httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1215501 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: env.xml.tr filter.xml.tr
Date Sat, 17 Dec 2011 14:41:15 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 17 14:41:15 2011
New Revision: 1215501

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1215501&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=1215501&r1=1215500&r2=1215501&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 14:41:15 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 810187:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -29,13 +29,20 @@
  <title>Apache’de Ortam Değişkenleri</title>
 
  <summary>
-  <p>Apache HTTP Sunucusunda bilgiyi değişkenlerde saklamak için <em>ortam
-   değişkenleri</em> adı verilen bir mekanizma bulunur. Saklanan bu bilgi
-   erişim denetimi, günlük kaydı gibi çeşitli işlemleri denetlemekte
-   kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI betikleri gibi harici
-   uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da kullanılabilir. Bu belgede
-   bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve kullanım şekillerine
-   değinilmiştir.</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>
+
+  <p>İlki, işletim sisteminin denetimindeki ortam değişkenleridir. Bu
+   değişkenlere değer atama işlemi sunucu başlatılmadan önce yapılır.
+   Bunlar yapılandırma dosyalarının içinde kullanılabilir. Ayrıca,
+   istenirse PassEnv yönergesi kullanılarak bunlar CGI betiklerine ve
+   SSI sayfalarına da aktarılabilir.</p>
+
+  <p>İkincisi ise, Apache HTTP Sunucusunun kendi ortam değişkenleridir.
+   Bu değişkenlerde saklanan bilgi erişim denetimi, günlük kaydı gibi
+   çeşitli işlemleri denetlemekte kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI
+   betikleri gibi harici uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da
+   kullanılabilir. Bu belgede bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve
+   kullanım şekillerine değinilmiştir.</p>
 
   <p>Bu değişkenlere <em>ortam değişkenleri</em> dense de işletim
sisteminin
    ortam değişkenleri gibi değillerdir. Bunlar sadece Apache ortamında
@@ -51,6 +58,7 @@
   <title>Ortam Değişkenlerinin Atanması</title>
   <related>
    <modulelist>
+    <module>mod_cache</module>
     <module>mod_env</module>
     <module>mod_rewrite</module>
     <module>mod_setenvif</module>
@@ -106,7 +114,7 @@
     <title>Standart CGI Değişkenleri</title>
 
     <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
-     değişkenlerinden başka <a href="http://www.w3.org/CGI/">CGI
+     değişkenlerinden başka <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI
      Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
      içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
      atanabilmesi sağlanmıştır.</p>
@@ -132,6 +140,14 @@
       betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılırken bu sınırlamalara uygun
       olmayan karakterlerin yerlerine alt çizgi imleri konur.</li>
 
+     <li>Bir özel durum, CGI betiklerine ve benzerlerine ortam
+      değişkenleri üzerinden aktarılan HTTP başlıklarıdır (aşağıya
+      bakın). Bunlar büyük harfe dönüştürülür ve sadece tireler
+      altçizgilere dönüştürülür. Eğer HTTP başlığı geçersiz karakter
+      içeriyorsa başlığın tamamı yoksayılır. Böyle bir durumda ne
+      yapılacağı öğrenmek için <a href="#fixheader">aşağıya</a>
+      bakın.</li>
+
      <li>İsteklerin işleme konması sırasında <directive
       module="mod_env">SetEnv</directive> yönergesi geç çalıştırılır,
       yani <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> ve
@@ -414,6 +430,35 @@
  <section id="examples">
   <title>Örnekler</title>
 
+  <section id="fixheader">
+   <title>Bozuk başlıkların CGI betiklerine aktarılması</title>
+
+   <p>2.4 sürümünden itibaren, <module>mod_cgi</module> modülü
ve diğer
+    modüllerde HTTP başlıklarının ortam değişkenlerine dönüştürülmesi
+    bağlamında Apache daha seçici davranmaktadır. Önce HTTP başlığındaki
+    geçersiz karakterlerin tamamı altçizgilere dönüştürülür. Bu, başlık
+    zerki yoluyla yapılan karşı-site-betiklerini-çalıştırma saldırısını
+    önlemeye yöneliktir. (Bakınız: <a
+    href="http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2212.en.html"
+    >Unusual Web Bugs</a>, slide 19/20).</p>
+
+   <p>Bozuk başlıklar gönderdiği halde bunlara dokunulmamasını gerektiren
+    bir istemciniz varsa, <module>mod_setenvif</module> ve
+    <module>mod_header</module> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki
gibi
+    kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>
+
+<example>
+# <br />
+# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk<br />
+# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi<br />
+# sağlanabilir.<br />
+#<br />
+SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1<br />
+RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_accept_encoding}e env=fix_accept_encoding
+</example>
+
+  </section>
+
   <section id="misbehaving">
     <title>Protokolü yanlış yorumlayan tarayıcıların davranışlarının
     değiştirilmesi</title>
@@ -423,26 +468,26 @@
      önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
      bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>
 
