verilmez.</p>
 
   <p><code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile başlayan
-   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir. İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu ekler.</p>
+   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir.
+   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
+   ekler.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler istemciye hedef
    <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği olarak
@@ -225,17 +276,21 @@ yönlendirir.</description>
 
   <example><title>Örnek:</title>
    # Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme<br />
-   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet<br />
+   Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet<br />
    <br />
    # Aynı konak üzerinde yönlendirme<br />
    Redirect /bir /iki
   </example>
 
-  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>
+  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
    isteğine karşılık istemciye isteği
-   <code>http://iki.mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
-   söylenecektir. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
-   <code>http://mesela.dom/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
+   <code>http://iki.example.com/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
+   söylenecektir. Bu <code>GET</code> isteklerinde de geçerlidir. Örneğin,
+   <code>http://example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> isteği
+   <code>http://iki.example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> adresine
+   yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br />
+   Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
+   <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
    yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
    karmaşık eşleşmeler için <directive module="mod_alias"
    >RedirectMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
@@ -272,16 +327,17 @@ yönlendirir.</description>
     belirtilmez.</dd>
   </dl>
 
-  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> olarak sayısal
-   durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
-   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir, yoksa belirtilmez.
-   Belirtilecek durum kodunu Apache’nin bilmesi gerektiğine dikkat ediniz
-   (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
+  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> değiştirgesiyle
+   sayısal durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
+   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir. Aksi takdirde,
+   <var>URL</var> bileşeni ihmal edilmelidir. Belirtilecek durum kodunun
+   geçerli bir HTTP Status kodu olmalı ve Apache HTTP Sunucusu kodu
+   bilmelidir (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
    <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
 
   <example><title>Örnek:</title>
-   Redirect permanent /bir http://mesela.dom/iki<br />
-   Redirect 303 /yedi http://mesela.dom/baskabisey
+   Redirect permanent /bir http://example.com/iki<br />
+   Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
   </example>
  </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -307,9 +363,17 @@ yönlendirme gönderir.</description>
    yazılabilir:</p>
 
   <example>
-   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.sunucu.dom$1.jpg
+   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
   </example>
- </usage>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
+   ilgili hususlar <directive module="mod_alias">Redirect</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive> arasındakilere de
+   uygulanır. Ayrıntılar için <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -363,9 +427,9 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek sunucunun
-   <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep olur. Bu
-   yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
+  <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
+   sunucunun <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep
+   olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
   <example>
    Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/<br />
@@ -442,7 +506,24 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak 
   <example>
    ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
   </example>
- </usage>
+
+  <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <glossary ref="rexex">düzenli
+   ifadeler</glossary>in tamamı tüm güçleriyle kullanılabilmektedir.
+   Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> için harf büyüklüğüne duyarsız
+   eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>
+
+  <example>
+   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
+   ilgili hususlar <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">ScriptAliasMatch</directive> arasındakilere
+   de uygulanır. Ayrıntılar için <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 807930:1303776 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1303776 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -37,10 +37,10 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
    <p>Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:</p>
 
   <ul>
-   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve genellikle <code>index.html</code>
-    adında bir dosya olarak. Dosyanın ismi <directive module="mod_dir"
-    >DirectoryIndex</directive> yönergesi ile belirlenir ve
-    <module>mod_dir</module> tarafından denetlenir.</li>
+   <li>Bu dizinde bulunan ve genellikle <code>index.html</code>
+    adında bir dosya olarak. Kullanılan dosyanın veya dosyaların ismi
+    <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive> yönergesi ile
+    belirlenir ve <module>mod_dir</module> tarafından denetlenir.</li>
 
    <li>Kullanıcı tarafından böyle bir dosya sağlanmadığı takdirde dizin
     içerik listesini sunucu üretir. Diğer yönergeler bu listenin biçemini
@@ -80,8 +80,9 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
 <section id="query">
   <title>Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</title>
 
-  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
-   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+  <p>İstemciye, dizin içeriğini listelerken neleri hangi sırada
+   listeleyeceğini belirleyebilmesi için içerik üzerinde biraz denetim
+   sağlayabileceği çeşitli sorgu dizgesi bileşenleri sağlanmıştır.
    Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
    <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive> yönergesinin
    <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
@@ -277,7 +278,8 @@ metni belirler.</description>
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif <br/>
+   AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif
   </example>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
@@ -289,6 +291,15 @@ metni belirler.</description>
    ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine
    ulaşılabilir.</p>
 
