httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1303642 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: bind.html.tr.utf8 bind.xml.meta caching.html.tr.utf8 caching.xml.meta
Date Thu, 22 Mar 2012 03:05:26 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Mar 22 03:05:25 2012
New Revision: 1303642

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1303642&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1303642&r1=1303641&r2=1303642&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 22 03:05:25 2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
@@ -49,7 +48,7 @@
    seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
    belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
    adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
-   belirlendiği <a href="vhosts.html">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
+   belirlendiği <a href="vhosts">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
    yürür.</p>
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi sunucuya

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=1303642&r1=1303641&r2=1303642&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta Thu Mar 22 03:05:25 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8?rev=1303642&r1=1303641&r2=1303642&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 22 03:05:25 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
@@ -33,50 +32,53 @@
    özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
  </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Önbelleklemeye Bir Bakış</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#http-caching">Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#socache-caching">İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-caching">Uzmanlaşmış Dosya Önbellekleme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#filehandle">Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#inmemory">Sistem Belleğinde Önbellekleme</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#disk">Disk Üzerinde Önbellekleme</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
   
 
-  <p>Apache HTTP sunucusunun 2.2 sürümünden itibaren
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> ve <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> modülleri
-   deneysel olmaktan çıkarılmış ve üretim amaçlı kullanılabileceğine karar
-   verilmiştir. Bu önbellekleme mimarileri gerek HTTP sunucusu gerekse
-   vekili olarak çalışmada HTTP işlemlerini hızlandırmak anlamında sunucuya
-   güç katarlar.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, ortam sağlayıcı modülü olan
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> ile birlikte HTTP önbelleklemesini
-   akıllıca yerine getirir. İçeriğin kendisi önbellekte saklanırken
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> içeriğin önbelleklenebilmesini denetim
-   altında tutan HTTP başlıkları ve seçenekleri ile ilgilenir. Yerel ve
-   vekalet edilen içeriğin her ikisinin de aynı anda işlem görmesi
-   sağlanabilir. <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, vekalet edilen içeriğe,
-   devingen yerel içeriğe veya zamanla değişen yerel dosyalara erişimi
-   hızlandırma ihtiyacına yönelik olarak hem basit hem de karmaşık
-   önbellekleme yapılandırmalarını mümkün kılar.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> ise biraz daha temel ancak bazen daha
-   kullanışlı olabilen bir önbellekleme şekli ile ilgilenir. URL’lerin
-   önbelleklenebilmesini mümkün kılmanın karmaşıklığıyla boğuşmak yerine
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>, dosyaların httpd’nin son başlatıldığı
-   zamanki durumlarını saklamak için dosyaların belleğe eşlenmek üzere ele
-   alınmasını sağlar. Böylelikle, <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>, çok sık
-   değişmeyen durağan yerel dosyalara erişim zamanını azaltmaya yardım
-   eder.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergeleri ile
-   ilgili bölümlerde anlatılanları saymazsak
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>, bu belgenin asıl konusu olan
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> önbellekleme mimarisine göre daha basit bir
-   önbellekleme gerçeklenimidir.</p>
+  <p>Apache HTTP sunucusu, sunucunun başarımını çeşitli yollarla arttırmak
+   üzere tasarlanmış bir dizi önbellekleme özelliğine sahiptir.</p>
+
+  <dl>
+    <dt>Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</dt>
+    <dd>
+      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> ve destek modülü
+      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> akılcı ve HTTP'ye uygun
+      önbellekleme sağlar. İçeriğin kendisi önbellekte saklanır ve
+      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklandığı gibi, içeriğin
+      önbelleklenebilirliğini denetleyen çeşitli HTTP başlıklarının ve
+      seçeneklerinin tümünü onurlandırmayı hedefler.
+      Devingen yerel içerik veya vekalet edilen içerik ile ilgilendiğiniz
+      durumda veya muhtemel bir yavaş disk üzerinde yerel dosyalara
+      erişimi hızlandırmak ihtiyacında olduğunuz durumda
+      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> hem basit hem de karmaşık önbellekleme
+      yapılandırmalarını hedefler.
+    </dd>
+    <dt>İki durumlu anahtar/değer paylaşımlı nesne önbellekleme</dt>
+    <dd>
+      <a href="socache.html">Paylaşımlı nesne önbellek API'si</a>
+      (socache) ve destek modülleri sunucu taraflı bir anahtar/değer
+      paylaşımlı nesne önbelleklemesi sağlar. Bu modüller SSL oturumları
+      ve kimlik doğrulama bilgileri gibi düşük seviyeli verileri
+      önbelleklemek için tasarlanmıştır. Destek modülleri verinin sunucu
+      tarafı bir paylaşımlı bellekte veya veri merkezi tarafı memcache
+      veya distcache gibi bir önbellekte saklanmasını mümkün kılar.
+    </dd>
+    <dt>Uzmanlaşmış dosya önbellekleme</dt>
+    <dd>
+      <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> dosyaların sunucunun başlatılması
+      sırasında belleğe yüklenmesi ile ilgilenir. Böylece dosyalara
+      erişim zamanını kısaltabilir, sıkça erişilen dosyaların dosya
+      tanıtıcılarını kaydedebilir, her istekte diske gitme ihtiyacını
+      ortadan kaldırır.
+    </dd>
+  </dl>
 
   <p>Bu belgeden azami yararı sağlayabilmek için temel bir HTTP bilginizin
    olması ve <a href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine
@@ -85,142 +87,215 @@
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="overview" id="overview">Önbelleklemeye Bir Bakış</a></h2>
+<h2><a name="http-caching" id="http-caching">Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</a></h2>
 
