httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1067137 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ faq/ howto/ mod/ programs/ vhosts/
Date Fri, 04 Feb 2011 10:36:54 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Feb 4 10:36:54 2011
New Revision: 1067137

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1067137&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 667835:1040789 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1040789 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -127,18 +127,18 @@
 
   <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.1,
    <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.2 atadığınızı fakat,
-   <code>mesela.dom</code>’un DNS kaydının sizin denetiminizde olmadığını
-   varsayalım. Bu yapılandırmayla, <code>mesela.dom</code>’u
-   <code>fesmekan.dom</code>’a giden tüm trafiği çalabilecek duruma
+   <code>fesmekan.dom</code>’un DNS kaydının sizin denetiminizde olmadığını
+   varsayalım. Bu yapılandırmayla, <code>fesmekan.dom</code>’u
+   <code>mesela.dom</code>’a giden tüm trafiği çalabilecek duruma
    getirirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için DNS kaydında
-   <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.1 adresinin atanması
+   <code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.2 adresinin atanması
    yeterlidir. Kendi DNS’lerine sahip olduklarından dolayı
-   <code>misal.mesela.dom</code>’a istedikleri IP adresini atamaktan
+   <code>falan.fesmekan.dom</code>’a istedikleri IP adresini atamaktan
    onları alıkoyamazsınız.</p>
 
-  <p>192.168.2.1’e gelen isteklerin hepsine
-   (<code>http://falan.fesmekan.dom/biryer</code> şeklinde yazılan
-   adresler dahil) <code>mesela.dom</code> sanal konağınca hizmet
+  <p>192.168.2.2’ye gelen isteklerin hepsine
+   (<code>http://misal.mesela.dom/biryer</code> şeklinde yazılan
+   adresler dahil) <code>fesmekan.dom</code> sanal konağınca hizmet
    sunulacaktır. Apache’nin gelen istekleri sunduğu sanal konaklarla nasıl
    eşleştirdiğini bilirseniz bunun sebebini kolayca anlarsınız. Bunu
    kabataslak açıklayan <a href="vhosts/details.html">bir belgemiz

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 810467:1044382 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044382 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -26,92 +30,7 @@
 <title>Sıkça Sorulan Sorular</title>
 
