httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1308828 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts: mass.html.tr.utf8 mass.xml.meta name-based.html.tr.utf8 name-based.xml.meta
Date Tue, 03 Apr 2012 11:44:23 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 3 11:44:22 2012
New Revision: 1308828

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308828&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8?rev=1308828&r1=1308827&r2=1308828&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 3 11:44:22 2012
@@ -23,23 +23,23 @@
 <a href="../ko/vhosts/mass.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/mass.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında
-   Apache httpd sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Apache HTTP Sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Devingen kitlesel konakları oluşturmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
+   modülünün kullanımını açıklayan <a href="../rewrite/vhosts.html">ayrı bir
+   belge</a> de mevcuttur.
   </p>
 
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#motivation">Amaç</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple">Basit Devingen Sanal Konaklar</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#xtra-conf">Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -50,40 +50,35 @@
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile
    ilgilidir.</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-1.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-1.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1.dom/cgi-bin<br />
-</span>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-2.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-2.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2.dom/cgi-bin<br />
-</span>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-# blah blah blah<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-N.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-N.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N.dom/cgi-bin<br />
-</span>
+<pre>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-1.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-1/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1/cgi-bin
 &lt;/VirtualHost&gt;
-</code></p></div>
 
-  <p>Ana fikir, tüm durağan <code>&lt;VirtualHost&gt;</code>
-   yapılandırmalarını devingen olarak çalışan tek bir
-   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle değiştirmektir. Bunun elbette
-   bazı getirileri olacaktır:</p>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-2.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-2/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-N.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-N/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+</pre>
+
+  <p>İsteğimiz çok sayıda <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümünü devingen
+   olarak çalışan tek bir <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle
+   değiştirmektir. Bunun elbette bazı getirileri olacaktır:</p>
 
   <ol>
    <li>Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk
-    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır.</li>
+    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır. Muhtemelen daha da
+    önemlisi, küçülmüş bir yapılandırmanın bakımı da kolaylaşacağı için
+    hatalar da azalacaktır.</li>
 
    <li>Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve
     dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha
@@ -92,11 +87,12 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   </ol>
 
   <p>Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip
-   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, dosya tanıtıcılarının sınırlı olması
-   nedeniyle bunu yapmayı zaten istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir
-   fifo veya bir boru hattı oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
-   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir (ayrıca, bu,
-   istatistikleri toplamanızı da kolaylaştırır).</p>
+   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, <a href="fd-limits.html">dosya
+   tanıtıcılarının sınırlı olması</a> nedeniyle bunu yapmayı zaten
+   istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir <a href="../logs.html#piped">fifo
+   veya bir boru hattı</a> oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
+   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir. Böyle bir
+   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/other.html#split-logfile">split-logfile</a> aracının belgesinde bulabilirsiniz.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -105,16 +101,18 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   <p>Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP
    isteğindeki <code>Host:</code> başlığının içeriği. Devingen sanal
    barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya
-   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache 2.0
-   ile <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> kullanarak oldukça kolay
-   yapılabileceği gibi <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> da kullanılabilir. Bu
-   modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
-   kullanmak isterseniz Apache’yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu iki
-   modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
-
-  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için bazı
-   şeyleri ’göstermelik’ olarak yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
-   Apache tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
+   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache httpd
+   ile <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülünü kullanarak oldukça kolay
+   yapılabileceği gibi <a href="../rewrite/vhosts.html">mod_rewrite modülü
+   de kullanılabilir</a>.</p>
+
+  <p>Bu modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
+   kullanmak isterseniz Apache httpd'yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu
+   iki modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için
+   bazı bilgileri istekten saptamak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
+   httpd tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
    üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi
    <code>ServerName</code> yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler
    tarafından <code>SERVER_NAME</code> ortam değişkeni üzerinden
@@ -124,37 +122,36 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
    DNS</code> belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden
    tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal
    konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından
-   kullanılır. Eğer Apache, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
+   kullanılır. Eğer httpd, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
    veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde
    edemezse son çare olarak <code>ServerName</code> yönergesinde yazılı
    değeri kullanır.</p>
 
