httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1160574 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: misc/index.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr
Date Tue, 23 Aug 2011 08:03:30 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Aug 23 08:03:29 2011
New Revision: 1160574

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1160574&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr?rev=1160574&r1=1160573&r2=1160574&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr [utf-8] Tue Aug 23 08:03:29 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 574089 -->
+<!-- English Revision: 1157854 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -64,7 +64,7 @@
 
    <dd>
     <p>Bu belge <module>mod_rewrite</module> modülünün <a
-     href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru belgesi</a> yerine geçer.
+     href="../rewrite/">başvuru belgesi</a> yerine geçer.
      Site yöneticilerinin sıkça karşılaştıkları belli başlı URL temelli
      sorunları çözümlemek için Apache’nin <module>mod_rewrite</module>
      modülünün nasıl kullanılacağını açıklar.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1160574&r1=1160573&r2=1160574&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Tue Aug 23 08:03:29 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1132677 -->
+<!-- English Revision: 1154942 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -475,7 +475,18 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
     kullanımına izin verilir. <directive
     module="core">Options</directive> komutunda belirtilecek seçenekler
     bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak
-    (boşluksuz) belirtilebilir.</dd>
+    (boşluksuz) belirtilebilir.
+
+   <note><title>Seçeneklerin örtük iptali</title>
+   <p>.htaccess dosyalarında kullanılabilecek seçenekler bu yönergeyle
+				sınırlanabileceği gibi miras alınmış bir seçenek olarak, bağıntısız
+				sözdizimi kullanılarak iptal edilebilen herhangi bir seçenek de
+				<directive module="core">Options</directive> yönergesi ile dolaylı
+				olarak iptal edilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bu mekanizma
+				evvelce etkisiz kılınmış bir seçeneğin etkin kılınmasını
+				sağlamayacaktır.
+   </p></note>
+   </dd>
   </dl>
 
   <p>Örnek:</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1160574&r1=1160573&r2=1160574&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Tue Aug 23 08:03:29
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1055614 -->
+<!-- English Revision: 1147342 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -121,11 +121,11 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    Alias /image /ftp/pub/image
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
+  <p><code>http://mesela.dom/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
sunucunun
    <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
    olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
    <directive>Alias</directive> yapılandırması
-   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
+   <code>http://mesela.dom/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
    ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <directive
    module="mod_alias" >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
 
@@ -409,7 +409,7 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek sunucunun
+  <p><code>http://mesela.dom/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
sunucunun
    <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep olur.
Bu
    yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1160574&r1=1160573&r2=1160574&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Tue Aug 23 08:03:29
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1081769 -->
+<!-- English Revision: 1147330 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -81,8 +81,8 @@
   </example>
 
   <p>Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir
-   <code>http://sunucum/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
-   mevcutsa <code>http://sunucum/belgeler/index.html</code> dosyasını
+   <code>http://mesela.dom/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
+   mevcutsa <code>http://mesela.dom/belgeler/index.html</code> dosyasını
    döndürecek, değilse ürettiği dizin içerik listesini gönderecektir.</p>
 
   <p>Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>Mime
View raw message