httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1041925 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_env.xml.tr mpm_common.xml.tr
Date Fri, 03 Dec 2010 17:38:16 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Dec 3 17:38:16 2010
New Revision: 1041925

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1041925&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1041925&r1=1041924&r2=1041925&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Dec 3 17:38:16 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 990096:1040809 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1040809 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -83,6 +83,7 @@
    kullanışlıdır:</p>
   <example>AcceptFilter nntp none</example>
 </usage>
+<seealso><directive>Protocol</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -639,8 +640,9 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 
 <directivesynopsis type="section">
 <name>Directory</name>
-<description>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
+<description>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizinine ve bunun
+ altdizinleri ile içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu
+ sarmalar.</description>
 <syntax>&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
@@ -649,17 +651,17 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 <usage>
   <p><directive type="section">Directory</directive> ve
    <code>&lt;/Directory&gt;</code> sadece ismi belirtilen dosya sistemi
-   dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu
-   sarmalamakta kullanılır. Bir dizin bağlamında kullanılabilecek her
-   yönergeye izin verilir. <var>dizin-yolu</var> bir dizinin tam yolu
-   olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi eşleştirme kalıbı da
-   olabilir. Kalıp dizgesinde, <code>?</code> herhangi bir tek karakterle,
-   <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Ayrıca
-   <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir. ‘/’ karakteri
-   ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan <code>&lt;Directory
-   /*/public_html&gt;</code> ile <code>/home/user/public_html</code>
-   değil, ama <code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;</code>
-   eşleşecektir. Örnek:</p>
+   dizini ve bunun altdizinleri ile bu dizinlerin içeriklerine uygulanacak
+   bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Bir dizin bağlamında
+   kullanılabilecek her yönergeye izin verilir. <var>dizin-yolu</var> bir
+   dizinin tam yolu olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi
+   eşleştirme kalıbı da olabilir. Kalıp dizgesinde, <code>?</code> herhangi
+   bir tek karakterle, <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle
+   eşleşir. Ayrıca <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir.
‘/’
+   karakteri ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan
+   <code>&lt;Directory /*/public_html&gt;</code> ile
+   <code>/home/user/public_html</code> değil, ama <code>&lt;Directory
+   /home/*/public_html&gt;</code> eşleşecektir. Örnek:</p>
 
   <example>
    &lt;Directory /usr/local/httpd/htdocs&gt;<br />
@@ -788,9 +790,10 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
   <p><directive type="section">DirectoryMatch</directive> and
   <code>&lt;/DirectoryMatch&gt;</code> yönergeleri <directive
    module="core" type="section">Directory</directive> gibi sadece ismi
-   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun <em>altdizinlerinde</em>
-   uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla
-   argüman olarak bir <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> alır.
+   belirtilen dosya sistemi dizinine ve bunun <em>altdizinleri</em> ile
+   bunların içerdiği dosyalara uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalamakta
+   kullanılır. Tek farkla argüman olarak bir <glossary ref="regex">düzenli
+   ifade</glossary> alır.
    Örnek:</p>
 
   <example>
@@ -1342,6 +1345,24 @@ oluşturmakta kullanılacak dosya öznit
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>GprofDir</name>
+<description>gmon.out profilleme verisinin yazılacağı dizin.</description>
+<syntax>GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu gprof profilleme desteği ile derlendiği takdirde
+   <directive>GprofDir</directive> yönergesi, süreç çıkarken
+   <code>gmon.out</code> dosyalarının belirtilen dizine yazılmasını sağlar.
+   Eğer değistirge yüzde simgesi (%) ile bitirilirse her süreç kimliği (PID)
+   için ayrı bir aldizin oluşturulur.</p>
+
+  <p>Bu yönerge sadece <module>prefork</module> MPM ile çalışır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>HostnameLookups</name>
 <description>İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
 </description>
@@ -1787,7 +1808,8 @@ uzunluğunu sınırlar.</description>
 sınırlar.</description>
 <syntax>LimitRequestFields <var>sayı</var></syntax>
 <default>LimitRequestFields 100</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p><var>sayı</var>, en küçük 0 (sınırsız anlamında), en büyük
32767
@@ -1818,6 +1840,12 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestFields 50
   </example>
 
