httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1303324 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ vhosts/
Date Wed, 21 Mar 2012 09:32:55 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Mar 21 09:32:54 2012
New Revision: 1303324

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1303324&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1028764:1301745 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301745 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -230,7 +230,7 @@
      üzerinde <code>identd</code> tarafından belirlenen istemcinin RFC
      1413 kimliğidir. Bu bilgi oldukça güvenilmezdir ve sıkıca denetlenen
      iç ağlar haricinde hemen hemen asla kullanılmamalıdır. Apache,
-     <directive module="core">IdentityCheck</directive> yönergesine
+     <directive module="mod_ident">IdentityCheck</directive> yönergesine
      <code>On</code> değeri atanmış olmadıkça bu bilgiyi saptamaya
      uğraşmaz.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1200947:1301745 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301745 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -398,7 +398,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
   <dl>
    <dt>AuthConfig</dt>
 
-   <dd><directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
+   <dd><directive module="mod_authz_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
     <directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMUserFile</directive>,
     <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive>,
     <directive module="core">AuthName</directive>,
@@ -451,7 +451,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
     <directive module="mod_autoindex">AddIconByType</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">DefaultIcon</directive>,
     <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>,
-    <directive module="mod_autoindex">FancyIndexing</directive>,
+    <a href="mod_autoindex.html#indexoptions.fancyindexing"
+    ><code>FancyIndexing</code></a>,
     <directive module="mod_autoindex">HeaderName</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">IndexIgnore</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive>,

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1179283:1206684 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1206684 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -277,7 +277,8 @@ metni belirler.</description>
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif<br/>
+   AddDescription "Maraşlı dostum" dostlar/mars.gif
   </example>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
@@ -302,6 +303,14 @@ metni belirler.</description>
     kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin,
     kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
   </note>
+
+  <note><title>Yol bilgisi içeren argümanlar</title>
+   <p>Mutlak yollar şu an desteklenmemektedir ve çalışma anında hiçbir
+    şeyle eşleşmezler. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan,
+    göreli yol bilgisi içeren argümanların önüne, kısmen de olsa dizin
+    isimleriyle eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' dizgesi eklenir.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -516,6 +525,12 @@ belirler.</description>
   <example>
    IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
   </example>
+
+  <note><title>Düzenli İfadeler</title>
+   <p>Bu yönerge, <directive module="core" type="section"
+    >DirectoryMatch</directive> gibi düzenli ifade bileşenlerine sahip
+    yapılandırma bölümlerinde şu an çalışmamaktadır.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 682363:1223051 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1223051 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -79,7 +79,7 @@
    <dd>Yeni <module>mod_proxy_balancer</module> modülü ile
     <module>mod_proxy</module> için yük dengeleme hizmetleri sağlanmış,
     yeni <module>mod_proxy_ajp</module> modülü ile <a
-    href="http://jakarta.apache.org/tomcat/">Apache Tomcat</a> tarafından
+    href="http://tomcat.apache.org/">Apache Tomcat</a> tarafından
     kullanılan <em>Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü</em> için
destek
     eklenmiştir.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1031045:1296924 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1296924 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -196,7 +196,7 @@
     <dd>Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı
olarak
      <code>libexecdir</code> bu dizini
-     <code><var>EPREFIX</var>/libexec</code> olarak tanımlar.</dd>
+     <code><var>EPREFIX</var>/modules</code> olarak tanımlar.</dd>
 
     <dt><code>--localstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
     <dd>Düzenlenebilir tek makinelik veri <code><em>dizin</em></code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 990114:1242487 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1242487 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -43,8 +43,8 @@
    konsol uygulaması olarak çalıştırılır.</p>
 </summary>
 
-<seealso><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></seealso>
-<seealso><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></seealso>
+<seealso><a href="../invoking.html">Apache httpd'nin Başlatılması</a></seealso>
+<seealso><a href="../stopping.html">Apache httpd'nin Durdurulması</a></seealso>
 <seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
 <seealso><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></seealso>
 <seealso><program>apachectl</program></seealso>
@@ -93,7 +93,7 @@
    graceful-stop</code></code></dt>
   <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak,
durdurmak ve yeniden
    başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
-   href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
+   href="../stopping.html">Apache httpd'nin Durdurulması</a> belgesine
    bakınız.</dd>
 
   <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
@@ -180,12 +180,12 @@
 
  <dl>
   <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
-  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
-   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
-   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache httpd bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache httpd hizmeti için
+   değiştirilir; ve Apache httpd hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
-  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache httpd hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
 
   <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
   <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 743253:1229791 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1229791 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -54,19 +54,18 @@
   <dt><code><strong>-f</strong> <var>DBM_türü</var></code></dt>
   <dd>Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir. Belirtilmediği takdirde
   <glossary>APR</glossary> öntanımlısı kullanılır. Belirtilebilecek DBM
-  türleri:<br />
-  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code><br />
-  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code><br />
-  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code><br />
-  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code><br />
+  türleri:
+  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code>
+  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code>
+  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code>
+  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code>
   öntanımlı DBM türü için <code>default</code>
   </dd>
 
   <dt><code><strong>-i</strong> <var>kaynak_metin</var></code></dt>
   <dd>DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir. Bu
   dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş
-  olmalıdır:<br />
-  <code>anahtar değer</code><br />
+  olmalıdır: <code>anahtar değer</code>.
   Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili ayrıntılar için <directive
   module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> yönergesinin açıklamasına
   bakınız.

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1067102:1301748 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301748 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -97,7 +97,7 @@ modüllerle ilgili hata iletilerini enge
 zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
 
 <p>Aşağıdaki örnekte, <directive
-module="mod_mime_magic">MimeMagicFiles</directive> yönergesi sadece
+module="mod_mime_magic">MimeMagicFile</directive> yönergesi sadece
 <module>mod_mime_magic</module> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
 
 <example>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1301748 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301748 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -223,7 +223,7 @@
    oluşmasına ve kısır çekişmelere (deadlock) sebep olabilir.</p>
 
   <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren <directive
-   module="core">Lockfile</directive> ve <directive
+   module="mpm_common">Lockfile</directive> ve <directive
    module="mod_cgid">ScriptSock</directive> gibi dosyaların disk üzerindeki
    mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin olunmaya
    çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü parti bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=1303324&r1=1303323&r2=1303324&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Wed Mar 21 09:32:54
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 833879:1301748 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301748 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -172,8 +172,8 @@
     <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAlive</directive>,
     <directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive>,
-    <directive module="core">ReceiveBufferSize</directive> ve
-    <directive module="core">SendBufferSize</directive> yönergeleri için
+    <directive module="mpm_common">ReceiveBufferSize</directive> ve
+    <directive module="mpm_common">SendBufferSize</directive> yönergeleri
için
     öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
     bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
 Mime
View raw message