httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309555 [3/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/ man/tr/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:26:13 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1305164 -->
+<!-- English Revision: 1305164:1302855 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -27,12 +27,11 @@
 <a href="../tr/mod/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/mod/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Apache dağıtımının parçası olarak gelen modüllerin tamamı aşağıda
-  listelenmiştir. Ayrıca, tüm Apache yönergelerinin alfabetik olarak
-  listelendiği bir <a href="directives.html">Yönerge Dizini</a> de
-  mevcuttur.</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu dağıtımının parçası olarak gelen modüllerin tamamı
+  aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, tüm Apache HTTP Sunucusu yönergelerinin
+  alfabetik olarak listelendiği bir <a href="directives.html">Yönerge
+   Dizini</a> de mevcuttur.</p>
  </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#core">Temel Özellikler ve Çoklu İşlem Modülleri</a></li><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#other">Diğer Modüller</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_forensic_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -118,7 +118,7 @@ URLs on the fly</td></tr>
    path.</p>
    <p> This directive is <em>required</em> when you use a relative path
    in a substitution in per-directory (htaccess) context unless either
-   of the following conditions are true:
+   of the following conditions are true:</p>
    <ul>
      <li> The original request, and the substitution, are underneath the 
        <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
@@ -129,7 +129,6 @@ URLs on the fly</td></tr>
        substitution is also valid as a URL path on the server 
        (this is rare).</li>
    </ul>
-   </p>
 
 <p> In the example below, <code class="directive">RewriteBase</code> is necessary
   to avoid rewriting to http://example.com/opt/myapp-1.2.3/welcome.html

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.fr?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.xml.fr Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1301578:1308320 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301578:1309551 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>
@@ -35,10 +34,12 @@
 <h3>Özet</h3>
 
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü ortam değişkenlerinin isteğin
-   farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine bağlı
-   olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun çeşitli
-   kısımlarında yapılacak eylemlere karar verirken kullanılır.</p>
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü dahili ortam değişkenlerinin
+   isteğin farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine
+   bağlı olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun
+   çeşitli kısımlarında yapılacak eylemlerin yanında CGI betiklerinde ve SSI
+   sayfalarında kullanılabilir hale gelmelerine karar verilirken
+   kullanılır.</p>
 
   <p>Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele
    alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki
@@ -60,7 +61,7 @@
 </ul>
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
-<li><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a></li>
+<li><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a></li>
 </ul></div>
 
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -183,15 +184,6 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
     Ortam değişkenlerinin dikkate alınabilmesi için istek öznitelikleri
     arasında hiçbir eşleşme olmaması ve <code><em>öznitelik</em></code>
     olarak bir düzenli ifade belirtilmemiş olması gerekir.</li>
-
-   <li>Nesne kimliği <code><em>oid</em></code> olan bir SSL istemci
-    sertifikası eklentisine bir başvuru. SSL olarak yapılmamış bir istekte
-    veya yapılandırılmış bir <code><em>oid</em></code>’in yokluğunda
-    hiçbir değişken ataması yapılmaz. Birden fazla
-    <code><em>oid</em></code> söz konusu ise aralarına virgül
-    (<code>','</code>) konarak ilgili dizgeler birleştirilir.
-    <code><em>oid</em></code> dizge değerli bir eklentiyi
-    betimlemelidir.</li>
   </ol>
 
   <p>İkinci bileşen (<code><em>düzifd</em></code>) bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a>dir. <code><em>düzifd</em></code>
@@ -213,8 +205,8 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
   <p>İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir
    değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen
    <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.52 sürümünden itibaren
-   parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek üzere
-   <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
+   Apache httpd parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek
+   üzere <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
    gösterimleri tanınmaktadır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
@@ -226,9 +218,7 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
       :<br />
    SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
       :<br />
-   SetEnvIf OID("2.16.840.1.113730.1.13") "(.*)" NetscapeComment=$1<br />
-      :<br />
-   SetEnvIf ^TS* ^[a-z].* TS_VAR<br />
+   SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR<br />
   </code></p></div>
 
