httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1180535 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_autoindex.xml.tr
Date Sun, 09 Oct 2011 03:10:06 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Oct 9 03:10:05 2011
New Revision: 1180535

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1180535&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1180535&r1=1180534&r2=1180535&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sun Oct 9 03:10:05 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1154942:1166612 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1166612 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -2280,6 +2280,40 @@ uygulanır.</description>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+ <directivesynopsis>
+<name>MaxRanges</name>
+<description>Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range
başlıklarının azami miktarı</description>
+<syntax>MaxRanges default | unlimited | none | <var>miktar</var></syntax>
+<default>MaxRanges 200</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxRanges</directive> yönergesi, sunucunu istemciye
+			gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
+			sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
+			<code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
+			tamamı gönderilir.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><strong>default</strong></dt>
+   <dd>Sayı derleme sırasında 200 olarak belirlenmiştir.</dd>
+
+   <dt><strong>none</strong></dt>
+			<dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
+
+   <dt><strong>unlimited</strong></dt>
+   <dd>Sunucunun gönerebileceği başlık sayısı sınırlanmaz.</dd>
+
+   <dt><var>miktar</var></dt>
+   <dd>Sunucunun gönderebileceği azami HTTP <code>range</code> başlık
+			 sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
+  </dl>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 <directivesynopsis>
 <name>NameVirtualHost</name>
 <description>İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</description>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1180535&r1=1180534&r2=1180535&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Sun Oct 9 03:10:05
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1070650:1164898 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1179283 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message