   
 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_negotiation.html#cachenegotiateddocs">CacheNegotiatedDocs</a><
 /code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_negotiation.html#cachenegotiateddocs">CacheNegotiatedDocs</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Bir istek sonuçlanıncaya kadar <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülünde iki
-   aşamadan geçer. İlkinde <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir URL eşleme modülü
-   olarak çalışır ve URL önbellekteyse ve zaman aşımına uğramamışsa isteğin
-   doğrudan <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tarafından sunulmasını sağlar.</p>
-
-  <p>Yani isteğin sunumu sırasında, isteğin örneğin,
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> veya <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> tarafından
-   ele alınması gerekse bile bu yapılmaz. Önbelleklenen içerik ilk alındığı
-   haliyle sunulur.</p>
-
-  <p>Eğer URL önbellekte yoksa, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> isteği bir <a href="filter.html">süzgece</a> tabi tutar. httpd içeriğin varlığını
-   saptamışsa içeriğin süzgeç tarafından sunulmasını sağladıktan sonra,
-   süzgeç içeriğin önbelleklenebileceğini saptamışsa gelecekte sunmak üzere
-   içeriği önbelleğe kaydeder.</p>
-
-  <p>Eğer URL önbellekte bulunmuş fakat içeriğin zaman aşımına uğradığı
-   anlaşılmışsa süzgeç yine de eklenir fakat bu kez
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> önbellekteki sürümün hala geçerli olup
-   olmadığını saptamak için kaynağın bulunduğu sunucuya bir koşullu istek
-   gönderir. Önbellekteki sürüm hala geçerliyse temel verileri güncellenir
-   ve istek önbellekten sunulur. Önbellekteki sürüm artık geçerli değilse,
-   önbellekteki sürüm silinir ve süzgeç güncel içeriği önbelleğe kaydeder
-   ve isteği oradan sunar.</p>
+  <p>HTTP protokolü
+   <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklanan satıriçi önbellekleme
+   mekanizması için yerleşik bir destek içerir ve bunun getirilerinden
+   yararlanmak için <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü kullanılabilir.</p>
+
+  <p>İçeriğin taze olmadığı durumda içeriğin kaybolmasına sebep olan basit
+   iki durumlu anahtar/değer önbelleklemesinin tersine, HTTP önbelleği
+   eskimiş içeriği tutan ve bu eski içeriğin değişip değişmediğini özgün
+   sunucuya soran ve duruma göre onu tekrar taze duruma getiren bir
+   mekanizma içerir.</p>
+
+  <p>HTTP önbelleğinde bulunan bir girdi şu üç durumdan birinde olabilir:</p>
+
+  <dl>
+  <dt>Taze</dt>
+  <dd>
+    İçerik yeteri kadar yeni (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha genç)
+    ise <strong>taze</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir içeriği
+    özgün sunucuya birşey sormadan sunabilir.
+  </dd>
+  <dt>Bayat</dt>
+  <dd>
+    <p>İçerik çok eski (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha yaşlı)
+    ise <strong>bayat</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir
+    içeriği istemciye sunmadan önce özgün sunucuya bağlanıp bayat içeriğin
+    hala yeterince taze olup olmadığına bakmalıdır. Özgün sunucu, içerik
+    geçersizse yenisini gönderecektir, aksi takdirde, (ideal olanı budur)
+    içeriğin hala geçerli olduğunu belirten bir kod ile yanıt verecektir.
+    İçerik tekrar taze hale gelince süreç kaldığı yerden devam eder.</p>
+
+    <p>HTTP protokolü belli koşullar altında önbelleğin bayat içeriği
+    sunmasına izin vermez. Örneğin, bir içeriği özgün sunucuda tazeleme
+    çabasının bir 5xx hatasıyla başarısız olması veya başka bir tazeleme
+    isteğinin henüz sonuçlanmamış olması bu çeşit koşullardandır. Bu
+    durumlarda yanıta bir <code>Warning</code> başlığı eklenir.</p>
+  </dd>
+  <dt>Yok</dt>
+  <dd>
+    Önbellekte yer kalmazsa yer açmak için içeriğin silinmesi seçenek
+    dahilindedir. İçerik taze olsun olmasın her zaman silinebilir. Önlem
+    olarak <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> elle veya bir artalan süreci
+    olarak çalıştırılabilir. Böylece önbelleğin boyutunun belirtilen
+    boyutta veya belirtilen dosya düğümü sayısında kalması sağlanabilir.
+    Araç içeriği silerken bayat içeriğe öncelik verir.
+  </dd>
+  </dl>
+
+  <p>HTTP önbelleklemesinin çalışması ile ilgili bütün ayrıntılar
+  <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümünde</a> bulunabilir.</p>
+
+  <h3>Sunucu ile etkileşim</h3>
+   
+
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code> yönergesinin
+   değerine bağlı olarak iki olası yerde sunucuya bağlanır:
+   </p>
+
+   <dl>
+   <dt>Çabuk eylem aşaması</dt>
+   <dd>
+     <p>Bu aşama çok erken gerçekleşen bir aşama olup isteğin işlenmesi
+     sırasında isteğin çözümlenmesinin hemen sonrasıdır. İçerik
+     önbellekte mevcutsa hemen sunulur ve geri kalan istek işleme işlemi
+     iptal edilir.</p>
+
+     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun önüne vidalanmış gibi
+     davranır.</p>
+
+     <p>Sunucuda gerçekleşecek bir dizi işlemin büyük çoğunluğunun
+     yapılmadan geçilmesi nedeniyle bu en yüksek başarımlı kiptir.
+     Bu kip ayrıca, sunucu işlemlerinin kimlik doğrulama ve yetkilendirme
+     aşamalarının da yapılmadan geçilmesini sağlar. Bu bakımdan bu kip
+     seçilirken bu durum dikkate alınmalıdır.</p>
+   </dd>
+   <dt>Normal eylem aşaması</dt>
+   <dd>
+     <p>Bu aşama geç bir aşama olup, isteğin tamamen işlenmesinin
+     sonrasıdır.</p>
+
+     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun arkasına vidalanmış gibi
+     davranır.</p>
+
+     <p>Bu kip en esneğidir. Önbelleğin, süzme zincirinin hassas olarak
+     denetlenen bir noktasında oluşması sağlanabilir ve önbelleklenen
+     içerik istemciye gönderilmeden önce süzülüp
+     kişiselleştirilebilir.</p>
+     </dd>
+    </dl>
+
+    <p>URL önbellekte yoksa <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü yanıtı
+     önbelleğe kaydetme aşamasında süzgeç yığıtına bir
+     <a href="filter.html">süzgeç</a> ekler ve geri çekilerek normal istek
+     işlemlerinin devam etmesine izin verir. İçeriğin önbelleklenebilir
+     olduğu saptanırsa içerik gelecekte sunulmak üzere önbelleğe
+     kaydedilir, aksi takdirde içerik yok sayılır.</p>
+
+    <p>Önbellekteki içerik bayatsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü
+     isteği bir <strong>koşullu istek</strong> haline getirir. Özgün
+     sunucu normal bir yanıt verirse bu yanıt mevcut içeriğin yerine
+     önbelleklenir. Özgün sunucu bir <code>304 Not Modified</code> yanıtı
+     verirse içerik tekrar taze olarak imlenir ve önbellekteki içerik
+     süzgeç tarafından kaydedilmeden sunulur.</p>
+  
 
