httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rj...@apache.org
Subject svn commit: r1238749 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: index.xml.tr sitemap.xml.tr stopping.xml.tr suexec.xml.tr urlmapping.xml.tr
Date Tue, 31 Jan 2012 19:05:00 GMT
Author: rjung
Date: Tue Jan 31 19:04:59 2012
New Revision: 1238749

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1238749&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Forward port of r1221304 from 2.4.x.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.tr?rev=1238749&r1=1238748&r2=1238749&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Tue Jan 31 19:04:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1221670 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1221670 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -79,6 +79,7 @@ Belgeleri</title>
 
 <category id="platform"><title>Platformlara Özgü Bilgiler</title>
   <page href="platform/windows.html">Microsoft Windows</page>
+  <page href="platform/rpm.html">RPM tabanlı Sistemler (Redhat / CentOS / Fedora)</page>
   <page href="platform/netware.html">Novell NetWare</page>
   <page href="platform/ebcdic.html">EBCDIC Port</page>
 </category>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1238749&r1=1238748&r2=1238749&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Tue Jan 31 19:04:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 832071:1075625 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1075625 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -60,11 +60,13 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların Ayarlanması</page>
 <page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
 <page href="env.html">Ortam Değişkenleri</page>
+<page href="expr.html">Apache'de İfadelerin Çözümlenmesi</page>
 <page href="handler.html">Eylemci Kullanımı</page>
 <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
+<page href="socache.html">Paylaşımlı Nesne Arabelleği Desteği</page>
 <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
 <page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
-<page href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</page>
+<page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
 </category>
 
 <category id="vhosts">
@@ -86,9 +88,9 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="rewrite/intro.html">Giriş</page>
 <page href="rewrite/flags.html">Seçenekler</page>
 <page href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
-<page href="rewrite/rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi - yararlı örnekler</page>
-<page href="rewrite/rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi -
daha
-yararlı örnekler</page>
+<page href="rewrite/remapping.html"> URL'lerin Yeniden Eşlenmesi</page>
+<page href="rewrite/access.html">Erişim Denetimi</page>
+<page href="rewrite/advanced.html">İleri Teknikler</page>
 </category>
 
 <category id="ssl">
@@ -156,12 +158,13 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <title>Geliştirici Belgeleri</title>
 <page separate="yes" href="developer/">Genel Bakış</page>
 <page href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</page>
+<page href="developer/new_api_2_4.html">Apache HTTPD 2.4'te API güncellemeleri</page>
 <page href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</page>
-<page href="developer/documenting.html">Apache 2.0 Belgeleri</page>
-<page href="developer/hooks.html">Apache 2.0 Kullanıcı İşlevleri</page>
-<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.0’a Dönüştürülmesi</page>
-<page href="developer/request.html">Apache 2.0’da İsteklerin İşlenmesi</page>
-<page href="developer/filters.html">Apache 2.0’da Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
+<page href="developer/documenting.html">Apache 2.x Belgeleri</page>
+<page href="developer/hooks.html">Apache 2.x Kullanıcı İşlevleri</page>
+<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.x’e Dönüştürülmesi</page>
+<page href="developer/request.html">Apache 2.x’de İsteklerin İşlenmesi</page>
+<page href="developer/filters.html">Apache 2.x’de Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
 </category>
 
 <category id="index">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.tr?rev=1238749&r1=1238748&r2=1238749&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] Tue Jan 31 19:04:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 655319:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -26,16 +26,16 @@
 
 <manualpage metafile="stopping.xml.meta">
 
- <title>Durdurma ve Yeniden Başlatma</title>
+ <title>Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması</title>
 
 <summary>
-  <p>Bu belge Apache HTTPd’nin Unix benzeri sistemlerde durdurulması ve
-   yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
+  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun Unix benzeri sistemlerde durdurulması
+   ve yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
    kullanıcıları Apache HTTPd’yi bu platformlarda nasıl denetimlerine
-   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache
-   HTTPd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x
ve
-   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">Apache
-   HTTPd’nin Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
+   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc"
+   >httpd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows
9x ve
+   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">httpd’nin
+   Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
    bakabilirler.</p>
 </summary>
 
