httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1213654 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
Date Tue, 13 Dec 2011 12:03:50 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Dec 13 12:03:50 2011
New Revision: 1213654

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1213654&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1213654&r1=1213653&r2=1213654&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Tue Dec 13 12:03:50 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1166612:1200947 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1200947 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1902,8 +1902,8 @@ sınırlar.</description>
    belirler.</p>
 
   <p><directive>LimitRequestFieldSize</directive> yönergesi, sunucu
-   yöneticilerine HTTP istek başlık alanının azami uzunluğunu arttırıp
-   azaltma imkanı verir. Sunucu bu değerin, normal bir istemci isteğinin
+   yöneticilerine HTTP istek başlık alanının azami uzunluğunu
+   belirtme imkanı verir. Sunucu bu değerin, normal bir istemci isteğinin
    içerebileceği herhangi bir başlık alanını tutabilecek kadar büyük
    olmasını gerektirir. Normal bir istek başlık alanı uzunluğu kullanıcının
    tarayıcısını ayrıntılı içerik müzakeresini desteklemek için nasıl
@@ -1920,7 +1920,9 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestFieldSize 4094
   </example>
 
-  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
+   kaynak kodda değişiklik yapıp, yeniden derlemedikçe bu değerin azamisi
+   8190 olarak kalacaktır.</note>
 
   <note type="warning"><title>Uyarı</title>
    <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanılıyorsa bu yönergenin değeri,
@@ -1945,7 +1947,7 @@ sınırlar.</description>
    belirler.</p>
 
   <p><directive>LimitRequestLine</directive> yönergesi, sunucu yöneticilerine
-   bir istemcinin HTTP istek satırının azami uzunluğunu arttırıp azaltma
+   bir istemcinin HTTP istek satırının azami uzunluğunu belirleme
    imkanı verir. İstek satırının içeriği HTTP yöntemi, URI ve protokol
    sürümünden oluştuğundan <directive>LimitRequestLine</directive>
    yönergesi, sunucudan bir istek için kullanılan istek adresinin uzunluğunu
@@ -1963,7 +1965,9 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestLine 4094
   </example>
 
-  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
+   kaynak kodda değişiklik yapıp, yeniden derlemedikçe bu değerin azamisi
+   8190 olarak kalacaktır.</note>
 
   <note type="warning"><title>Uyarı</title>
    <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanılıyorsa bu yönergenin değeri,Mime
View raw message