 <summary>
-
-  <p>Bu belge geleneksel bir SSS’ten çok Apache HTTP Sunucusu ile
-  ilgili sorunlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı gösteren bir rehber
-  niteliğindedir.</p>
-
-  <p>Daha geleneksel ama biraz eski tarihli bir SSS belgesi olarak <a
-  href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html">Apache 1.3
-  SSS</a>’sine bakabilirsiniz.</p>
+  <p>SSS <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">HTTP Server Wiki</a>
+  altına taşınmıştır.</p>
 </summary>
-
-  <section id="support.what2do">
-  <title>“Neden ... yapamıyorum? Niçin ... çalışmıyor?” gibi
-  sorular için</title>
-
-   <p>Apache sunucu yazılımınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu
-   adımları izleyin:</p>
-
-   <dl>
-   <dt>Günlük kayıt dosyalarına bakın!</dt>
-   <dd><p>Apache sorunları saptamaya ve size yardımcı olmaya çalışır. Çoğu
-    durumda, günlük dosyalarına bir kaç ileti yazarak sunucu hataları için
-    size bazı ayrıntıları sağlayacaktır. Bu genellikle sorunun sizin
-    tarafınızdan teşhis edilmesi (dosya izinleri ve benzeri) ve düzeltilmesi
-    için yeterli olur. Hata kayıtlarının tutulduğu günlük dosyalarının
-    öntanımlı yeri <code>/usr/local/apache2/logs/error_log</code> olup
-    sizin sunucunuzdaki yeri için yapılandırma dosyalarınızdaki <directive
-    module="core">ErrorLog</directive> yönergesine bakabilirsiniz.</p>
-
-   <p>Genellikle başvurulan ilk yerlerden biri olarak yolunuz yardımlaşma
-    listelerinden birine düşerse sizden ilk olarak biraz bilgi sağlamanız
-    istenecektir. Bu bakımdan hataların yazıldığı günlük kayıt dosyalarını
-    nerede bulacağınızı bilmelisiniz. Eğer yerlerinden emin değilseniz
-    kullandığınız dağıtıma göre dosyaların yerlerini gösteren <a
-    href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">wiki
-    sayfası</a> size fikir verebilir.</p></dd>
-
-   <dt>Wiki’yi inceleyin</dt>
-   <dd><a href="http://wiki.apache.org/httpd/">Httpd Wiki</a>, çoğu sorunun
-    çözümüne yardımcı olacak kılavuzlar içerir.</dd>
-
-   <dt>Apache hata ayıklama veritabanına bakın</dt>
-   <dd>Apache Grubuna bildirilen çoğu sorun <a
-    href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">hata ayıklama
-    veritabanına</a> kaydedilir. Açık ya da kapalı, mevcut hata raporlarını
-    incelemeden ve sorununuz hakkında kullanıcı destek listelerine (aşağıya
-    bakınız) danışmadan lütfen yeni bir hata bildirimi
-    <strong>yapmayın</strong>. Zaten raporlanmış bir sorunsa bir “ben de”
-    veya “+1” raporu <em>eklemeyin</em>.</dd>
-
-   <dt><a id="support.what2do.user-support"
-   name="support.what2do.user-support">Bir kullanıcı destek listesine
-    sorun</a></dt>
-   <dd><p>Apache, bilgilerini gönüllü olarak paylaşan etkin bir kullanıcı
-    topluluğuna sahiptir. Bu topluluğa katılarak sorularınıza ve
-    sorunlarınıza genellikle en iyi ve en hızlı yanıtı alırsınız.</p>
-
-   <p><a href="http://httpd.apache.org/userslist.html">Apache kullanıcıları
-    eposta listesi</a></p>
-
-   <p>Kullanıcı desteği ile ilgili olarak <a
-    href="http://freenode.net">Freenode IRC</a> üzerindeki <a
-    href="irc://irc.freenode.net/#httpd">#httpd</a> kanalı da
-    kullanılabilir.</p>
-   </dd>
-
-   <dt>Lütfen hata bildirimi için hata ayıklama veritabanını kullanın!</dt>
-   <dd><p>Eğer yukarıdaki adımlardan size uygun olanları izlemiş ve
-    bir çare bulamamışsanız lütfen <a
-    href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">bir hata ayıklama
-    bildirimi</a>nde bulunarak httpd geliştiricilerini sorun hakkında
-    bilgilendirin.</p>
-
-   <p>Eğer sorununuz sunucunun çökmesine ve bir ‘core’ üretilmesine sebep
-    oluyorsa hatayı bildirirken lütfen (mümkünse) bir <a
-    href="http://httpd.apache.org/dev/debugging.html">geriye doğru hata
-    izleme raporu</a> ekleyin.</p>
-   </dd>
-   </dl>
-  </section>
-
-  <section id="support.support"><title>Destek için kime başvurayım?</title>
-   <p>Milyonlarca kullanıcı ve altmıştan az gönüllü geliştirici ile
-    Apache için kişisel destek sağlayamıyoruz. Ücretsiz destek için
-    yardımlaşma listelerine katılmanızı öneriyoruz (yukarı bakınız).</p>
-
-   <p>Profesyonel ve ticari Apache desteği almak için bu tür destekleri
-    sunan şirketlere başvurunuz.</p>
-  </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 887984:1031039 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1067110 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
@@ -74,7 +74,7 @@
 
   <p><module>mod_authnz_ldap</module> modülü kimlik doğrulama ve
   yetkilendirme işlemlerinin ikisini birden gerçekleştirir.
-  <module>mod_authn_alias</module> modülü bir kimlik doğrulama 
+  <module>mod_authn_alias</module> modülü bir kimlik doğrulama
   tedarikçisi olmadığı halde diğer kimlik doğrulama tedarikçilerinin
   yapılandırılabilmesini mümkün kılmak gibi bir esnekliğe sahiptir.</p>
 
@@ -260,6 +260,36 @@
   çeşitli yoları üzerinde duracağız.</p>
  </section>
 
+ <section id="satisfy"><title>Satisfy</title>
+
+  <p><directive module="core">Satisfy</directive> yönergesi belli bir
+  kullanıcıya giriş hakkı tanınırken çeşitli kriterlerin belirtilebilmesine
+  olanak tanır. Yönerge değiştirge olarak <code>all</code> ve <code>any</code>
+  seçeneklerinden birini kabul eder. Öntanımlı olarak değerin <code>all</code>
+  olduğu varsayılır. Yani, çeşitli kriterler belirtilmişse kullanıcının tüm
+  bunları karşılaması gerekir. <code>any</code> belirtilmesi halinde ise,
+  kullanıcının bu kriterlerden herhangi birini karşılaması yeterlidir.</p>
+
+  <p>Ağ dışından erişimler parola korumalı iken içerden gelen isteklere kimlik
+  denetiminin yapılmadığı durum için erişim denetiminin kullanımı iyi bir
+  örnektir. Bu, <directive module="core">Satisfy</directive> yönergesi
+  kullanılarak şöyle yapılabilir:</p>
+
+  <example>
+  &lt;Directory /usr/local/apache/htdocs/sekrit&gt;<br />
+   AuthType Basic<br />
+   AuthName intranet<br />
+   AuthUserFile /www/passwd/users<br />
+   AuthGroupFile /www/passwd/groups<br />
+   Require group customers<br />
+   Order allow,deny<br />
+   Allow from internal.com<br />
+   Satisfy any<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+ </section>
+
  <section id="lettingmorethanonepersonin">
   <title>Birden çok kişiye izin vermek</title>
   <p>Yukarıdaki yönergelerle bir dizinde sadece bir kişiye

