httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1102963 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: mod/core.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr programs/htpasswd.xml.tr rewrite/index.xml.tr sitemap.xml.tr
Date Sat, 14 May 2011 06:56:23 GMT
Author: nilgun
Date: Sat May 14 06:56:23 2011
New Revision: 1102963

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1102963&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1070639:1082630 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1082630 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -321,28 +321,39 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 <name>AllowEncodedSlashes</name>
 <description>Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
  verilmeyeceğini belirler.</description>
-<syntax>AllowEncodedSlashes On|Off</syntax>
+<syntax>AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode</syntax>
 <default>AllowEncodedSlashes Off</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>Apache 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur. NoDecode seçeneği 2.2.18
+ ve sonrasında kullanılabilir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> yönergesi kodlanmış
dosya
-   yolu ayracı içeren URL’lere izin verir (<code>/</code> yerine
-   <code>%2F</code> ve ek olarak <code>\</code> için ilgili sistemlerde
-   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler). Normalde böyle URL’ler bir
404
-   (Nesne bulunamadı) hatasıyla reddedilirler.</p>
+  <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> yönergesi
+   <code>PATH_INFO</code> içinde kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere
+   izin verir (<code>/</code> yerine <code>%2F</code> ve ek olarak
+   <code>\</code> için ilgili sistemlerde <code>%5C</code> kullanılmış
+   URL’ler).</p>
+
+  <p><code>Off</code> öntanımlı değeri ile böyle URL'ler bir 404
(bulunamadı)
+   hatasıyla reddedilir.</p>
+
+  <p><code>On</code> değeri ile böyle URL'ler kabul edilir ve kodlanmış
bölü
+   çizgileri diğer kodlanmış karakterler gibi çözümlenir.</p>
+
+  <p><code>NoDecode</code> değeri ile böyle URL'ler kabul edilir fakat
+   kodlanmış bölü çizgileri çözümlenmeden bırakılır.</p>
 
   <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> <code>On</code>,
çoğunlukla
    <code>PATH_INFO</code> ile bir arada kullanıldığı zaman
    kullanışlıdır.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p>Kodlanmış bölü çizgilerine izin vermek bu kodlamanın karakter olarak
-    çözümleneceği anlamına gelmez. URL içindeki <code>%2F</code> veya
-    <code>%5C</code>’ler (sadece ilgili sistemlerde), tıpkı normal
-    URL’lere yapıldığı gibi, oldukları gibi bırakılırlar.</p>
+   <p><code>PATH_INFO</code> içinde kodlanmış bölü çizgilerini
kullanmaktan
+    başka çare yoksa bir güvenlik ölçütü olarak <code>NoDecode</code>
+    kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Bölü çizgilerinin çözümlenmeye
+    çalışılması yanlış yol çözümlemesi gibi güvenilmez bir olasılığa yol
+    açabilir.</p>
   </note>
 </usage>
 <seealso><directive module="core">AcceptPathInfo</directive></seealso>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1055866:1081769 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1081769 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -128,7 +128,9 @@
   </ul>
 
   <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
-   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+   değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak, bunu yapmanın
+   olası bir güvenlik açığını da beraberinde getireceği dikkate
+   alınmalıdır.</p>
 
   <example>
     # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1055702:1099787 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1099787 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -130,6 +130,13 @@
     sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
     etkinleştirecektir.</p>
   </note>
+
+  <note><title>BSD üzerinde <code>core</code> dökümlemek</title>
+   <p>BSD-sistemlerde (FreeBSD gibi) suid-çalıştırılabilirlerinin
+    <code>core</code> dökümlemesini etkinleştirmek için
+    <code>kern.sugid_coredump</code> değişkenine 1 atayın.
+  </p></note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 487905:1094188 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1094188 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -112,15 +112,12 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
-  için öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
-  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
-  <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
-  destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
-  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+   Netware ve TPF üzerinde <program>httpd</program> sunucusu tarafından
+   desteklenmez.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
@@ -173,11 +170,10 @@
   </example>
 
