httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rj...@apache.org
Subject svn commit: r1243098 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man: ab.1 ab.8 apxs.1 apxs.8 logresolve.1 logresolve.8 tr/dbmmanage.1 tr/htdbm.1 tr/htdigest.1 tr/htpasswd.1
Date Sat, 11 Feb 2012 17:04:39 GMT
Author: rjung
Date: Sat Feb 11 17:04:38 2012
New Revision: 1243098

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1243098&view=rev
Log:
Update man pages (transforms).

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8
   - copied unchanged from r1243093, httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8
   - copied unchanged from r1243093, httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8
   - copied unchanged from r1243093, httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.1
Removed:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.1
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1?rev=1243098&r1=1243097&r2=1243098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 Sat Feb 11 17:04:38 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "DBMMANAGE" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "dbmmanage"
+.TH "DBMMANAGE" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "dbmmanage"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 dbmmanage \- DBM biçemli kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını yönetir

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1?rev=1243098&r1=1243097&r2=1243098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1 Sat Feb 11 17:04:38 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDBM" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
+.TH "HTDBM" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdbm \- DBM parola veritabanlarını yönetir

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1?rev=1243098&r1=1243097&r2=1243098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 Sat Feb 11 17:04:38 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
+.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdigest \- Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=1243098&r1=1243097&r2=1243098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 Sat Feb 11 17:04:38 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -68,10 +68,10 @@ Betik kipi; parola için istek yapmak 
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&.
Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek
parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden,
bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR
seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF için
öntanımlıdır\&. 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu öntanımlıdır\&.
 
 .TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF
dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda
destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&.
 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF
üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
 Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini
(ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&.
 
@@ -105,7 +105,7 @@ Kullanıcı ismini ve parolasınÄ
 .fi
 
 .PP
-jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı
vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Windows üzerinde
çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır\&. Dosya mevcut değilse \fBhtpasswd\fR
beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
+jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı
vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Parola Apache MD5
algoritması ile şifrelenir\&. Dosya mevcut değilse \fBhtpasswd\fR beklenen hiçbir
işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
 
 .nf
 
@@ -118,12 +118,12 @@ Yeni bir dosya oluşturur ve kullanÄ�
 
 .nf
 
-   htpasswd -mb /usr/web/\&.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+   htpasswd -db /usr/web/\&.htpasswd-all jones Pwd4Steve
   
 .fi
 
 .PP
-Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler
ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
+Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) crypt() algoritmasıyla şifreler
ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
 
 .SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
 Mime
View raw message