+  <p><var>dosya</var> kısmî dosya ismi içerebileceğinden çok kısa dosya ismi
+   belirtilmesi yüzünden istemeden de olsa başka dosyalarla
+   eşleşebileceğini unutmayın. Örneğin, <code>le.html</code> doğrudan
+   <code>le.html</code> ile eşleşebileceği gibi <code>example.html</code>
+   ile de eşleşecektir. Şüpheli durumların ortaya çıkabileceği durumlarda
+   mümkün olduğunca dosya isminin tamamını kullanın ve saptanan ilk
+   eşleşmenin kullanılacağını aklınızdan çıkarmayın ayrıca,
+   <code>AddDescription</code> listesini de uygun şekilde sıralayın.</p>
+
   <p>Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta
    sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için <directive
    module="mod_autoindex" >IndexOptions</directive> yönergesinin <a
@@ -302,6 +313,14 @@ metni belirler.</description>
     kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin,
     kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
   </note>
+
+  <note><title>Yol bilgisi içeren değiştirgeler</title>
+   <p>Mutlak yollar henüz desteklenmemetedir ve çalışma anında hiçbir şeyle
+    eşleşmeyeceklerdir. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan,
+    göreli yol bilgisi içeren değiştirgeler, kısmi dizin isimleriyle
+    eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' öneki alırlar.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -321,7 +340,8 @@ metni belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
    <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
    belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
-   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   öncelemeli), tam nitelenmiş bir uzak URL ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
    biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
    gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
    gösterilecek metindir.</p>
@@ -332,10 +352,14 @@ metni belirler.</description>
    uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
    yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
 
+  <p><code>^^BLANKICON^^</code> sadece biçemleme için kullanılır,
+   dolayısıyla <code>IndexOptions HTMLTable</code> kullanıyorsanız
+   gereksizdir.</p>
+
   <example><title>Örnekler</title>
-   AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
-   AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
-   AddIcon /icons/backup.xbm *~
+   AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png<br />
+   AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^<br />
+   AddIcon /icons/backup.png *~
   </example>
 
   <p>Mümkünse <directive>AddIcon</directive> yerine <directive
@@ -359,7 +383,7 @@ göre belirler.</description>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
    dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
-   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -368,7 +392,7 @@ göre belirler.</description>
    gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   AddIconByEncoding /icons/compress.xbm x-compress
+   AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
   </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -389,7 +413,7 @@ belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
    türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
-   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -418,10 +442,11 @@ belirler.</description>
    href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
    üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
-   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+   bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL
+   belirtir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   DefaultIcon /icon/unknown.xbm
+   DefaultIcon /icon/unknown.png
   </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -486,6 +511,7 @@ belirler.</description>
    ><code>IndexOptions +SuppressHTMLPreamble</code></a> ataması yapmanız
    gerekecektir.</p>
 </usage>
+<seealso><directive module="mod_autoindex">ReadmeName</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -493,6 +519,7 @@ belirler.</description>
 <description>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </description>
 <syntax>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<default>IndexIgnore "."</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -508,8 +535,46 @@ belirler.</description>
    öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
 
   <example>
-   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+   IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+  </example>
+
+  <note><title>Düzenli İfadeler</title>
+   <p>Bu yönerge, <directive module="core" type="section"
+   >DirectoryMatch</directive> gibidüzenli ifadeler içeren yapılandırma
+   bölümlerinde henüz çalışmamaktadır.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexIgnoreReset</name>
+<description>Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
+</description>
+<syntax>IndexIgnoreReset ON|OFF</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.10 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma bölümlerince bir şekilde miras alınmayan
+   ve <directive>IndexIgnore</directive> tarafından yoksayılan dosyaları
+   kaldırır. </p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /var/www&gt;
+   IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
+   &lt;Directory /var/www/backups&gt;
+   IndexIgnoreReset ON
+   IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
   </example>
+
+  <note type="warning"><p>Bu yönergeyi kullandıktan sonra, açıkça yoksaymak
+   istediğiniz kalıpların bir listesi için öntanımlı yapılandırmayı gözden
+   geçirin.</p></note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -519,6 +584,7 @@ belirler.</description>
 </description>
 <syntax>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
 ...</syntax>
+<default>Öntanımlı olarak hiçbir seçenek etkin değildir.</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -530,36 +596,38 @@ belirler.</description>
    belirtilebilir:</p>
 
