httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1239636 [1/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/
Date Thu, 02 Feb 2012 14:17:08 GMT
Author: rbowen
Date: Thu Feb 2 14:17:06 2012
New Revision: 1239636

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1239636&view=rev
Log:
Rebuilds various other modifications from the last few days.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_lua.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -24,15 +24,21 @@
 <a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Apache HTTP Sunucusunda bilgiyi değişkenlerde saklamak için <em>ortam
-   değişkenleri</em> adı verilen bir mekanizma bulunur. Saklanan bu bilgi
-   erişim denetimi, günlük kaydı gibi çeşitli işlemleri denetlemekte
-   kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI betikleri gibi harici
-   uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da kullanılabilir. Bu belgede
-   bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve kullanım şekillerine
-   değinilmiştir.</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>
+
+  <p>İlki, işletim sisteminin denetimindeki ortam değişkenleridir. Bu
+   değişkenlere değer atama işlemi sunucu başlatılmadan önce yapılır.
+   Bunlar yapılandırma dosyalarının içinde kullanılabilir. Ayrıca,
+   istenirse PassEnv yönergesi kullanılarak bunlar CGI betiklerine ve
+   SSI sayfalarına da aktarılabilir.</p>
+
+  <p>İkincisi ise, Apache HTTP Sunucusunun kendi ortam değişkenleridir.
+   Bu değişkenlerde saklanan bilgi erişim denetimi, günlük kaydı gibi
+   çeşitli işlemleri denetlemekte kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI
+   betikleri gibi harici uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da
+   kullanılabilir. Bu belgede bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve
+   kullanım şekillerine değinilmiştir.</p>
 
   <p>Bu değişkenlere <em>ortam değişkenleri</em> dense de işletim sisteminin
    ortam değişkenleri gibi değillerdir. Bunlar sadece Apache ortamında
@@ -52,7 +58,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="setting" id="setting">Ortam Değişkenlerinin Atanması</a></h2>
   
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#passenv">PassEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./
 mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#passenv">PassEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/m
 od_env.html#setenv">SetEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <h3><a name="basic-manipulation" id="basic-manipulation">Temel Ortamda Değişiklik</a></h3>
     
@@ -90,7 +96,7 @@
     
 
     <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
-     değişkenlerinden başka <a href="http://www.w3.org/CGI/">CGI
+     değişkenlerinden başka <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI
      Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
      içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
      atanabilmesi sağlanmıştır.</p>
@@ -116,6 +122,14 @@
       betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılırken bu sınırlamalara uygun
       olmayan karakterlerin yerlerine alt çizgi imleri konur.</li>
 
+     <li>Bir özel durum, CGI betiklerine ve benzerlerine ortam
+      değişkenleri üzerinden aktarılan HTTP başlıklarıdır (aşağıya
+      bakın). Bunlar büyük harfe dönüştürülür ve sadece tireler
+      altçizgilere dönüştürülür. Eğer HTTP başlığı geçersiz karakter
+      içeriyorsa başlığın tamamı yoksayılır. Böyle bir durumda ne
+      yapılacağı öğrenmek için <a href="#fixheader">aşağıya</a>
+      bakın.</li>
+
      <li>İsteklerin işleme konması sırasında <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> yönergesi geç çalıştırılır,
       yani <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code> ve
       <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code> gibi
@@ -373,6 +387,33 @@
 <h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
   