   <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
@@ -237,28 +227,56 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
    atanmaktadır.</p>
 
-  <p>Altıncı örnekte <code>NetscapeComment</code> ortam değişkenine ilgili
-   SSL istemci sertifikası alanındaki (varsa) dizge atanmaktadır.</p>
-
   <p>Son örnekte ise istekte "TS" ile başlayıp [a-z] arasındaki
    karakterlerle devam eden bir başlık alanı varsa <code>TS_VAR</code>
    ortam değişkeni atanmaktadır.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a> belgesinde
-daha fazla örnek bulunabilir.</li>
+<li><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a>
+belgesinde daha fazla örnek bulunabilir.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIfExpr" id="SetEnvIfExpr">SetEnvIfExpr</a> <a name="setenvifexpr" id="setenvifexpr">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sets environment variables based on an ap_expr expression</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code /></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIfExpr <em>ifade
+  [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
-</table><p>Documentation not yet translated. Please see English version of document.</p>
+</table>
+  <p><code class="directive">SetEnvIfExpr</code> yönergesi bir
+   <code class="directive">&lt;If&gt;</code> <code>ap_expr</code> ifadesine
+   dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma anında
+   değerlendirilirerek <code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesindeki gibi
+   <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered
+</code></p></div>
+
+  <p>Burada uygulamamızın her <code>X-Sendfile</code> göndermeye çalışmasında
+   ortam değişkenine <code>iso_delivered</code> değeri atanmaktadır.</p>
+
+  <p>Uzak IP adresi RFC 1918'e göre özel bir adres ise rfc1918 değişkenine 1
+   atanması daha kullanışlı bir örnek olurdu:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172.16.0.0/12' || -R '192.168.0.0/16'" rfc1918
+</code></p></div>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../expr.html">Expressions in Apache HTTP Server</a>,
+for a complete reference and more examples.</li>
+<li><code class="directive">&lt;If&gt;</code> can be used to achive similar
+results.</li>
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIfNoCase" id="SetEnvIfNoCase">SetEnvIfNoCase</a> <a name="setenvifnocase" id="setenvifnocase">Yönergesi</a></h2>
@@ -272,7 +290,6 @@ bağlı olmaksızın yapılmış tanıml
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 1.3 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">SetEnvIfNoCase</code> yönergesi sözdizimsel ve anlamsal
    olarak <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code>
@@ -280,13 +297,13 @@ bağlı olmaksızın yapılmış tanıml
    duyarsızdır. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   SetEnvIfNoCase Host Apache\.Org site=apache
+   SetEnvIfNoCase Host Example\.Org site=example
   </code></p></div>
 
   <p>Burada, <code>Host:</code> HTTP istek başlığında
-   <code>Apache.Org</code>, <code>apache.org</code> veya harf büyüklüğünce
+   <code>Example.Org</code>, <code>example.org</code> veya harf büyüklüğünce
    farklı benzerleri belirtilmişse <code>site</code> ortam değişkenine
-   "<code>apache</code>" değeri atanmaktadır.</p>
+   "<code>example</code>" değeri atanmaktadır.</p>
 
 </div>
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
 yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
@@ -37,19 +36,19 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
 <h3>Özet</h3>
 
 
-  <p>Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache’nin yeniden
-   derlenmesini gerektirmeden modüllerin <a href="../dso.html">Devingen
-   Paylaşımlı Nesne</a> (DSO) mekanizması üzerinden kullanılabilmesini
-   sağlar.</p>
+  <p>Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache HTTP Sunucusunun
+   yeniden derlenmesini gerektirmeden modüllerin <a href="../dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne</a> (DSO) mekanizması üzerinden
+   kullanılabilmesini sağlar.</p>
 