   <h3>Önbelleğin Hızlandırılması</h3>
    
 
-   <p>Yerel içerik önbelleklendiği takdirde <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesine <code>On</code>
+   <p>Bir sanal konak birçok farklı sunucu takma adından biri olarak
+    bilindiği takdirde <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesine <code>On</code>
     değeri atanmışsa önbellekten sunulan sayfa sayısında büyük bir artış
-    olduduğu görülür. Bunun sebebi içeriği sunan sanal konağın isminin
-    önbellek anahtarının bir parçası olarak kullanılmasıdır. Yönergeye
+    olduğu görülür. Bunun sebebi içeriği sunan sanal konağın isminin
+    önbellek anahtarının içinde kullanılmasıdır. Yönergeye
     <code>On</code> değerini atamak suretiyle çok isimli ve rumuzlu sanal
     konaklar için farklı önbellek girdileri oluşturulmaz, bunun yerine her
     meşru sanal konak için ayrı bir önbellek tutulur.</p>
-
-   <p>Önbellekleme, URL’nin dosya ismine dönüştürülmesi aşamasında
-    gerçekleştiğinden önbelleklenen belgeler sadece URL isteklerine bir
-    yanıt olarak sunulurlar. <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı
-    İçerikleri</a> kullanmazsanız genellikle bunun fazla bir önemi
-    olmaz.</p>
-
-   <div class="example"><p><code>
-    &lt;!-- Bu içerik önbelleklenebilir. --&gt;<br />
-    &lt;!--#include virtual="/dipnot.html" --&gt;<br />
-    <br />
-    &lt;!-- Bu içerik önbelleklenemez. --&gt;<br />
-    &lt;!--#include file="/bir/yol/dipnot.html" --&gt;
-   </code></p></div>
-
-   <p>Sunucu Taraflı İçerikleri kullanıyorsanız ve önbelleklemenin
-    sağladığı hız artışından da yaralanmak istiyorsanız içerik
-    yerleştirmek için <code>virtual</code> içerik türünü kullanınız.</p>
   
 
-  <h3>Zaman Aşımı Süreleri</h3>
+  <h3>Tazelik Ömrü</h3>
    
 
-   <p>Önbellekli öğeler için öntanımlı zaman aşımı süresi bir saat olmakla
-    birlikte <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedefaultexpire">CacheDefaultExpire</a></code>
-    yönergesi kullanılarak bu değer kolaylıkla geçersiz kılınabilir. Bu
-    öntanımlı değer sadece içeriğin özgün kaynağı bir zaman aşımı süresi
-    veya son değişiklik tarihi belirtmediği takdirde kullanılır.</p>
+   <p>Önbelleklenmek üzere tasarlanmış iyi biçimli bir içerik tazelik ömrünü
+    <code>Cache-Control</code> başlığının <code>max-age</code> veya
+    <code>s-maxage</code> alanlarıyla ya da bir <code>Expires</code>
+    başlığını içererek bildirmelidir.</p>
+
+   <p>Aynı zamanda, özgün sunucunun tanımladığı tazelik ömrü, bir istemci
+    tarafından istekte bir <code>Cache-Control</code> başlığı kullanılarak
+    geçersiz kılınmak istenebilir. Bu durumda hangi tazelik ömrü daha
+    kısaysa o geçerli olur.</p>
+
+   <p>Tazelik ömrü istekte veya yanıtta mevcut değilse öntanımlı bir tazelik
+    ömrü kullanılır. Öntanımlı tazelik ömrü önbellekli içerik için bir saat
+    olmakla birlikte <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedefaultexpire">CacheDefaultExpire</a></code> yönergesi
+    kullanılarak kolayca değiştirilebilir.</p>
 
    <p>Bir yanıt <code>Expires</code> başlığını değil de
     <code>Last-Modified</code> başlığını içeriyorsa
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> zaman aşımı süresini <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachelastmodifiedfactor">CacheLastModifiedFactor</a></code> yönergesinin
-    nasıl kullanıldığına bakarak saptar.</p>
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tazelik ömrünü <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachelastmodifiedfactor">CacheLastModifiedFactor</a></code> yönergesine
+    bakarak saptar.</p>
 
-   <p>Yerel içerik için, zaman aşımı süresini hassas olarak ayarlamak
-    gerekirse <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> kullanılabilir.</p>
+   <p>Yerel içerik için, ya da kendi <code>Expires</code> başlığını
+    tanımlamayan uzak içerik için tazelik ömrünü <code>max-age</code> ve
+    <code>Expires</code> ekleyerek hassas olarak ayarlamak
+    için <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> kullanılabilir.</p>
 
-   <p>Zaman aşımı süresinin üst sınırı <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachemaxexpire">CacheMaxExpire</a></code> yönergesi ile
+   <p>Tazelik ömrünün üst sınırı <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachemaxexpire">CacheMaxExpire</a></code> yönergesi ile
     belirlenebilir.</p>
-
   
