httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1214099 [2/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/
Date Wed, 14 Dec 2011 08:14:30 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1214099&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29
2011
@@ -0,0 +1,336 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.5</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div
id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
+
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
+  başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a
href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#newmods">Yeni Modüller</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki
Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programdaki
Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#developer">Modül
Geliştirici Değişiklikleri</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>'u
milisaniye
+    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
+
+   <dt>Yüklenebilir MPM'ler</dt>
+   <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
+    Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code>
artık her modül ve her
+    dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
+    seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
kadar
+    yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
+
+   <dt>Event MPM</dt>
+   <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
+
+   <dt>Eşzamansıza destek</dt>
+   <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
+    destek iyileştirildi.</dd>
+
+   <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
+   <dd>&lt;<code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">If</a></code>&gt;
bölümleri artık
+    HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
+   <dd>Yeni ifade çözümleyici
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
ve
+     benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a href="expr.html">karmaşık
durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
+   </dd>
+
+   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
+   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
+    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
+
+   <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
+   <dd>Artık gerekmiyor ve kullanımı önerilmiyor.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="newmods" id="newmods">Yeni Modüller</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
+   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
+    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></dt>
+   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></dt>
+   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code></dt>
+   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine
<a href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_express.html">mod_proxy_express</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
için devingen olarak yapılandırılmış tam
+    tersinir vekiller sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_scgi.html">mod_proxy_scgi</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></dt>
+   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></dt>
+   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
+    yansısını sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code></dt>
+   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
+    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
+    konak adını değiştirir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></dt>
+   <dd>Alım istekleri için zaman aşımını ve asgari veri oranını
+    belirler.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></dt>
+   <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
+    Süzgeçleri sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_slotmem_shm.html">mod_slotmem_shm</a></code></dt>
+   <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
+    olarak da bilinir).</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_log_debug.html">mod_log_debug</a></code></dt>
+   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
+    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
+    i18n'i destekler.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
+    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
+    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="module" id="module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
bir istemci sertifikasının doğrulama
+    durumunu sınamak için bir OCSP sunucusunu kullanmak üzere
+    yapılandırılabilir. Öntanımlı yanıtlayıcı, istemci sertifikasının
+    kendisinde tasarlanmış yanıtlayıcının tercih edilip edilmeyeceği
+    kararına bağlı olarak yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>,
ayrıca, sunucunun istemciyle anlaşma
+    sırasında kendi sertifikasının OCSP doğrulamasını umursamazca sağlayıp
+    aktardığı durumda OCSP zımbalamasını da destekler.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>,
sunucular arasında SSL Oturumu verisini
+    memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
yönergesi bir
+    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">Location</a></code>
veya
+    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">LocationMatch</a></code>
bloku içinde en
+    verimli şekilde yapılandırılabilir ve büyük sayıların varlığı durumunda
+    geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
+    başarım artışı sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code></dt>
+
+   <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
+    çalışma anı yapılandırması</dd>
+
+   <dd>Çalışma anında dengeleme yöneticisi üzerinden başka BalancerMembers
+    eklenebilir.</dd>
+
+   <dd>Çalışma anı yapılandırmasına yönelik dengeleyici değiştirgeleri</dd>
+
+   <dd>BalancerMembers için 'Drain' değeri belirtilebilir; böylece sadece
+    mevcut yapışık oturumlara yanıt verirler ve bunların güzellikle hattan
+    alınması mümkün olur.</dd>
+
+   <dd>Balancer ayarları sunucu yeniden başlatılssa bile kalıcı olabilir.
+    </dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
artık HEAD isteklerini
+    arabellekleyebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Mümkün olduğunda, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
yönergeleri sunucu
+    bazında değil, dizin bazında belirtilebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Arabellekli URL'lerin temel URL'si özelleştirilebiliyor; böylece
+     arabelleğin bir bölümü aynı uç URL önekini paylaşabiliyor.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
ardalanda bir sağlayıcının olmadığı
+    durumda (5xx hatası), arabelleklenmiş bayat içeriği sunabiliyor.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
artık bir X-Cache başlığına bir
+    HIT/MISS/REVALIDATE yerleştirebiliyor.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></dt>
+   <dd>Bir hata durumunda öntanımlı hata dizgisi yerine bir hata sayfası
+    sunmayı sağlayan 'onerror' özniteliği için 'include' elemanı içinde
+    destek.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>,
<code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>,
+     <code class="module"><a href="./mod/mod_isapi.html">mod_isapi</a></code>,
...</dt>
+   <dd>Başlıkların ortam değişkenlerine dönüşümü, başlık zerki yoluyla
bazı
+    olası karşı-site-betik saldırılarının hafifletilmesinden önce daha
+    hızlı ve doğru yapılmaktadır. Geçersiz karakterler (altçizgiler dahil)
+    içeren başlıklar artık sessizce bırakılmaktadır.<a href="env.html">Apache'deki
Ortam değişkenleri</a>, böyle başlıkları
+    gerektiren bozulmuş meşru istemcilerin çevresinden dolanabilen
+    göstericilere sahiptir. (Bu durum, bu değişkenleri kullanan tüm
+    modülleri etkiler.)</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code>
Yetkilendirme Kuralları
+    Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Gelişkin yetkilendirme kuralları artık <code class="directive"><a
href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesi ve <code
class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code>
gibi
+    ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>
önceden çözümlenmiş yapılandırmayı artık
+    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
+    dökümleyebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
bildik yeniden yazma senaryolarını
+    basitleştirmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>
yönergesine
+    <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
+    <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>,
<code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code>
kümelenmiş gruplara destek sağlar.