   <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
-  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
-  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
-  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
-  değilse <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir
işlemi
-  yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
+   Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Parola Apache MD5
+   algoritması ile şifrelenir. Dosya mevcut değilse
+   <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir işlemi
yapmadan bir
+   hata vererek çıkar.</p>
 
   <example>
    htpasswd -c /home/doe/public_html/.htpasswd jane
@@ -190,11 +186,12 @@
   ile çıkar.</p>
 
   <example>
-   htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+   htpasswd -db /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
   </example>
 
-  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
-  algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>)
+   <code>crypt()</code> algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada
+   saklar.</p>
 </section>
 
 <section id="security"><title>Güvenlik Değerlendirmeleri</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636374:1082915 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1082915 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -31,68 +31,63 @@
 
 <summary>
   <blockquote>
-    <p>``mod_rewrite’ı harika yapan şey, Sendmail’ın tüm yapılandırma
-     kolaylığı ve esnekliğine sahip olmasıdır. mod_rewrite’ı kötü yapan
-     şey ise Sendmail’ın tüm yapılandırma kolaylığı ve esnekliğine sahip
-     olmasıdır.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Behlendorf</cite><br />
-    Apache Group</p>
+    <p><module>mod_rewrite</module> gelen URL isteklerini
+    <a href="intro.html#regex">düzenli ifade</a> kurallarına dayanarak
+    devingen olarak dönüştürmek için bir yöntem sağlar. Böylece keyfi URL'leri
+    kendi URL yapınızla istediğiniz şekilde eşleştirmeniz mümkün olur.</p>
   </blockquote>
 
-  <blockquote>
-    <p>``Hakkında tonlarca örnek ve belge olmasına rağmen mod_rewrite kara
-     büyüdür. Müthiş güzel bir kara büyü ama yine de kara büyü.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Moore</cite><br />
-    bem@news.cmc.net</p>
-  </blockquote>
-
-  <p>URL kurgulamasının İsviçre Çakısı olan <code>mod_rewrite</code>
-   modülünün belgelerine hoşgeldiniz!</p>
-
-  <p>Bu modül istenen URL’leri çalışma anında yeniden yazmak için (düzenli
-   ifade çözümleyiciden yararlanan) kurallara dayalı bir yeniden yazma
-   motoru kullanır. Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama
+  <p>Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama
    mekanizması oluşturmak için sınısız sayıda kural ve her kural için de
    sınırsız sayıda koşul destekler. URL değişiklikleri çeşitli sınamalara
-   dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP başlıkları, ortam değişkenleri,
-   zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde harici veritabanı sorguları
-   bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Bu modül URL’lerin tamamında (path-info kısmı dahil) hem sunucu
-   bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem de dizin bağlamında
-   (<code>.htaccess</code> dosyaları ve <code>&lt;Directory&gt;</code>
-   bölümleri) çalışır ve URL üzerinde sorgu dizgesi bölümleri bile
-   oluşturabilir. Yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
-   yönlendirmelerde ve hatta dahili vekalet işlemlerinde
-   kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Fakat tüm bu işlevsellik ve esnekliğin bir bedeli vardır: karmaşıklık.
-   Bu yüzden bu modülün yapabildiklerini bir günde anlayabilmeyi
-   beklemeyin.</p>
+   bağlı olabilir: sunucu değişkenleri, HTTP başlıkları, ortam değişkenleri,
+   zaman damgaları, çeşitli biçimlerde harici veritabanı sorguları. Ayrıca,
+   harici birtakım uygulamalar da bu amaçla kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Bu modül URL’lerin tamamında (path-info kısmı dahil), sunucu
+   bağlamında (<code>httpd.conf</code>), sanal konaklar bağlamında (<directive
+   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümleri), dizin
+   bağlamında (<code>.htaccess</code> dosyaları ve
+   <code>&lt;Directory&gt;</code> bölümleri) çalışır. Kurallara
eklediğiniz
+   <a href="flags.html">seçeneklere</a> bağlı olarak, yeniden yazılan
URL
+   sonuçta dahili işlemlerde, harici yönlendirmelerde ve hatta dahili vekalet
+   işlemlerinde kullanılabilir.</p>
+
+  <p><module>mod_rewrite</module> çok güçlü bir araç olduğundan
oldukça
+   karmaşık görünebilir. Bu belge
+   <a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite başvuru kılavuzunun</a>
+   tamamlayıcısı olup bu karmaşıklığı biraz hafifletmeyi amaçlar ve
+   <module>mod_rewrite</module> ile elde edilebilen kullanışlı ve oldukça
+   açıklamalı senaryo örnekleri içerir. Ayrıca,
+   <module>mod_rewrite</module>'ı hangi durumlarda kullanmamanız gerektiğini
+   ve bunun yerine standart Apache özelliklerinin kullanımını göstermeye,
+   böylece gereksiz karmaşıklıktan sizi kurtarmayı amaçladık. </p>
 
