httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r1229222 [12/15] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/ manual/ manual/developer/ manual/howto/ manual/misc/ manual/mod/ manual/platform/ manual/programs/ manual/rewrite/ manual/ssl/ manual/vhosts/
Date Mon, 09 Jan 2012 15:55:33 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1229222&r1=1229221&r2=1229222&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Jan 9 15:55:25 2012
@@ -28,6 +28,7 @@
 <a href="../tr/mod/quickreference.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/mod/quickreference.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
 
@@ -36,7 +37,7 @@
   <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
  </div>
 <div id="directive-ref"><table id="legend">
-<tr><td class="letters"><span><a href="#A">&nbsp;A&nbsp;</a> | <a href="#B">&nbsp;B&nbsp;</a> | <a href="#C">&nbsp;C&nbsp;</a> | <a href="#D">&nbsp;D&nbsp;</a> | <a href="#E">&nbsp;E&nbsp;</a> | <a href="#F">&nbsp;F&nbsp;</a> | <a href="#G">&nbsp;G&nbsp;</a> | <a href="#H">&nbsp;H&nbsp;</a> | <a href="#I">&nbsp;I&nbsp;</a> | <a href="#K">&nbsp;K&nbsp;</a> | <a href="#L">&nbsp;L&nbsp;</a> | <a href="#M">&nbsp;M&nbsp;</a> | <a href="#N">&nbsp;N&nbsp;</a> | <a href="#O">&nbsp;O&nbsp;</a> | <a href="#P">&nbsp;P&nbsp;</a> | <a href="#R">&nbsp;R&nbsp;</a> | <a href="#S">&nbsp;S&nbsp;</a> | <a href="#T">&nbsp;T&nbsp;</a> | <a href="#U">&nbsp;U&nbsp;</a> | <a href="#V">&nbsp;V&nbsp;</a> | <a href="#X">&nbsp;X&nbsp;</a></span></td>
+<tr><td class="letters"><span><a href="#A">&nbsp;A&nbsp;</a> | <a href="#B">&nbsp;B&nbsp;</a> | <a href="#C">&nbsp;C&nbsp;</a> | <a href="#D">&nbsp;D&nbsp;</a> | <a href="#E">&nbsp;E&nbsp;</a> | <a href="#F">&nbsp;F&nbsp;</a> | <a href="#G">&nbsp;G&nbsp;</a> | <a href="#H">&nbsp;H&nbsp;</a> | <a href="#I">&nbsp;I&nbsp;</a> | <a href="#K">&nbsp;K&nbsp;</a> | <a href="#L">&nbsp;L&nbsp;</a> | <a href="#M">&nbsp;M&nbsp;</a> | <a href="#N">&nbsp;N&nbsp;</a> | <a href="#O">&nbsp;O&nbsp;</a> | <a href="#P">&nbsp;P&nbsp;</a> | <a href="#R">&nbsp;R&nbsp;</a> | <a href="#S">&nbsp;S&nbsp;</a> | <a href="#T">&nbsp;T&nbsp;</a> | <a href="#U">&nbsp;U&nbsp;</a> | <a href="#V">&nbsp;V&nbsp;</a> | <a href="#W">&nbsp;W&nbsp;</a> | <a href="#X">&nbsp;X&nbsp;</a></span></td>
 <td><table><tr><th>s</th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th>k</th><td>sanal konak</td></tr>
 <tr><th>d</th><td>dizin</td></tr>
@@ -437,581 +438,584 @@ found</td></tr>
 <var>header</var> [<var>value</var>] [early|env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini
 belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_heartbeat.html#heartbeataddress" /></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Address to send heartbeat requests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatlisten" /></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Address to listen for heartbeat requests</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Path to store heartbeat data</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lbmethod_heartbeat.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Path to read heartbeat data</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
+<tr><td><a href="mod_heartbeat.html#heartbeataddress">HeartbeatAddress <var>addr:port</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Multicast address for heartbeat packets</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatlisten">HeartbeatListen<var>addr:port</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">multicast address to listen for incoming heartbeat requests </td></tr>
+<tr><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatmaxservers">HeartbeatMaxServers <var>number-of-servers</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the maximum number of servers that will be sending 
+heartbeat requests to this server</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Path to store heartbeat data</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lbmethod_heartbeat.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Path to read heartbeat data</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ident.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote
+<tr><td><a href="mod_ident.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote
 user</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ident.html#identitychecktimeout">IdentityCheckTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 30 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines the timeout duration for ident requests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#if">&lt;If <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/If&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çalışma anında bir koşul bir istek tarafından yerine getirildiği
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ident.html#identitychecktimeout">IdentityCheckTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 30 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines the timeout duration for ident requests</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#if">&lt;If <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/If&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Çalışma anında bir koşul bir istek tarafından yerine getirildiği
 takdirde uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#ifdefine">&lt;IfDefine [!]<var>parametre-adı</var>&gt; ...