 
   <h3>Şartlı İstekler için Özlü Kılavuz</h3>
    
 
-   <p>Önbellekteki içerik zaman aşımına uğrayıp, içerik sağlayıcıya veya
-    arka sunucuya özgün isteği aktarmak yerine ayrı bir istek yapılması
-    gereği httpd’nin şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
-
-   <p>Bir istemcinin veya önbelleğin aynı içeriğin farklı sürümleri
-    arasında ayrım yapabilmesi için HTTP protokolü bazı başlık alanları
-    önerir. Örneğin, "Etag:" başlığıyla sunulan bir özkaynak için
-    "If-None-Match:" başlığıyla bir şartlı istek yapmak mümkün olduğu gibi
-    özkaynak "Last-Modified:" başlığıyla sunuluyorsa şartlı istek
-    "If-Modified-Since:" başlığıyla yapılabilir, vesaire.</p>
-
-   <p>Böyle bir şartlı istek yapıldığında yanıt koşulun içerikle eşleşip
-    eşleşmediğine bağlı olarak farklı olur. Eğer istek bir
-    "If-Modified-Since:" başlığıyla yapılmışsa ve içerik istekte
-    belirtilen zamandan önce değiştirilmemişse kısa ve öz olarak bir "304
-    Not Modified" (Bir değişiklik yok) iletisiyle yanıt verilir.</p>
+   <p>Önbellekteki içeriğin zaman aşımına uğrayıp bayat hale gelmesi,
+    httpd’nin özgün isteği aktarmak yerine isteği değişikliğe uğratarak
+    şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
+
+   <p>Özgün önbellekli yanıtta bir <code>ETag</code> başlığı mevcutsa,
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü özgün sunucuya yapılan isteğe
+    bir <code>If-None-Match</code> başlığı ekler.
+    Özgün önbellekli yanıtta bir <code>Last-Modified</code> başlığı
+    mevcutsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü özgün sunucuya yapılan
+    isteğe bir <code>If-Modified-Since</code> başlığı ekler. Bunlardan
+    birinin varlığı isteği <strong>koşullu</strong> yapar.</p>
+
+   <p>Bir koşullu istek özgün sunucu tarafından alındığında, özgün sunucu
+    <code>ETag</code> veya <code>Last-Modified</code> başlığının isteğe
+    uygun olarak değişip değişmediğine bakmalıdır. Değişmemişse, özgün
+    sunucu kısa ve öz bir "304 Not Modified" yanıtı ile yanıt vermelidir.
+    Bunun önbellekteki anlamı şudur: Eskimiş içerik hala tazedir ve içerik
+    yeni tazelik ömrüne ulaşıncaya kadar sonraki isteklerde
+    kullanılmalıdır.</p>
 
-   <p>Aksi takdirde bir şartlı istek yapılmamış gibi içeriğin kendisi
+   <p>İçerik değişmişse, bir şartlı istek yapılmamış gibi içeriğin kendisi
     sunulur.</p>
 
-   <p>Önbellekleme ile ilgili şartlı istekler çifte yarar sağlar. Birinci
-    olarak, böyle bir istek arkadaki sunucuya yapılıyorsa ve iki içerik de
-    aynıysa bunu saptamak kolay olur ve özkaynağın tamamını aktarma
-    külfetinden kurtulunur.</p>
-
-   <p>İkinci olarak, şartlı istekler arka sunucuda normalden daha az
-    faaliyete sebep olur. Durağan dosyalar için bu genellikle
+   <p>Şartlı istekler çifte yarar sağlar. Birinci olarak, böyle bir istek
+    özgün sunucuya yapılıyorsa ve iki içerik de aynıysa bunu saptamak kolay
+    olur ve özkaynağın tamamını aktarma külfetinden kurtulunur.</p>
+
+   <p>İkinci olarak, iyi tasarlanmış bir özgün sunucu, koşullu istekler tam
+    bir yanıt üretmekten önemli ölçüde ucuz olacak şekilde tasarlanmış
+    olacaktır. Durağan dosyalar için bu genellikle
     <code>stat()</code> veya benzeri bir sistem çağrısıyla dosya
     boyutları ve değişiklik zamanına bakmak şeklinde gerçekleşir.
-    Böylelikle httpd yerel içeriği önbellekliyor olsa bile ve hatta
-    içerik zaman aşımına da uğrasa önbellekteki dosyada bir değişiklik
-    olmadığı takdirde içeriği önbellekten sunmak daha hızlı olacaktır.
-    Çünkü dosyayı önbellekten okumak, arka sunucudan okumaktan daha
-    hızlıdır (bu, bellekten okumayla diskten okumayı karşılaştırmak
-    gibidir).</p>
+    Böylelikle, yerel içeriği bir değişiklik olmadığı takdirde önbellekten
+    sunmak daha hızlı olacaktır.</p>
+
+   <p>Özgün sunucular koşullu istekleri desteklemek için her türlü çabayı
+    göstermelidir. Ancak, koşullu istekler desteklenmiyorsa, özgün sunucu
+    istek koşullu değilmiş gibi yanıt vermeli, önbellek ise, içerik
+    değişmiş ve yani içerik önbelleğe kaydedilmiş gibi yanıt vermelidir. Bu
+    durumda, önbellek basit bir iki durumlu (içerik ya tazedir ya da
+    silinmiş) önbellek gibi davranacaktır.</p>
   
 
   <h3>Neler Önbelleklenebilir?</h3>
    
 
-   <p>Evvelce bahsedildiği gibi httpd’de iki tür önbellekleme yapılır ve
-    bunlar farklı yöntemlerle çalışır. <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
-    önbelleklemesinde dosyalar httpd başlatıldığı zamanki içerikle
-    saklanır. Bu modül tarafından önbelleğe alınmış bir dosya için istek
-    geldiğinde isteğin yolu kesilip önbellekteki dosya sunulur.</p>
-
-   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> önbelleklemesinde işler biraz daha
-    karışıktır. Bir isteğe hizmet sunulurken istenen içerik evvelce
-    önbelleklenmemişse önbellekleme modülü önce içeriğin
-    önbelleklenebilirliğine bakar. Bir yanıtın önbelleklenebilirliğini
-    belirleyen koşullar şunlardır:</p>
+   <p>HTTP önbelleğin tarafından önbelleklenebilecek içerik
+<a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html#sec13.4">
+    RFC2616 Section 13.4 Response Cacheability</a> belgesinde tanımlanmış
+    olup, bunlar şöyle özetlenebilir:</p>
 
    <ol>
     <li>Önbellekleme bu URL ile etkin kılınabilmelidir. <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code> yönergelerine bakınız.</li>
@@ -229,12 +304,10 @@
 
     <li>İstek bir HTTP GET isteği olmalıdır.</li>
 
-    <li>İstek bir "Authorization:" başlığı içeriyorsa yanıt önbelleğe
-     alınmayacaktır.</li>
-
     <li>Eğer yanıt bir "Authorization:" başlığı içeriyorsa ayrıca
      "Cache-Control:" başlığında da "s-maxage", "must-revalidate" veya
-     "public" değerlerinden birini içermelidir.</li>
+     "public" değerlerinden birini içermelidir, aksi takdirde
+     önbelleklenmez.</li>
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
      sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
@@ -245,8 +318,8 @@
     <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignorenolastmod">CacheIgnoreNoLastMod</a></code>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
      koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
-     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının max-age veya
-     max-age yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
+     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının "max-age" veya
+     "s-maxage" yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
 
     <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachestoreprivate">CacheStorePrivate</a></code>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt
@@ -265,26 +338,35 @@
   <h3>Neler Önbelleklenmemeli?</h3>
    
