httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1070865 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ mod/ vhosts/
Date Tue, 15 Feb 2011 12:26:10 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1070865&r1=1070864&r2=1070865&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Feb
15 12:26:09 2011
@@ -758,43 +758,44 @@ Certificate verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin
sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute
<var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı
Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+<tr><td><a href="core.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup
<em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı
ve grup belirtilir.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre
sayısının üst sınırını
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst
sınırını
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan
evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize
<var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler
tarafından kullanılan
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
  yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td>
300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td>
300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini
belirler
+<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
-[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var>
[<var>ortam-değişkeni</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName
On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl
belirleyeceğini ayarlar
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog
<var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv
<var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale
getirir.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td>
Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl
belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+<tr><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em>
[<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V"
name="V">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td>
none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em>
[<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini
devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
+<tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta
uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri
barındırır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen
olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen
olarak yapılandırır.
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack
on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the
execute bit
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to
accept network connections</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td>
off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
 set</td></tr>
 </table></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr?rev=1070865&r1=1070864&r2=1070865&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr Tue Feb 15 12:26:09 2011
@@ -214,7 +214,7 @@ toute requête commençant par la chaîn
 &lt;LocationMatch ^/private&gt;<br />
 Order Allow,Deny<br />
 Deny from all<br />
-&lt;/Location&gt;
+&lt;/LocationMatch&gt;
 </code></p></div>
 
 <p>Le conteneur <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.fr?rev=1070865&r1=1070864&r2=1070865&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.fr Tue Feb 15 12:26:09 2011
@@ -25,8 +25,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
-      anglaise pour les changements récents.</div>
 
   <p>Ce document décrit quand et comment utiliser des serveurs 
   virtuels par nom.</p>
@@ -55,29 +53,12 @@
   configurer votre serveur Apache HTTP afin qu'il reconnaisse 
   ces domaines. Il réduit aussi la pénurie en adresses IP. Par 
   conséquent, vous devriez utiliser l'hébergement virtuel par 
-  nom à moins d'avoir une raison spécifique de préférer 
-  l'hébergement virtuel par IP. Certaines de ces raisons vous 
-  sont exposées ci-après&nbsp;:</p>
-
-  <ul>
-    <li>Certains anciens navigateurs ne sont pas compatibles 
-    avec les serveurs virtuels par nom, car pour fonctionner, 
-    un client doit transmettre un champ d'en-tête HTTP Host. 
-    Cet en-tête est exigé pour HTTP/1.1, et peut être implémenté 
-    sur des navigateurs modernes HTTP/1.0 grâce à une extension. 
-    Si vous devez maintenir des clients obsolètes tout en 
-    utilisant l'hébergement virtuel par nom, il existe une 
-    technique qui est traitée à la fin de ce document.</li>
-
-    <li>L'hébergement virtuel par nom ne peut pas être utilisé 
-    avec des serveurs sécurisés SSL à cause de la nature même 
-    du protocole SSL.</li>
-
-    <li>Certains systèmes d'exploitation et équipements réseaux 
-    emploient des techniques de gestion de la bande passante 
-    qui ne peuvent pas différencier des domaines autrement que 
-    par des adresses IP séparées.</li>
-  </ul>
+  nom, sauf dans le cas où vous utiliseriez des équipements qui
+  nécessitent un hébergement basé sur IP. Les raisons historiques de
+  l'hébergement basé sur IP dans un but de support de certains clients ne
+  s'appliquent plus à un serveur web d'usage général, sauf si vous
+  utilisez une version de <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
sans support SNI
+  (situation standard depuis la version 2.2.12 d'Apache).</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">Mime
View raw message