httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1214088 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
Date Wed, 14 Dec 2011 08:04:31 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 14 08:04:31 2011
New Revision: 1214088

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1214088&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr?rev=1214088&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 08:04:31 2011
@@ -0,0 +1,337 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
+<!-- English Revision: 1205555 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="new_features_2_4.xml.meta">
+
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler</title>
+
+<summary>
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
+  başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a
+  href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+</summary>
+
+ <section id="core">
+  <title>Çekirdekteki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
+   <dd><directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>'u milisaniye
+    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
+
+   <dt>Yüklenebilir MPM'ler</dt>
+   <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
+    Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
+   <dd><directive module="core">LogLevel</directive> artık her modül
ve her
+    dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
+    seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
kadar
+    yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
+
+   <dt>Event MPM</dt>
+   <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
+
+   <dt>Eşzamansıza destek</dt>
+   <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
+    destek iyileştirildi.</dd>
+
+   <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
+   <dd>&lt;<directive module="core">If</directive>&gt; bölümleri
artık
+    HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
+   <dd>Yeni ifade çözümleyici
+     <directive module="mod_setenvif">SetEnvIfExpr</directive>,
+     <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>,
+     <directive module="mod_headers">Header</directive>,
+     <directive module="mod_headers" type="section">If</directive> ve
+     benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a
+     href="expr.html">karmaşık durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
+   </dd>
+
+   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
+   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
+    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
+
+   <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
+   <dd>Artık gerekmiyor ve kullanımı önerilmiyor.</dd>
+
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="newmods">
+  <title>Yeni Modüller</title>
+  <dl>
+   <dt><module>mod_allowmethods</module></dt>
+   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
+    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
+
+   <dt><module>mod_buffer</module></dt>
+   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_data</module></dt>
+   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><module>mod_lua</module></dt>
+   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine
<a
+    href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_express</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için devingen olarak yapılandırılmış
tam
+    tersinir vekiller sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_fcgi</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_scgi</module></dt>
+   <dd><module>mod_proxy</module> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><module>mod_ratelimit</module></dt>
+   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_reflector</module></dt>
+   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
+    yansısını sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_remoteip</module></dt>
+   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
+    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
+    konak adını değiştirir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_reqtimeout</module></dt>
+   <dd>Alım istekleri için zaman aşımını ve asgari veri oranını
+    belirler.</dd>
+
+   <dt><module>mod_request</module></dt>
+   <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
+    Süzgeçleri sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_slotmem_shm</module></dt>
+   <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
+    olarak da bilinir).</dd>
+
+   <dt><module>mod_log_debug</module></dt>
+   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
+    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_xml2enc</module></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
+    i18n'i destekler.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_html</module></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
+    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
+    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
+
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="module">
+  <title>Modüllerdeki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+   <dt><module>mod_ssl</module></dt>
+
+   <dd><module>mod_ssl</module> bir istemci sertifikasının doğrulama
+    durumunu sınamak için bir OCSP sunucusunu kullanmak üzere
+    yapılandırılabilir. Öntanımlı yanıtlayıcı, istemci sertifikasının
+    kendisinde tasarlanmış yanıtlayıcının tercih edilip edilmeyeceği
+    kararına bağlı olarak yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dd><module>mod_ssl</module>, ayrıca, sunucunun istemciyle anlaşma
+    sırasında kendi sertifikasının OCSP doğrulamasını umursamazca sağlayıp
+    aktardığı durumda OCSP zımbalamasını da destekler.</dd>
+
+   <dd><module>mod_ssl</module>, sunucular arasında SSL Oturumu verisini
+    memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy</module></dt>
+
+   <dd><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> yönergesi
bir
+    <directive module="core">Location</directive> veya
+    <directive module="core">LocationMatch</directive> bloku içinde en
+    verimli şekilde yapılandırılabilir ve büyük sayıların varlığı durumunda
+    geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
+    başarım artışı sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_balancer</module></dt>
+
+   <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
+    çalışma anı yapılandırması</dd>
+
+   <dd>Çalışma anında dengeleme yöneticisi üzerinden başka BalancerMembers
+    eklenebilir.</dd>
+
+   <dd>Çalışma anı yapılandırmasına yönelik dengeleyici değiştirgeleri</dd>
+
+   <dd>BalancerMembers için 'Drain' değeri belirtilebilir; böylece sadece
+    mevcut yapışık oturumlara yanıt verirler ve bunların güzellikle hattan
+    alınması mümkün olur.</dd>
+
+   <dd>Balancer ayarları sunucu yeniden başlatılssa bile kalıcı olabilir.