-  <p>‘Göstermelik’ yapılan şeylerden biri de <code>DocumentRoot</code>
+  <p>Saptanan bilgilerden biri de <code>DocumentRoot</code>
    yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından
    <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal
    yapılandırmada <code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code> modülü tarafından dosya isimlerini
    URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları
    kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan
-   başka bir modül devreye girer (<code>mod_vhost_alias</code> veya
-   <code>mod_rewrite</code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkenine
-   değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri kullanılmazsa CGI
-   veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
+   başka bir modül devreye girer (<code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> veya
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam
+   değişkenine değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri
+   kullanılmazsa CGI veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="simple" id="simple">Basit Devingen Sanal Konaklar</a></h2>
+<h2><a name="simple" id="simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
 
   <p>Yukarıda <a href="#motivation">Amaç</a> bölümünde özetlenen sanal konak
-   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak daha soysal bir
-   tarzda gerçekleştirilmiş halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü
-   aşağıdadır.</p>
+   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak gerçekleştirilmiş
+   halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü aşağıdadır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
 # sunucu ismini Host: başlığından elde edelim<br />
 UseCanonicalName Off<br />
 <br />
-# Bu günlükleme biçiminde ilk alana bakarak<br />
-# sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
+# Bu günlükleme biçiminde split-logfile aracı kullanılarak<br />
+# ilk alana dayalı sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
 LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
 CustomLog logs/access_log vcommon<br />
 <br />
@@ -167,27 +164,37 @@ VirtualScriptAlias /siteler/%0/cgi-bin
   <p>Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz
    <code>UseCanonicalName Off</code> yerine <code>UseCanonicalName
    DNS</code> yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak
-   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir.</p>
+   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir. <code>%0</code> değişkeni,
+   <code>Host:</code> başlığı ile belirlenen istekteki sunucu isminin
+   ifadesidir.</p>
+
+  <p>Kullanım örnekleri için <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code>modülünün
+   belgesine bakınız.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="homepages" id="homepages">Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</a></h2>
+<h2><a name="homepages" id="homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin kişisel sayfalar
-   sunucusuna uyarlanmasından başka bir şey değildir. Biraz daha karmaşık
-   bir yapılandırma ile dosya isimlerine <code>/home/kullanıcı/</code>
-   dizinlerini ekleyebiliriz. Farklı olarak her sanal konak için bir tane
-   değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code> olacaktır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-# Son bölüm hariç yukarıdaki yapılandırma, burada...<br />
-<br />
-# sunucu ismine eklenecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
-VirtualDocumentRoot /siteler/%2/belgeler<br />
-<br />
-# ortak cgi-bin dizini<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
-</code></p></div>
+  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin sunucusuna
+   uyarlanmasından başka bir şey değildir. <code>%2</code> değişkenini
+   kullanarak, dosya isminde kullanmak üzere sunucu isminin alt dizgelerini
+   seçebiliriz, böylece, örneğin <code>www.user.example.com</code> belgeleri
+   <code>/home/user/www</code> dizininde bulunabilir. Farklı olarak her
+   sanal konak için bir tane değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code>
+   olacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UseCanonicalName Off<br />
+   <br />
+   LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+   CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+   <br />
+   # sunucu ismini içerecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
+   VirtualDocumentRoot /home/%2/www<br />
+   <br />
+   # ortak cgi-bin dizini<br />
+   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
+  </code></p></div>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> belgesinde daha karmaşık
    <code>VirtualDocumentRoot</code> örnekleri vardır.</p>
@@ -196,7 +203,7 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi
 <div class="section">
 <h2><a name="combinations" id="combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak Apache’inin normal
+  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak httpd’nin normal
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak
    yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel
    müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de
@@ -224,7 +231,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
 <span class="indent">
-  ServerName kurumsal.iss.dom<br />
+  ServerName kurumsal.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.kurumsal vcommon<br />
   <br />
@@ -235,7 +242,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.45&gt;<br />
 <span class="indent">
-  ServerName bireysel.iss.dom<br />
+  ServerName bireysel.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.bireysel vcommon<br />
   <br />
@@ -249,13 +256,14 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
    <p>Eğer ilk <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi içermezse ilgili IP
     için ters DNS sorgusu yapılır. Eğer sorgudan elde edilen isim
     sunucunun ismi değilse bu istenmeyen duruma bir çözüm olarak bir
-    bilgilendirme bölümü (<code>ServerName isimsiz.iss.dom</code>)
+    bilgilendirme bölümü (örn, <code>ServerName bilgi.example.com</code>)
     eklenebilir.</p>
   </div>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="ipbased" id="ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></h2>
+  
 