-    <example><pre>
-#
-# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
-# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
-# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
-# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
-# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
-# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
-#
-BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
-BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
-
-#
-# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
-# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
-#
-BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
-BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
-BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0</pre>
-   </example>
+<example>
+#<br />
+# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.<br />
+# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için<br />
+# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1<br />
+# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları<br />
+# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen<br />
+# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.<br />
+#<br />
+BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive<br />
+BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0<br />
+<br />
+#<br />
+# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan<br />
+# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.<br />
+#<br />
+BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0<br />
+BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0<br />
+BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
+</example>
 
   </section>
   <section id="no-img-log">
@@ -471,10 +516,10 @@ BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1
      varsayılmıştır.</p>
 
     <example>
-     SetEnvIf Referer "^http://filan\.fesmekan\.dom/" local_referal<br />
+     SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal<br />
      # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
      SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
-     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;<br />
      <indent>
       Order Deny,Allow<br />
       Deny from all<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr?rev=1215501&r1=1215500&r2=1215501&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 14:41:15 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1189549 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1189549 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -40,6 +40,16 @@
     <module>mod_ext_filter</module>
     <module>mod_include</module>
     <module>mod_charset_lite</module>
+    <module>mod_reflector</module>
+    <module>mod_buffer</module>
+    <module>mod_data</module>
+    <module>mod_ratelimit</module>
+    <module>mod_reqtimeout</module>
+    <module>mod_request</module>
+    <module>mod_sed</module>
+    <module>mod_substitute</module>
+    <module>mod_xml2enc</module>
+    <module>mod_proxy_html</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_filter">FilterChain</directive>
@@ -50,6 +60,7 @@
     <directive module="mod_mime">AddOutputFilter</directive>
     <directive module="mod_mime">RemoveInputFilter</directive>
     <directive module="mod_mime">RemoveOutputFilter</directive>
+    <directive module="mod_reflector">ReflectorHeader</directive>
     <directive module="mod_ext_filter">ExtFilterDefine</directive>
     <directive module="mod_ext_filter">ExtFilterOptions</directive>
     <directive module="core">SetInputFilter</directive>
@@ -132,6 +143,26 @@
   </ul>
  </section>
 
+ <section id="service">
+  <title>Süzgeçleri bir HTTP Hizmeti gibi göstermek </title>
+  <p>Süzgeçler, istemciden kaynaklanan içeriği işlemekte kullanılabileceği
+   gibi <module>mod_reflector</module> modülü kullanılarak sunucudan
+   kaynaklanan içeriği işlemekte de kullanılabilir.</p>
+
+  <p><module>mod_reflector</module> istemcilerden gelen POST isteklerini
+   kabul eder ve çıktı süzgeç yığıtı yoluyla istemciye aktararak, POST
+   isteği içinde alınan içerik istek gövdesini yanıt içinde geri
+   gönderir.</p>
+
+  <p>Bu teknik, bir çıktı süzgeciyle istek gövdesinde gerekli dönüşümün
+   sağlandığı durumda, bir uygulama sunucusu yığıtı içinde çalışan bir http
+   hizmetinin yerine de kullanılabilir. Örneğin,
+   <module>mod_deflate</module> modülü genel bir sıkıştırma hizmeti
+   sağlamakta kullanılabilir veya bir resim dönüştürme süzgeci bir resim
+   dönüşüm hizmeti haline getirilebilir.</p>
+
+ </section>
+
  <section id="using"><title>Süzgeçlerin Kullanımı</title>
   <p>Süzgeçler iki şekilde kullanılır: Basit ve Devingen.
    Genelde ikisinden biri kullanılır; karışık kullanılırsa istenmeyen
@@ -156,7 +187,7 @@
    <directive module="mod_filter">FilterProvider</directive>.</p>
 
   <p><directive module="core">AddOutputFilterByType</directive> yönergesi
-   hala desteklenmekteyse de sorun çıkarabilmesi sebebiyle kullanımı artık
+   hala desteklenmekteyse de kullanımı artık
    önerilmemektedir. Onun yerine devingen yapılandırma kullanınız.</p>
 
  </section>Mime
View raw message