+   </dd>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>
zaman aşımlarını işleme sokabilmek için
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout</a></code>
ve birtakım
+     başka geliştirmeler sahiptir. Özellikle, bir LDAP sunucusunun boşta
+     kalmış bağlantılarını bıraktıran bir durumsal güvenlik duvarı
+     varlığında gerekli ayarlamaları yapmak için kullanışlıdır.</dd>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>,
artık, LDAP araç kiti kullanarak sağlanan
+    hata ayıklama bilgisini günlüklemek için <code class="directive"><a
href="./mod/mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug</a></code> yönergesini
+    içermektedir.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="programs" id="programs">Programdaki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+    <dt>fcgistarter</dt>
+    <dd>FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
+
+    <dt>htcacheclean</dt>
+    <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
+     listelenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Bazı URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.</dd>
+    <dd>Dosya boyutları belirtilen blok boyutuna yukarı doğru
+     yuvarlanabilmekte, böylece dosya boyutu sınırları diskteki gerçek
+     boyutlarla daha iyi eşlenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
+     sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
+     sınırlanabilmektedir.</dd>
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="developer" id="developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt>Yapılandırma Denetleme Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd>Yeni bir kanca, <code>check_config</code> kancası,
+    <code>pre_config</code> ve <code>open_logs</code> kancaları
arasında
+    çalışmak üzere eklendi. Ayrıca, <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>'ye
+    <code>-t</code> seçeneği verildiğinde <code>test_config</code>
+    kancasından önce çalışır. <code>check_config</code> kancası, modüllerin
+    karşılıklı bağımlı yapılandırma yönergesi değerlerini yeniden
+    yoklamasını ve iletiler konsola hala günlüklenebiliyorken bunların
+    ayarlanabilmesini sağlar. Temel <code>open_logs</code> kanca işlevi
+    konsol çıktısını hata günlüğüne yönlendirmeden önce hatalı yapılandırma
+    sorunlarına karşı kullanıcı uyarılabilir.</dd>
+
+   <dt>İfade Çözümleyici Eklendi</dt>
+
+   <dd>Artık genel amaçlı bir ifade çözümleyicimiz var. API
+    <var>ap_expr.h</var> içinde incelenebilir. Evvelce
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
içinde gerçeklenmiş olan ifade çözümleyiciden
+    esinlenildi.</dd>
+
+   <dt>Yetkilendirme Kuralları Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Yetkilendirme modülleri, <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code>
gibi gelişmiş yetkilendirme
+    kuralı taşıyıcılarını desteklemek için ap_register_auth_provider()
+    üzerinden artık bir sağlayıcı olarak çalıştırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Küçük Nesne Arabellekleme Arayüzü</dt>
+
+   <dd><var>ap_socache.h</var>, evvelki <code class="module"><a
href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> oturum
+    arabelleği gerçeklenimine dayalı olarak küçük veri nesnelerini
+    arabelleklemek için sağlayıcı temelli bir arayüz ortaya koyar.
+    Paylaşımlı bellek çevrimsel tamponu kullanan sağlayıcılar, disk bazlı
+    dbm dosyaları ve memcache ile dağıtılan arabellekler şu an
+    desteklenmektedir.</dd>
+
+   <dt>Arabellek Durum Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
modülü artık, arabellekleme kararı bilinir
+    olduğunda çağrılan yeni bir <code>cache_status</code> kancası içeriyor.
+    Öntanımlı gerçeklenim, yanıta istemlik bir <code>X-Cache</code>
ve
+    <code>X-Cache-Detail</code> ekleyebilmektedir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Geliştirici belgeleri <a href="developer/new_api_2_4.html">API
+   değişikliklerinin ayrıntılı bir listesini</a> içermektedir.</p>
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2011 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1205555 -->
+<!-- English Revision: 1205555:1205550 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -260,6 +260,10 @@ Windows ile Apache Kullanımı</a></li>
 <li><a href="mod/mod_slotmem_plain.html">Apache Modülü mod_slotmem_plain</a></li>
 <li><a href="mod/mod_slotmem_shm.html">Apache Modülü mod_slotmem_shm</a></li>
 <li><a href="mod/mod_so.html">Apache Modülü mod_so</a></li>
+<li><a href="mod/mod_socache_dbm.html">Apache Modülü mod_socache_dbm</a></li>
+<li><a href="mod/mod_socache_dc.html">Apache Modülü mod_socache_dc</a></li>
+<li><a href="mod/mod_socache_memcache.html">Apache Modülü mod_socache_memcache</a></li>
+<li><a href="mod/mod_socache_shmcb.html">Apache Modülü mod_socache_shmcb</a></li>
 <li><a href="mod/mod_speling.html">Apache Modülü mod_speling</a></li>
 <li><a href="mod/mod_ssl.html">Apache Modülü mod_ssl</a></li>
 <li><a href="mod/mod_status.html">Apache Modülü mod_status</a></li>Mime
View raw message