   <p>Unix’te yüklenen kod genellikle paylaşımlı nesne dosyalarından
    (<code>.so</code> uzantılı dosyalar), Windows’ta ise ya <code>.so</code>
    ya da <code>.dll</code> uzantılı dosyalardan gelir.</p>
 
   <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
-  <p>Apache 1.3 modülleri Apache 2.0’da doğrudan kullanılamazlar - modül ya
-   devingen olarak yüklenecek hale getirilmeli ya da Apache 2.0’ın içinde
-   derlenmelidir.</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun ana sürümlerinden biri (1.3, 2.0, 2.2, 2.4 gibi)
+   için derlenmiş modüller genelde bir diğerinde çalışmaz. Genellikle
+   aralarında API değişikliği sözkonusu olduğundan çalışması için modüllerde
+   yeni sürüme göre değişiklik yapılması gerekir.</p>
   </div>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
@@ -67,40 +66,42 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
   
 
   <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
-  <p>Windows için modül isimlendirme biçemi Apache 1.3.15 ve 2.0
-   sürümlerinde değişmiştir; modüllere artık mod_filanca.so biçeminde isim
-   verilmektedir.</p>
+  <p>Windows üzeinde yüklenebilir dosyalar genelde <code>.dll</code> sonekini
+   alırlar. Apache httpd modülleri ise diğer platformlardaki gibi
+   <code>mod_filanca.so</code> biçeminde isimlendirilmektedir. Bununla
+   birlikte, üçüncü parti modüllerden bazılarının (PHP gibi) hala
+   <code>.dll</code> sonekini kullandığı görülmektedir.</p>
 
-  <p><code>mod_so</code> modülü ApacheModuleFoo.dll biçeminde
+  <p><code>mod_so</code> modülü <code>ApacheModuleFoo.dll</code> biçeminde
    isimlendirilmiş modülleri hala yüklemekteyse de yeni adlandırma uzlaşımı
    tercih edilmelidir. Yüklenebilir modülleri 2.0’a dönüştürüyorsanız,
    lütfen isimlerini de 2.0 uzlaşımına uygun hale getiriniz.</p></div>
 
-  <p>Apache modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri arasında
-   değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç değişiklik
-   yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da çalışmaktadır.
-   Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows platformunun
-   sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.</p>
+  <p>Apache httpd modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri
+   arasında değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç
+   değişiklik yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da
+   çalışmaktadır. Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows
+   platformunun sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.</p>
 
   <p>Bir modül Windows’ta çalıştığı zaman, sunucuya iki şekilde
    yüklenebilir. Unix’te olduğu gibi, doğrudan sunucunun içinde
-   derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache paketi, Unix için geçerli
-   olan <code>Configure</code> betiğini içermediğinden modülün kaynak
-   dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de
+   derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache httpd paketi, Unix için
+   geçerli olan <code>Configure</code> betiğini içermediğinden modülün
+   kaynak dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de
    <code>os\win32\modules.c</code> dosyasına eklenmelidir.</p>
 
   <p>İkinci yol ise modülü bir paylaşımlı kütüphane olarak çalışma anında
    <code class="directive"><a href="#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi ile yüklemek
    için bir DLL olarak derlemektir. Bu DLL modüller dağıtılabilir ve
-   sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache
+   sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache httpd
    kurulumunda çalışabilir.</p>
 
   <p>Bir modül DLL’i oluşturmak için modülün kaynak dosyasında küçük bir
    değişiklik yapmak gerekir: Modül kaydının daha sonra oluşturulacak olan
    DLL’den ihraç edilebilmesi gerekir (aşağıya bakınız). Bunu yapmak için
-   modülün modül kaydı tanımına (Apache başlık dosyalarında tanımlanmış
-   olan) <code>AP_MODULE_DECLARE_DATA</code> eklenmelidir. Örneğin,
-   modülünüz</p>
+   modülün modül kaydı tanımına (Apache httpd başlık dosyalarında
+   tanımlanmış olan) <code>AP_MODULE_DECLARE_DATA</code> eklenmelidir.
+   Örneğin, modülünüz</p>
 