+    </dd>
+
+   <dt><module>mod_cache</module></dt>
+
+   <dd><module>mod_cache</module> artık HEAD isteklerini
+    arabellekleyebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Mümkün olduğunda, <module>mod_cache</module> yönergeleri
sunucu
+    bazında değil, dizin bazında belirtilebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Arabellekli URL'lerin temel URL'si özelleştirilebiliyor; böylece
+     arabelleğin bir bölümü aynı uç URL önekini paylaşabiliyor.</dd>
+
+   <dd><module>mod_cache</module>, ardalanda bir sağlayıcının olmadığı
+    durumda (5xx hatası), arabelleklenmiş bayat içeriği sunabiliyor.</dd>
+
+   <dd><module>mod_cache</module> artık bir X-Cache başlığına bir
+    HIT/MISS/REVALIDATE yerleştirebiliyor.</dd>
+
+   <dt><module>mod_include</module></dt>
+   <dd>Bir hata durumunda öntanımlı hata dizgisi yerine bir hata sayfası
+    sunmayı sağlayan 'onerror' özniteliği için 'include' elemanı içinde
+    destek.</dd>
+
+   <dt><module>mod_cgi</module>, <module>mod_include</module>,
+     <module>mod_isapi</module>, ...</dt>
+   <dd>Başlıkların ortam değişkenlerine dönüşümü, başlık zerki yoluyla
bazı
+    olası karşı-site-betik saldırılarının hafifletilmesinden önce daha
+    hızlı ve doğru yapılmaktadır. Geçersiz karakterler (altçizgiler dahil)
+    içeren başlıklar artık sessizce bırakılmaktadır.<a
+    href="env.html">Apache'deki Ortam değişkenleri</a>, böyle başlıkları
+    gerektiren bozulmuş meşru istemcilerin çevresinden dolanabilen
+    göstericilere sahiptir. (Bu durum, bu değişkenleri kullanan tüm
+    modülleri etkiler.)</dd>
+
+   <dt><module>mod_authz_core</module> Yetkilendirme Kuralları
+    Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Gelişkin yetkilendirme kuralları artık <directive
+    module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesi ve <directive
+    module="mod_authz_core" type="section">RequireAll</directive> gibi
+    ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_info</module></dt>
+   <dd><module>mod_info</module> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı
artık
+    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
+    dökümleyebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_rewrite</module></dt>
+   <dd><module>mod_rewrite</module> bildik yeniden yazma senaryolarını
+    basitleştirmek için <directive
+    module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesine
+    <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
+    <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
+
+   <dt><module>mod_ldap</module>, <module>mod_authnz_ldap</module></dt>
+   <dd><module>mod_authnz_ldap</module> kümelenmiş gruplara destek
sağlar.
+   </dd>
+   <dd><module>mod_ldap</module> zaman aşımlarını işleme sokabilmek
için
+     <directive module="mod_ldap">LDAPConnectionPoolTTL</directive>,
+     <directive module="mod_ldap">LDAPTimeout</directive> ve birtakım
+     başka geliştirmeler sahiptir. Özellikle, bir LDAP sunucusunun boşta
+     kalmış bağlantılarını bıraktıran bir durumsal güvenlik duvarı
+     varlığında gerekli ayarlamaları yapmak için kullanışlıdır.</dd>
+   <dd><module>mod_ldap</module>, artık, LDAP araç kiti kullanarak
sağlanan
+    hata ayıklama bilgisini günlüklemek için <directive
+    module="mod_ldap">LDAPLibraryDebug</directive> yönergesini
+    içermektedir.</dd>
+
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="programs">
+  <title>Programdaki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+    <dt>fcgistarter</dt>
+    <dd>FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
+
+    <dt>htcacheclean</dt>
+    <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
+     listelenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Bazı URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.</dd>
+    <dd>Dosya boyutları belirtilen blok boyutuna yukarı doğru
+     yuvarlanabilmekte, böylece dosya boyutu sınırları diskteki gerçek
+     boyutlarla daha iyi eşlenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
+     sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
+     sınırlanabilmektedir.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="developer">
+  <title>Modül Geliştirici Değişiklikleri</title>
+  <dl>
+   <dt>Yapılandırma Denetleme Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd>Yeni bir kanca, <code>check_config</code> kancası,
+    <code>pre_config</code> ve <code>open_logs</code> kancaları
arasında
+    çalışmak üzere eklendi. Ayrıca, <program>httpd</program>'ye
+    <code>-t</code> seçeneği verildiğinde <code>test_config</code>
+    kancasından önce çalışır. <code>check_config</code> kancası, modüllerin
+    karşılıklı bağımlı yapılandırma yönergesi değerlerini yeniden
+    yoklamasını ve iletiler konsola hala günlüklenebiliyorken bunların
+    ayarlanabilmesini sağlar. Temel <code>open_logs</code> kanca işlevi
+    konsol çıktısını hata günlüğüne yönlendirmeden önce hatalı yapılandırma
+    sorunlarına karşı kullanıcı uyarılabilir.</dd>
+
+   <dt>İfade Çözümleyici Eklendi</dt>
+
+   <dd>Artık genel amaçlı bir ifade çözümleyicimiz var. API
+    <var>ap_expr.h</var> içinde incelenebilir. Evvelce
+    <module>mod_ssl</module> içinde gerçeklenmiş olan ifade çözümleyiciden
+    esinlenildi.</dd>
+
+   <dt>Yetkilendirme Kuralları Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Yetkilendirme modülleri, <directive module="mod_authz_core"
+    type="section">RequireAll</directive> gibi gelişmiş yetkilendirme
+    kuralı taşıyıcılarını desteklemek için ap_register_auth_provider()
+    üzerinden artık bir sağlayıcı olarak çalıştırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Küçük Nesne Arabellekleme Arayüzü</dt>
+
+   <dd><var>ap_socache.h</var>, evvelki <module>mod_ssl</module>
oturum
+    arabelleği gerçeklenimine dayalı olarak küçük veri nesnelerini
+    arabelleklemek için sağlayıcı temelli bir arayüz ortaya koyar.
+    Paylaşımlı bellek çevrimsel tamponu kullanan sağlayıcılar, disk bazlı
+    dbm dosyaları ve memcache ile dağıtılan arabellekler şu an
+    desteklenmektedir.</dd>
+
+   <dt>Arabellek Durum Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd><module>mod_cache</module> modülü artık, arabellekleme kararı
bilinir
+    olduğunda çağrılan yeni bir <code>cache_status</code> kancası içeriyor.
+    Öntanımlı gerçeklenim, yanıta istemlik bir <code>X-Cache</code>
ve
+    <code>X-Cache-Detail</code> ekleyebilmektedir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Geliştirici belgeleri <a href="developer/new_api_2_4.html">API
+   değişikliklerinin ayrıntılı bir listesini</a> içermektedir.</p>
+ </section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message