-  &lt;/IfDefine&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#ifdefine">&lt;IfDefine [!]<var>parametre-adı</var>&gt; ...
+  &lt;/IfDefine&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme
 sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#ifmodule">&lt;IfModule [!]<var>modül-dosyası</var>|<var>modül-betimleyici</var>&gt; ...
-  &lt;/IfModule&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
+<tr><td><a href="core.html#ifmodule">&lt;IfModule [!]<var>modül-dosyası</var>|<var>modül-betimleyici</var>&gt; ...
+  &lt;/IfModule&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
 yönergeleri sarmalar.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion [[!]<var>operator</var>] <var>version</var>&gt; ...
-&lt;/IfVersion&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">contains version dependent configuration</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_imagemap.html#imapbase">ImapBase map|referer|<var>URL</var></a></td><td> http://servername/ </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default <code>base</code> for imagemap files</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_imagemap.html#imapdefault">ImapDefault error|nocontent|map|referer|<var>URL</var></a></td><td> nocontent </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default action when an imagemap is called with coordinates
+<tr class="odd"><td><a href="mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion [[!]<var>operator</var>] <var>version</var>&gt; ...
+&lt;/IfVersion&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">contains version dependent configuration</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_imagemap.html#imapbase">ImapBase map|referer|<var>URL</var></a></td><td> http://servername/ </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default <code>base</code> for imagemap files</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_imagemap.html#imapdefault">ImapDefault error|nocontent|map|referer|<var>URL</var></a></td><td> nocontent </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default action when an imagemap is called with coordinates
 that are not explicitly mapped</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Action if no coordinates are given when calling
+<tr><td><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Action if no coordinates are given when calling
 an imagemap</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignorereset">IndexIgnoreReset ON|OFF</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Empties the list of files to hide when listing
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignorereset">IndexIgnoreReset ON|OFF</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Empties the list of files to hide when listing
 a directory</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
-Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
+Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin listesine bir biçembent ekler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin listesine bir biçembent ekler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
 ISAPI extensions to the error log</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
+<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
 ISAPI extensions to the query field</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapicachefile">ISAPICacheFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>]
-...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">ISAPI .dll files to be loaded at startup</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapifakeasync">ISAPIFakeAsync on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Fake asynchronous support for ISAPI callbacks</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapilognotsupported">ISAPILogNotSupported on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Log unsupported feature requests from ISAPI
+<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapicachefile">ISAPICacheFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>]
+...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">ISAPI .dll files to be loaded at startup</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapifakeasync">ISAPIFakeAsync on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fake asynchronous support for ISAPI callbacks</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapilognotsupported">ISAPILogNotSupported on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Log unsupported feature requests from ISAPI
 extensions</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapireadaheadbuffer">ISAPIReadAheadBuffer <var>size</var></a></td><td> 49152 </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI
+<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapireadaheadbuffer">ISAPIReadAheadBuffer <var>size</var></a></td><td> 49152 </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI
 extensions</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>sayı</var>[ms]</a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>sayı</var>[ms]</a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_request.html#keptbodysize">KeptBodySize <var>azami_bayt_sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı
+<tr class="odd"><td><a href="mod_request.html#keptbodysize">KeptBodySize <var>azami_bayt_sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı
 istek gövdesi iptal edilmek yerine belirtilen azami boyutta tutulur.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_negotiation.html#languagepriority" id="L" name="L">LanguagePriority <var>MIME-lang</var> [<var>MIME-lang</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The precendence of language variants for cases where
+<tr><td><a href="mod_negotiation.html#languagepriority" id="L" name="L">LanguagePriority <var>MIME-lang</var> [<var>MIME-lang</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The precendence of language variants for cases where
 the client does not express a preference</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapcacheentries">LDAPCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of entries in the primary LDAP cache</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapcachettl">LDAPCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Time that cached items remain valid</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL <var>n</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Discard backend connections that have been sitting in the connection pool too long</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectiontimeout">LDAPConnectionTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the socket connection timeout in seconds</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug <var>7</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable debugging in the LDAP SDK</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcacheentries">LDAPOpCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of entries used to cache LDAP compare