   <div class="example"><p><code>
     module foo_module;
@@ -120,7 +121,7 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
 
   <p>Artık modülü içeren bir DLL oluşturmaya hazırsınız. Bunu, libhttpd.dll
    paylaşımlı kütüphanesi derlenirken oluşturulan libhttpd.lib ihraç
-   kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache başlık
+   kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache httpd başlık
    dosyalarının doğru konumlandığından emin olmak için derleyici
    seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu kütüphaneyi
    sunucunuzun kök dizini altındaki <code>modules</code> dizininde

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>vhost_alias_module</td></tr>
@@ -231,7 +230,7 @@ Sanal Barındırma</a></li>
 </table>
 
   <p><code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> yönergesi sunucu ismine göre
-   belgelerin bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlar.
+   belgelerin bulunacağı yeri Apache HTTP Sunucusunun saptamasını sağlar.
    <code><em>hesaplanan-dizin</em></code>’in dönüşüm sonucu <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesinin değeriymiş gibi
    belge ağacının kök dizini olarak kullanılır.
    <code><em>hesaplanan-dizin</em></code> yerine <code>none</code>
@@ -271,10 +270,11 @@ Sanal Barındırma</a></li>
 </table>
 
   <p><code class="directive">VirtualScriptAlias</code> yönergesi, CGI betiklerinin
-   bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlamak bakımından <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code> yönergesinin
-   yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan istekler için ise
-   <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesinin
-   yaptığını yapar.</p>
+   bulunacağı yeri Apache httpd’nin saptamasını sağlamak bakımından
+   <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code>
+   yönergesinin yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan
+   istekler için ise <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
+   yönergesinin yaptığını yapar.</p>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -116,16 +116,15 @@ server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy_connect.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var>[-<var>port</var>]
 [<var>port</var>[-<var>port</var>]] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowencodedslashes">AllowEncodedSlashes On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowencodedslashes">AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
  verilmeyeceğini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_allowmethods.html#allowmethods">AllowMethods reset|<em>HTTP-method</em>
 [<em>HTTP-method</em>]...</a></td><td> reset </td><td>d</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Restrict access to the listed HTTP methods</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#allowoverride">AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
-[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> All </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına izin verilen
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> None (2.3.9 ve sonr +</td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına izin verilen
  yönerge türleri belirtilir.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#allowoverridelist">AllowOverrideList None|<var>directive</var>
-[<var>directive-type</var>] ...</a></td><td> None </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Individual directives that are allowed in
-<code>.htaccess</code> files</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#allowoverridelist">AllowOverrideList None|<var>yönerge</var>
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> None </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous">Anonymous <var>user</var> [<var>user</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies userIDs that are allowed access without
 password verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_logemail">Anonymous_LogEmail On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets whether the password entered will be logged in the
@@ -352,12 +351,12 @@ belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#defaultlanguage">DefaultLanguage <var>language-tag</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a default language-tag to be sent in the Content-Language
 header field for all resources in the current context that have not been
 assigned a language-tag by some other means.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#defaultruntimedir">DefaultRuntimeDir <var>directory-path</var></a></td><td> DEFAULT_REL_RUNTIME +</td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Base directory for the server run-time files</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#defaultruntimedir">DefaultRuntimeDir <var>dizin-yolu</var></a></td><td> DEFAULT_REL_RUNTIME +</td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun çalışma anı dosyaları için temel dizin</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#defaulttype">DefaultType <var>ortam-türü</var>|none</a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Değeri <code>none</code> olduğu takdirde, bu yönergenin bir
 uyarı vermekten başka bir etkisi yoktur. Önceki sürümlerde, bu yönerge,
 sunucunun ortam türünü saptayamadığı durumda göndereceği öntanımlı ortam
 türünü belirlerdi.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#define">Define <var>değişken-ismi</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir değişkenin mevcudiyetini betimler.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#define">Define <var>değişken-ismi</var> [<var>değişken-değeri</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir değişken tanımlar</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatebuffersize">DeflateBufferSize <var>value</var></a></td><td> 8096 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Fragment size to be compressed at one time by zlib</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatecompressionlevel">DeflateCompressionLevel <var>value</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">How much compression do we apply to the output</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
@@ -368,7 +367,8 @@ türünü belirlerdi.</td></tr>
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
+ altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+ sarmalar.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex
   disabled | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
 </td></tr>
@@ -377,33 +377,26 @@ server</td></tr>
 </a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures an external redirect for directory indexes.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
-... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
+... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#documentroot">DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> /usr/local/apache/h +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#dtraceprivileges">DTracePrivileges On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the privileges required by dtrace are enabled.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dump all input data to the error log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiooutput">DumpIOOutput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dump all output data to the error log</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#else" id="E" name="E">&lt;Else&gt; ... &lt;/Else&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply only if the condition of a
