httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1138726 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.meta quickreference.html.tr.utf8
Date Thu, 23 Jun 2011 03:34:52 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Jun 23 03:34:52 2011
New Revision: 1138726

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1138726&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1138726&r1=1138725&r2=1138726&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jun 23 03:34:52
2011
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -2318,10 +2317,10 @@ uygulanır.</td></tr>
   </p>
 
   <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
-   bir IP adresi kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
+   bir IP adresi ve bir port kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44
+   NameVirtualHost 111.22.33.44:80
   </code></p></div>
 
   <p><code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesi ile sunucunun
isme
@@ -2372,8 +2371,8 @@ uygulanır.</td></tr>
    olarak eşleşmesi gerektiğine dikkat ediniz.</p>
 
    <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost 1.2.3.4<br />
-    &lt;VirtualHost 1.2.3.4&gt;<br />
+    NameVirtualHost 1.2.3.4:80<br />
+    &lt;VirtualHost 1.2.3.4:80&gt;<br />
     # ...<br />
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
    </code></p></div>
@@ -3302,7 +3301,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 </td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TraceEnable
<var>[on|off|extended]</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>TraceEnable
on</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
1.3.34, 2.0.55 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
@@ -3466,7 +3465,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   </ul>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   &lt;VirtualHost 10.1.2.3&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;<br />
    <span class="indent">
     ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
     DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />
@@ -3482,7 +3481,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;<br />
    <span class="indent">
     ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
     DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1138726&r1=1138725&r2=1138726&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Thu Jun 23 03:34:52 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1138726&r1=1138725&r2=1138726&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jun
23 03:34:52 2011
@@ -778,7 +778,7 @@ Certificate verification</td></tr>
  yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td>
300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
+<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog
<var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 [<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>Mime
View raw message