-</summary>
+ <ul>
+  <li><a href="intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</a></li>
+  <li><a href="remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve yönlendirilmesi
+   için mod_rewrite kullanımı</a></li>
+  <li><a href="access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite
+   kullanımı</a></li>
+  <li><a href="vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</a></li>
+  <li><a href="proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekil kullanımı</a></li>
+  <li><a href="rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</a></li>
+  <li><a href="advanced.html">Gelişkin teknikler ve püfler</a></li>
+  <li><a href="avoid.html">mod_rewrite ne zaman
+   kullanıl<strong>MAZ</strong></a></li>
+  <li><a href="flags.html">RewriteRule Seçenekleri</a></li>
+  <li><a href="tech.html">Teknik ayrıntılar</a></li>
+ </ul>
 
+</summary>
+<seealso><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Kılavuzu</a>
+</seealso>
 <seealso><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a>
 </seealso>
 <seealso><a href="http://wiki.apache.org/httpd/Rewrite">mod_rewrite wiki</a>
 </seealso>
 <seealso><a href="../glossary.html">Terimler</a></seealso>
 
-<section id="documentation"><title>Belgeler</title>
- <ul>
-  <li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Kılavuzu</a></li>
-  <li><a href="intro.html">Giriş</a></li>
-  <li><a href="flags.html">Seçenekler</a></li>
-  <li><a href="tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi -
-  yararlı örnekler</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi
-
-  daha yararlı örnekler</a></li>
- </ul>
-</section>
-
 </manualpage>
 
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1102963&r1=1102962&r2=1102963&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Sat May 14 06:56:23 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1044382:1082922 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1082922 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -82,12 +82,16 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <title>URL’lerin Yeniden Yazılması</title>
 <page separate="yes" href="rewrite/">Genel Bakış</page>
 <page href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Belgesi</page>
-<page href="rewrite/rewrite_intro.html">Giriş</page>
-<page href="rewrite/rewrite_flags.html">Seçenekler</page>
-<page href="rewrite/rewrite_tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
-<page href="rewrite/rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi - yararlı örnekler</page>
-<page href="rewrite/rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi -
daha
-yararlı örnekler</page>
+<page href="rewrite/intro.html">Giriş</page>
+<page href="rewrite/flags.html">Seçenekler</page>
+<page href="rewrite/tech.html">Teknik Ayrıntılar</page>
+<page href="rewrite/remapping.html">URL'lerin yeniden eşlenmesi ve yönlendirilmesi
için mod_rewrite kullanımı</page>
+<page href="rewrite/access.html">Erişim denetimi için mod_rewrite kullanımı</page>
+<page href="rewrite/vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</page>
+<page href="rewrite/proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekil kullanımı</page>
+<page href="rewrite/rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</page>
+<page href="rewrite/advanced.html">Gelişkin teknikler ve püfler</page>
+<page href="rewrite/avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanılMAZ</page>
 </category>
 
 <category id="ssl">Mime
View raw message