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanılıyorsa bu yönergenin değeri,
+    bağlantının eşleştirildiği ilk <directive>NameVirtualHost</directive>
+    yönergesinden (listedeki ilk - öntanımlı - konak) alınır.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1827,7 +1855,8 @@ sınırlar.</description>
 </description>
 <syntax>LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>LimitRequestFieldSize 8190</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, HTTP istek başlığında izin verilecek bayt sayısını
@@ -1854,6 +1883,12 @@ sınırlar.</description>
 
   <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
 
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanılıyorsa bu yönergenin değeri,
+    bağlantının eşleştirildiği ilk <directive>NameVirtualHost</directive>
+    yönergesinden (listedeki ilk - öntanımlı - konak) alınır.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1863,7 +1898,8 @@ sınırlar.</description>
 </description>
 <syntax>LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>LimitRequestLine 8190</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, HTTP istek satırında izin verilecek bayt sayısını
@@ -1889,6 +1925,13 @@ sınırlar.</description>
   </example>
 
   <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanılıyorsa bu yönergenin değeri,
+    bağlantının eşleştirildiği ilk <directive>NameVirtualHost</directive>
+    yönergesinden (listedeki ilk - öntanımlı - konak) alınır.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1944,7 +1987,35 @@ sınırlar.</description>
    URL’lerle erişmek mümkün olduğundan bu tür erişim denetimleri hile ile
    atlatılabilir olacaktır.</p>
 
-  <note><title><directive type="section">Location</directive> ne
zaman
+  <p>URL-yolu bileşeni aşağıdaki koşullardan herhangi birine uyduğu takdirde
+   kapsanan yönergeler isteğe uygulanacaktır:</p>
+   <ul>
+    <li>URL'nin yol bileşeni belirtilen konum ile eşleşir.</li>
+    <li>URL'nin yol bileşeninin başındaki bölü çizgisi, belirtilen konumun
+     sonundaki bölü çizgisi ile eşleşir (içeriğin kök dizini olarak ele
+     alınır).</li>
+    <li>URL'nin yol bileşeninin başındaki bölü çizgisi, belirtilen konumun
+     sonuna bir bölü çizgisi eklenerek bununla eşleşir (içeriğin kök dizini
+     olarak ele alınır)</li>
+   </ul>
+  <p>Aşağıdaki örnekte, sonda bir bölü çizgisi kullanılmamış olmasına
rağmen
+   /herhangi1, /herhangi1/ ve /herhangi1/dosya.txt dizgilerini içeren
+   isteklere kapsanan yönergeler uygulanacak, ancak /herhangi1baskasi
+   dizgisini içeren bir isteğe uygulanmayacaktır.</p>
+   <example>
+    &lt;Location /herhangi1&gt;
+     ...
+   </example>
+  <p>Aşağıdaki örnekte, sonda bir bölü çizgisi kullanılmış olup, /herhangi2,
+   /herhangi2/ ve /herhangi2/dosya.txt dizgilerini içeren isteklere kapsanan
+   yönergeler uygulanacak, ancak /herhangi2baskasi dizgisini içeren bir
+   isteğe uygulanmayacaktır.</p>
+   <example>
+    &lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
+     ...
+   </example>
+
+<note><title><directive type="section">Location</directive> ne zaman
    kullanılmalı</title>
 