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636034:1044382 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044382 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -81,7 +81,7 @@ Belgeleri</title>
 </category>
 
 <category id="other"><title>Diğer Konular</title>
-  <page href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</page>
+  <page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
   <page href="sitemap.html">Site Haritası</page>
   <page href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</page>
   <page href="misc/">Diğer Bilgiler</page>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 654773:1044382 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044382 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -109,7 +109,7 @@
   </ul>
 
   <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a
-   href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+   href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
 </section>
 
 <section id="boot"><title>Sistem Açılışında Başlatma</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 989598:1028764 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1028764 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -559,9 +559,11 @@
     <module>mod_log_forensic</module>
     <module>mod_cgi</module>
     <module>mod_rewrite</module>
+    <module>mod_log_config</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+    <directive module="mod_log_config">BufferedLogs</directive>
     <directive module="mod_log_forensic">ForensicLog</directive>
     <directive module="mpm_common">PidFile</directive>
     <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1041924:1053145 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1066444 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -704,7 +704,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
    </indent>
    &lt;/Directory&gt;<br />
    <br />
-   &lt;Directory /home/&gt;<br />
+   &lt;Directory /home&gt;<br />
    <indent>
     AllowOverride FileInfo<br />
    </indent>
@@ -1799,6 +1799,7 @@ uzunluğunu sınırlar.</description>
    LimitRequestBody 102400
   </example>
 
+  <note>Dikkat: Vekil isteklerine uygulanamaz.</note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -2911,7 +2912,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
    belirtebilirsiniz:</p>
 
   <example>
-   ServerName www.filan.dom:80
+   ServerName www.filan.dom
   </example>
 
   <p>Bir <directive>ServerName</directive> ataması yapılmamışsa sunucu IP

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 890440:1055614 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1055614 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -136,8 +136,10 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 
   <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
 
-  <p>diye bir tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için bir
-   <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır.</p>
+  <p>diye bir tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için, sonunda bir /
+   yokmuşçasına bir <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır. Benzer
+   şekilde, <var>URL-yolu</var> belirtirken sonda / kullanmazsanız
+   <var>dosya-yolu</var> için de sonda / kullanmamalısınız.</p>
 
   <p><directive>Alias</directive> <em>hedefleri</em> için ek <directive
    type="section" module="core" >Directory</directive> bölümleri

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 981043:1059590 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1059590 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -321,7 +321,8 @@ metni belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
    <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
    belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
-   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
    biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
    gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
    gösterilecek metindir.</p>
@@ -332,6 +333,9 @@ metni belirler.</description>
    uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
    yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
 
+  <p><code>^^BLANKICON^^</code> sadece biçimleme için kullanılır, dolayısıyla
+   <code>IndexOptions HTMLTable</code> kullanıyorsanız gereksizdir.</p>
+
   <example><title>Örnekler</title>
    AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
    AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
@@ -359,7 +363,7 @@ göre belirler.</description>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
    dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
-   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -389,7 +393,7 @@ belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
    türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
-   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -418,7 +422,8 @@ belirler.</description>
    href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
    üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
-   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+   bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL
+   belirtir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    DefaultIcon /icon/unknown.xbm
@@ -493,6 +498,7 @@ belirler.</description>
 <description>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </description>
 <syntax>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<default>IndexIgnore "."</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -508,7 +514,7 @@ belirler.</description>
    öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
 
   <example>
-   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+   IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
   </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -519,6 +525,7 @@ belirler.</description>
 </description>
 <syntax>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
 ...</syntax>
+<default>Öntanımlı olarak hiçbir seçenek etkin değildir.</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -916,10 +923,15 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
    Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
    dosya ismidir.</p>
 