-previous <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> or
-<code class="directive"><a href="../mod/core.html#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code> section is not
-satisfied by a request at runtime</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#elseif">&lt;ElseIf <var>expression</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply only if a condition is satisfied
-by a request at runtime while the condition of a previous
-<code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> or
-<code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> section is not
-satisfied</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#else" id="E" name="E">&lt;Else&gt; ... &lt;/Else&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Önceki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code> bölümünün koşulu, çalışma anında bir istek tarafından yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yönergeleri içerir</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#elseif">&lt;ElseIf <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği koşulun bir istek tarafınan sağlandığı ancak daha önceki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> veya
+<code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümlerininkilerin sağlanmadığı durumda kapsadığı yönergelerin uygulanmasını sağlar</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
  kancayı etkin kılar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#enablemmap">EnableMMAP On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin
  kılar.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
+<tr><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
  desteğinin kullanımını etkin kılar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#error">Error <var>message</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Abort configuration parsing with a custom error message</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#error">Error <var>ileti</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#errordocument">ErrorDocument <var>hata-kodu</var> <var>belge</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#errorlog"> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</a></td><td> logs/error_log (Uni +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#errorlogformat"> ErrorLogFormat [connection|request] <var>format</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Format specification for error log entries</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#errorlogformat"> ErrorLogFormat [connection|request] <var>biçem</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüğü girdileri için biçem belirtimi</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_example.html#example">Example</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Demonstration directive to illustrate the Apache module
 API</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_expires.html#expiresactive">ExpiresActive On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables generation of <code>Expires</code>
@@ -412,14 +405,12 @@ headers</td></tr>
 <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Value of the <code>Expires</code> header configured
 by MIME type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_expires.html#expiresdefault">ExpiresDefault <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default algorithm for calculating expiration time</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off[*] </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Keep track of extended status information for each
-request</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off[*] </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her istekte ek durum bilgisinin izini sürer</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var> <var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> NoLogStderr </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dir.html#fallbackresource" id="F" name="F">FallbackResource <var>yerel-url</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
- dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Duruk dosyalar için <code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#files">&lt;Files <var>dosya-adı</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri
  içerir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch <var>düzifd</var>&gt; ... &lt;/FilesMatch&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde
@@ -443,7 +434,7 @@ found</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>ortam-türü</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bütün dosyaların belirtilen ortam türüyle sunulmasına
  sebep olur.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#gprofdir" id="G" name="G">GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory to write gmon.out profiling data to. </td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#gprofdir" id="G" name="G">GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">gmon.out ayrıntılı inceleme verisinin yazılacağı dizin</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout">GracefulShutDownTimeout <var>saniye</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar
  geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_unixd.html#group">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
@@ -477,10 +468,9 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 that are not explicitly mapped</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Action if no coordinates are given when calling
 an imagemap</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
+<tr><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#includeoptional">IncludeOptional <var>file-path</var>|<var>directory-path</var>|<var>wildcard</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Includes other configuration files from within
-the server configuration files</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#includeoptional">IncludeOptional <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </td></tr>
@@ -547,11 +537,11 @@ kullanılacak erişim sınırlayıcılar
 belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
 uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
 sınırlar.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
+<tr><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
@@ -571,7 +561,9 @@ uygulanır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
 [<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel [<var>modül</var>:]<var>seviye</var>
+  [<var>modül</var>:<var>seviye</var>] ...
+</a></td><td> warn </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_debug.html#logmessage">LogMessage <var>message</var>
 [hook=<var>hook</var>] [expr=<var>expression</var>]
 </a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Log userdefined message to error log
@@ -598,12 +590,14 @@ will handle during its life</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of overlapping ranges (eg: <code>100-200,150-300</code>) allowed before returning the complete
-    resource </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxrangereversals">MaxRangeReversals default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of range reversals (eg: <code>100-200,50-70</code>) allowed before returning the complete
-    resource </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of ranges allowed before returning the complete
-resource </td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none |