 
+  <h3><a name="fixheader" id="fixheader">Bozuk başlıkların CGI betiklerine aktarılması</a></h3>
+   
+
+   <p>2.4 sürümünden itibaren, <code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code> modülü ve diğer
+    modüllerde HTTP başlıklarının ortam değişkenlerine dönüştürülmesi
+    bağlamında Apache daha seçici davranmaktadır. Önce HTTP başlığındaki
+    geçersiz karakterlerin tamamı altçizgilere dönüştürülür. Bu, başlık
+    zerki yoluyla yapılan karşı-site-betiklerini-çalıştırma saldırısını
+    önlemeye yöneliktir. (Bakınız: <a href="http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2212.en.html">Unusual Web Bugs</a>, slide 19/20).</p>
+
+   <p>Bozuk başlıklar gönderdiği halde bunlara dokunulmamasını gerektiren
+    bir istemciniz varsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> ve
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_header.html">mod_header</a></code> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
+    kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+# <br />
+# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk<br />
+# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi<br />
+# sağlanabilir.<br />
+#<br />
+SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1<br />
+RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_accept_encoding}e env=fix_accept_encoding
+</code></p></div>
+
+  
+
   <h3><a name="misbehaving" id="misbehaving">Protokolü yanlış yorumlayan tarayıcıların davranışlarının
     değiştirilmesi</a></h3>
     
@@ -382,25 +423,26 @@
      önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
      bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>
 
-    <div class="example"><pre>
-#
-# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
-# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
-# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
-# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
-# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
-# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
-#
-BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
-BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
-
-#
-# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
-# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
-#
-BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
-BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
-BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0</pre></div>
+<div class="example"><p><code>
+#<br />
+# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.<br />
+# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için<br />
+# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1<br />
+# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları<br />
+# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen<br />
+# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.<br />
+#<br />
+BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive<br />
+BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0<br />
+<br />
+#<br />
+# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan<br />
+# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.<br />
+#<br />
+BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0<br />
+BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0<br />
+BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
+</code></p></div>
 
   
   <h3><a name="no-img-log" id="no-img-log">Resim isteklerinin erişim günlüğüne kaydedilmemesi</a></h3>
@@ -429,10 +471,10 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      varsayılmıştır.</p>
 
     <div class="example"><p><code>
-     SetEnvIf Referer "^http://filan\.fesmekan\.dom/" local_referal<br />
+     SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal<br />
      # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
      SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
-     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;<br />
      <span class="indent">
       Order Deny,Allow<br />
       Deny from all<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -25,18 +25,18 @@
 <a href="./ko/filter.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/filter.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge, Apache’de süzgeç kullanımı hakkındadır.</p>
  </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#intro">Apache 2’de Süzme İşlemi</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#smart">Akıllı Süzme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#service">Süzgeçleri bir HTTP Hizmeti gibi göstermek </a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#using">Süzgeçlerin Kullanımı</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="intro" id="intro">Apache 2’de Süzme İşlemi</a></h2> 
-  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code class="d
 irective"><a href="./mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></li><li><code class="
 module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterchain">FilterChain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/m
 od_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setinputfilter">SetInputFilter</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <p>Apache 2.0 ve sonrasında mevcut olan Süzgeç Zinciri, uygulamaların
    nereden geldiğine bakmaksızın gelen ve giden verileri oldukça esnek ve
@@ -108,6 +108,26 @@
   </ul>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="service" id="service">Süzgeçleri bir HTTP Hizmeti gibi göstermek </a></h2>
+  
+  <p>Süzgeçler, istemciden kaynaklanan içeriği işlemekte kullanılabileceği
+   gibi <code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code> modülü kullanılarak sunucudan
+   kaynaklanan içeriği işlemekte de kullanılabilir.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code> istemcilerden gelen POST isteklerini
+   kabul eder ve çıktı süzgeç yığıtı yoluyla istemciye aktararak, POST
+   isteği içinde alınan içerik istek gövdesini yanıt içinde geri
+   gönderir.</p>
+
+  <p>Bu teknik, bir çıktı süzgeciyle istek gövdesinde gerekli dönüşümün
+   sağlandığı durumda, bir uygulama sunucusu yığıtı içinde çalışan bir http
+   hizmetinin yerine de kullanılabilir. Örneğin,
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code> modülü genel bir sıkıştırma hizmeti
+   sağlamakta kullanılabilir veya bir resim dönüştürme süzgeci bir resim
+   dönüşüm hizmeti haline getirilebilir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="using" id="using">Süzgeçlerin Kullanımı</a></h2>
   <p>Süzgeçler iki şekilde kullanılır: Basit ve Devingen.
    Genelde ikisinden biri kullanılır; karışık kullanılırsa istenmeyen
@@ -132,7 +152,7 @@
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider</a></code>.</p>
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#addoutputfilterbytype">AddOutputFilterByType</a></code> yönergesi
-   hala desteklenmekteyse de sorun çıkarabilmesi sebebiyle kullanımı artık
+   hala desteklenmekteyse de kullanımı artık
    önerilmemektedir. Onun yerine devingen yapılandırma kullanınız.</p>
 