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapcacheentries">LDAPCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of entries in the primary LDAP cache</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapcachettl">LDAPCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Time that cached items remain valid</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL <var>n</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Discard backend connections that have been sitting in the connection pool too long</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectiontimeout">LDAPConnectionTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the socket connection timeout in seconds</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug <var>7</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable debugging in the LDAP SDK</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcacheentries">LDAPOpCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of entries used to cache LDAP compare
 operations</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcachettl">LDAPOpCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Time that entries in the operation cache remain
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcachettl">LDAPOpCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Time that entries in the operation cache remain
 valid</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferralhoplimit">LDAPReferralHopLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The maximum number of referral hops to chase before terminating an LDAP query.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferrals">LDAPReferrals <var>On|Off</var></a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable referral chasing during queries to the LDAP server.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachefile">LDAPSharedCacheFile <var>directory-path/filename</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the shared memory cache file</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachesize">LDAPSharedCacheSize <var>bytes</var></a></td><td> 500000 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Size in bytes of the shared-memory cache</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 60 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the timeout for LDAP search and bind operations, in seconds</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedclientcert">LDAPTrustedClientCert <var>type</var> <var>directory-path/filename/nickname</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the file containing or nickname referring to a per
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferralhoplimit">LDAPReferralHopLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The maximum number of referral hops to chase before terminating an LDAP query.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferrals">LDAPReferrals <var>On|Off</var></a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable referral chasing during queries to the LDAP server.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachefile">LDAPSharedCacheFile <var>directory-path/filename</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the shared memory cache file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachesize">LDAPSharedCacheSize <var>bytes</var></a></td><td> 500000 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size in bytes of the shared-memory cache</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 60 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the timeout for LDAP search and bind operations, in seconds</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedclientcert">LDAPTrustedClientCert <var>type</var> <var>directory-path/filename/nickname</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the file containing or nickname referring to a per
 connection client certificate. Not all LDAP toolkits support per
 connection client certificates.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedglobalcert">LDAPTrustedGlobalCert <var>type</var> <var>directory-path/filename</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the file or database containing global trusted
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedglobalcert">LDAPTrustedGlobalCert <var>type</var> <var>directory-path/filename</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the file or database containing global trusted
 Certificate Authority or global client certificates</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedmode">LDAPTrustedMode <var>type</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the SSL/TLS mode to be used when connecting to an LDAP server.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapverifyservercert">LDAPVerifyServerCert <var>On|Off</var></a></td><td> On </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Force server certificate verification</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limit">&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
-  &lt;/Limit&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedmode">LDAPTrustedMode <var>type</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the SSL/TLS mode to be used when connecting to an LDAP server.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapverifyservercert">LDAPVerifyServerCert <var>On|Off</var></a></td><td> On </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Force server certificate verification</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limit">&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/Limit&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları
 sarmalar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitexcept">&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
-  &lt;/LimitExcept&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için
+<tr><td><a href="core.html#limitexcept">&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/LimitExcept&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için
 kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitinternalrecursion">LimitInternalRecursion <var>sayı</var> [<var>sayı</var>]</a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitinternalrecursion">LimitInternalRecursion <var>sayı</var> [<var>sayı</var>]</a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını
 belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
+<tr><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
 uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
 sınırlar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
+<tr><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
- [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
+<tr><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
+ [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
  belirler</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
+<tr><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
 ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#location">&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
-&lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#location">&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
+&lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch
-  <var>düzifade</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere
+<tr><td><a href="core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch
+  <var>düzifade</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere
 uygulanır.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_debug.html#logmessage">LogMessage <var>message</var>
+<tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_debug.html#logmessage">LogMessage <var>message</var>
 [hook=<var>hook</var>] [expr=<var>expression</var>]
-</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Log userdefined message to error log