+ <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen üst üste binen
+  aralık sayısı (<code>100-200,150-300</code> gibi)</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#maxrangereversals">MaxRangeReversals default | unlimited | none |
+  <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen ters sıralı
+  aralık sayısı (<code>100-200,50-70</code> gibi)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none |
+ <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen aralık sayısı</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of connections that will be processed
 simultaneously</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
@@ -626,15 +620,14 @@ components as part of the filename</td><
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers
 [Handlers|Filters]</a></td><td> NegotiatedOnly </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The types of files that will be included when searching for
 a matching file with MultiViews</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#mutex">Mutex <var>mechanism</var> [default|<var>mutex-name</var>] ... [OmitPID]</a></td><td> default </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures mutex mechanism and lock file directory for all
-or specified mutexes</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#mutex">Mutex <var>mekanizma</var> [default|<var>muteks-ismi</var>] ... [OmitPID]</a></td><td> default </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Muteks mekanizmasını ve kilit dosyası dizinini tüm muteksler veya belirtilenler için yapılandırır</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">ÖNERİLMİYOR: İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy <var>host</var> [<var>host</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hosts, domains, or networks that will be connected to
 directly</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">List of additional client certificates</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options
-  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> All </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
+  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> FollowSymlinks </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
@@ -665,7 +658,7 @@ evaluated.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyversionurl">PolicyVersionURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the minimum request HTTP version policy.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_privileges.html#privilegesmode">PrivilegesMode FAST|SECURE|SELECTIVE</a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Trade off processing speed and efficiency vs security against
 malicious privileges-aware code.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protocol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Protocol for a listening socket</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protokol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dinlenen bir soket için protokol</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyaddheaders">ProxyAddHeaders Off|On</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add proxy information in X-Forwarded-* headers</td></tr>
@@ -802,13 +795,13 @@ must succeed for the enclosing directive
 <tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewriteoptions">RewriteOptions <var>Options</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets some special options for the rewrite engine</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule
    <em>Pattern</em> <em>Substitution</em> [<em>flags</em>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Defines rules for the rewriting engine</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitcpu">RLimitCPU <var>saniye</var>|max [<var>saniye</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci
-tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitcpu">RLimitCPU <var>saniye</var>|max [<var>saniye</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin
+ işlemci tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#rlimitmem">RLimitMEM <var>bayt-sayısı</var>|max [<var>bayt-sayısı</var>|max]
-</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin bellek
-tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>sayı</var>|max [<var>sayı</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç sayısına
-sınırlama getirir.</td></tr>
+</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin
+ bellek tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>sayı</var>|max [<var>sayı</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç
+ sayısına sınırlama getirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#satisfy" id="S" name="S">Satisfy Any|All</a></td><td> All </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Interaction between host-level access control and
 user authentication</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td> logs/apache_status </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
@@ -829,9 +822,9 @@ in the scriptlog</td></tr>
 the cgi daemon</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#securelisten">SecureListen [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var>
 <var>Certificate-Name</var> [MUTUAL]</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables SSL encryption for the specified port</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determine if mod_status displays the first 63 characters
-of a request or the last 63, assuming the request itself is greater than
-63 chars.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteğin 63 karakterden büyük olduğu varsayımıyla, mod_status'un
+ ilk 63 karakteri mi yoksa son 63 karakteri mi göstereceğini
+ belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP tamponu boyu</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>eposta-adresi</var>|<var>URL</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
 </td></tr>
@@ -874,7 +867,9 @@ kullanılacak konak adları için başka
   düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
   [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifexpr" /></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables based on an ap_expr expression</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr <em>ifade
+  [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
   düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
   [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
@@ -997,12 +992,12 @@ Certificate verification</td></tr>
  yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td> 60 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 [<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#undefine" id="U" name="U">UnDefine <var>parameter-name</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Undefine the existence of a variable</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#undefine" id="U" name="U">UnDefine <var>değişken-ismi</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir değişkeni tanımsız yapar</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.en?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.en Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -251,7 +251,7 @@
     <dt>Failed requests</dt>
     <dd>The number of requests that were considered a failure. If the
     number is greater than zero, another line will be printed showing the
-    numer of requests that failed due to connecting, reading, incorrect
+    number of requests that failed due to connecting, reading, incorrect
     content length, or exceptions.</dd>
 