   <p><a href="#simple">İlk örnekte</a> IP’ye dayalı sanal konaklar için
    kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği
@@ -280,131 +288,16 @@ VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bi
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></h2>
-
-  <p>Buradaki <code>httpd.conf</code> bölümü de <a href="#simple">ilk
-   örnekteki</a> gibi elde edilmiştir. İlk yarı, bazı değişiklikler dışında
-   yukarıdaki örneğe çok benzer. Bu değişiklikler yapılandırmanın
-   <code>mod_rewrite</code> bölümünün düzgün çalışması ve geriye doğru
-   uyumluluk için gereklidir. İkinci yarı, asıl işi yapan
-   <code>mod_rewrite</code> yapılandırmasını içerir.</p>
-
-  <p>Biraz uzmanlık gerektiren bazı kısımlar var: Öntanımlı olarak
-   <code>mod_rewrite</code> diğer (<code>mod_alias</code>, vs. gibi) URI
-   dönüşüm modüllerinden önce çalışır. Dolayısıyla bu modülleri kullanmak
-   isterseniz, <code>mod_rewrite</code>’ı bunlara izin verecek şekilde
-   yapılandırmalısınız. Ayrıca her devingen sanal konağa eşdeğer bir
-   <code>ScriptAlias</code> yapmak için de biraz büyü yapmak gerekir.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-# Sunucu ismini Host: başlığınıdan alalım.<br />
-UseCanonicalName Off<br />
-<br />
-# Günlük dosyasından bilgileri ayıklayabilelim.<br />
-LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
-CustomLog logs/access_log vcommon<br />
-<br />
-&lt;Directory /siteler/hosts&gt;<br />
-<span class="indent">
-  # ScriptAlias için yaptıklarımızla CGI betiklerini<br />
-  # çalışmaya zorlayamayacağımızdan ExecCGI burada gerekli.<br />
-  Options FollowSymLinks ExecCGI<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;<br />
-<br />
-# İşin zor yanına geldik.<br />
-<br />
-RewriteEngine On<br />
-<br />
-# Host: başlığından elde edilen sunucu isminde harf<br />
-# büyüklükleri çeşitli olabilir. Hepsini küçük harf yapalım.<br />
-RewriteMap lowercase int:tolower<br />
-<br />
-## önce normal belgelerle anlaşalım:<br />
-# Alias /icons/ çalışsın - diğer rumuzlar için yineleyelim<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/<br />
-# CGI’ler de çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-# Biraz da büyü yapalım.<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/belgeler/$1<br />
-<br />
-## Artık CGI’lerle anlaşabiliriz. - Bir eylemci isteyelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]<br />
-<br />
-# Bu kadar!
-</code></p></div>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="homepages.rewrite" id="homepages.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</a></h2>
-
-  <p>Burada da <a href="#homepages">ikinci örnekte</a> yaptıklarımızı
-   yapıyoruz.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# CGI’ler çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-<br />
-# konak ismi doğru mu bakalım yoksa RewriteRule çalışmaz.<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^www\.[a-z-]+\.isp\.dom$<br />
-<br />
-# URI’nin başına sanal konak ismini ekleyelim.<br />
-# [C], bunu bitirdikten sonra, sonraki rewrite ile devam et demek.<br />
-RewriteRule ^(.+) ${lowercase:%{SERVER_NAME}}$1 [C]<br />
-<br />
-# Artık asıl dosya ismini oluşturabiliriz.<br />
-RewriteRule ^www\.([a-z-]+)\.isp\.dom/(.*) /home/$1/$2<br />
-<br />
-# Ortak CGI dizinini tanımlayalım.<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/
-</code></p></div>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="xtra-conf" id="xtra-conf">Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</a></h2>
+<h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
+  
 