   <p><directive type="section">Location</directive> yönergesini dosya
sistemi
@@ -2414,8 +2485,13 @@ uygulanır.</description>
 <override>AuthConfig</override>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge br özkaynağa erişebilecek kimliği doğrulanmış kullanıcıları
belirlemek için kullanılır. Kısıtlamalar yetkilendirme modülleri tarafından işleme
sokulur. <module>mod_authz_user</module> ve
-  <module>mod_authz_groupfile</module> tarafından izin verilen bazı sözdizimleri:</p>
+  <p>Bu yönerge br özkaynağa erişebilecek kimliği doğrulanmış kullanıcıları
+   belirlemek için kullanılır. Belli bir kullanıcı veya kullanıcı grubuna
+   erişim vermek için bu yönergeden çok sayıda yazmak yerine bunlar mantıksal
+   VEYAlarla birleştirilebilir. Kısıtlamalar yetkilendirme modülleri
+   tarafından işleme sokulur. <module>mod_authz_user</module> ve
+   <module>mod_authz_groupfile</module> tarafından izin verilen bazı
+   sözdizimleri:</p>
 
   <dl>
    <dt><code>Require user <var>kull-kiml</var> [<var>kull-kiml</var>]
@@ -2430,11 +2506,17 @@ uygulanır.</description>
    <dd>Geçerli kullanıcıların hepsi özkaynağa erişebilir.</dd>
   </dl>
 
-  <p>Gerekli diğer seçenekleri sağlayan yetkilendirme modülleri olarak <module>mod_authnz_ldap</module>,
<module>mod_authz_dbm</module> ve
-  <module>mod_authz_owner</module> sayılabilir.</p>
-
-  <p><directive>Require</directive> yönergesinin düzgün çalışması
için kendisine <directive module="core">AuthName</directive> ve <directive
-  module="core">AuthType</directive> yönergelerinin yanı sıra kullanıcıları
ve grupları tanımlamak için <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive>
ve <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> gibi yönergelerinin
de eşlik etmesi gerekir. Örnek:</p>
+  <p>Gerekli diğer seçenekleri sağlayan yetkilendirme modülleri olarak
+   <module>mod_authnz_ldap</module>, <module>mod_authz_dbm</module>
ve
+   <module>mod_authz_owner</module> sayılabilir.</p>
+
+  <p><directive>Require</directive> yönergesinin düzgün çalışması
için
+   kendisine <directive module="core">AuthName</directive> ve <directive
+   module="core">AuthType</directive> yönergelerinin yanı sıra kullanıcıları
+   ve grupları tanımlamak için <directive
+   module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive> ve <directive
+   module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> gibi yönergelerinin
+   de eşlik etmesi gerekir. Örnek:</p>
 
   <example>
    AuthType Basic<br />
@@ -2444,13 +2526,26 @@ uygulanır.</description>
    Require group admin
   </example>
 
-  <p>Bu yolla uygulanan erişim denetimleri <strong>tüm</strong> yöntemler
için etkilidir. <strong>Normalde istenen zaten budur.</strong> Erişim denetimlerini
diğerlerini korumasız bırakmak pahasına sadece belli yöntemlerle sınırlamak isterseniz
<directive>Require</directive> yönergesini bir <directive module="core" type="section">Limit</directive>
bölümüne yerleştirin.</p>
-
-  <p>Eğer <directive>Require</directive> yönergesini <directive
module="mod_authz_host">Allow</directive> veya
-  <directive module="mod_authz_host">Deny</directive> yönergeleri ile birlikte
kullanırsanız bu sınırlamalarla olan etkileşim <directive module="core">Satisfy</directive>
yönergesi tarafından denetlenir.</p>
+  <p>Bu yolla uygulanan erişim denetimleri <strong>tüm</strong> yöntemler
için
+   etkilidir. <strong>Normalde istenen zaten budur.</strong> Erişim
+   denetimlerini diğerlerini korumasız bırakmak pahasına sadece belli
+   yöntemlerle sınırlamak isterseniz <directive>Require</directive>
+   yönergesini bir <directive module="core" type="section">Limit</directive>
+   bölümüne yerleştirin.</p>
+
+  <p>Eğer <directive>Require</directive> yönergesini <directive
+   module="mod_authz_host">Allow</directive> veya
+   <directive module="mod_authz_host">Deny</directive> yönergeleri ile
+   birlikte kullanırsanız bu sınırlamalarla olan etkileşim <directive
+   module="core">Satisfy</directive> yönergesi tarafından denetlenir.</p>
 