     <dt>Write errors</dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/ab.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/ab.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü
    (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir
@@ -33,6 +32,7 @@
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#output">Çıktı</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bugs">Börtü böcek</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -41,6 +41,7 @@
   <p><code><strong>ab</strong>
   [ -<strong>A</strong> <var>yetkili-kullanıcı:parola</var> ]
   [ -<strong>b</strong> <var>tampon-boyu</var> ]
+  [ -<strong>B</strong> <var>yerel-adres</var> ]
   [ -<strong>c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>çerez-ismi=değer</var> ]
   [ -<strong>d</strong> ]
@@ -69,7 +70,8 @@
   [ -<strong>y</strong> <var>&lt;tr&gt;-öznitelikleri</var> ]
   [ -<strong>z</strong> <var>&lt;td&gt;-öznitelikleri</var> ]
   [ -<strong>Z</strong> <var>şifre-kümesi</var> ]
-  [http[s]://]<var>konakadı</var>[:<var>port</var>]/<var>dizin</var></code></p>
+  [http[s]://]<var>konakadı</var>[:<var>port</var>]/<var>dizin</var>
+  </code></p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
@@ -85,6 +87,9 @@
   <dt><code><strong>-b</strong> <var>tampon-boyu</var></code></dt>
   <dd>TCP gönderme/alma tamponlarının bayt cinsinden uzunluğu.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong> <var>yerel-adres</var></code></dt>
+  <dd>Uzak bağlantılar yaparken dinlenecek adres.</dd>
+
   <dt><code><strong>-c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var></code></dt>
   <dd>Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı. Aynı anda bir bağlantı
    öntanımlı değerdir.</dd>
@@ -221,7 +226,92 @@
    belirtilir.</dd>
 