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 <section id="introduction"><title>Giriş</title>
 
-  <p>Apache HTTPd’yi durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
    <program>httpd</program> süreçlerine bir sinyal göndermeniz gerekir.
    Sinyal göndermek için iki yol vardır. İlki, süreçlere doğrudan sinyal
    göndermek için unix <code>kill</code> komutunun kullanımıdır. Bu
@@ -223,15 +223,15 @@
    haline gelmekteyse de, bazı yapılandırmalarda yarış koşullarının
    oluşmasına ve kısır çekişmelere (deadlock) sebep olabilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren <directive
-   module="core">Lockfile</directive> ve <directive
-   module="mod_cgid">ScriptSock</directive> gibi dosyaların disk üzerindeki
-   mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin olunmaya
-   çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü parti bir
-   modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum dosyaları
-   olabilir; <program>httpd</program>’nin birden fazla kopyasının çalışması
-   nedeniyle bu dosyaların da üzerine yazılmadığından emin olunmaya
-   çalışılmalıdır.</p>
+  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren kilit dosyaları (<directive
+   module="core">Mutex</directive>) ve Unix soket dosyaları
+   (<directive module="mod_cgid">ScriptSock</directive>) gibi dosyaların
+   disk üzerindeki mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin
+   olunmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü
+   parti bir modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum
+   dosyaları olabilir; <program>httpd</program>’nin birden fazla kopyasının
+   çalışması nedeniyle bu dosyaların da üzerine yazılmadığından emin
+   olunmaya çalışılmalıdır.</p>
 
   <p><program>rotatelogs</program> tarzı borulu günlükleme kullanımı
gibi
    durumlarda yarış koşullarının oluşması olasılığına karşı uyanık

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.tr?rev=1238749&r1=1238748&r2=1238749&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] Tue Jan 31 19:04:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 698389:1038591 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1038591 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -29,7 +29,7 @@
  <title>SuEXEC Desteği</title>
 
  <summary>
-  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache kullanıcılarına
+  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
    <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını
sunucunun
    aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
    çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
@@ -50,8 +50,9 @@
 
 <section id="before"><title>Başlamadan önce</title>
 
-  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, Apache Grubu ve bu belge ile ilgili
-   kabuller hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, suexec'i kullanacağınız ortam ve
+   kendiniz hakkında yapılmış çeşitli kabuller hakkında bilgi sahibi
+   olmalısınız.</p>
 
   <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
    işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
@@ -73,19 +74,20 @@
    yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
    programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
    değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
-   geçirmek ve tartışmak üzere Apache Grubu ile paylaşmanızı öneririz.</p>
+   geçirmek ve tartışmak üzere Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibi ile
+   paylaşmanızı öneririz.</p>
 
-  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache Grubunun suEXEC’i öntanımlı Apache
-   kurulumunun bir parçası yapmama kararından bahsetmek gerekir. Bunun
-   sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem yöneticisinin ayrıntılı bir
-   incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden sonra yönetici tarafından
-   suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar verilip, normal yollardan
-   sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin belirlenmesi, suEXEC
-   işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem güvenliğini gerektiği gibi
-   sağlamak için yönetici tarafından dikkatle saptanmayı gerektirir. Bu
-   sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma sebebi, Apache Grubunun
-   suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
-   olanlarla sınırlama beklentisidir.</p>
+  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibinin
+   suEXEC’i öntanımlı httpd kurulumunun bir parçası yapmama kararından
+   bahsetmek gerekir. Bunun sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem
+   yöneticisinin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden
+   sonra yönetici tarafından suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar
+   verilip, normal yollardan sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin
+   belirlenmesi, suEXEC işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem
+   güvenliğini gerektiği gibi sağlamak için yönetici tarafından dikkatle
+   saptanmayı gerektirir. Bu sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma
+   sebebi, suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
+   olanlarla sınırlama beklentimizdir.</p>
 