-  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
-   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
-   >SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
-   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
+  <p>İsterseniz, bir istemcinin listeyi yeniden sıralamasını
+   engelleyebilirsiniz. Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini
+   zorunlu kılmak için yönergeyi <code><a
+   href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code>
+   sıralama seçeneği ile birlikte belirtebilirsiniz; buna ek olarak,
+   istemcinin sorgu dizgesine sıralama seçenekleri ekleyerek sıralama
+   tercihlerinizi değiştirmesini engellemek için <code><a
+   href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code> seçeneğini de
+   belirtebir, böylece istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
    isteğini engellemiş olursunuz.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 962989:1055866 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1055866 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -163,16 +163,41 @@
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache HTTP Server 2.2.16 ve sonrası</compatibility>
 <usage>
   <p>Dosya sisteminizdeki hiçbir şey ile eşleşmeyen URL'ler için bir
    eylemci atamak isterseniz bunı kullanın. Kullanmadığınız takdirde
    httpd bir HTTP 404 (Bulunamadı) döndürecektir. Örneğin</p>
   <example>
-    <code>FallbackResource default.php</code>
+    <code>FallbackResource /not-404.php</code>
   </example>
   <p>yönergesi ile varolmayan dosyalarla ilgili isteklere
-   <code>default.php</code> sayfası gönderilirken varolanlar ile
+   <code>/not-404.php</code> sayfası gönderilirken varolanlar ile
    ilgili istekler bundan etkilenmeyecektir.</p>
+  <p>Çoğunlukla, belli bir dizindeki mevcut dosya ve betiklere yapılan istekler
+   dışındaki tüm isteklere tek bir dosyanın veya belli bir kaynağın yanıt
+   vermesi istenir. Buna 'öndenetleyici' adı verilir.</p>
+  <p>httpd'nin eski sürümlerinde bunu sağlamak için
+   <module>mod_rewrite</module> ve istenen dosya veya dizinin var olup
+   olmadığını sınamak için <code>-f</code> ve <code>-d</code> kullanımı
+   gerekirdi. Bu artık tek bir yapılandırma satırı ile
+   halledilebilmektedir.</p>
+  <example>
+    <code>FallbackResource /index.php</code>
+  </example>
+  <p>Resimler, css dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulmaya
+   devam edecektir.</p>
+  <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt-URI isteğinde bu alt-URI
+   bir <var>yerel-url</var> olarak sunulabilir:</p>
+  <example>
+     <code>
+       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;<br />
+      <indent>
+         FallbackResource /blog/index.php<br />
+       </indent>
+       &lt;/Directory&gt;
+     </code>
+  </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 658547:1050541 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1050541 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -35,10 +35,12 @@
 
 <summary>
 
-  <p><module>mod_setenvif</module> modülü ortam değişkenlerinin isteğin
-   farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine bağlı
-   olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun çeşitli
-   kısımlarında yapılacak eylemlere karar verirken kullanılır.</p>
+  <p><module>mod_setenvif</module> modülü, dahili ortam değişkenlerinin,
+   isteğin farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine
+   bağlı olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri, CGI
+   betiklerinde ve SSI sayfalarında da kullanılabilir hale gelmenin yanı sıra
+   sunucunun çeşitli kısımlarında yapılacak eylemlere karar verirken
+   kullanılabilirler.</p>
 
   <p>Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele
    alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1031660:1055702 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1055702 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -690,6 +690,16 @@
 
   <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
    kullanacaktır.</p>
+
+  <p>Yüksek hızlı yüksek yataklık süreli bağlantılarda daha iyi başarım elde
+   etmek için işletim sisteminizde bazı yapılandırmalara gitmeniz
+   gerekebilir.</p>
+
+  <note><p>Bazı işletim sistemlerinde daha büyük bir
+   <directive>SendBufferSize</directive> ile sonuçlanan TCP davranışındaki
+   değişiklikler, <directive module="core">EnableSendfile</directive>
+   yönergesine OFF atanmadıkça görülmeyebilir. Bu etkileşim sadece duruk
+   dosyalarda ortaya çıkar.</p></note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 886859:1031045 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1031045 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -323,7 +323,7 @@
     <dd><module>mod_asis</module> modülü tarafından sağlanan kendinden
      HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
 
-    <dt><code>--disable-auth</code></dt>
+    <dt><code>--disable-auth-basic</code></dt>
     <dd><module>mod_auth</module> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
      dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
      parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
@@ -421,12 +421,18 @@
     etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.</p>
 
    <dl>
-    <dt><code>--enable-auth-anon</code></dt>
+    <dt><code>--enable-authn-anon</code></dt>
     <dd><module>mod_auth_anon</module> modülünün sağladığı anonim
      kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
 