+</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Log userdefined message to error log
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luacodecache">LuaCodeCache stat|forever|never</a></td><td> stat </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure the compiled code cache.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookaccesschecker">LuaHookAccessChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the access_checker phase of request processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookauthchecker">LuaHookAuthChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the auth_checker phase of request processing</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookcheckuserid">LuaHookCheckUserID /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the check_user_id phase of request processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookfixups">LuaHookFixups /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the fixups phase of request
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luacodecache">LuaCodeCache stat|forever|never</a></td><td> stat </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure the compiled code cache.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookaccesschecker">LuaHookAccessChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the access_checker phase of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookauthchecker">LuaHookAuthChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the auth_checker phase of request processing</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookcheckuserid">LuaHookCheckUserID /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the check_user_id phase of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookfixups">LuaHookFixups /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the fixups phase of request
 processing</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookinsertfilter">LuaHookInsertFilter /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the insert_filter phase of request processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookmaptostorage">LuaHookMapToStorage /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the map_to_storage phase of request processing</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luahooktranslatename">LuaHookTranslateName /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the translate name phase of request processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahooktypechecker">LuaHookTypeChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the type_checker phase of request processing</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luainherit">LuaInherit none|parent-first|parent-last</a></td><td> parent-first </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls how parent configuration sections are merged into children</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookinsertfilter">LuaHookInsertFilter /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the insert_filter phase of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookmaptostorage">LuaHookMapToStorage /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the map_to_storage phase of request processing</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahooktranslatename">LuaHookTranslateName /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the translate name phase of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luahooktypechecker">LuaHookTypeChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the type_checker phase of request processing</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luainherit">LuaInherit none|parent-first|parent-last</a></td><td> parent-first </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls how parent configuration sections are merged into children</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server
 will handle during its life</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of overlapping ranges (eg: <code>100-200,150-300</code>) allowed before returning the complete
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of overlapping ranges (eg: <code>100-200,150-300</code>) allowed before returning the complete
     resource </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangereversals">MaxRangeReversals default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of range reversals (eg: <code>100-200,50-70</code>) allowed before returning the complete
+<tr><td><a href="core.html#maxrangereversals">MaxRangeReversals default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of range reversals (eg: <code>100-200,50-70</code>) allowed before returning the complete
     resource </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of ranges allowed before returning the complete
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of ranges allowed before returning the complete
 resource </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of connections that will be processed
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of connections that will be processed
 simultaneously</td></tr>
-<tr><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir <var>directory</var></a></td><td> .web </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name of the directory to find CERN-style meta information
+<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir <var>directory</var></a></td><td> .web </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the directory to find CERN-style meta information
 files</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates CERN meta-file processing</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix <var>suffix</var></a></td><td> .meta </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File name suffix for the file containg CERN-style
+<tr class="odd"><td><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates CERN meta-file processing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix <var>suffix</var></a></td><td> .meta </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File name suffix for the file containg CERN-style
 meta information</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable MIME-type determination based on file contents
+<tr class="odd"><td><a href="mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable MIME-type determination based on file contents
 using the specified magic file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+<tr><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
  sayısını belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a list of files into memory at startup time</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_dialup.html#modemstandard">ModemStandard V.21|V.26bis|V.32|V.92</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Modem standard to simulate</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#modmimeusepathinfo">ModMimeUsePathInfo On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Tells <code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code> to treat <code>path_info</code>