   <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
 </section>
@@ -102,7 +104,7 @@
    Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
    bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
    farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
-   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache artalandaki setuid
+   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache httpd artalandaki setuid
    programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
    çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
 
@@ -125,11 +127,11 @@
     <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
     </strong>
 
-    <p class="indent">Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program
-     ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde çalışacaktır.
-     Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu bilir. Eğer
-     setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa ya
-     kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache
+    <p class="indent">Apache HTTP Sunucusunun artalanda çağırdığı
+     setuid program ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde
+     çalışacaktır. Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu
+     bilir. Eğer setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa
+     ya kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache httpd
      çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
      şeyler vardır.</p>
    </li>
@@ -186,7 +188,7 @@
    <li>
     <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
 
-    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
+    <p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
      programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
    </li>
 
@@ -325,9 +327,9 @@
 
    <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
 
-   <dd>Normalde Apache’nin aidiyetinde çalıştığı <a
-    href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, bu programı
-    çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
+   <dd>Normalde httpd’nin aidiyetinde çalıştığı <a
+    href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, suEXEC
+    çalıştırıcısını çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
 
    <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
 
@@ -351,7 +353,7 @@
 
    <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
 
-   <dd>Apache için belge kök dizinini belirler. Bu, (<directive
+   <dd>httpd için belge kök dizinini belirler. Bu, (<directive
     module="mod_userdir" >UserDir</directive>’lardan başka) suEXEC için
     kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
     "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
@@ -390,7 +392,7 @@
    <title>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</title>
 
    <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
-    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde Apache
+    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde httpd
     ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
     derlenecektir.</p>
 
@@ -417,8 +419,8 @@
     olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
     kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
     edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
-    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece Apache
-    sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcı tarafından çalıştırılacak
+    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece
+    httpd'nin aidiyetinde çalıştığı grup tarafından çalıştırılacak
     şekilde ayarlayınız.</p>
 
    <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
@@ -437,7 +439,7 @@
      chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
    </example>
 
-   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını Apache’yi çalıştıran grubun
+   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını httpd’yi çalıştıran grubun
     üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
   </section>
 </section>
@@ -445,11 +447,10 @@
 <section id="enable">
   <title>suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</title>
 
-  <p>Apache başlatıldığı sırada <program>suexec</program> çalıştırıcısı
-   için <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar
-   (seçeneğin öntanımlı değeri
-   <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). Apache düzgün
-   yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
+  <p>httpd başlatıldığı sırada <program>suexec</program> çalıştırıcısı
için
+   <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar (seçeneğin
+   öntanımlı değeri <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir).
httpd
+   düzgün yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
    günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
 
 <example>
@@ -466,8 +467,7 @@
    sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
 
   <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <program>suexec</program>
-   dosyasını sildikten sonra Apache sunucusunu öldürüp yeniden
-   başlamalısınız.</p>
+   dosyasını sildikten sonra httpd'yi öldürüp yeniden başlamalısınız.</p>
 </section>
 
 <section id="usage"><title>SuEXEC’in kullanımı</title>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1238749&r1=1238748&r2=1238749&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Tue Jan 31 19:04:59 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 732819:1041851 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1041851 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,19 +30,23 @@
 
  <summary>
   <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
-   sistemindeki yerini bulmak için Apache tarafından nasıl kullanıldığı
-   açıklanmaktadır.</p>
+   sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
+   kullanıldığı açıklanmaktadır.</p>
  </summary>
 