   <dt><code>-Z <var>şifre-kümesi</var></code></dt>
-  <dd>SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (<code><strong>openssl</strong></code>(1) şifrelerine bakınız).</dd>
+  <dd>SSL/TLS şifre kümesi belirtilir
+   (<code><strong>openssl</strong></code>(1) şifrelerine bakınız).</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="output" id="output">Çıktı</a></h2>
+  <p>Aşağıda <code><strong>ab</strong></code> tarafından döndürülen değerler
+   açıklanmıştır:</p>
+
+  <dl>
+    <dt>Server Software</dt>
+    <dd>İlk başarılı yanıtın, varsa, <var>server</var> HTTP başlığında
+     döndürülen değer. Bu başlıktaki başlangıçtan 32 ondalık değerli
+     karaktere (genellikle boşluk veya CR/LF karakteri) kadar tüm
+     karakterleri içerir.</dd>
+
+    <dt>Server Hostname</dt>
+    <dd>Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.</dd>
+
+    <dt>Server Port</dt>
+    <dd><code><strong>ab</strong></code>'nin bağlandığı port. Komut
+     satırında port belirtilmemişse, öntanımlı olarak http için 80, https
+     için 443'tür.</dd>
+
+    <dt>SSL/TLS Protocol</dt>
+    <dd>İstemci le sunucu arasında uzlaşılmış protokol değerleri. Bu sadece
+     SSL kullanılıyorsa çıktılanır.</dd>
+
+    <dt>Document Path</dt>
+    <dd>Komut satırı dizgesinden çözümlenen isteğin URI'si.</dd>
+
+    <dt>Document Length</dt>
+    <dd>Başarıyla döndürülen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer
+     belge uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata
+     içerecektir.</dd>
+
+    <dt>Concurrency Level</dt>
+    <dd>Sınama sırasında kullanılan eşzamanlı istemcilerin sayısı.</dd>
+
+    <dt>Time taken for tests</dt>
+    <dd>İlk soket bağlantısının alındığı andan son yanıtın alındığı ana
+     kadar geçen süre.</dd>
+
+    <dt>Complete requests</dt>
+    <dd>Alınan başarılı yanıtların sayısı.</dd>
+
+    <dt>Failed requests</dt>
+    <dd>Başarısızlık olarak addedilen isteklerin sayısı. Sayı sıfırdan
+     büyükse, diğer satırda, bağlanma, okuma, yanlış içerik uzunluğu,
+     istisnalar gibi sebeplerle başarısız olmuş istekler gösterilir.</dd>
+
+    <dt>Write errors</dt>
+    <dd>Başarısız yazma hatalarının (kırık boru) sayısı.</dd>
+
+    <dt>Non-2xx responses</dt>
+    <dd>200 serisi yanıt kodları ile açıklanamayan yanıtların sayısı. Tüm
+     yanıtlar 200 olursa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Keep-Alive requests</dt>
+    <dd>Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı.</dd>
+
+    <dt>Total body sent</dt>
+    <dd>Sınamanın parçası olarak veri gönderimi yapılandırılmışsa, bu
+     sınama sırasında gönderilen toplam bayt sayısıdır. Sınama sırasında
+     gövde gönderilmiyorsa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Total transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan
+     gönderilen bayt sayısıdır.</dd>
+
+    <dt>HTML transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan belge baytlarının sayısı. Bu sayı HTTP
+     başlıklarının bayt sayısını içermez.</dd>
+
+    <dt>Requests per second</dt>
+    <dd>Saniyedeki istek sayısı. İstek sayısının toplam süreye
+     oranıdır.</dd>
+
+    <dt>Time per request</dt>
+    <dd>İstek başına harcanan süre. İlk değer <code>eşzamanlılık * süre *
+     1000 / biten</code> formülüyle hesaplanırken ikincisi için
+     <code>süre * 1000 / biten</code> formülü kullanılır.</dd>
+
+    <dt>Transfer rate</dt>
+    <dd><code>okunantoplam / 1024 / süre</code> formülüyle hesaplanan
+     aktarım hızı.</dd>
   </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.ko?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.ko [euc-kr] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:1308459 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:1309536 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/apachectl.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/apachectl.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>apachectl</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım
    Protokolü (HTTP) sunucusu için bir denetim aracıdır. Sistem

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/apxs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/apxs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>apxs</strong></code>, Apache Hiper Metin Aktarım
   Protokolü (HTTP) sunucusu için ek modül derleme ve kurulum aracıdır. Bu

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message