-  <p>Burada, sanal konak isimlerinden belge kök dizini elde ederken
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün daha gelişkin özelliklerinden
-   yararlanarak isimleri ayrı bir dosyadan okutacağız. Bu, esnekliği
-   artırır ama daha karmaşık bir yapılandırma gerekir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki içeriğe sahip bir <code>vhost.map</code>dosyamız olsun:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-musteri-1.dom /siteler/kurumsal/1<br />
-musteri-2.dom /siteler/kurumsal/2<br />
-# ...<br />
-musteri-N.dom /siteler/kurumsal/N<br />
-</code></p></div>
-
-  <p><code>httpd.conf</code> dosyamız da şunları içerecektir:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# Eşlem dosyasını tanımlayalım<br />
-RewriteMap  vhost   txt:/siteler/conf/vhost.map<br />
-<br />
-# Rumuzları yukarıdaki gibi halledelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/icons/<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-# Eşlemeyi dosyalar için de yapalım.<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/belgeler/$1<br />
-<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        ^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]
-</code></p></div>
+  <p>Kitlesel sanal barındırma <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü kullanarak
+   da gerçeklenebilir. Ya basitçe <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergelerini kullanırsınız ya da daha karmaşık
+   olarak sanal konak tanımlarınızı harici bir yerde tutar ve bunlara
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesini
+   kullanarak erişirsiniz. Bu teknikler ayrıntılı olarak
+   <a href="../rewrite/vhosts.html">rewrite belgelerinde</a>
+   açıklanmıştır.</p>
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta?rev=1308828&r1=1308827&r2=1308828&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta Tue Apr 3 11:44:22 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1308828&r1=1308827&r2=1308828&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 3 11:44:22 2012
@@ -25,124 +25,126 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alg">Sunucu isme dayalı sanal konaklardan uygun olanını nasıl seçer</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#compat">Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a>
 </li><li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
 Barındırma</a></li><li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
-örnekleri</a></li><li><a href="examples.html#serverpath">ServerPath yapılandırma örneği</a>
-</li></ul></div>
+örnekleri</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="namevip" id="namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit
-   edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her
-   konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır. İsme dayalı sanal
-   konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak
-   gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda
-   farklı konak kullanabilir.</p>
+  <p><a href="ip-based.html">IP’ye dayalı sanal konaklar</a>da sunulacak
+   sanal konağı doğru tespit edebilmek için bağlantının yapıldığı IP
+   adresine bakılır. Bu bakımdan her konak için ayrı bir IP adresine
+   gereksinim vardır.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir
+   parçası olarak gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP
+   adresini çok sayıda farklı konak kullanabilir.</p>
 