 <section id="related"><title>İlgili Modüller ve Yönergeler</title>
 
 <related>
 <modulelist>
+<module>mod_actions</module>
 <module>mod_alias</module>
+<module>mod_dir</module>
+<module>mod_imagemap</module>
+<module>mod_negotiation</module>
 <module>mod_proxy</module>
 <module>mod_rewrite</module>
-<module>mod_userdir</module>
 <module>mod_speling</module>
+<module>mod_userdir</module>
 <module>mod_vhost_alias</module>
 </modulelist>
 <directivelist>
@@ -70,7 +74,7 @@
 <section id="documentroot"><title><code>DocumentRoot</code></title>
 
   <p>Yapılan bir isteğe hangi dosyanın sunulacağına karar verirken
-   Apache’nin öntanımlı davranışı istek için URL yolunu (URL’den konak ismi
+   httpd’nin öntanımlı davranışı istek için URL yolunu (URL’den konak ismi
    ve port ayrıldıktan sonra kalan kısım) alıp bunu yapılandırma dosyasında
    <directive module="core">DocumentRoot</directive> yönergesi ile
    belirtilen dizinin sonuna eklemektir. Bu nedenle, <directive
@@ -83,7 +87,7 @@
    istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
    dosyası sunulur.</p>
 
-  <p>Apache ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
+  <p>httpd ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
    sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
    durumda her sanal konak için ayrı bir <directive module="core"
    >DocumentRoot</directive> belirtilebileceği gibi sunulacak içeriğin
@@ -101,13 +105,13 @@
 
   <p>Bazen dosya sisteminde doğrudan <directive module="core"
    >DocumentRoot</directive> altında bulunmayan dosyalara da erişim izni
-   vermek gerekir. Apache’de bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır. Unix
+   vermek gerekir. httpd’de bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır. Unix
    sistemlerinde sembolik bağlar sayesinde dosya sisteminin farklı
    yerlerindeki dosyaları ve dizinleri <directive module="core"
    >DocumentRoot</directive> altındaymış gibi göstermek mümkündür.
    <directive module="core">Options</directive> yönergesine değer olarak
    <code>FollowSymLinks</code> veya <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
-   atanmadıkça Apache olası güvenlik açıklarına karşı öntanımlı olarak
+   atanmadıkça httpd olası güvenlik açıklarına karşı öntanımlı olarak
    sembolik bağları izlemez.</p>
 
   <p>Bundan başka, dosya sisteminin farklı parçalarını belge kök dizini
@@ -174,13 +178,13 @@
    eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
    kullanılabilirdi:</p>
 
-  <example>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)/?(.*)
-     /home/$1/public_html/$2</example>
+  <example>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$
+     /home/$1/public_html/$3</example>
 </section>
 
 <section id="redirect"><title>URL Yönlendirme</title>
 
-  <p>Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yapılandırma yönergeleri Apache’ye
+  <p>Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yapılandırma yönergeleri httpd’ye
    içeriği dosya sisteminin belli bir yerinden alıp istemciye göndermesini
    söyler. Bazen istemciye, istediği içeriğe farklı bir URL ile
    erişebileceğini ve bu URL için ayrı bir istek yapması gerektiğini
@@ -200,7 +204,7 @@
    zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
    yapabilirsiniz.</p>
 
-  <p>Apache ayrıca, yeniden yazma ile ilgili daha karmaşık sorunlara çözüm
+  <p>httpd ayrıca, yeniden yazma ile ilgili daha karmaşık sorunlara çözüm
    olarak <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive> diye bir
    yönerge daha sağlar. Örneğin bir sitenin baş sayfasını diğer isteklerden
    ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
@@ -218,7 +222,7 @@
 