   <note><title>Denetimlerin alt dizinlerden kaldırılması</title>
-  <p>Aşağıdaki örnekte korunmuş bir dizinin bir alt dizinindeki erişim denetimlerinin
kaldırılması için <directive module="core">Satisfy</directive> yönergesinin
nasıl kullanılacağı gösterilmiştir. Bu teknik, <module>mod_authz_host</module>
tarafından dayatılan erişim denetimlerini de ortadan kaldırdığından dikkatli kullanılmalıdır.</p>
+   <p>Aşağıdaki örnekte korunmuş bir dizinin bir alt dizinindeki erişim
+   denetimlerinin kaldırılması için <directive
+   module="core">Satisfy</directive> yönergesinin nasıl kullanılacağı
+   gösterilmiştir. Bu teknik, <module>mod_authz_host</module> tarafından
+   dayatılan erişim denetimlerini de ortadan kaldırdığından dikkatli
+   kullanılmalıdır.</p>
   <example>
    &lt;Directory /korunmuş/dizine/giden/yol/&gt;<br />
     <indent>
@@ -2476,6 +2571,40 @@ uygulanır.</description>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>Protocol</name>
+<description>Dinlenen bir soket için protokol</description>
+<syntax>Protocol <var>protokol</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
+<compatibility>Windows üzerinde Apache 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde ise
+Apache 2.1.5 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge dinlenen belli bir soket için protokol belirtmek amacıyla
+  kullanılır. Protokol, bir isteği hangi modülün işleyeceğini belirlemekte ve
+  <directive>AcceptFilter</directive> yönergesi ile ilgili protokole özgü
+  iyileştirmeleri uygulamakta kullanılır.</p>
+
+  <p>Bu yönergeyi sadece standartdışı portlar belirtecekseniz kullanın.
+  Normalde <code>http</code> için 80, <code>https</code> için
443 portu
+  kullanılır.</p>
+
+  <p>Örneğin, <code>https</code>'i standartdışı bir port üzerinde
+  çalıştırıyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   Protocol https
+  </example>
+
+  <p>Kullandığınız protoklü ayrıca <directive
+  module="mpm_common">Listen</directive> yönergesini kullanarak da
+  belirtebilirsiniz.</p>
+</usage>
+<seealso><directive>AcceptFilter</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">Listen</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>RLimitCPU</name>
 <description>Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci
 tüketimine sınırlama getirir.</description>
@@ -2594,9 +2723,22 @@ type="section">LimitExcept</directive> t
 
 <usage>
   <p><directive module="mod_authz_host">Allow</directive> ve <directive
-  module="core">Require</directive> yönergelerinin ikisi birden kullanıldığında
uygulanacak erişim kuralını belirler. Değer olarak sadece <code>All</code>
veya <code>Any</code> belirtilebilir. Bu yönergenin yararlı olabilmesi için
belli bir alana hem istemci konak adresi hem de kullanıcı ismi ve parolası belirtmek suretiyle
erişilebiliyor olunması gerekir. Bu durumda öntanımlı davranış (<code>All</code>),
istemcinin belli bir adrese erişebilmek için belli kısıtlamaları aşması ve geçerli
bir kullanıcı adı ve parola girmesi gerekir. <code>Any</code> seçeneğinin
belirtildiği durumda ise istemcinin ya konak kısıtlamalarıdan geçmesi ya da geçerli
bir kullanıcı adı ve parolası girmesi gerekir. Bu seçenek, belli bir alana erişimi parolayla
kısıtlayıp, belli adreslerden gelen kullanıcılara parolasız erişim vermek için kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Örneğin, sitenizin belli bir bölümü için iç ağınızdan gelen isteklere
sınırsız erişim vermek ama dışardan gelen istekleri parolayla kısıtlamak isterseniz
şöyle bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
+  module="core">Require</directive> yönergelerinin ikisi birden
+  kullanıldığında uygulanacak erişim kuralını belirler. Değer olarak sadece
+  <code>All</code> veya <code>Any</code> belirtilebilir. Bu yönergenin
yararlı
+  olabilmesi için belli bir alana hem istemci konak adresi hem de kullanıcı
+  ismi ve parolası belirtmek suretiyle erişilebiliyor olunması gerekir. Bu
+  durumda öntanımlı davranış (<code>All</code>), istemcinin belli bir
adrese
+  erişebilmek için belli kısıtlamaları aşması ve geçerli bir kullanıcı adı ve
+  parola girmesi gerekir. <code>Any</code> seçeneğinin belirtildiği durumda
+  ise istemcinin ya konak kısıtlamalarıdan geçmesi ya da geçerli bir kullanıcı
+  adı ve parolası girmesi gerekir. Bu seçenek, belli bir alana erişimi
+  parolayla kısıtlayıp, belli adreslerden gelen kullanıcılara parolasız erişim
+  vermek için kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, sitenizin belli bir bölümü için iç ağınızdan gelen isteklere
+  sınırsız erişim vermek ama dışardan gelen istekleri parolayla kısıtlamak
+  isterseniz şöyle bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
 