   <p>İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak
    ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
    sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
    yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
    kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
-   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
-   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
-   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
-
-  <ul>
-    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
-     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
-     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
-     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
-     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
-     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
-     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
-     tekniğe yer verilmiştir.</li>
-
-    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
-     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
-
-    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
-     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
-     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
-  </ul>
+   konakları kullanmanızı gerektiren donanım kullanmadıkça isme dayalı
+   sanal konaklar kullanmalısınız. İstemci uyumuna bağlı IP’ye dayalı
+   sanal barındırma için eskiden varolan sebepler genel amaçlı bir HTTP
+   sunucusu için artık uygulanabilir değildir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal barındırma, IP'ye dayalı sanal barındırma seçim
+   algoritmasını kullanmaz, yani uygun sunucu ismini arama işlemi sadece en
+   iyi IP'ye dayalı adrese sahip sanal konaklar arasında gerçekleşir.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="alg" id="alg">Sunucu isme dayalı sanal konaklardan uygun olanını nasıl seçer</a></h2>
+ 
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak çözümlemesinin ilk adımının IP'ye dayalı
+   çözümleme olduğunun anlaşılması çok önemlidir. İsme dayalı sanal konak
+   çözümlemesi en uygun isme dayalı sanal konağı seçerken önce en iyi IP'ye
+   dayalı eşleşme adaylarının sayısını azaltır, sonra bunlar arasından en
+   uygununu seçer. Tüm <code>VirtualHost</code> yönergelerinde IP adresi
+   yerine joker kullanımı bu IP'ye dayalı eşlemeyi yersiz kılar.</p>
+
+  <p>Bir istek geldiğinde, sunucu, istekte kullanılan IP adresi ve portu ile
+   en iyi eşleşen <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bileşenini bulur. Bu IP adresi ve port çifti ile
+   eşleşen birden fazla sanal konak varsa, Apache httpd istekte kullanılan
+   sunucu ismini <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergelerindeki
+   isimlerle karşılaştırır.</p>
+
+ <h3><a name="defaultvhost" id="defaultvhost">Bir IP adresi ve port çifti için öntanımlı isme dayalı sankon</a></h3>
+  
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergelerinde bir
+   eşleşme bulunamazsa, Apache httpd bu çift ile eşleşen <strong>sanal
+   konaklar listesindeki ilk sanal konağı</strong> kullanır.</p>
+ 
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="using" id="using">İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konakları kullanmak için, bu konaklar için istekleri
-   kabul edecek sunucuya IP adresini (ve muhtemelen portu da)
-   belirtmelisiniz. Bu işlem <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesiyle yapılır. Normal
-   şartlar altında sunucu üzerinde bütün IP adreslerinin kullanılması
-   gerekir; bunun için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
-   yönergesine argüman olarak <code>*</code> belirtebilirsiniz. Çok sayıda
-   port kullanmayı planlıyorsanız (SSL çalıştırmak gibi), argümana
-   <code>*:80</code> şeklinde port ekleyebilirsiniz. Yalnız, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesinde bir IP adresi
-   belirtmiş olmakla sunucunun kendiliğinden o IP adresini dinlemeyeceğine
-   dikkat ediniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../bind.html">Apache’nin kullanacağı adreslerin ve portların
-   ayarlanması</a> belgesine bakınız. Ayrıca, sunucuda, burada belirttiğiniz
-   IP adresine sahip bir ağ arabirimi olmalıdır.</p>
-
-  <p>Sonraki adım sunacağınız her konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü oluşturmaktır.
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
-   yönergesinin argümanı ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi tanımlanmış olmalıdır
-   (değer normalde "*:80" olacaktır). Her <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü içinde sunulan konağı
-   belirtmek üzere en azından bir adet <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine ve konak içeriğinin dosya
-   sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine
-   ihtiyacınız olacaktır.</p>
+  <p>İlk adım sunacağınız her konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü oluşturmaktır. Her
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
+   içinde sunulan konağı belirtmek üzere en azından bir adet <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine ve konak içeriğinin
+   dosya sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine ihtiyacınız
+   olacaktır.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ana konağı unutmayın</h3>
-    <p>Mevcut sitenize sanal konaklar eklerseniz, mevcut siteniz için de bir
-     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
-     oluşturmalısınız. Bu sanal konak bölümü içinde kullanacağınız
-     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergelerinin argümanları, bu
-     yönergelerin sunucu geneli için belirttiğiniz değerlerini
-     içermelidir. Bu sanal konağı yapılandırma dosyanızdaki ilk sanal konak
-     yapın ki, öntanımlı konak olsun.</p>
+   <p>Any request that doesn't match an existing Mevcut <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> yönergelerinin
+    hiçbiriyle eşleşmeyen bir istekiçin, sunucu veya konak ismine
+    bakılmaksızın genel sunucu yapılandırmanız kullanılır.</p>
+
+   <p>Mevcut sitenize isme dayalı bir sanal konak eklerseniz ve bu sanal
+    konak ana sunucunun IP adresi ve portuna sahipse, ana sunucuya yapılan
+    istekler için bu sanal konak kullanılır. Bu bakımdan, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi ana sunucununki ile aynı
+    olan bir <a href="#defaultvhost">öntanımlı sanal konak</a> oluşturmak
+    akıllıca olacaktır. Aynı arayüz ve portu kullanan fakat farklı
+    yapılandırmalara sahip diğer alan isimlerinin sanal konakları (yani
+    öntanımlı olmayanlar) bu öntanımlı sanal konağın sonrasına
+    yerleştirilmelidir.</p>
   </div>
 