  </div></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -33,7 +33,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q" value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden" /><input name="as_epq" value="Sürüm 2.5" type="hidden" /><input name="as_oq" value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden" /><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden" /><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr" type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i" name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden" /><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -84,6 +83,7 @@ Belgeleri</h1>
 </ul>
 </div><div class="category"><h2><a name="platform" id="platform">Platformlara Özgü Bilgiler</a></h2>
 <ul><li><a href="platform/windows.html">Microsoft Windows</a></li>
+<li><a href="platform/rpm.html">RPM tabanlı Sistemler (Redhat / CentOS / Fedora)</a></li>
 <li><a href="platform/netware.html">Novell NetWare</a></li>
 <li><a href="platform/ebcdic.html">EBCDIC Port</a></li>
 </ul>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -476,10 +476,29 @@ NoDecode option available in 2.3.12 and 
    <dd>
    Allow use of the directives controlling host access (<code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#allow">Allow</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#deny">Deny</a></code> and <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#order">Order</a></code>).</dd>
 
-   <dt>Nonfatal</dt>
+   <dt>Nonfatal=[Override|Unknown|All]</dt>
 
    <dd>
-   Allow use of AllowOverride option to treat syntax errors in .htaccess as non-fatal.</dd>
+   Allow use of AllowOverride option to treat syntax errors in
+   .htaccess as non-fatal: instead of causing an Internal Server
+   Error, disallowed or unrecognised directives will be ignored
+   and a warning logged:
+   <ul>
+     <li><strong>Nonfatal=Override</strong> treats directives
+       forbidden by AllowOverride as non-fatal.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=Unknown</strong> treats unknown directives
+       as non-fatal. This covers typos and directives implemented
+       by a module that's not present.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=All</strong> treats both the above as non-fatal.</li>
+   </ul>
+   <p>Note that a syntax error in a valid directive will still cause
+   an internal server error.</p>
+   <div class="note"><h3>Security</h3>
+     Nonfatal errors may have security implications for .htaccess users.
+     For example, if AllowOverride disallows AuthConfig, users'
+     configuration designed to restrict access to a site will be disabled.
+   </div>
+   </dd>
 
    <dt>Options[=<var>Option</var>,...]</dt>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 344972:1238701 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 344972:1239174 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.es?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.es Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.en.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1040494:1238701 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1040494:1239174 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.fr?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.fr Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1234876:1238701 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1234876:1239174 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669847:1238701 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669847:1239174 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 813376:1238701 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 813376:1239174 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_lua.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_lua.html.en?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_lua.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_lua.html.en Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -641,7 +641,7 @@ end
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_lua</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>2.5.0 and later</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>2.4.0 and later</td></tr>
 </table><p>By default, if LuaHook* directives are used in overlapping
   Directory or Location configuration sections, the scripts defined in the
   more specific section are run <em>after</em> those defined in the more
@@ -723,7 +723,7 @@ end
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code /></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_lua</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -478,7 +478,7 @@
 </table>
   <p>This directive allows for growth potential in the number of
   Balancers available for a virtualhost in addition to the
-  number pre-configured. It only take effect if there is at
+  number pre-configured. It only takes effect if there is at
   least 1 pre-configured Balancer.</p>
 
 </div>
@@ -920,8 +920,10 @@ through</td></tr>
   <code>http://example.com/mirror/foo/bar</code> to be internally converted
   into a proxy request to <code>http://backend.example.com/bar</code>.</p>
 