   <dl>
+   <dt><a name="indexoptions.addaltclass"
+        id="indexoptions.addaltclass">AddAltClass</a></dt>
+   <dd><code>IndexOptions HTMLTable</code> etkin ve bir
+    <code>IndexStyleSheet</code> tanımlı olduğunda dizin listesi
+    tablosunun her satırına fazladan bir CSS sınıfı bildirimi ekler.
+    Tablonun her satırına uygulanmaması için standart <code>even</code> ve
+    <code>odd</code> sınıfları yerine <code>even-<em>ALT</em></code> ve
+    <code>odd-<em>ALT</em></code> bildirimleri kullanılabilir. Burada
+    <em>ALT</em> ya bir dosya biçimiyle ilişkili standat bir alt
+    dizgesidir ya da <code>AddAlt*</code> yönergeleriyle tanımlanan bir
+    alt dizgesidir.
+   </dd>
+
    <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"
-    ><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61
-    ve sonrası</em>)</dt>
+    ><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache HTTP
+    Sunucusunun 2.0.61 ve sonraki sürümleri</em>)</dt>
 
    <dd><code>Charset</code> seçeneği üretilen sayfa için bir karakter
     kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin
-    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri ya
-    <var>ISO-8859-1</var> ya da <var>UTF-8</var>’dir.
+    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri Windows ve Mac OS
+    X'te <var>UTF-8</var>, diğerlerinde <var>ISO-8859-1</var>’dir (İlgili
+    dosya sisteminin Unicode dosya isimleri kullanıp kullanmamasına
+    bağlıdır).
 
    <example><title>Örnek</title>
     IndexOptions Charset=UTF-8
    </example>
    </dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"
-    ><code>Type=<em>MIME-türü</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61 ve
-    sonrası</em>)</dt>
-
-   <dd><code>Type</code> seçeneği üretilen sayfa için bir MIME türü
-    belirtebilmenizi sağlar. Öntanımlı değer <var>text/html</var>’dir.
-
-   <example><title>Örnek</title>
-    IndexOptions Type=text/plain
-   </example>
-   </dd>
-
    <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth"
        id="indexoptions.descriptionwidth"
-      ><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a>
-      (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+      ><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a></dt>
 
    <dd><p><code>DescriptionWidth</code> seçeneği üretilen sayfada açıklama
     sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek
@@ -586,8 +654,7 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.foldersfirst"
        id="indexoptions.foldersfirst"
-       ><code>FoldersFirst</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+       ><code>FoldersFirst</code></a></dt>
 
    <dd>Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler
     dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen
@@ -603,15 +670,14 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.htmltable"
        id="indexoptions.htmltable"
-       ><code>HTMLTable</code></a>
-       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+       ><code>HTMLTable</code></a></dt>
 
-   <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"
-    ><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
-    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
-    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
-    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
-    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+   <dd><a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği ile birlikte süslü listeleme için basit bir tablo oluşturur.
+    UTF-8'in etkin olduğu platformlarda gereklidir. Bununla birlikte,
+    Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım yönünün değiştiği
+    platformlarda dosya isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli
+    olabilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks"
        id="indexoptions.iconsarelinks"
@@ -629,8 +695,8 @@ belirler.</description>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache http tarafından
+    atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"
       ><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
@@ -640,8 +706,8 @@ belirler.</description>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache httpd tarafından
+    atanmış standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.ignorecase" id="indexoptions.ignorecase"
       ><code>IgnoreCase</code></a></dt>
@@ -667,7 +733,7 @@ belirler.</description>
 
    <p>Hiç belirtilmediğinde veya <code>-NameWidth</code> biçeminde
     belirtildiğinde <module>mod_autoindex</module> uygun genişliği kendisi
-    hesaplayacaktır.</p>
+    hesaplayacaktır, fakat en fazla 20 karakter olabilir.</p>
 
    <p><code>NameWidth=<em>n</em></code> ile sütun genişliği
     <code><em>n</em></code> bayt genişlikte sabitlenir.</p>
@@ -681,8 +747,8 @@ belirler.</description>
 
    <dd>Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının
     okunmasını sağlar. Dosya için <directive module="mod_autoindex"
-    >AddDescription</directive> ile bir açıklama tanımlanmımışsa httpd
-    belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
+    >AddDescription</directive> ile bir açıklama tanımlanmımışsa Apache
+    httpd belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
     seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.showforbidden"
@@ -701,11 +767,8 @@ belirler.</description>
     başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun
     başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar
     seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması
-    sağlanır. <strong>Apache 2.0.23 öncesinde, bu seçenek ayrıca, sıralama
-    dizgesi için sorgu sözcüklerinin çözümlenmesini de iptal
-    ederdi.</strong> Bu davranış Apache 2.0.23’ten beri <a
-    href="#indexoptions.ignoreclient" ><code>IndexOptions
-    IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
+    sağlanır. Bu davranış <a href="#indexoptions.ignoreclient"
+    ><code>IndexOptions IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressdescription"
        id="indexoptions.suppressdescription"
@@ -732,11 +795,15 @@ belirler.</description>
     vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya
     içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık
     dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık
-    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir.</dd>
+    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir. Eğer
+    bir <directive module="mod_autoindex">ReadmeName</directive> yönergesi
+    de belirtilirse ve bu dosya mevcutsa, kapayan
+    &lt;/body&gt;&lt;/html&gt; etiketleri de çıktı bulunmaz. Buna
+    dayanarak bu etiketleri de sizin koymanız gerekebilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressicon"
        id="indexoptions.suppressicon"><code>SuppressIcon</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -754,7 +821,7 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressrules"
        id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Dizin listelemede <code>hr</code> etiketinin kullanımını engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -766,11 +833,12 @@ belirler.</description>
    <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"
       ><code>SuppressSize</code></a></dt>
 