   <example>
    Require valid-user<br />
@@ -2605,7 +2747,10 @@ type="section">LimitExcept</directive> t
    Satisfy Any
   </example>
 
-  <p>2.0.51 sürümünden itibaren <directive>Satisfy</directive> yönergeleri
<directive module="core" type="section">Limit</directive> ve <directive module="core"
type="section">LimitExcept</directive> bölümleri tarafından belli yöntemlerle
kısıtlanmış olabilir.</p>
+  <p>2.0.51 sürümünden itibaren <directive>Satisfy</directive> yönergeleri
+  <directive module="core" type="section">Limit</directive> ve <directive
+  module="core" type="section">LimitExcept</directive> bölümleri tarafından
+  belli yöntemlerle kısıtlanmış olabilir.</p>
 </usage>
  <seealso><directive module="mod_authz_host">Allow</directive></seealso>
  <seealso><directive module="core">Require</directive></seealso>
@@ -2751,11 +2896,19 @@ kullanılacak konak adları için başka
 <usage>
   <p><directive>ServerName</directive> yönergesi, sunucunun kendini
    betimlemekte kullanacağı şema, konak adı ve port değerlerini belirler.
-   Bu, yönlendirme URL’leri oluşturulurken kullanılır. Örneğin, HTTP
-   sunucusunun barındırıldığı makinenin ismi <code>falan.filan.dom</code>
-   olduğu halde makinenin bir de <code>www.filan.dom</code> diye bir de DNS
-   rumuzu varsa ve HTTP sunucunuzun bu rumuzla kendini özdeşleştirmesini
-   isterseniz bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
+   Bu, yönlendirme URL’leri oluşturulurken kullanılır.</p>
+
+  <p>Buna ek olarak, <directive>ServerName</directive> yönergesi
+   <a href="../vhosts/name-based.html">isme dayali sanal konaklar</a>
+   kullanılması durumunda, bir sanal konağı tam olarak belirlemek için de
+   kullanlır (muhtemelen <directive>ServerAlias</directive> ile
+   birlikte).</p>
+
+  <p>Örneğin, HTTP sunucusunun barındırıldığı makinenin ismi
+   <code>falan.filan.dom</code> olduğu halde makinenin bir de
+   <code>www.filan.dom</code> diye bir de DNS rumuzu varsa ve HTTP
+   sunucunuzun bu rumuzla kendini özdeşleştirmesini isterseniz bunu şöyle
+   belirtebilirsiniz:</p>
 
