httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1071541 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_autoindex.xml.tr mod_suexec.xml.tr quickreference.xml.tr
Date Thu, 17 Feb 2011 08:21:02 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Feb 17 08:21:02 2011
New Revision: 1071541

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1071541&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1071541&r1=1071540&r2=1071541&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Feb 17 08:21:02 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1066444:1070639 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070639 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -3186,6 +3186,23 @@ belirler.</description>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>Suexec</name>
+<description>suEXEC özelliğini açar veya kapar</description>
+<syntax>Suexec On|Off</syntax>
+<default>suexec çalıştırılabiliri doğru sahip ve kip ile mevcutsa etkin kılınır,
yoksa etkin kılınmaz.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<compatibility>Apache httpd 2.2.18 ve sonrasında kullanılabilir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Yönergeye On değeri verildiğinde, suexec çalıştırılabiliri mevcut değilse
+   veya çalıştırılabilir dosyanın sahibi veya kip geçersizse sunucu
+   başlatılamaz.</p>
+  <p>Off değeri verildiğinde ise, suexec çalıştırılabiliri doğru sahip ve
kip
+   ile mevcutsa bile suEXEC iptal edilir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>TimeOut</name>
 <description>Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</description>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1071541&r1=1071540&r2=1071541&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Thu Feb 17 08:21:02
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1059590:1070650 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070650 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr?rev=1071541&r1=1071540&r2=1071541&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] Thu Feb 17 08:21:02
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 948398:1070639 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070639 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -67,7 +67,7 @@
   </example>
 
 </usage>
-
+<seealso><directive module="core">Suexec</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 </modulesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr?rev=1071541&r1=1071540&r2=1071541&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr [utf-8] Thu Feb 17 08:21:02
2011
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE quickreference SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636524:1070905 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1070905 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -23,11 +27,18 @@
 <quickreference metafile="quickreference.xml.meta">
  <title>Hızlı Yönerge Kılavuzu</title>
  <summary>
-  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı,
öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında
ayrıntılı bilgi almak için <a
-  href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
-
-  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna
sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.</p>
-
-  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu
gösterilmiştir.</p>
+  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı,
+   öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri
+   hakkında ayrıntılı bilgi almak için
+   <a href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
+
+  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
+   yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer
+   sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısım atılıp yerine “+” imi
+   konmuştur.</p>
+
+  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
+   yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise
+   yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
  </summary>
 </quickreference>Mime
View raw message