 
-   <p>Kısaca, istek zamana aşırı bağımlıysa ya da istek kısmen bile olsa
-    HTTP uzlaşımıyla bağdaşmıyorsa önbelleğe alınmamalıdır.</p>
-
-   <p>İçeriği istekçinin IP adresine bağlı olarak değişen veya her beş
-    dakikada bir değişikliğe uğrayan bir devingen içeriğe sahipseniz böyle
-    bir içerik asla önbelleğe alınmamalıdır.</p>
-
-   <p>Diğer taraftan, içerik HTTP başlığındaki değerlere bağlı olarak
-    değişiyorsa içeriğin bir "Vary" başlığı kullanılarak akıllıca
-    önbelleklenmesi imkanı mevcuttur.</p>
+   <p>İçerik zamana bağımlıysa ya da istek kısmen bile olsa HTTP uzlaşımıyla
+    bağdaşmıyorsa önbelleğe alınmamalıdır. Bu içerik önbelleklenemeyeceğini
+    <code>Cache-Control</code> başlığını kullanarak sunucuya
+    bildirmelidir.</p>
+
+   <p>İçerik sıkça değişiyorsa, tazelik ömrü dakikalar veya saniyelerle
+    ifade ediliyorsa, içerik yine de önbelleklenebilir. Ancak, tam
+    yanıtların düzenli olarak üretilmemesinin temini için özgün sunucunun
+    <strong>koşullu istekleri</strong> doğru olarak desteklemesi
+    sağlanmalıdır.</p>
+
+   <p>İstemcinin sağladığı istek başlıklarına dayanarak değişen içerik,
+    <code>Vary</code> yanıt başlığının akıllıca kullanımıyla
+    önbelleklenebilir.</p>
   
 
   <h3>Değişken/Uzlaşımlı İçerik</h3>
    
 
-   <p>"Vary" başlıklı bir yanıt arka sunucudan istenirken
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tarafından alınmışsa akıllıca ele alınmaya
-    çalışılacaktır. Mümkünse, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> gelecekte bu
-    içerikle ilgili isteklerin "Vary" başlıklı yanıtları olacağını
-    saptayacak ve önbellekten doğru içerikle yanıt verecektir.</p>
+   <p>Özgün sunucu, istekteki başlık değerlerine dayanarak farklı
+    içeriklerle yanıt vermeye ayarlandığı takdirde, örneğin aynı URL'de
+    farklı dillerde içerik sunmak gibi, HTTP'nin önbellekleme mekanizması
+    aynı URL'de aynı sayfanın değişik sürümlerini önbelleklemeyi mümkün
+    kılar.</p>
+
+   <p>Bu özgün sunucu tarafından bir <code>Vary</code> başlığı eklenerek
+    yapılır. Bir sayfanın farklı sürümleri arasındaki farkları saptarken
+    önbellek tarafından hangi başlıkların hesaba katılacağını
+    <code>Vary</code> başlığı belirler.</p>
 
    <p>Örneğin, bir yanıt şöyle bir başlık ile alınmışsa,</p>
 
@@ -294,254 +376,35 @@
 
    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> sadece accept-language ve accept-charset
     başlıkları özgün istekle eşleşen önbellekli içeriği sunacaktır.</p>
-  
-
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
-  
-
-  <h3>Erişim Denetimi ve Yetkilendirme</h3>
-   
-
-   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> çoğunlukla bir karşı vekile sahip olmak
-    amacıyla kullanılır. Arka sunucunun sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
-    istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Yerel
-    özkaynakların önbelleklenmesi söz konusu olduğunda httpd’nin güvenlik
-    modeli büyükçe bir değişikliğe uğrar.</p>
-
-   <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin tamamında
-    taranması çok pahalı bir işlem olduğundan <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
-    (işlemi hızlandırmak için) önbelleğe almanın temel amacını kısmen
-    gözardı ederek, önbellekteki içeriğin sunumu için gerekli
-    yetkilendirmenin olup olmadığı konusunda bir karar üretmez. Başka bir
-    deyişle, eğer <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir kısım içeriği önbelleğe
-    almışsa içerik zaman aşımına uğramadığı sürece bu içerik önbellekten
-    sunulacaktır.</p>
-
-   <p>Örneğin, yapılandırmanız bir özkaynağa IP adresine göre erişime izin
-    veriyorsa bu içeriğin önbelleğe alınmayacağından emin olmalısınız.
-    Bunu <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code>
-    yönergesini veya <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> kullanarak
-    yapabilirsiniz. Bunu yapmaz, olayı kendi haline bırakırsanız
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir karşı vekil gibi çalışarak sunulan her
-    içeriği arabelleğe alacak ve hangi IP adresinden gelirse gelsin her
-    istemciye bunu sunacaktır.</p>
-  
-
-  <h3>Yerel İstismarcılar</h3>
-   
-
-   <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
-    önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
-    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
-    çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
-    akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
-    içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
-    önerilir.</p>
-
-   <p>Eğer Apache kullanıcısı, örneğin bir CGI sürecindeki açık nedeniyle
-    tehlikeye atılırsa, önbellek hedef alınabilir.
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> kullanılırken önbellekteki bir öğeyi
-    değiştirmek veya önbelleğe yeni bir öğe eklemek görece daha
-    kolaydır.</p>
-
-   <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
-    karşılaştırıldığında daha yüksektir. <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>
-    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
-    güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
-    Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
-    Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
-
-  
-
-  <h3>Önbellek Zehirlenmeleri</h3>
-   
 