   <example>
    ServerName www.filan.dom:80

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1041925&r1=1041924&r2=1041925&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Fri Dec 3 17:38:16
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 833097:1040519 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1040519 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -33,9 +33,10 @@ müdahale etmek için kullanılır.</des
 <sourcefile>mod_env.c</sourcefile>
 <identifier>env_module</identifier>
 <summary>
-  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
-   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <program>httpd</program> süreci
-   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+  <p>Bu modül çeşitli Apache HTTP sunucu modülleri tarafından kullanılan dahili
+   ortam değişkenlerini denetim altına almak için kullanılır. Bu değişkenler
+   ayrıca CGI betiklerinde sistem ortam değişkenleri gibi belirtilebildiği
+   gibi SSI sayfalarında da kullanılabilmektedir. Bundan başka, yapılandırma
    sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
 </summary>
 <seealso><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></seealso>
@@ -50,8 +51,10 @@ müdahale etmek için kullanılır.</des
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><program>httpd</program> süreci başlatılırken CGI betiklerine
ve SSI
-   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+  <p><program>httpd</program> süreci başlatılırken Apache HTTP sunucu
+   modüllerinde, CGI betiklerinde ve SSI sayfalarında dahili ortam
+   değişkenleri olarak kullanılmak üzere bazı sistem ortam değişkenlerini
+   belirtmek için kullanılır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    PassEnv LD_LIBRARY_PATH
@@ -68,8 +71,9 @@ müdahale etmek için kullanılır.</des
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
-   tanımlanmasını sağlar.</p>
+  <p>Apache HTTP sunucu modüllerinde kullanılmak ve CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni belirtilebilmesini
+   sağlar.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
@@ -78,12 +82,13 @@ müdahale etmek için kullanılır.</des
   <note><p>Bu yönerge ile atanan dahili ortam değişkenleri, erişim denetimi
ve
    URI'leri dosya isimleri ile eşleştirme gibi daha önceki istek işleme
    yönergelerinden <em>sonra</em> atanır. Eğer atayacağınız ortam
-   değikenlerinin <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
+   değişkenlerinin <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
    yönergelerindeki gibi erken dönem işlem aşamalarında etkili olmasını
    istiyorsanız bu ortam değişkenlerini <directive
    module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergesi ile atamalısınız.</p>
   </note>
 </usage>
+<seealso><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -96,8 +101,8 @@ müdahale etmek için kullanılır.</des
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir ortam
-   değişkenini ortamdan siler.</p>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir dahili
+   ortam değişkenini ortamdan siler.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1041925&r1=1041924&r2=1041925&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Fri Dec 3 17:38:16
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 706316:1031660 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1031660 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -518,6 +518,15 @@
     başına <em>bağlantı</em> sayısının sınırlanması şeklinde
     değişmesidir.</p>
   </note>
+
+  <note><title>Öntanımlı Yapılandırma</title>
+   <p>Öntanımlı (derleme sırasında atanan) değer (10000), yapılandırmada
+    hiçbir <directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi bulunmadığı
+    durumda kullanılır. <em>Öntanımlı yapılandırma</em>,
+    "MaxRequestsPerChild 0" dahil pek çok öntanımlı yapılandırma yönergesi
+    içerir.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -868,10 +877,8 @@
 <default>NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde
  değişir.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module>
-<module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module> <module>mpm_winnt</module>
+<module>event</module> <module>worker</module></modulelist>
 <compatibility>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
@@ -899,10 +906,18 @@
     düşük bir değer atanmışsa çocuk süreç başına evre sayısının yüksek
     olduğu durumlarda bu yığıt yetmeyebilir. Böyle bir ayarlama sadece
     sunucunun öldüresiye denendiği dolayısıyla yığıt boyutlarının aşırı
-    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Sunucu yapılandırmasında
-    yapılan bir değişiklik mevcut <directive>ThreadStackSize</directive>
-    ayarını geçersiz hale getirebilir.</li>
+    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Gereken en küçük yığıt
+    boyutu kullanılan modüllerle sıkı sıkıya ilintilidir, fakat sunucu
+    yapılandırmasında yapılan bir değişiklik mevcut
+    <directive>ThreadStackSize</directive> ayarını geçersiz hale
+    getirebilir.</li>
   </ul>
+
+  <note>Çocuk süreç başına evre sayısı çok yüksek olmadıkça
+   <directive>ThreadStackSize</directive> değerinin azaltılması önerilmez.
+   Bazı platformlarda (Linux dahil), 128000 değeri zaten çok düşüktür ve bazı
+   modüllerde çökmelere sebep olabilmektedir.</note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 Mime
View raw message