 <section id="proxy"><title>Karşı Vekil</title>
 
-  <p>Apache ayrıca, uzak sunuculardaki belgelerin yerel sunucunun URL
+  <p>httpd ayrıca, uzak sunuculardaki belgelerin yerel sunucunun URL
    alanına getirilmesini de mümkün kılar. Bu tekniğe HTTP sunucunun
    belgeleri uzak bir sunucudan alıp istemciye sunmasını sağlayarak bir
    vekil sunucu gibi davranması nedeniyle <em>ters vekalet</em> adı
@@ -251,10 +255,18 @@
    dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
    <code>dahili.mesela.dom</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
    varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
-   <code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Üçüncü parti modüller
+   <code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki
bu
+   bağları (ve diğer içeriği) <module>mod_substitute</module> modülü
+   kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>
+
+  <example>
+   Substitute s/dahili\.mesela\.dom/harici.mesela.dom/i
+  </example>
+
+   <p>Ayrıca, Üçüncü parti modüller
    arasında HTML ve XHTML’de hiperbağları yeniden yazabilen <a
    href="http://apache.webthing.com/mod_proxy_html/" >mod_proxy_html</a>
-   adında bir modül vardır.</p>
+   adında bir modül de vardır.</p>
 </section>
 
 <section id="rewrite"><title>Yeniden Yazma Motoru</title>
@@ -286,8 +298,8 @@
   <p>"Dosya orada yok" ("File Not Found") hatalarının diğer bir bildik
    sebebi de URL’lerin hiperbağlarda veya doğrudan tarayıcıda kasıtlı ya da
    kasıtsız, yanlış yazılmasıdır. Bu tür sorunlarda yardımcı olması için
-   Apache <module>mod_speling</module> (sic) adında bir modülle gelir. Bu
-   modül etkin kılındığında Apache, "Dosya orada yok" ("File Not Found")
+   httpd <module>mod_speling</module> (sic) adında bir modülle gelir. Bu
+   modül etkin kılındığında htpd, "Dosya orada yok" ("File Not Found")
    hatalarının önünü kesip başka bir yerde benzer isimde bir dosya var mı
    diye bakar. Böyle bir dosya varsa, <module>mod_speling</module>
    istemciye dosyanın doğru yerini bildiren bir HTTP yönlendirmesi yollar.
@@ -303,6 +315,12 @@
    yönlendirmesine konu olmasına sebep olarak sunucunun yükünü
    arttırabilir.</p>
 
+  <p><module>mod_dir</module> modülü sanal URI'leri, onları sunan
gerçek
+   kaynağa eşlemekte kullanılan <directive module="mod_dir"
+   >FallbackResource</directive> yönergesini içerir. Bir 'ön denetleyici'
+   gerçeklerken <module>mod_rewrite</module> modülünün kullanılmasını
+   sağlamak için çok kullanışlıdır.</p>
+
   <p>Yerinde bulunmayan içeriğin bulunması çabalarının tümü Apache’nin
404
    (Dosya orada yok) HTTP durum kodlu bir hata sayfası döndürmesine yol
    açar. Bu sayfanın içeriği <directive module="core"
@@ -312,4 +330,27 @@
    kişiselleştirilebilir.</p>
 </section>
 
+<section id="other"><title>Diğer URL Eşleme Modülleri</title>
+
+<!-- TODO Flesh out each of the items in the list below. -->
+
+  <p>URL eşlemede kullanılabilecek diğer modüller:</p>
+
+  <ul>
+  <li><module>mod_actions</module> - Bir isteği, özkaynağın MIME
türüne veya
+   istek yöntemine bakarak bir CGI betiğine eşler.</li>
+
+  <li><module>mod_dir</module> - URL'yi sonlandıran bölü çizgisini
+   <code>index.html</code> bir dosyaya eşler.</li>
+
+  <li><module>mod_imagemap</module> - Bir isteği, bir HTML belge içindeki
+   bir resme yapılan kullanıcı tıklamalarına dayanarak bir URL'ye
+   eşler.</li>
+
+  <li><module>mod_negotiation</module> - Dil veya içerik sıkıştırması
gibi
+   kullanıcı tercihlerine dayanarak uygun bir belgeyi seçer.</li>
+  </ul>
+
+</section>
+
 </manualpage>Mime
View raw message