-   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
-    zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
-    Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun arka sunucudan yanlış (ve
-    genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
-    betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>
-
-   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları DNS
-    önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
-    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
-    değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
-    bir saldırı türüdür.</p>
-
-   <p>Bu belge HTTP istek kaçakçılığını derinliğine incelenmesi için uygun
-    yer değildir (böyle kaynaklara arama motorunuzla erişebilirsiniz).
-    Bununla birlikte, vekil tarafından kaynak sunucudan alınan içeriği
-    tamamen denetim altına almak amacıyla kaynak sunucudaki bir açığı
-    istismar etmeye yönelik bir dizi istek yapılabileceğinin olasılık
-    dahilinde olduğunu bilmenizde yarar vardır.</p>
-  
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="filehandle" id="filehandle">Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</a></h2>
-  
-
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li></ul></td></tr></table>
-
-  <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
-   bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
-   çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
-   saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek türde
-   dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
-
-  <h3><code>CacheFile</code> yönergesi ile</h3>
-   
-
-   <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
-    <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
-    önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
-    dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
-    önbelleklenmesi, <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi yapılandırma dosyasında belirtilerek
-    sağlanabilir.</p>
-
-   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi
-    belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
-    yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
-    sağlar.</p>
-
-   <div class="example"><p><code>
-    CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-   </code></p></div>
-
-   <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
-    işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
-    sınırlamasını uygun bir değere ayarlamanız gerekebilir.</p>
-
-   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesini
-    kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında isteğe
-    yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
-    sunar.</p>
-
-   <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
-    haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
-    içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık dosya
-    sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya tanıtıcıları
-    kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
-    kalmayacaktır.</p>
-  
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="inmemory" id="inmemory">Sistem Belleğinde Önbellekleme</a></h2>
+   <p>İçeriğin farklı sürümleri yan yana önbelleklenebilir.
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü <code>Vary</code> başlığını
+    kullanarak başlıkta listelenmiş istek başlıklarının uygun değerlerini
+    saptar ve istemciye hangi sürümle yanıt verileceğine karar verir.</p>
   
 
-   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code></li></ul></td></tr></table>
-
-  <p>İçeriğin sistem belleğinden sunulması içerik sunmanın evrensel olarak
-   en hızlı yoludur. Dosyaların bir disk denetleyiciden okunması ya da daha
-   kötüsü uzak bir ağdan okunması bellekten okumayla karşılaştırılamayacak
-   ölçüde yavaş işlemlerdir. Disk denetleyiciler genellikle fiziksel
-   süreçleri denetlerler. Ağ erişimi ise band genişliği sınırlamalarından
-   etkilenir. Halbuki bellek erişimi sadece nano saniyeler mertebesinde
-   gerçekleşir.</p>
-
-  <p>Sistem belleği en pahalı saklama ortamı olması sebebiyle en verimli
-   şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
-   sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
-   sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
-   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
-   olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
-   işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
-   takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>
-
-  <h3>İşletim Sistemi Önbelleklemesi</h3>
+  <h3><a name="disk" id="disk">Disk Üzerinde Önbellekleme</a></h3>
    
 
-   <p>Günümüz iştetim sistemlerinin hemen hemen tamamında bellek içi
-    dosya/veri saklama işlemlerini çekirdek yönetir. Bu güçlü bir
-    özelliktir ve işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu bunu böyle yapar.
-    Örneğin, Linux’ta bir dosyanın ilk defa okunduğunda ve ikinci kez
-    okunduğunda işlemcinin ne kadar meşgul edildiğine bakalım:</p>
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü önbelleği yönetmek için çeşitli
+   depolama ortamlarına özgü gerçeklenimleri kullanır. Diske önbellekleme
+   desteğini <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> sağlar.</p>
 
-   <div class="example"><p><code>
-    colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
-    real  0m0.065s<br />
-    user  0m0.000s<br />
-    sys   0m0.001s<br />
-    colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
-    real  0m0.003s<br />
-    user  0m0.003s<br />
-    sys   0m0.000s
-   </code></p></div>
-
-   <p>Küçük bir dosya için bile okuma süresi bakımından büyük fark ortaya
-    çıkmaktadır. Bunun sebebi çekirdeğin dosya içeriğini bellek daha
-    güncel amaçlar için lazım olana dek bellek içinde saklamasıdır.</p>
-
-   <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
-    önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
-    Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
-    httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
-    çıkarılabilir.</p>
-
-   <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
-    zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
-    önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya saklarken
-    dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı olmadığından bu
-    durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
-  
-
-  <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
-   yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
-   httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
-   vardır.</p>
-
-  <h3><code>MMapFile</code> yönergesi ile</h3>
-   
-
-   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> modülü, bir durağan dosyanın
-    içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
-    belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesini sağlar.
-    httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
-    içeriğini kullanacaktır.</p>
+   <p>Tipik olarak modül şöyle yapılandırılır:</p>
 
    <div class="example"><p><code>
-    MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
+CacheEnable disk /<br />
+CacheDirLevels 2<br />
+CacheDirLength 1
    </code></p></div>
 
-   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesinde
-    olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra yapılacak bir
-    değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>
-
-   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesi
-    ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
-    yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
-    süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
-    yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük önem
-    taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
-    takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
+   <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
+    işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
+    faydalanılmış olur. Bu bakımdan, dosyalar disk üzerinde saklansa bile
+    sıkça erişilen dosyalar işletim sistemi sayesinde aslında bellekten
+    sunulmuş olacaklardır.</p>
   
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="disk" id="disk">Disk Üzerinde Önbellekleme</a></h2>
-  
-
-   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li></ul></td></tr></table>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> modülü önbelleklemenin
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> için disk üzerinde yapılmasını mümkün
-   kılar. Bbu önbellekleme akıllıca yapılır ve önbellekteki içerik
-   sadece geçerli kabul edildiği sürece sunulabilir.</p>
-
-  <p>Modül bu amaçla genelde şöyle kullanılır:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
-   CacheEnable disk /<br />
-   CacheDirLevels 2<br />
-   CacheDirLength 1
-  </code></p></div>
-
-  <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
-   işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
-   faydalanılmış olur. Bu bakımdan, dosyalar disk üzerinde saklansa bile
-   sıkça erişilen dosyalar işletim sistemi sayesinde aslında bellekten
-   sunulmuş olacaklardır.</p>
 
   <h3>Önbellekte Saklamanın Anlamı</h3>
    
@@ -549,7 +412,8 @@
    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> öğeleri önbellekte saklamak için
     istek yapılan URL’nin 22 karakterlik özetini oluşturur. Bu özet, çok
     sayıda URL’nin aynı özeti oluşturmaması için konak ismi, protokol,
-    port ve varsa CGI argümanlarından oluşur.</p>
+    port ve varsa CGI argümanlarından başka <code>Vary</code> başlığında
+    tanımlı elemanlardan oluşur.</p>
 
    <p>Özeti oluşturan karakterler 64 karakterlik bir karakter kümesinden
     seçildiğinden oluşturulması olası farklı özet sayısı 64^22’dir.
@@ -560,7 +424,8 @@
     değerlerine göre önce dizinlere ayrılır.</p>
 