-   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.</dd>
+   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.
+   </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.trackmodified"
        id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
-        (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
     <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
@@ -787,9 +855,19 @@ belirler.</description>
     sistemlerinde sağlamaz</strong>. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin
     kapalı kalması daha iyidir.</dd>
 
+   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"
+   >Type=<var>MIME-türü</var></a></dt>
+
+   <dd><code>Type</code> anahtar sözcüğü üretilen sayfanın MIME içerik
+    türünün belirtilebilmesini sağlar. <var>text/html</var> öntanımlıdır.
+
+   <example><title>Örnek:</title>
+    IndexOptions Type=text/plain
+   </example>
+   </dd>
    <dt><a name="indexoptions.versionsort"
        id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
-       (<em>Apache 2.0a3 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd><code>VersionSort</code> seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan
     dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar.
@@ -817,8 +895,7 @@ belirler.</description>
    </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.xhtml"
-        id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a>
-     (<em>Apache 2.0.49 ve sonrası</em>)</dt>
+        id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a></dt>
 
    <dd><code>XHTML</code> seçeneği <module>mod_autoindex</module>’in kodu
     HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
@@ -830,8 +907,8 @@ belirler.</description>
  -->
  <dl><dt><code>+</code> veya <code>-</code> Önekli Seçenekler</dt>
   <dd>
-   <p>Apache 1.3.3’te <directive>IndexOptions</directive> yönergelerinin ele
-    alınışıyla ilgili önemil değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:</p>
+   <p>Çok sayıda <directive>IndexOptions</directive> yönergesinin
+    işlenebileceğine dikkat edin.</p>
 
    <ul>
    <li>Tek bir dizin için çok sayıda <directive>IndexOptions</directive>
@@ -865,17 +942,19 @@ belirler.</description>
     bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar)
     <directive>IndexOptions</directive> yönergelerine uygulanır. Ancak,
     önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve
-    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:</p>
+    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele
+    alalım:</p>
 
    <example>
     IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
     IndexOptions +SuppressSize
    </example>
 
-   <p>Bunun net etkisi <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
-    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code> seçeneği
-    kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından
-    eklenmelerine izin vermiştir.</p>
+   <p>Bunun net etkisi
+    <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
+    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code>
+    seçeneği kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen
+    ardından eklenmelerine izin vermiştir.</p>
 