+<tr><td><a href="mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Map a list of files into memory at startup time</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_dialup.html#modemstandard">ModemStandard V.21|V.26bis|V.32|V.92</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Modem standard to simulate</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_mime.html#modmimeusepathinfo">ModMimeUsePathInfo On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tells <code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code> to treat <code>path_info</code>
 components as part of the filename</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers
-[Handlers|Filters]</a></td><td> NegotiatedOnly </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The types of files that will be included when searching for
+<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers
+[Handlers|Filters]</a></td><td> NegotiatedOnly </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The types of files that will be included when searching for
 a matching file with MultiViews</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#mutex">Mutex <var>mechanism</var> [default|<var>mutex-name</var>] ... [OmitPID]</a></td><td> default </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures mutex mechanism and lock file directory for all
+<tr><td><a href="core.html#mutex">Mutex <var>mechanism</var> [default|<var>mutex-name</var>] ... [OmitPID]</a></td><td> default </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures mutex mechanism and lock file directory for all
 or specified mutexes</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy <var>host</var> [<var>host</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hosts, domains, or networks that will be connected to
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy <var>host</var> [<var>host</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hosts, domains, or networks that will be connected to
 directly</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">List of additional client certificates</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options
-  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> All </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">List of additional client certificates</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options
+  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> All </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering response content</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyconditional">PolicyConditional <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the conditional request policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policyconditionalurl">PolicyConditionalURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the conditional request policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyenvironment">PolicyEnvironment <var>variable</var> <var>log-value</var> <var>ignore-value</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Override policies based on an environment variable.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policyfilter">PolicyFilter <var>on|off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable or disable policies for the given URL space.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policykeepalive">PolicyKeepalive <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the keepalive policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policykeepaliveurl">PolicyKeepaliveURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the keepalive policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policylength">PolicyLength <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the content length policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policylengthurl">PolicyLengthURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the content length policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policymaxage">PolicyMaxage <var>ignore|log|enforce</var> <var>age</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the caching minimum max-age policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policymaxageurl">PolicyMaxageURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the caching minimum freshness lifetime policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policynocache">PolicyNocache <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the caching no-cache policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policynocacheurl">PolicyNocacheURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the caching no-cache policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policytype">PolicyType <var>ignore|log|enforce</var> <var>type</var> [ <var>type</var> [ ... ]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the content type policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policytypeurl">PolicyTypeURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyvalidation">PolicyValidation <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the validation policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policyvalidationurl">PolicyValidationURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyvary">PolicyVary <var>ignore|log|enforce</var> <var>header</var> [ <var>header</var> [ ... ]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the Vary policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policyvaryurl">PolicyVaryURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyversion">PolicyVersion <var>ignore|log|enforce</var> <var>HTTP/0.9|HTTP/1.0|HTTP/1.1</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the version policy.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_policy.html#policyversionurl">PolicyVersionURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL describing the minimum request HTTP version policy.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#privilegesmode">PrivilegesMode FAST|SECURE|SELECTIVE</a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Trade off processing speed and efficiency vs security against
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policyconditional">PolicyConditional <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the conditional request policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyconditionalurl">PolicyConditionalURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the conditional request policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policyenvironment">PolicyEnvironment <var>variable</var> <var>log-value</var> <var>ignore-value</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Override policies based on an environment variable.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyfilter">PolicyFilter <var>on|off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable or disable policies for the given URL space.