    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code>
-    yönergesi kaç alt seviye dizin olacağını belirler. Örneğin, yukarıdaki
+    yönergesi kaç alt seviye dizin olacağını ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code> her dizinde kaç
+    karakter olacağını belirler. Örneğin, yukarıdaki
     özete sahip bir dosyanın isminin başına yukarıdaki yapılandırma
     örneğine uygun olarak
     <code>/var/cache/apache/x/y/TGxSMO2b68mBCykqkp1w</code> gibi bir önek
@@ -615,17 +480,326 @@
     <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>’in çalıştırılma aralığını iyi
     belirlemek gerekir.</p>
 
+   <p>Ayrıca, <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> için uygun bir "nice" seviyesi
+    seçilmesi önerilr. Böylece, sunucu çalışırken aracın ölçüsüz disk g/ç
+    yapmasına sebebiyet verilmemiş olur.</p>
+
    <p class="figure">
    <img src="images/caching_fig1.tr.png" alt="" width="600" height="406" /><br />
    <a id="figure1" name="figure1"><dfn>Şekil 1</dfn></a>:
 Önbelleğin büyümesi ve düzenli aralıklarla temizlenmesi.</p>
 
-   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> ne kadar önbellek alanı kullandığı
-    ile ilgili bir bilgi vermediğinden <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>’in
-    bir temizlik sonrası yeterince büyük bir genişleme alanı kalacak
-    şekilde yapılandırılması önemlidir.</p>
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> ne kadar bellek kullanıldığı hakkında
+    bilgi vermediğinden, <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>'in bir temizliğin
+    ardından yeterli bir büyüme alanı kalacak şekilde yapılandırılması
+    temin edilmelidir.</p>
+  
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="socache-caching" id="socache-caching">İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></h2>
+  
+
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCach
 e</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+  <p>Apache HTTP sunucusu, SSL oturumları, kimlik doğrulama bilgileri gibi
+   önbelleklenebilen özel bilgiler için <a href="socache.html">socache</a>
+   arayüzü içinde düşük seviyeli bir paylaşımlı nesne önbelleğine
+   sahiptir.</p>
+
+  <p>Her gerçeklenime uygun ek modüller de sağlanmıştır:</p>
+
+  <dl>
+  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></code></dt>
+  <dd>DBM tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></code></dt>
+  <dd>Distcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></dt>
+  <dd>Memcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></code></dt>
+  <dd>Paylaşımlı belleğe dayalı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  </dl>
+
+  <h3><a name="mod_authn_socache-caching" id="mod_authn_socache-caching">Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Önbelleklenmesi</a></h3>
+   
+
+   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code> modülü kimlik doğrulama araçlarının
+    yükünün hafifletilmesini, kimlik doğrulama sonucunun önbelleklenmesini
+    sağlar.</p>
+  
+
+  <h3><a name="mod_ssl-caching" id="mod_ssl-caching">SSL Oturumlarının Önbelleklenmesi</a></h3>
+   
+
+   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> modülü, oturum önbelleği ve önbellek
+    zımbalaması sağlamak için <code>socache</code> arayüzünü kullanır.</p>
+  
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="file-caching" id="file-caching">Uzmanlaşmış Dosya Önbellekleme</a></h2>
+  
+
+   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+  <p>Dosya sisteminin yavaş olabildiği veya dosya tanıtıcılarının
+   kullanımının pahalıya mal olduğu sistemlerde, sunucunun başlatılması
+   sırasında dosyaların belleğe yüklenmesi seçeneği vardır.</p>
+
+  <p>Dosyaların açılmasının yavaş olduğu sistemlerde, dosyaların sunucunun
+   başlatılması sırasında açılması ve dosya tanıtıcısını önbelleklenmesi
+   seçeneği vardır. Bu seçeneklerin duruk dosyalara erişimin yavaş olduğu
+   sistemlere de bir yardımı olabilir.</p>
+
+  <h3><a name="filehandle" id="filehandle">Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</a></h3>
+   
+
+   <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
+    bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
+    çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
+    saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek
+    türde dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
+
+   <h4><code>CacheFile</code> yönergesi ile</h4>
+    
+
+    <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
+     <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
+     önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
+     dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
+     önbelleklenmesi, <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi yapılandırma dosyasında belirtilerek
+     sağlanabilir.</p>
+
+    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi
+     belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
+     yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
+     sağlar.</p>
+
+    <div class="example"><p><code>
+     CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </code></p></div>
+
+    <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
+     işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
+     sınırlamasını uygun bir değere ayarlamanız gerekebilir.</p>
+
+    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesini
+     kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında
+     isteğe yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
+     sunar.</p>
+
+    <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
+     haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
+     içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık
+     dosya sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya
+     tanıtıcıları kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
+     kalmayacaktır.</p>
+   
+
+  
+
+  <h3><a name="inmemory" id="inmemory">Sistem Belleğinde Önbellekleme</a></h3>
+   
+
+   <p>İçeriğin sistem belleğinden sunulması içerik sunmanın evrensel olarak
+   en hızlı yoludur. Dosyaların bir disk denetleyiciden okunması ya da daha
+   kötüsü uzak bir ağdan okunması bellekten okumayla karşılaştırılamayacak
+   ölçüde yavaş işlemlerdir. Disk denetleyiciler genellikle fiziksel
+   süreçleri denetlerler. Ağ erişimi ise band genişliği sınırlamalarından
+   etkilenir. Halbuki bellek erişimi sadece nano saniyeler mertebesinde
+   gerçekleşir.</p>
+
+   <p>Sistem belleği en pahalı saklama ortamı olması sebebiyle en verimli
+   şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
+   sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
+   sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
+   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
+   olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
+   işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
+   takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>
+
+   <h4>İşletim Sistemi Önbelleklemesi</h4>
+    
+
+    <p>Günümüz iştetim sistemlerinin hemen hemen tamamında bellek içi
+    dosya/veri saklama işlemlerini çekirdek yönetir. Bu güçlü bir
+    özelliktir ve işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu bunu böyle yapar.
+    Örneğin, Linux’ta bir dosyanın ilk defa okunduğunda ve ikinci kez
+    okunduğunda işlemcinin ne kadar meşgul edildiğine bakalım:</p>
+
+    <div class="example"><p><code>
+     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
+     real  0m0.065s<br />
+     user  0m0.000s<br />
+     sys   0m0.001s<br />
+     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
+     real  0m0.003s<br />
+     user  0m0.003s<br />
+     sys   0m0.000s
+    </code></p></div>
+
+    <p>Küçük bir dosya için bile okuma süresi bakımından büyük fark ortaya
+     çıkmaktadır. Bunun sebebi çekirdeğin dosya içeriğini bellek daha
+     güncel amaçlar için lazım olana dek bellek içinde saklamasıdır.</p>
+
+    <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
+     önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
+     Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
+     httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
+     çıkarılabilir.</p>
+
+    <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
+     zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
+     önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya
+     saklarken dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı
+     olmadığından bu durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
+   
+
+   <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
+    yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
+    httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
+    vardır.</p>
+
+   <h4><code>MMapFile</code> yönergesi ile</h4>
+    
+
+    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> modülü, bir durağan dosyanın
+     içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
+     belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesini sağlar.
+     httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
+     içeriğini kullanacaktır.</p>
+
+    <div class="example"><p><code>
+     MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </code></p></div>
+
+    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code>
+     yönergesinde olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra
+     yapılacak bir değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>
+
+    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesi
+     ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
+     yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
+     süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
+     yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük
+     önem taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
+     takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
+   
+  
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  
+
+  <h3>Erişim Denetimi ve Yetkilendirme</h3>
+   
+
+   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code>
+    yönergesine <code>On</code> değerinin atandığı öntanımlı durumda
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> kullanımı, daha çok sunucunun önüne
+    vidalanmış önbelleklemeli bir karşı vekile sahip olmak gibidir. Özgün
+    sunucunun bir harici önbellekmiş gibi sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
+    istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Bu durum
+    httpd'nin güvenlik modelini büyük ölçüde değiştirir.</p>
+
+   <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin tamamında
+    taranması çok pahalı bir işlem olduğundan <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
+    (işlemi hızlandırmak için) önbelleğe almanın temel amacını kısmen
+    gözardı ederek, önbellekteki içeriğin sunumu için gerekli
+    yetkilendirmenin olup olmadığı konusunda bir karar üretmez. Başka bir
+    deyişle, eğer <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir kısım içeriği önbelleğe
+    almışsa içerik zaman aşımına uğramadığı sürece bu içerik önbellekten
+    sunulacaktır.</p>
+
+   <p>Örneğin, yapılandırmanız bir özkaynağa IP adresine göre erişime izin
+    veriyorsa bu içeriğin önbelleğe alınmayacağından emin olmalısınız.
+    Bunu <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code>
+    yönergesini veya <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> modülünü kullanarak
+    yapabilirsiniz. Bunu yapmaz, olayı kendi haline bırakırsanız
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir karşı vekil gibi çalışarak sunulan her
+    içeriği önbelleğe alacak ve hangi IP adresinden gelirse gelsin her
+    istemciye bunu sunacaktır.</p>
+
+   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code>
+    yönergesine <code>Off</code> atandığı takdirde, istek işleme
+    aşamalarının tamamı yerine getirilir ve güvenlik modeli değişmeden
+    kalır.</p>
+  
+
+  <h3>Yerel İstismarcılar</h3>
+   
+
+   <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
+    önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
+    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
+    çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
+    akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
+    içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
+    önerilir.</p>
+
+   <p>Eğer Apache kullanıcısı, örneğin bir CGI sürecindeki açık nedeniyle
+    tehlikeye atılırsa, önbellek hedef alınabilir.
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> kullanılırken önbellekteki bir öğeyi
+    değiştirmek veya önbelleğe yeni bir öğe eklemek görece daha
+    kolaydır.</p>
+
+   <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
+    karşılaştırıldığında daha yüksektir. <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>
+    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
+    güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
+    Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
+    Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
+  
+
+  <h3>Önbellek Zehirlenmeleri</h3>
+   
+
+   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
+    zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
+    Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun özgün sunucudan yanlış (ve
+    genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
+    betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>
+
+   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları DNS
+    önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
+    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
+    değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
+    bir saldırı türüdür.</p>
+
+   <p>Bu belge HTTP istek kaçakçılığını derinliğine incelenmesi için uygun
+    yer değildir (böyle kaynaklara arama motorunuzla erişebilirsiniz).
+    Bununla birlikte, vekil tarafından kaynak sunucudan alınan içeriği
+    tamamen denetim altına almak amacıyla kaynak sunucudaki bir açığı
+    istismar etmeye yönelik bir dizi istek yapılabileceğinin olasılık
+    dahilinde olduğunu bilmenizde yarar vardır.</p>
   