    <p>Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak
     tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız
@@ -910,17 +989,20 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <p><directive>IndexOrderDefault</directive> yönergesi iki değer alır. İlki
    sıralama yönünü belirtmek üzere <code>Ascending</code> (küçükten büyüğe)
    veya <code>Descending</code> (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci
-   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere <code>Name</code>,
-   <code>Date</code>, <code>Size</code> ve <code>Description</code>
-   sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut,
-   Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
-   dosya ismidir.</p>
-
-  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
-   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
-   >SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
-   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
-   isteğini engellemiş olursunuz.</p>
+   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere
+   <code>Name</code>, <code>Date</code>, <code>Size</code> ve
+   <code>Description</code> sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları
+   sırayla: İsim, Tarih, Boyut, Açıklama). İkincil sıralama anahtarı
+   <em>daima</em> artan sıralamayla dosya ismidir.</p>
+
+  <p>Sütunun tepesindeki sıralama bağını kaldırmak için
+   <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
+   >SuppressColumnSorting</a></code> seçeneğinin yanında, sıralama
+   tercihlerinizi geçersiz kılmak için sorgu dizgesine elle sıralama
+   seçenekleri eklenmesini engellemek için
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneğini de kullanarak istemcinin listeyi yeniden sıralamasını
+   engelleyebilirsiniz.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -940,6 +1022,32 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <example><title>Örnek</title>
    IndexStyleSheet "/css/style.css"
   </example>
+
+  <p>Bu yönergenin <code>IndexOptions HTMLTable</code> ile birlikte
+   kullanılması sonuçlanan HTML dosyasına bir miktar CSS sınıfı ekler.
+   Tablonun tamamı <code>indexlist</code> için bir CSS kimliği verir ve
+   aşağıdaki sınıflar listenin çeşitli parçalarıyla ilişkilendirilir:</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <tr><th>Sınıf</th><th>Tanım</th></tr>
+  <tr><td>tr.indexhead</td>
+    <td>Liste satırının başlığı</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolicon and td.indexcolicon</td>
+     <td>Simge sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolname and td.indexcolname</td>
+     <td>Dosya ismi sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcollastmod and td.indexcollastmod</td>
+    <td>Son değişiklik sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolsize and td.indexcolsize</td>
+    <td>Dosya boyutu sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcoldesc and td.indexcoldesc</td>
+    <td>Açıklama sütunu</td></tr>
+  <tr><td>tr.breakrow</td>
+    <td>Tablonun altınaki yatay çizgi</td></tr>
+  <tr><td>tr.odd and tr.even</td>
+    <td>Tek ve çift satırlar</td></tr>
+  </table>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -977,9 +1085,9 @@ belirler.</description>
   <p><directive>ReadmeName</directive> yönergesi dizin listesinin sonuna
    eklenecek dosyanın ismini belirler. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile
    listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak
-   belirtilir. Eğer dosya ismi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa <directive
-   module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli belirtildiği
-   varsayılır.</p>
+   belirtilir. Eğer dosya ismi 2. örnekteki gibi bir bölü çizgisi ile
+   başlıyorsa <directive module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli
+   belirtildiği varsayılır.</p>
 
   <example><title>1. Örnek</title>
    ReadmeName FOOTER.html
@@ -995,5 +1103,4 @@ belirler.</description>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
-
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1309900&r1=1309899&r2=1309900&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 15:30:16 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 815782:1307728 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1307728 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -47,11 +47,11 @@
    kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
    edebilirsiniz.</p>
 
-  <p>Sunucu <code>http://sunucum/filanca/birdizin</code> şeklinde bir istek
-   aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle
-   biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü
-   çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <module>mod_dir</module>
-   modülü isteği <code>http://sunucum/filanca/birdizin/</code> şeklinde
+  <p>Sunucu <code>http://example.com/filanca/birdizin</code> şeklinde bir
+   istek aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü
+   çizgisiyle biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir
+   bölü çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <module>mod_dir</module>
+   modülü isteği <code>http://example.com/filanca/birdizin/</code> şeklinde
    yönlendirir.</p>
 </summary>
 
@@ -105,6 +105,37 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>DirectoryIndexRedirect</name>
+<description>Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
+</description>
+<syntax>DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
+<var>3xx-kodu</var>
+</syntax>
+<default>DirectoryIndexRedirect off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.14 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Öntanımlı olarak, <directive>DirectoryIndex</directive> listeyi
+   istemciye şeffaf olarak seçip gönderir.
+   <directive>DirectoryIndexRedirect</directive> ise harici bir
+   yönlendirmeye sebep olur.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   DirectoryIndexRedirect on
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code
+   >http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
+   yönlendirme döndürür.</p>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>DirectorySlash</name>
 <description>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</description>
 <syntax>DirectorySlash On|Off</syntax>
@@ -135,7 +166,9 @@
   </ul>
 
   <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
-   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+   değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak bunu
+   yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı
+   vardır.</p>
 
   <example>
     # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
@@ -158,6 +191,9 @@
    <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
    listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
   </note>
+  <p>Bir yönlendirme sözkonusu olduğunda bazı tarayıcıların yanlışlıkla POST
+   isteklerini GET istekleri haline getirme (böylece POST verisi iptal olur)
+   olasılığı olduğuna da dikkat edin.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis>
@@ -175,7 +211,7 @@
    Örnek:</p>
 
   <example>
-    <code>FallbackResource not-404.php</code>
+    <code>FallbackResource /not-404.php</code>
   </example>
 
   <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
@@ -191,10 +227,22 @@
    yapılandırma yeterli olmaktadır.</p>
 
   <example>
-    <code>FallbackResource index.php</code>
+    <code>FallbackResource /index.php</code>
   </example>
 
   <p>Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.</p>
+
+  <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
+   olarak sağlanır:</p>
+  <example>
+     <code>
+       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;<br />
+      <indent>
+         FallbackResource /blog/index.php<br />
+       </indent>
+       &lt;/Directory&gt;
+     </code>
+  </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 </modulesynopsis>Mime
View raw message