-  <p>The following alternative syntax is possible, however carries a
-  performance penalty when present in large numbers:</p>
+  <p>The following alternative syntax is possible, however it can carry a
+  performance penalty when present in very large numbers. The advantage of
+  the below syntax is that it allows for dynamic control via the
+  <a href="mod_proxy_balancer.html#balancer_manager">Balancer Manager</a> interface:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
     ProxyPass /mirror/foo/ http://backend.example.com/

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 344971:1226563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 344971:1238726 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -213,7 +213,9 @@
 
   <p>You can now access load balancer manager by using a Web browser
   to access the page
-  <code>http://your.server.name/balancer-manager</code></p>
+  <code>http://your.server.name/balancer-manager</code>. Please note
+  that only Balancers defined outside of <code>&lt;Location ...&gt;</code>
+  containers can be dynamically controlled by the Manager.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="stickyness_implementation" id="stickyness_implementation">Details on load balancer stickyness</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 395228:1226775 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 395228:1238726 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.fr?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.fr Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -952,15 +952,8 @@ la version version 2.1</td></tr>
    Si on le souhaite, cette option permet de faire s'appliquer des
    règles de réécriture qui correspondent à un répertoire sans slash
    final au sein de fichiers .htaccess. Elle est disponible à
-   partir de la version 2.4.0 du serveur HTTP Apache.
-   
-   When the <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash</a></code> directive
-+   is set to off, the <code>AllowNoSlash</code> option can be enabled to ensure
-+   that rewrite rules are no longer ignored. This option makes it possible to
-+   apply rewrite rules within .htaccess files that match the directory without
-+   a trailing slash, if so desired. Available in Apache HTTP Server 2.4.0 and
-+   later.</p>
-+   </dd>
+   partir de la version 2.4.0 du serveur HTTP Apache.</p>
+   </dd>
 
    </dl>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -581,7 +581,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -573,7 +573,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -580,7 +580,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -546,7 +546,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -543,7 +543,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -575,7 +575,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -568,7 +568,7 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svd</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>svdh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./tr/sitemap.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/sitemap.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.5
 Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
@@ -75,11 +74,13 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların Ayarlanması</a></li>
 <li><a href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</a></li>
 <li><a href="env.html">Ortam Değişkenleri</a></li>
+<li><a href="expr.html">Apache'de İfadelerin Çözümlenmesi</a></li>
 <li><a href="handler.html">Eylemci Kullanımı</a></li>
 <li><a href="filter.html">Süzgeçler</a></li>
+<li><a href="socache.html">Paylaşımlı Nesne Arabelleği Desteği</a></li>
 <li><a href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</a></li>
 <li><a href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a></li>
-<li><a href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
+<li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="vhosts" id="vhosts">Apache Sanal Konak (VirtualHost) Belgeleri</a></h2>
@@ -99,9 +100,9 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <li><a href="rewrite/intro.html">Giriş</a></li>
 <li><a href="rewrite/flags.html">Seçenekler</a></li>
 <li><a href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
-<li><a href="rewrite/rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi - yararlı örnekler</a></li>
-<li><a href="rewrite/rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi - daha
-yararlı örnekler</a></li>
+<li><a href="rewrite/remapping.html"> URL'lerin Yeniden Eşlenmesi</a></li>
+<li><a href="rewrite/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
+<li><a href="rewrite/advanced.html">İleri Teknikler</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="ssl" id="ssl">Apache SSL/TLS Şifrelemesi</a></h2>
@@ -284,12 +285,13 @@ Windows ile Apache Kullanımı</a></li>
 <div class="section"><h2><a name="developer" id="developer">Geliştirici Belgeleri</a></h2>
 <ul><li class="separate"><a href="developer/">Genel Bakış</a></li>
 <li><a href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</a></li>
+<li><a href="developer/new_api_2_4.html">Apache HTTPD 2.4'te API güncellemeleri</a></li>
 <li><a href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</a></li>
-<li><a href="developer/documenting.html">Apache 2.0 Belgeleri</a></li>
-<li><a href="developer/hooks.html">Apache 2.0 Kullanıcı İşlevleri</a></li>
-<li><a href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.0’a Dönüştürülmesi</a></li>
-<li><a href="developer/request.html">Apache 2.0’da İsteklerin İşlenmesi</a></li>
-<li><a href="developer/filters.html">Apache 2.0’da Süzgeçler Nasıl Çalışır</a></li>
+<li><a href="developer/documenting.html">Apache 2.x Belgeleri</a></li>
+<li><a href="developer/hooks.html">Apache 2.x Kullanıcı İşlevleri</a></li>
+<li><a href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</a></li>
+<li><a href="developer/request.html">Apache 2.x’de İsteklerin İşlenmesi</a></li>
+<li><a href="developer/filters.html">Apache 2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="index" id="index">Terimler ve Dizin</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Durdurma ve Yeniden Başlatma - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Durdurma ve Yeniden Başlatma</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
@@ -26,15 +26,13 @@
 <a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Bu belge Apache HTTPd’nin Unix benzeri sistemlerde durdurulması ve
-   yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
+  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun Unix benzeri sistemlerde durdurulması
+   ve yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
    kullanıcıları Apache HTTPd’yi bu platformlarda nasıl denetimlerine
-   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache
-   HTTPd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x ve
-   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">Apache
-   HTTPd’nin Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
+   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">httpd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x ve
+   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">httpd’nin
+   Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
    bakabilirler.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
@@ -47,7 +45,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
 