-    <dt><code>--enable-auth-dbm</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
+    <dt><code>--enable-authn-dbm</code></dt>
+    <dd><module>mod_authn_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
+     parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
+     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
+     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-authz-dbm</code></dt>
+    <dd><module>mod_authz_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
      parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
      Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
      kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
@@ -830,7 +836,8 @@
    </dl>
 
    <p>Apache HTTP Sunucusunun çeşitli bölümleri,
-    <module>mod_authn_dbm</module> modülü ve <module>mod_rewrite</module>
+    <module>mod_authn_dbm</module>, <module>mod_authz_dbm</module> ve
+    <module>mod_rewrite</module>
     modülünün <directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive>
     yönergesi bilgilere erişimi hızlandırmak için basit anahtar/değer
     veritabanları kullanırlar. SDBM, APU içinde mevcut olduğundan bu

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 655005:1024264 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1024264 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -65,7 +65,7 @@
   için geçerlidir.</em></dd>
 
   <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
-  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+  <dd><p>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
   <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
   <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
   takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
@@ -73,7 +73,15 @@
   diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
   saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
   oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
-  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</p>
+  <p><code>strftime(3)</code> dosya ismi biçimlemesini kullanırken, günlük
+  dosyası biçiminin günlüğün her döndürülüşünde farklı bir dosya ismi üretecek
+  ayrıntılara sahip olmasın sağlamalısınız. Aksi takdirde, döndürme işlemi
+  sonucunda günlük yeni bir dosya yerine aynı dosyanın üzerine yazılacaktır.
+  Örneğin, <code><var>dosyaismi</var></code> olarak
+  <code>/var/logs/errorlog.%Y-%m-%d</code> belirtilmişse, günlük dosyası da 5
+  megabayta ulaşıyorsa, günlük döndürme ile aynı dosya ismi üretilir ve günlük
+  aynı dosyaya yazılmaya devam ederek bu boyut ikiye katlanır.</p></dd>
 
   <dt><code><var>süre</var></code></dt>
   <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 990096:1040809 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1067102 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -160,7 +160,8 @@ ve <directive type="section" module="cor
 <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> karşılıkları ile beraber,
 yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir <directive
 type="section" module="core">Directory</directive> bölümü içindeki yönergeler
-belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt dizinlerine uygulanır. Aynı etki
+belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt dizinlerine (ve bunların içindeki
+dosyalara) uygulanır. Aynı etki
 <a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> kullanılarak da
 sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code>
 dizini ve alt dizinlerinde dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
@@ -226,12 +227,12 @@ istekleri yanında <code>/gizli</code> i
 uygulanır.</p>
 
 <example>
-&lt;Location /gizli&gt;<br />
+&lt;LocationMatch ^/gizli&gt;<br />
 <indent>
 Order Allow,Deny<br />
 Deny from all<br />
 </indent>
-&lt;/Location&gt;
+&lt;/LocationMatch&gt;
 </example>
 
 <p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 680077:1044382 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044382 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -63,7 +63,7 @@ Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir
 <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
 <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
 <page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
-<page href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</page>
+<page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
 </category>
 
 <category id="vhosts">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 698390:1038595 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1038595 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -186,8 +186,8 @@
    <li>
     <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
 
-    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
-     programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+    <p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
+     programlarını çalıştırmasına izin verilmez.</p>
    </li>
 
    <li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1067137&r1=1067136&r2=1067137&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Fri Feb 4 10:36:54 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 558632 -->
+<!-- English Revision: 1066435 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -56,28 +56,12 @@ Barındırma</a></seealso>
    ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
    sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
    yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
-   kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
-   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
-   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
-   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
-
-  <ul>
-    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
-     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
-     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
-     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
-     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
-     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
-     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
-     tekniğe yer verilmiştir.</li>
-
-    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
-     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
-
-    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
-     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
-     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
-  </ul>
+   kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, açıkça IP’ye dayalı
+   sanal konakları talep eden donanım kullanmadıkça isme dayalı sanal konaklar
+   kullanmalısınız. SNI desteksiz bir <module>mod_ssl</module> sürümü
+   (Apache'nin 2.2.12 sürümüne kadar standart) kullanmıyorsanız, istemci
+   desteğine bağlı IP’ye dayalı sanal konaklar için geçerli tarihsel sebepler,
+   genel amaçlı bir HTTP sunucusu için artık uygulanabilir değildir.</p>
 
 </section>
 Mime
View raw message