-  <p>Örnek olarak, <code>www.biralan.tld</code> adresinden sitenizi sunmakta
-   olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
-   <code>www.digeralan.tld</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
+  <p>Örnek olarak, <code>site1.example.com</code> adresinden sitenizi
+   sunmakta olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
+   <code>site2.example.com</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
    varsayalım. Bunun için <code>httpd.conf</code> dosyanıza basitçe şu
    satırları ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost *:80<br />
-    <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
     <span class="indent">
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+      #İlk sanal konak aynı zamanda *:80 için de öntanımlıdır.
+      ServerName site1.example.com<br />
+      ServerAlias example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site1<br />
     </span>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
     <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
-    <span class="indent">ServerName www.digeralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/digeralan<br />
+    <span class="indent">
+      ServerName site2.example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site2<br />
     </span>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   </code></p></div>
 
-  <p>İsterseniz, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
-   yönergelerinde argüman olarak <code>*</code> yerine doğrudan bir IP adresi
-   belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme dayalı sanal konakları bir IP
-   adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya isme dayalı diğer bir sanal konak
-   grubunu diğer IP adreslerinden sunmak isteyebilirsiniz.</p>
+  <p>İsterseniz,<code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> yönergesinde argüman olarak <code>*</code>
+   yerine doğrudan bir IP adresi belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme
+   dayalı sanal konakları bir IP adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya
+   isme dayalı diğer bir sanal konak grubunu diğer IP adreslerinden sunmak
+   isteyebilirsiniz.</p>
 
   <p>Çoğu sunucunun birden fazla isim ile erişilebilir olması istenir. Bu,
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
@@ -152,19 +154,24 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
    için bölüm içine şu satırı ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld
+    ServerAlias example.com *.example.com
   </code></p></div>
 
   <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için gelen
    isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
    olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
-   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz bu isimleri sırf
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya
+   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz bu isimleri
+   sırf <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya
    <code>ServerAlias</code> yönergesinde belirtmiş olmakla bu isimleri
    erişilebilir kılamazsınız. Öncelikle, bu isimleri sunucunuzdaki IP
    adresleriyle eşlemek üzere yapılandıracağınız bir DNS sunucunuz
    olmalıdır.</p>
 
+  <p>İsme dayalı sanal konaklardan en iyi eşleşme kümesinde olanlar
+   yapılandırmada göründükleri sıraya göre işleme sokulur. Joker
+   kullanımları arasında fark gözetilmeksizin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergesi eşleşen ilk sanal konak
+   kullanılır.</p>
+
   <p>Son olarak, sanal konak yapılandırmanıza, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerinin içine başka yönergeler
    yerleştirerek ince ayar çekebilirsiniz. Çoğu yönerge bu bölümlere
    yerleştirilebilir ve sadece o sanal konakla ilgili yapılandırmayı
@@ -174,75 +181,6 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
    yapılandırma yönergelerinden sadece sanal konak bölümlerinde geçersiz
    kılınmamış olanlar kullanılacaktır.</p>
 