-  <p>Apache HTTPd’yi durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
    <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreçlerine bir sinyal göndermeniz gerekir.
    Sinyal göndermek için iki yol vardır. İlki, süreçlere doğrudan sinyal
    göndermek için unix <code>kill</code> komutunun kullanımıdır. Bu
@@ -219,13 +217,14 @@
    haline gelmekteyse de, bazı yapılandırmalarda yarış koşullarının
    oluşmasına ve kısır çekişmelere (deadlock) sebep olabilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren <code class="directive"><a href="./mod/core.html#lockfile">Lockfile</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock</a></code> gibi dosyaların disk üzerindeki
-   mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin olunmaya
-   çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü parti bir
-   modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum dosyaları
-   olabilir; <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin birden fazla kopyasının çalışması
-   nedeniyle bu dosyaların da üzerine yazılmadığından emin olunmaya
-   çalışılmalıdır.</p>
+  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren kilit dosyaları (<code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code>) ve Unix soket dosyaları
+   (<code class="directive"><a href="./mod/mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock</a></code>) gibi dosyaların
+   disk üzerindeki mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin
+   olunmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü
+   parti bir modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum
+   dosyaları olabilir; <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin birden fazla kopyasının
+   çalışması nedeniyle bu dosyaların da üzerine yazılmadığından emin
+   olunmaya çalışılmalıdır.</p>
 
   <p><code class="program"><a href="./programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code> tarzı borulu günlükleme kullanımı gibi
    durumlarda yarış koşullarının oluşması olasılığına karşı uyanık

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -24,9 +24,8 @@
 <a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache kullanıcılarına
+  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
    <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
    aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
    çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
@@ -56,8 +55,9 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="before" id="before">Başlamadan önce</a></h2>
 
-  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, Apache Grubu ve bu belge ile ilgili
-   kabuller hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, suexec'i kullanacağınız ortam ve
+   kendiniz hakkında yapılmış çeşitli kabuller hakkında bilgi sahibi
+   olmalısınız.</p>
 
   <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
    işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
@@ -79,19 +79,20 @@
    yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
    programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
    değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
-   geçirmek ve tartışmak üzere Apache Grubu ile paylaşmanızı öneririz.</p>
+   geçirmek ve tartışmak üzere Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibi ile
+   paylaşmanızı öneririz.</p>
 