 
+  <h3>Hizmet Reddi / Önbelleğin Engellenmesi</h3>
+   
+
+   <p>Vary mekanizması aynı URL'nin çok sayıda sürümünün yan yana
+    önbelleklenmesini mümkün kılar. İstemci tarafından sağlanan başlık
+    değerlerine bağlı olarak, önbellek istemciye gönderilecek doğru yanıtı
+    bulacaktır. Normal kullanımda olası değerlerin çok geniş olduğunun
+    bilindiği durumda bir başlığı (örn, <code>User-Agent</code>)
+    değişikliğe uğratma çabası bu mekanizmayı bir sorun haline getirebilir.
+    Sitenin tanınırlığına bağlı olarak aynı URL'nin binlerce hatta
+    milyonlarca önbellek girdisi oluşabilir ve bunlar önbellekteki diğer
+    girdilerin yerini alabilir.</p>
+
+   <p>Diğer yandan, belli bir özkaynağın URL'sinin her istekte
+   değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu normalde URL dizgesine bir
+   "cachebuster" dizgesi eklenerek yapılır. Bu içerik sunucu tarafından
+   anlamlı bir tazelik ömrüyle önbelleklenebilir olarak imlenmişse bu
+   girdiler kısa zamanda önbellekteki meşru girdilerin yerini alabilir.
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü bunun önlenmesi için <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignoreurlsessionidentifiers">CacheIgnoreURLSessionIdentifiers</a></code>
+   yönergesine sahipse de bu yönerge, yoldaki vekillerin veya tarayıcı
+   önbelleklerinin aynı hizmet reddi saldırısına maruz kalmamaları için
+   dikkatle kullanılmalıdır.</p>
+  
  </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/caching.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta?rev=1303642&r1=1303641&r2=1303642&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta Thu Mar 22 03:05:25 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message