httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1138725 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
Date Thu, 23 Jun 2011 03:34:20 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Jun 23 03:34:20 2011
New Revision: 1138725

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1138725&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1138725&r1=1138724&r2=1138725&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Jun 23 03:34:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1082630:1132677 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1132677 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -2281,10 +2281,10 @@ uygulanır.</description>
   </p>
 
   <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
-   bir IP adresi kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
+   bir IP adresi ve bir port kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
 
   <example>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44
+   NameVirtualHost 111.22.33.44:80
   </example>
 
   <p><directive>NameVirtualHost</directive> yönergesi ile sunucunun
isme
@@ -2335,8 +2335,8 @@ uygulanır.</description>
    olarak eşleşmesi gerektiğine dikkat ediniz.</p>
 
    <example>
-    NameVirtualHost 1.2.3.4<br />
-    &lt;VirtualHost 1.2.3.4&gt;<br />
+    NameVirtualHost 1.2.3.4:80<br />
+    &lt;VirtualHost 1.2.3.4:80&gt;<br />
     # ...<br />
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
    </example>
@@ -3252,7 +3252,8 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 </description>
 <syntax>TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></syntax>
 <default>TraceEnable on</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
 <compatibility>Apache 1.3.34, 2.0.55 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
@@ -3411,7 +3412,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   </ul>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   &lt;VirtualHost 10.1.2.3&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;<br />
    <indent>
     ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
     DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />
@@ -3427,7 +3428,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir örnek:</p>
 
   <example>
-   &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;<br />
    <indent>
     ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
     DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />Mime
View raw message