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policykeepalive">PolicyKeepalive <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the keepalive policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policykeepaliveurl">PolicyKeepaliveURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the keepalive policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policylength">PolicyLength <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the content length policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policylengthurl">PolicyLengthURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the content length policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policymaxage">PolicyMaxage <var>ignore|log|enforce</var> <var>age</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the caching minimum max-age policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policymaxageurl">PolicyMaxageURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the caching minimum freshness lifetime policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policynocache">PolicyNocache <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the caching no-cache policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policynocacheurl">PolicyNocacheURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the caching no-cache policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policytype">PolicyType <var>ignore|log|enforce</var> <var>type</var> [ <var>type</var> [ ... ]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the content type policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policytypeurl">PolicyTypeURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policyvalidation">PolicyValidation <var>ignore|log|enforce</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the validation policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyvalidationurl">PolicyValidationURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policyvary">PolicyVary <var>ignore|log|enforce</var> <var>header</var> [ <var>header</var> [ ... ]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the Vary policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyvaryurl">PolicyVaryURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the content type policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_policy.html#policyversion">PolicyVersion <var>ignore|log|enforce</var> <var>HTTP/0.9|HTTP/1.0|HTTP/1.1</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the version policy.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_policy.html#policyversionurl">PolicyVersionURL <var>url</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL describing the minimum request HTTP version policy.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#privilegesmode">PrivilegesMode FAST|SECURE|SELECTIVE</a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Trade off processing speed and efficiency vs security against
 malicious privileges-aware code.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protocol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Protocol for a listening socket</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyaddheaders">ProxyAddHeaders Off|On</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add proxy information in X-Forwarded-* headers</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxybadheader">ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody</a></td><td> IsError </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines how to handle bad header lines in a
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protocol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Protocol for a listening socket</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyaddheaders">ProxyAddHeaders Off|On</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add proxy information in X-Forwarded-* headers</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxybadheader">ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody</a></td><td> IsError </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines how to handle bad header lines in a
 response</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyblock">ProxyBlock *|<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>
-[<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Words, hosts, or domains that are banned from being
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyblock">ProxyBlock *|<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>
+[<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Words, hosts, or domains that are banned from being
 proxied</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain <var>Domain</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default domain name for proxied requests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Override error pages for proxied content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmfile">ProxyExpressDBMFile &lt;pathname&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Pathname to DBM file.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmtype">ProxyExpressDBMFile &lt;type&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">DBM type of file.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressenable">ProxyExpressEnable [on|off]</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable the module functionality.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset <var>character set</var></a></td><td> ISO-8859-1 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define the character set for proxied FTP listings</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames are escaped when sent to the FTP server</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames trigger a file listing</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlbufsize">ProxyHTMLBufSize <var>bytes</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the buffer size increment for buffering inline scripts and
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain <var>Domain</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default domain name for proxied requests</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Override error pages for proxied content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmfile">ProxyExpressDBMFile &lt;pathname&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pathname to DBM file.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmtype">ProxyExpressDBMFile &lt;type&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">DBM type of file.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressenable">ProxyExpressEnable [on|off]</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the module functionality.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset <var>character set</var></a></td><td> ISO-8859-1 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define the character set for proxied FTP listings</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames are escaped when sent to the FTP server</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames trigger a file listing</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlbufsize">ProxyHTMLBufSize <var>bytes</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the buffer size increment for buffering inline scripts and
 stylesheets.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlcharsetout">ProxyHTMLCharsetOut <var>Charset | *</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify a charset for mod_proxy_html output.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmldoctype">ProxyHTMLDocType <var>HTML|XHTML [Legacy]</var><br /><strong>OR</strong>
-<br />ProxyHTMLDocType <var>fpi [SGML|XML]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets an HTML or XHTML document type declaration.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlenable">ProxyHTMLEnable <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Turns the proxy_html filter on or off.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlevents">ProxyHTMLEvents <var>attribute [attribute ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify attributes to treat as scripting events.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlextended">ProxyHTMLExtended <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether to fix links in inline scripts, stylesheets,