-  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache Grubunun suEXEC’i öntanımlı Apache
-   kurulumunun bir parçası yapmama kararından bahsetmek gerekir. Bunun
-   sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem yöneticisinin ayrıntılı bir
-   incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden sonra yönetici tarafından
-   suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar verilip, normal yollardan
-   sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin belirlenmesi, suEXEC
-   işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem güvenliğini gerektiği gibi
-   sağlamak için yönetici tarafından dikkatle saptanmayı gerektirir. Bu
-   sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma sebebi, Apache Grubunun
-   suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
-   olanlarla sınırlama beklentisidir.</p>
+  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibinin
+   suEXEC’i öntanımlı httpd kurulumunun bir parçası yapmama kararından
+   bahsetmek gerekir. Bunun sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem
+   yöneticisinin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden
+   sonra yönetici tarafından suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar
+   verilip, normal yollardan sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin
+   belirlenmesi, suEXEC işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem
+   güvenliğini gerektiği gibi sağlamak için yönetici tarafından dikkatle
+   saptanmayı gerektirir. Bu sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma
+   sebebi, suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
+   olanlarla sınırlama beklentimizdir.</p>
 
   <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -108,7 +109,7 @@
    Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
    bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
    farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
-   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache artalandaki setuid
+   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache httpd artalandaki setuid
    programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
    çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
 
@@ -131,11 +132,11 @@
     <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
     </strong>
 
-    <p class="indent">Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program
-     ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde çalışacaktır.
-     Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu bilir. Eğer
-     setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa ya
-     kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache
+    <p class="indent">Apache HTTP Sunucusunun artalanda çağırdığı
+     setuid program ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde
+     çalışacaktır. Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu
+     bilir. Eğer setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa
+     ya kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache httpd
      çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
      şeyler vardır.</p>
    </li>
@@ -192,7 +193,7 @@
    <li>
     <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
 
-    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
+    <p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
      programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
    </li>
 
@@ -328,8 +329,8 @@
 
    <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
 
-   <dd>Normalde Apache’nin aidiyetinde çalıştığı <a href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, bu programı
-    çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
+   <dd>Normalde httpd’nin aidiyetinde çalıştığı <a href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, suEXEC
+    çalıştırıcısını çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
 
    <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
 
@@ -351,7 +352,7 @@
 
    <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
 
-   <dd>Apache için belge kök dizinini belirler. Bu, (<code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>’lardan başka) suEXEC için
+   <dd>httpd için belge kök dizinini belirler. Bu, (<code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>’lardan başka) suEXEC için
     kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
     "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
     Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
@@ -389,7 +390,7 @@
    
 
    <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
-    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde Apache
+    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde httpd
     ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
     derlenecektir.</p>
 
@@ -416,8 +417,8 @@
     olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
     kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
     edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
-    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece Apache
-    sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcı tarafından çalıştırılacak
+    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece
+    httpd'nin aidiyetinde çalıştığı grup tarafından çalıştırılacak
     şekilde ayarlayınız.</p>
 
    <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
@@ -436,7 +437,7 @@
      chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
    </code></p></div>
 
-   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını Apache’yi çalıştıran grubun
+   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını httpd’yi çalıştıran grubun
     üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
   
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
@@ -444,11 +445,10 @@
 <h2><a name="enable" id="enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></h2>
   
 
-  <p>Apache başlatıldığı sırada <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırıcısı
-   için <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar
-   (seçeneğin öntanımlı değeri
-   <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). Apache düzgün
-   yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
+  <p>httpd başlatıldığı sırada <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırıcısı için
+   <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar (seçeneğin
+   öntanımlı değeri <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). httpd
+   düzgün yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
    günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -465,8 +465,7 @@
    sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
 
   <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
-   dosyasını sildikten sonra Apache sunucusunu öldürüp yeniden
-   başlamalısınız.</p>
+   dosyasını sildikten sonra httpd'yi öldürüp yeniden başlamalısınız.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="usage" id="usage">SuEXEC’in kullanımı</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta?rev=1239636&r1=1239635&r2=1239636&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta Thu Feb 2 14:17:06 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message