-  <p>Sunucuya bir istek geldiğinde, sunucu önce IP adresiyle eşleşmesi olası
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> bölümleri var mı diye
-   bakar. Varsa, IP adresini eşleştirmek için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> bölümlerine tek tek bakar ve
-   istenen konak ismi ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya <code>ServerAlias</code> yönergesi bulmaya
-   çalışır. Bir tane bulduğunda, sunucu için onun yapılandırmasını kullanır.
-   İsimle eşleşen bir sanal konak bulamazsa IP adresiyle eşleşen <strong>ilk
-   sanal konağın</strong> yapılandırmasını kullanır.</p>
-
-  <p>Bir önkabul olarak yapılandırma dosyasında rastlanan ilk sanal konak
-   <em>öntanımlı</em> sanal konaktır. IP adresi bir sanal konakla eşleştiği
-   takdirde <em>ana sunucunun</em> <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> değeri <strong>asla</strong> kullanılmayacaktır.
-   Sanal konaklardan hiçbiriyle eşleşmeyen istekler için özel bir
-   yapılandırmanız olsun isterseniz, bu yapılandırmayı yapılandırma
-   dosyanızdaki ilk <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümüne yerleştirmeniz
-   yetecektir.</p>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="compat" id="compat">Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></h2>
-
-  <p>Evvelce de bahsedildiği gibi, isme dayalı sanal konakların gerektiği gibi
-   çalışması için gerekli veriyi göndermeyen bazı istemciler vardır. Bu
-   istemcilere daima o IP adresinin yapılandırma dosyasındaki ilk sanal
-   konağının (isme dayalı <cite>başat</cite> sanal konak) sayfaları
-   gönderilir.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ne kadar eski?</h3>
-  <p>Lütfen dikkat edin, eski deyince gerçekten de antika demek istiyoruz.
-   Günümüzde bu tür tarayıcılara rastlamanız neredeyse imkansızdır. Günümüz
-   tarayıcılarının hepsi isme dayalı sanal konakların gerektirdiği
-   <code>Host</code> başlığını gönderirler.</p>
-  </div>
-
-  <p>Olayı fazla germeden <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code>
-   yönergesini kullanarak sorunun çevresinden dolanmak mümkündür:</p>
-
-  <p>Örnek yapılandırma:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-    <br />
-    &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-    <span class="indent">
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerPath /biralan<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
-    </span>
-    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-  </code></p></div>
-
-  <p>Bu ne anlama geliyor? Anlamı, "<code>/biralan</code>" ile başlayan her
-   URI isteği <code>www.biralan.tld</code> sanal konağı tarafından sunulacak,
-   demektir. Yani, tüm istemcilerin
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> olarak eriştiği yere
-   <code>Host:</code> başlığı gönderen istemciler
-   <code>http://www.biralan.tld/</code> olarak erişirler.</p>
-
-  <p>Bunu gerçekleştirebilmek için başat sanal konağın baş sayfasına
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> için bir bağ koyduktan sonra
-   sanal konağın sayfalarında ya tamamen göreli bağlar
-   ("<code>dosya.html</code>", "<code>../simgeler/resim.png</code>" gibi)
-   veya <code>/biralan/</code> ile öncelenmiş bağlar
-   ("<code>http://www.biralan.tld/biralan/muht/dosya.html</code>" veya
-   "<code>/biralan/muht/dosya.html</code>" gibi) kullanın.</p>
-
-  <p>Bu işlem biraz disiplin gerektirse de bu yazılanlara sıkı sıkıya bağlı
-   kalarak hem eski hem de yeni tarayıcıların sayfalarınızı doğru
-   görüntülemesini sağlamış olursunuz.</p>
-
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/name-based.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1308828&r1=1308827&r2=1308828&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Tue Apr 3 11:44:22 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message