httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1003160 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: bind.html.en bind.html.tr.utf8 bind.xml
Date Thu, 30 Sep 2010 16:58:34 GMT
Author: rbowen
Date: Thu Sep 30 16:58:33 2010
New Revision: 1003160

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1003160&view=rev
Log:
Slight rearrangement to improve flow. Added specific error message, as
people often search for these looking for the right doc.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.en?rev=1003160&r1=1003159&r2=1003160&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.en Thu Sep 30 16:58:33 2010
@@ -42,7 +42,7 @@
 
   <p>When httpd starts, it binds to some port and address on
   the local machine and waits for incoming requests. By default,
-  it listens to all addresses on the machine. However, it may need to
+  it listens to all addresses on the machine. However, it may need to
   be told to listen on specific ports, or only on selected 
   addresses, or a combination of both. This is often combined with the 
   <a href="vhosts.html">Virtual Host</a> feature, which determines how 
@@ -61,10 +61,6 @@
   server will respond to requests from any of the listed
   addresses and ports.</p>
 
-  <p>Overlapping <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
-  directives will result in a fatal error which will prevent the
-  server from starting up.</p>
-
   <p>For example, to make the server accept connections on both
   port 80 and port 8000, on all interfaces, use:</p>
 
@@ -87,6 +83,15 @@
   <div class="example"><p><code>
    Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
   </code></p></div>
+
+  <div class="warning"><p>Overlapping <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
directives will result in a 
+  fatal error which will prevent the server from starting up.</p>
+  
+  <div class="example"><p><code>
+  (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
+  </code></p></div>
+  </div>
+
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="ipv6" id="ipv6">Special IPv6 Considerations</a></h2>
@@ -99,7 +104,7 @@
 
   <p>One complicating factor for httpd administrators is whether or
   not an IPv6 socket can handle both IPv4 connections and IPv6 
-  connections. Handling IPv4 connections with an IPv6 socket uses 
+  connections. Handling IPv4 connections with an IPv6 socket uses 
   IPv4-mapped IPv6 addresses, which are allowed by default on most 
   platforms, but are disallowed by default on FreeBSD, NetBSD, and 
   OpenBSD, in order to match the system-wide policy on those

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1003160&r1=1003159&r2=1003160&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Sep 30 16:58:33 2010
@@ -25,9 +25,8 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
-  <p>Apache’nin belli adresleri ve portları dinlemek üzere
+  <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
  </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
@@ -42,16 +41,17 @@
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a
href="./mod/mpm_common.html">mpm_common</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
 
-  <p>Apache başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
+  <p>httpd başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
    bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
    tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
    seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
-   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, Apache’nin farklı IP
+   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
    adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
-   belirlendiği sanal konak özelliği ile birlikte yürür.</p>
+   belirlendiği <a href="vhosts.html">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
+   yürür.</p>
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergesi sunucuya
-   gelen istekleri sadece belli portlardan veya belli adres ve port
+   gelen istekleri sadece belli port(lar)dan veya belli adres ve port
    birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergesinde sadece port
    numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
    dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse sunucu
@@ -60,6 +60,10 @@
    böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
    yanıt verecektir.</p>
 
+  <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergesinin
+   aynısının tekrarı sunucunun başlatılmasını engelleyen ölümcül bir hatayla
+   sonuçlanacaktır.</p>
+
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
@@ -89,33 +93,34 @@
   
 
   <p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
-   platformların çoğunda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe
bakınız">APR</a>, Apache’nin IPv6
+   platformların çoğunda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe
bakınız">APR</a>, httpd’nin IPv6
    soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
    üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>
 
-  <p>Apache yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
+  <p>httpd yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
    hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
    bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
    kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
    NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
    öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
parametresi ile Apache’nin davranışı
-   değiştirilebilir.</p>
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
parametresi ile <code>httpd</code>’nin
+   davranışı değiştirilebilir.</p>
 
   <p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
    IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
-   kullanmaktır. Apache’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli IPv6
-   adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
+   kullanmaktır. <code>httpd</code>’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli
+   IPv6 adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
    istiyorsanız, <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
betiğine
    <code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>
 
   <p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
-   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de Apache’nin
-   böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
+   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de
+   <code>httpd</code>’nin böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
 
-  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın Apache’nin
-   sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız, tüm <code class="directive"><a
href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergelerinde örnekteki
gibi
-   IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
+  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın
+   <code>httpd</code>’nin sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız,
+   tüm <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
yönergelerinde
+   örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    Listen 0.0.0.0:80<br />
@@ -123,7 +128,7 @@
   </code></p></div>
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
-   Apache’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
+   <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli
IPv6
    adreslerin iptalini) istiyorsanız <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
    betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
    seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml?rev=1003160&r1=1003159&r2=1003160&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml Thu Sep 30 16:58:33 2010
@@ -48,7 +48,7 @@
 
   <p>When httpd starts, it binds to some port and address on
   the local machine and waits for incoming requests. By default,
-  it listens to all addresses on the machine. However, it may need to
+  it listens to all addresses on the machine. However, it may need to
   be told to listen on specific ports, or only on selected 
   addresses, or a combination of both. This is often combined with the 
   <a href="vhosts.html">Virtual Host</a> feature, which determines how 
@@ -68,10 +68,6 @@
   server will respond to requests from any of the listed
   addresses and ports.</p>
 
-  <p>Overlapping <directive module="mpm_common">Listen</directive>
-  directives will result in a fatal error which will prevent the
-  server from starting up.</p>
-
   <p>For example, to make the server accept connections on both
   port 80 and port 8000, on all interfaces, use:</p>
 
@@ -94,6 +90,16 @@
   <example>
    Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
   </example>
+
+  <note type="warning"><p>Overlapping <directive 
+  module="mpm_common">Listen</directive> directives will result in a 
+  fatal error which will prevent the server from starting up.</p>
+  
+  <example>
+  (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
+  </example>
+  </note>
+
  </section>
 
  <section id="ipv6">
@@ -106,7 +112,7 @@
 
   <p>One complicating factor for httpd administrators is whether or
   not an IPv6 socket can handle both IPv4 connections and IPv6 
-  connections. Handling IPv4 connections with an IPv6 socket uses 
+  connections. Handling IPv4 connections with an IPv6 socket uses 
   IPv4-mapped IPv6 addresses, which are allowed by default on most 
   platforms, but are disallowed by default on FreeBSD, NetBSD, and 
   OpenBSD, in order to match the system-wide policy on thoseMime
View raw message