+<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlcharsetout">ProxyHTMLCharsetOut <var>Charset | *</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify a charset for mod_proxy_html output.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmldoctype">ProxyHTMLDocType <var>HTML|XHTML [Legacy]</var><br /><strong>OR</strong>
+<br />ProxyHTMLDocType <var>fpi [SGML|XML]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets an HTML or XHTML document type declaration.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlenable">ProxyHTMLEnable <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turns the proxy_html filter on or off.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlevents">ProxyHTMLEvents <var>attribute [attribute ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify attributes to treat as scripting events.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlextended">ProxyHTMLExtended <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether to fix links in inline scripts, stylesheets,
 and scripting events.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlfixups">ProxyHTMLFixups <var>[lowercase] [dospath] [reset]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fixes for simple HTML errors.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlinterp">ProxyHTMLInterp <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables per-request interpolation of
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlfixups">ProxyHTMLFixups <var>[lowercase] [dospath] [reset]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Fixes for simple HTML errors.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlinterp">ProxyHTMLInterp <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables per-request interpolation of
 <code class="directive">ProxyHTMLURLMap</code> rules.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmllinks">ProxyHTMLLinks <var>element attribute [attribute2 ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify HTML elements that have URL attributes to be rewritten.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlstripcomments">ProxyHTMLStripComments <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether to strip HTML comments.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlurlmap">ProxyHTMLURLMap <var>from-pattern to-pattern [flags] [cond]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Defines a rule to rewrite HTML links</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 8192 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determine size of internal data throughput buffer</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch <var>regex</var>&gt; ...&lt;/ProxyMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to regular-expression-matched
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmllinks">ProxyHTMLLinks <var>element attribute [attribute2 ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify HTML elements that have URL attributes to be rewritten.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlstripcomments">ProxyHTMLStripComments <var>On|Off</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether to strip HTML comments.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlurlmap">ProxyHTMLURLMap <var>from-pattern to-pattern [flags] [cond]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a rule to rewrite HTML links</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 8192 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determine size of internal data throughput buffer</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch <var>regex</var>&gt; ...&lt;/ProxyMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to regular-expression-matched
 proxied resources</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards <var>number</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximium number of proxies that a request can be forwarded
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards <var>number</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximium number of proxies that a request can be forwarded
 through</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass [<var>path</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
- <var>[key=value</var> ...]] [nocanon] [interpolate]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassinterpolateenv">ProxyPassInterpolateEnv On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable Environment Variable interpolation in Reverse Proxy configurations</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassmatch">ProxyPassMatch [<var>regex</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
-	<var>[key=value</var> ...]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space using regular expressions</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse [<var>path</var>] <var>url</var>
-[<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass [<var>path</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
+ <var>[key=value</var> ...]] [nocanon] [interpolate]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassinterpolateenv">ProxyPassInterpolateEnv On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable Environment Variable interpolation in Reverse Proxy configurations</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassmatch">ProxyPassMatch [<var>regex</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
+	<var>[key=value</var> ...]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space using regular expressions</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse [<var>path</var>] <var>url</var>
+[<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse
 proxied server</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain <var>internal-domain</var>
-<var>public-domain</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Domain string in Set-Cookie headers from a reverse-
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain <var>internal-domain</var>
+<var>public-domain</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Domain string in Set-Cookie headers from a reverse-
 proxied server</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath <var>internal-path</var>
-<var>public-path</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Path string in Set-Cookie headers from a reverse-
+<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath <var>internal-path</var>
+<var>public-path</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Path string in Set-Cookie headers from a reverse-
 proxied server</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypreservehost">ProxyPreserveHost On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use incoming Host HTTP request header for proxy
+<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypreservehost">ProxyPreserveHost On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use incoming Host HTTP request header for proxy
 request</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyreceivebuffersize">ProxyReceiveBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Network buffer size for proxied HTTP and FTP

[... 540 lines stripped ...]


Mime
View raw message